Moja svećenička služba

Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre,

Obraćam se vama koji ovu web stranicu posjećujete već nekoliko godina i onima koji su dobre volje te žele biti informirani.

Dana 23. listopada 2020. saznao sam da je za mene nastupila kazna izopćenja, dekretom Kongregacije za nauk vjere u skladu s kan. 1331§§1-2 Zakonika kanonskog prava, priopćenom biskupu iz Brescie 22. srpnja 2020.

Za ovu tešku odluku doznao sam putem tiska, jer mi do sada navedeni dekret nije službeno priopćen. Primam ovo na znanje bez ikakve namjere da se svađam, osporavam ili raspravljam, kao što to nikada do sada nisam radio. Ne namjeravam suditi ni o čemu i nikoga, smatram da svaki sud pripada Gospodinu Isusu koji prije ili kasnije očituje istinu svake osobe i svake situacije.

Ovo sam rekao kao uvod, no ipak smatram potrebnim razjasniti svoj stav u korist onih koji su mi se približili i prihvatili moju svećeničku službu.

1981. godine bio sam svjedok događaja u Međugorju (Bosna i Hercegovina), gdje se Gospa ukazala šestero djece. Prihvatio sam i vjerovao u ukazanja. Kao svećenik i fratar, bio sam pozvan služiti u župi Međugorje u prvim danima ukazanja. Pokušao sam što sam bolje mogao pratiti šestero vidjelaca, župljane i hodočasnike koji su željeli obnoviti svoj život vjere. Ovo iskustvo neizbrisivo je obilježilo moj život kao čovjeka i svećenika i dovelo me do odlučujuće prekretnice u mom hodu: prikazao sam svoj život u holokaustu Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, kako bi se istina Međugorskih ukazanja očitovala čovječanstvu.

1987. osnovao sam Zajednicu „Kraljice Mira, potpuno tvoji – po Mariji k Isusu“ koja se kasnije raspustila. Ona je bila sastavljena od braće i sestara koji su živjeli prikazanje života Bogu, po Mariji, u skladu s Pravilom i Životom trećeg svjetovnog Svetog Franje Asiškog. Zajedno uz Zajednicu djelovala su Bratstva, sastavljena od laika, koji su slijedili isti put.

Tih sam se godina susretao s mnogim nerazumijevanjima i neprijateljstvima poradi Gospinih ukazanja u Međugorju. Ipak, nikada nisam poricao ono što sam vidio i doživio. I danas, kao i tada, i dalje smatram Međugorska marijanska ukazanja autentičnim i prekretnicom u povijesti čovječanstva. Uvijek ću biti svjedok ovoga.

U mom svećeničkom životu susreo sam mnoge osobe sa izvanrednim darovima. Uvijek sam ih prihvaćao, bez stavljanja njihovih darova u centar, nego trudeći se pratiti ih u jednom kršćanskom hodu darivanja Bogu. Među njima je posebno mjesto imala Stefania Caterina, koja je u Zajednicu koju sam ja osnovao ušla 1994. Duhovno sam je pratio, kao što sam to činio sa svim ostalim članovima Zajednice, u različitim fazama njezine formacije. Međutim, objave koja je dobila s vremenom su dobivale sve značajniju dubinu, do te mjere da su postale predmetom sukoba unutar i izvan Zajednice.

Nakon nekoliko vrlo zahtjevnih godina, a također i poradi zdravstvenih razloga, zatražio sam i dobio godinu dana izvan franjevačkog reda koja je započela 14. veljače 2007. Imao sam potrebu uroniti u šutnju kako bih bolje razumio Božji plan, koji do tada još nije bio u potpunosti otkriven. Upravo u to vrijeme, Gospodin je započeo sve bolje razjašnjavati moje svećeničko poslanje, tražeći od mene, istovremeno, moju potpunu raspoloživost da prikažem svoj život Njemu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

U međuvremenu je i Stefania Caterina odlučila povući se u šutnju kako bi bolje razumjela Isusove želje u vezi s njezinim poslanjem. Od nje je Gospodin tražio raspoloživost prikazanja života Njemu, po Presvetoj Mariji, za moje svećeništvo, kako bi na kraju vršili jedno posebno poslanje. Oboje smo prikazali svoj život Bogu u potpunoj raspoloživosti da vršimo njegovu volju, ma kakva ona bila.

Tako smo na mjestu koje nam je Providnost stavila na raspolaganje i zajedno s nekim osobama velike vjere i velikodušnosti započeli jedan duboki hod molitve. Sam Gospodin i njegova sredstva, posebno sedam velikih Arkanđela i Apostoli, govorili su nam pojašnjavajući nam mnoge stvari.

Iz dana u dan objave su se proširivale, postajući sve detaljnije. Veliki Božji plan uglavljenja svega Svemira u Isusu Kristu izronio je u puno većoj jasnoći. Gospodin Isus stavio nas je pod svoj izravni autoritet i zatražio da navijestimo ovaj plan svim kršćanima i čovječanstvu na Zemlji i to što smo učinili.[1]

2008. godine objavili smo knjigu „Preko Velike Barijere“[2] u kojoj je ovaj plan široko objašnjen. Nakon ove prve knjige slijedile su i druge. Neću se dalje zadržavati na ovome, pozivajući se na ogroman materijal objavljen na ovoj stranici.

U godinama 2008./2009. bio sam podvrgnut ograničenjima i zabranama od strane Kongregacije za nauk Vjere. Udaljen sam od Zajednice koju sam ja utemeljio i tražio sam da napustim Red Manje Braće kako bih se u potpunosti posvetio planu uglavljenja u Kristu svega Svemira. Lišen sam vršenja svećeničke službe unutar Katoličke Crkve. Međutim, ovo me nije lišilo moga svećeništva jer, prema Zakoniku kanonskog prava, nitko ne može biti lišen moći svetog reda.[3]

Mnoge su me osobe i dalje tražile. Primao sam ih u mojoj privatnoj kući i u kućama Fondacije „Utvrda Bezgrešne“. Pojašnjavam da je gore spomenuta Fondacija osnovana 2005. godine, ne od mene nego od strane privatnih osoba koje su smatrale da trebaju pridonijeti širenju moga djela. Više nisam pohađao javna mjesta bogoštovlja. Nisam nikoga tražio, ali sam sve prihvaćao, jer sam smatrao da je to moja svećenička dužnost. Trebam iskreno reći da je ne mali broj osoba koje sam susretao izrazio sve veću nelagodu ne samo u vezi s onim što se događa u svijetu, nego i u Katoličkoj Crkvi.

Od 2009. godine nadalje, oko mene se formirao jedan narod sa željom da bude praćen i uveden u razumijevanje plana uglavljenja o kojem govorimo. Kao svećenik bio sam svjedok odgovora i duhovnog rasta ovog jednostavnog i poniznog naroda. Jedan Novi narod kako su ga više puta definirali Bog i njegova sredstva. Nov u duhu, prikazan Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, pažljiv na božansko vodstvo koje nikada nije nedostajalo. Vidio sam također ostvarenje raznih čudesa, nekih velikog dometa, koja je Gospodin izvršio kako bi potvrdio hod novog naroda.

Temeljne točke objava primljenih kroz ove godine su ove:

– život je prisutan u čitavom Svemiru i Bog nije stvorio samo ljude na Zemlji;

– nakon istočnog grijeha i razdvajanja čovječanstva na raznim planetima i različitim Svemirima, Otac je poslao Sina na Zemlju. Isus se utjelovio, umro i uskrsnuo jednom zauvijek na Zemlji da spasi sve ljude u Svemiru;

– na Zemlji je Isus osnovao Crkvu u korist svega Svemira, povjerivši joj poslanje da navijesti spasenje svakom Božjem djetetu prisutnom u kozmosu;

– Božji narod prisutan je na svim naseljenim planetima i čini „Crkvu Isusa Krista svega svemira“;

– Isus će se slavno vratiti na Zemlju, okupit će svoju Crkvu iz svega Svemira kako bi je uveo u novo stvaranje;

– Crkva prisutna u čitavom Svemiru nije neka nova Crkva koju sam ja osnovao, nego je jedina koja postoji i postojat će. Svemogući Bog će je očitovati u svoj njezinoj moći u vremenu i na načine koje je On predvidio;

– bez djelovanja ove Crkve, kršćani i čovječanstvo Zemlje neće moći nadvladati velike kušnje koje očekuju ovaj planet, niti će doseći puninu koju je Isus obećao.

Narod koji sam pratio postupno je razvijao svijest o pripadnosti Crkvi svega Svemira.

Prihvatio je ove objave te započeo jedan kršćanski hod po Evanđelju utemeljen na ova tri stupa: 1) prikazanje života Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu; 2) bezgrešnost, odnosno cjelovitost života; 3) zajedništvo sa Crkvom svega Svemira.

Nosio je na Zemlji svjedočanstvo djela uglavljenja svega Svemira u Kristu koje Bog vrši.

Nismo bili mi oni koji su definirali ovaj narod kao „Crkvu Isusa Krista svega Svemira“, nego Gospodin i njegova sredstva, prije svih Presveta Marija.

Prvi temeljni korak prema formiranju Crkve na Zemlji datira od Pedesetnice 2016. Na tu svetkovinu Duh Sveti se obratio našem okupljenom narodu nedvojbenim riječima, koje su potvrdile našu pripadnost narodu svega  Svemira:

„Danas ja želim učiniti od vas jedan novi narod … To je svečan dan jer danas se spuštam na vas u istoj snazi kojom sam se spustio na prvu Crkvu. Spuštam se također na cijeli svemir na svako dijete Božje, kako bih od svakog djeteta Božjeg načinio živi hram. Sva djeca Božja u svemiru oblikovat će zajedno novi narod.

… Od sada i ubuduće će biti samo jedan narod Božji u cijelom svemiru. Od sada pa nadalje nećete više biti mali ostatak čovječanstva sa Zemlje, već narod Svemira koji živi na Zemlji. U Božjem će narodu postojati različitost iskustva, kultura, planeta, no bit će jedan duh. Ja sam Onaj koji držim narod ujedinjen, koji međusobno povezujem svu djecu Božju da bih od njih načinio jedan novi narod.“[4]

Iza ovog vrlo važnog koraka, iste 2016. godine, slijedili su i drugi, jednako važni, koje želimo ukratko spomenuti.

Prije svega, Gospodin je ovom narodu na Zemlji povjerio četiri Kuće koje je definirao kao Kuće-Svetišta. Smještene su u Međugorju (Bosna i Hercegovina); u Ghedi (Italija, BS); u Finale Ligure (Italija, SV); u Republici Češkoj. To su mjesta molitve, bratskih susreta, formacije, gdje osobe mogu upoznati programe naše Crkve te biti praćeni u duhovnom hodu.

Potom smo primili znak koji nose svi oni koji pripadaju Crkvi Isusa Krista svega Svemira: jedan Križ s Bezgrešnim Srcem Marijinim u centru. Detaljan opis pronaći ćete na ovoj web stranici. Majka Božja o tome govori ovako:

„To je znak sve moje djece u čijim grudima se događa trijumf moga Srca jer moje Srce trijumfira u vašem srcu. I kada svi budete primili ovaj znak, ispunit će se vrijeme i približit će se povratak moga Sina. Svi oni koji se obrate na Zemlji i u svemiru i postanu dio novog naroda primaju ovaj znak, obilježeni su mojim Srcem, Srcem Majke Spasitelja. To je trijumf Kristove ljubavi u svakome od vas.“[5]

Duh Sveti je nadodao:

„Primit ćete znak preko kojeg ću utisnuti u vas pečat Trojstva. To je moćan znak u cijelom Svemiru upravo zato jer u sebi nosi snagu Presvetog Trojstva: jednu snagu koju nijedna sila neće moći poraziti.“[6]

Želimo pojasniti da čak i oni koji za sada nisu fizički primili ovaj znak, jer nisu u mogućnosti prisustvovati našim susretima, ali su se iskreno prikazali Isusu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, prihvaćajući programe ove Crkve, primili su u svome srcu isti znak, koji duhovno djeluje u njima. Na taj način, svi kršćani u Svemiru primili su isti znak, koji je pečat Presvetog Trojstva.

Od početka 2017. i tijekom 2018. godine, kroz poruke 13. u mjesecu, Gospa je opširno govorila o Božjem životu i njegovom narodu svega Svemira, predstavljajući se kao Majka Čovječanstva. Sve su poruke sabrane u knjizi pod naslovom: „Život nije život bez Boga“.

13. listopada 2017., na stotu obljetnicu posljednjeg ukazanja u Fatimi, Presveta Marija iznova se obraća ovom novom narodu nazivajući ga malom, velikom Božjom Crkvom:

„Vi ste mala, velika Crkva Božja na ovoj Zemlji. Željela bih da se doista tako osjećate. Ne bojte se osjećati Crkvom; Crkvom Krista, moga Sina, koja postoji i pulsira u cijelom Svemiru … Bogu je potrebna njegova Crkva, ova mala, velika Crkva koja će imati snage suprotstaviti se neprijatelju … Ova će Crkva imati snagu živjeti svojim autonomnim životom, daleko od ljudskih intriga i arogancije moćnika.“[7]

Od tada i ubuduće novi narod je bio pozvan postati definitivno svjestan toga da je Crkva, i neprestano je pozivan od Boga i njegovih sredstava prihvaćati i svjedočiti programe koji su nam bili objavljeni. Gospodin je tražio od ove male Crkve da se istinski svlači od vlastitih ideja, logike, ambicija. Tražio je iznad svega da euharistijska slavlja budu podignuta na sve višu razinu, sličnu onoj u Nebeskoj Liturgiji. Pozvao je na jednu uzdignutu molitvu, na nakane Presvete Marije i ne više po ljudskim nakanama, ma koliko bile plemenite.

2018. godine od ove je Crkve zatraženo potpuno posvećenje Bezgrešnom Srcu Marijinu, poradi evangelizacije Zemlje. Trijumf njezina Srca zapravo je nezamjenjiv uvod u slavni Kristov dolazak.

Tako dolazimo do 20. svibnja 2018. Novi narod je sada već spreman navijestiti svijetu postojanje i djelovanje Crkve Isusa Krista svega Svemira. Ne neke nove Crkve, nego jedine Crkve koju je osnovao Krist, jedne, apostolske i nedjeljive, prisutne u svem Svemiru, kako Gospa objašnjava u poruci od 9. prosinca 2018:

„Dječice, vi ne govorite o nekoj drugoj Crkvi, niste utemeljili neku alternativnu Crkvu. Crkva je jedna. Nažalost, tijekom stoljeća, netko se ubacio u pravu Crkvu Kristovu te stjerao Božji narod u kut, ostavljajući ga u sjeni. Objavljujući postojanje ove Crkve, Bog je vratio svoj narod natrag u centar. Sada će Božji narod izbaciti ne-narod, to jest one koji su zauzeli Crkvu Božju poradi svojih interesa i ambicija koje nemaju nikakve veze sa Isusom Kristom.

Crkva je uvijek bila jedna, ona koju je moj Sin utemeljio na Zemlji te utemeljena na Apostolima, prorocima, mučenicima i svecima; ne samo onima koje je proglasila Crkva, nego na četama nepoznatih, malenih, pritisnutih svetaca i njegovu vjernom narodu. Sada istinska Kristova Crkva iznova snažno izranja preko jednog naroda koji želi živjeti i staviti u praksu Evanđelje, riječi Svetog Pisma, nauk prave Crkve i svetaca.“[8]

U poruci od 13. prosinca 2018. i dalje govori Gospa o Crkvi Isusa Krista svega Svemira te pokazuje konkretne korake kako postati dio nje:

„Govorila sam vam o Bogu i njegovu životu koji se širi po svem Svemiru. Danas vam kažem da Crkva, koju je moj Sin utemeljio na Zemlji, nije ostala ograničena na Zemlju, nego je prisutna u cijelom svemiru. Imate braću i sestre raspršene u svemiru, koji kao i vi zazivaju ime moga Sina i nazivaju se Kršćanima. Isus je dao život također i za njih i procijenio ih je dostojnima pripadati njegovom narodu. Činjenica da ih ne možete vidjeti svojim očima ne znači da oni ne postoje. Nemojte biti poput mnogih arogantnih ljudi koji poriču sve što ne razumiju. Velike tajne Božje mogu se shvatiti u poniznosti i u molitvi, kao što se meni dogodilo.

Doći će dan kada će svi Božji sinovi živjeti sjedinjeni u novom stvaranju, koje će moj Sin ustanoviti na kraju vremena. U njega neće ući oni koji služe Luciferu, odbacuju pravoga Boga i ne ljube braću. Neće ući niti oni koji su koristili ime moga Sina kako bi služili sami sebi i vlastitoj sebičnosti. Danas, čovječanstvo svega svemira još uvijek je u hodu, kako bi priteklo jednom jedinom cilju: da bude sjedinjeno u Isusu Kristu te da formira jedan jedini narod. Međutim, već danas, možete iskusiti živu prisutnost Crkve Isusa Krista svega svemira, otvarajući vaše srce novosti vremena koja nadolaze. Molite Duha Svetoga da imate svjetlo te da ne odbacite sve, poput hirovite djece.

Želite li također i vi biti dio Crkve Isusa Krista cijelog svemira? Ako to želite, od vas se traže tri stvari: 1) darovati potpuno život Trojednom Bogu, po mome Bezgrešnom Srcu; 2) živjeti jednim cjelovitim životom, u poštivanju božanskih zakona koji su vam objavljeni po mom Sinu Isusu u Evanđelju; upisani su također i u vama i Duh Sveti ih drži živima u vašem duhu; 3) vjerovati u postojanje drugih Božjih sinova u svemiru, koji zajedno s vama tvore njegovu Crkvu, jednu i nedjeljivu; živjeti s njima u zajedništvu duha i molitve.

Crkva na Zemlji, kao što ste vidjeli sve do danas, podijeljena, opterećena duhom svijeta, zaražena mnogim štetočinama, morat će ustupiti mjesto istinskoj Crkvi Isusa Krista, koja živi i kuca u svem svemiru. Nemojte biti uznemireni ovim i ne skandalizirajte se jer Bog treba pročistiti svoj narod; to je jedan čin pravednosti i milosrđa.“[9]

Naša Majka nikada nije skrivala od nas odgovornost i poteškoće našeg hoda, ali uvijek nas je ispunjavala nadom, podsjećajući nas na veliko poslanje koje očekuje Crkvu Isusa Krista u svem Svemiru:

„Poslanje Crkve jest to da neprestano rađa Božju djecu za život Presvetoga Trojstva. To ih čini cjelovitim, slobodnim, sposobnim izabrati dobro i odbaciti zlo, da bi susreli svako dijete Božje kako bi mu dali život.

Sada je vrijeme da ova Crkva, koja je sjedinjena s onom koja je u svemiru, nosi svoj navještaj svojim životom; vlastitom doktrinom, vlastitom liturgijom i vlastitim sakramentima, sa svim onim što je primila kroz ove godine. Sve to formira zaista veliki polog vjere, nade i ljubavi.

Ne kažem vam da nećete imati protivština jer Luciferova mržnja prema Crkvi Isusa Krista svega svemira je velika, no Božja ljubav prema vama je puno veća. Također i moja ljubav prema vama je puno veća i zahvalna sam vam na svemu što ste napravili kroz ove godine.

Vaše će kuće stvarno biti svetišta. One će privući čovječanstvo dobre volje koje će moći vidjeti drugu Crkvu, moći će vidjeti ono što još nije vidjelo na Zemlji. Ja želim da ova Crkva bude siromašna, tj. da ne bude bogata s puno novca i sredstava, već bogata i moćna u vjeri, u nadi, u ljubavi, u nauku i čudesima, u svemu onom što će vam Bog dopustiti da izvršite jer vrijeme istječe, djeco moja. Bog mora djelovati da bi spasio Zemlju od onog dijela čovječanstva koje želi uništiti sve i svakoga.

Dobro zapamtite da ste vi oni na kojima Bog utemeljuje ovu Crkvu, koja je savršeno sjedinjena sa Svetim Petrom, s apostolima, sa svim Božjim sredstvima. Danas, na ovoj Zemlji, vi ste oni na kojima Bog utemeljuje Crkvu Isusa Krista svega svemira. Budite svjesni veličine i odgovornosti, ali budite isto tako radosni jer vas je Bog izabrao. Kada Bog odabire, on odabire iz ljubavi i da bi vas ispunio svojom ljubavlju.“[10]

20. svibnja 2018. godine, izričito Gospodinovom željom, javno smo navijestili postojanje i djelovanje „Crkve Isusa Krista iz Svemira“ na Zemlji.[11] Od tog trenutka uvijek sam se predstavljao onima koji su me slušali kao svećenik „Crkve Isusa Krista svega Svemira“. I dalje ću to činiti, u skladu s ovlastima koje su mi dodijeljene od Gospodina Isusa i njegovog naroda.

2019. godine ova Crkva osnovala si je nepriznato neprofitno Udruženje pod imenom „Crkva Isusa Krista svega Svemira“, prema zakonima koji su na snazi u talijanskoj Državi. Njemu se mogu priključiti svi oni koji žele pripadati i dijeliti ove programe. Glede toga možete imati sve informacije pišući nam ili telefonirajući.

Isto tako u 2019. godini od nas je traženo da posvetimo Zemlju Bogu Ocu i to smo učinili 4. kolovoza 2019. Tom je prigodom Otac govorio. Evo nekoliko odlomaka iz njegova govora:

„Danas, u vama, među vama i preko vas, ostvaruju se moja obećanja … jer sada na Zemlji postoji narod koji pripada meni. Konačno, tu je Crkva svega svemira koju je moj Sin utemeljio: živa, pulsirajuća, sveta, cjelovita, koja traži samo moju volju.

… Danas uspostavljate sa mnom neopozivi savez. Savez je ovaj: „Vi ćete biti moj narod, a ja ću biti vaš Bog.“[12] Preko moga Sina Isusa, u Duhu Svetom, uvest ću vas u obećanu zemlju, novi Jeruzalem, tj. novo stvaranje, koje je od vječnosti pripremljeno za vas i za one koji su me ljubili i služili mi tijekom stoljeća … Od danas i ubuduće definitivno pripadate meni i ja stavljam svoj pečat na vas.

… Moj Sin će vas voditi, Duh Sveti će vas posvetiti, a ja ću vas zaštititi. Uklonit ću od vas otrovne korijene jer ništa nečisto ne smije ući u moj narod. Lucifer i sva njegova pratnja više neće živjeti s vama. Imat ćete kušnje i poteškoće, jer ćete osjećati mržnju neprijatelja, ali više nećete imati nikakve veze sa zlom: ja ću vas odvojiti od zla jednom zauvijek, jer ste moj narod.

… Dječice, Zemlja će upoznati teška vremena. Sva mržnja koju je čovjek posijao vratit će se njemu … Ali za vas neće biti tako. Nitko vas neće dotaknuti, ništa vas neće mučiti … A moja Crkva prisutna u svemiru izlijevat će na vas milosti, jer ste jedan jedini narod.“[13]

19. siječnja 2020 ova Crkva se svečano posvetila Presvetom Trojstvu i Otac je još govorio. Evo nekih odlomaka iz njegova govora:

„Dječice, ovo je vrijeme vrlo ozbiljno. Vaš je planet napola uništen, kao što možete vidjeti u prirodi.

Nažalost, Crkva je podijeljena u sebi, rascjepkana od početka. Kršćani su vodili jednu sterilnu borbu jedni protiv drugih, vjeroispovijest protiv vjeroispovijesti, nauk protiv nauka. Umjesto mača koristili su riječ Božju. U ime moga Sina Isusa procesuirali su, ubijali, krali i vršili strašna djela u mojim očima …

Želim vam, međutim, reći da prava Crkva postoji i uvijek je postojala. Nikada nije izišla iz katakombi, jer se kroz povijest postupno nametala jedna druga struktura, koja se definira Crkvom. Oduvijek su postojale dvije Crkve: ona Kristova, koja pripada meni, i ona Lucifera koja pripada njemu. Dvije različite cjeline, dvije suprotne stvarnosti, prisiljene na suživot u ime hijerarhijskog sistema …

Dječice, došlo je vrijeme da ja odvojim pravu Crkvu od one lažne … Danas dijelim pravu Crkvu od one lažne i obnavljam vječni savez s vama, koji nitko nikada neće moći raskinuti. Savez sa mnom ima samo jedno ime: moj Sin Isus Krist. On je životni savez, On je garancija da ste vi moji …

Lažna Crkva djelovala je kroz sva ova tisućljeća tako da umanji lik moga Sina i učini ga beznačajnim, prolaznim. Isus je bio predstavljen kao poglavar neke religije, jedan od mnogih proroka, vrstan duhovni učitelj i ništa više; no Isus Krist, moj Sin, Jedini je Spasitelj čovječanstva. On je Gospodar Svemira, koji upravlja cjelokupnim stvorenjem u moje ime. Tko želi doći k meni, treba proći preko Njega i prepoznati ga kao Sina Božjeg, Gospodina i jedinog Učitelja. Bez toga ne može postojati nikakav savez sa mnom, nikad neće biti …

Lažna Crkva također je radila na obeščašćenju i obezvrjeđenju sakramenta Euharistije, negirajući da je u njoj prisutan moj Sin … pobrinula se da kršćane ohladi prema Euharistiji, ubacujući u njih mnoge sumnje u vezi s ovim Sakramentom. Veliki dio kršćana danas ne vjeruje u Isusovu prisutnost u Euharistiji.

Lažna Crkva je također pokušala poništiti lik i učiniti suvišnim lik i prisustvo Presvete Marije, koja je moja preljubljena Kći, Majka Božja, Zaručnica Duha Svetoga i Suotkupiteljica čovječanstva. Marija vam je darovana kao Majka, no lažna Crkva ju je izbacila … To je previše i mjera je prepuna.

Od sada i ubuduće, prava će Crkva biti odvojena od one lažne i rasti će. Očitovat će moju snagu i moju slavu. Znajte da postoji samo jedna Crkva, koju je na Zemlji utemeljio moj Sin Isus Krist i koja je prisutna u cijelom Svemiru. Ona prepoznaje Presveto Trojstvo i Mariju Kraljicu, Majku i Suotkupiteljicu čovječanstva. Prihvaća i živi zajedništvo sa svom braćom u Svemiru, svugdje vrši svoje poslanje, donoseći spas živima i pokojnima. Ne postoji neka druga Crkva i neće je biti …

Moj savez s vama bit će nesporan i nitko ga neće moći razbiti. Ako danas kažete svoje da meni kao narod, ja ću djelovati među vama. Preko vas probudit ću jedan narod na Zemlji koji će sve više rasti i pridruživati vam se u duhu.[14] Luciferova Crkva naprotiv, presušit će se i postat će jedno suho stablo …

Luciferu i njegovim ljudima kažem da obrate pažnju. Jao vama ako se usudite staviti jedan prst na ovu Crkvu. Izazvali ste vječnog Boga, Oca slave i sada ćete dobiti zauzvrat ono što ste posijali … Sada će vam se suprotstaviti jedan novi i snažni narod i nećete moći ništa učiniti …

A vi, narode moj, živite s vjerom, hrabrošću i ljubavlju i ništa vam neće nedostajati. Zahvaljujem vam na svakom koraku koji ćete napraviti sa mnom. Dobro zapamtite da ćete od sada i ubuduće biti apsolutno vlasništvo Presvetog Trojstva, o kojem ćete ovisiti u svemu. Nećete se više oslanjati na ljudsku znanost, na nauk i ljudske tehnologije, nego ćete živjeti u službi Presvetog Trojstva, koje će od vas napraviti jedno novo čovječanstvo. To vam obećavam…“

07. kolovoza 2020. proslavili smo svetkovinu Boga Oca, kao što to ova Crkva svake godine čini na današnji dan. Evo nekoliko riječi koje nam je Otac tom prigodom uputio:

„Dječice, kao što vidite, Zemlja je u poteškoći i u najdubljoj patnji, te je uronjena u mrak. Ja međutim želim protresti Zemlju, učiniti da se trese s mojom ljubavlju. Ja ne udaram Zemlju sa zlom, kako mnogi misle, jer zlo mi ne pripada, nije dio mene i nikada neće biti. Ja dotičem stvorenje s mojom ljubavlju. Moja ljubav je svjetlo i svjetlo je život.[15] Pred mojom ljubavlju, Zlo se buni te se očituje. Stavlja u pogon sve što može kako bi se suprotstavilo mojoj ljubavi i zasjenilo moje svjetlo.

Stoga se ne trebate čuditi: što više vaš put napreduje u svjetlosti, to se više tmine objavljuju i očituju svoju mržnju prema vama i prema pravoj djeci Božjoj. Međutim, vi se ne trebate plašiti jer vas moja ljubav štiti. Moja svjetlost odbija tmine od svakoga od vas, od svega moga naroda i sa cijelog planeta. To se događa ako postoji jedan narod koji se žrtvuje, moli i prikazuje se po mome Sinu, u sili Duha Svetoga, po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Od vas je tražen jedan hod prema oproštenju[16] koji je uvijek jedno uranjanje u moje svjetlo. Bez moga svjetla, tmine kraljuju na Zemlji i to dobro vidite. Nažalost, pred mojom ljubavlju, velik dio čovječanstva bježi jer se boji.[17] Ono se boji da će biti osuđeno i pokazati se onakvim kakvo je doista. Onda se obraća Luciferu i drugim idolima koje ono samo stvara, u nadi da će se spasiti bez previše napora, no to ne može biti tako. Samo moja ljubav vas može spasiti, nema drugog puta spasenja za vas. Moja ljubav se utjelovila u mome Sinu Isusu, koji neprestano djeluje po Duhu Svetomu, osobito je prisutna u Srcu Marijinu.

Vaša bitka postaje sve teža, dječice. Sile tame vas ne podnose, Lucifer vas mrzi s jednom nasilnom mržnjom. Pokušat će vas zakopati u blato, no ja ću vam dati krila slobode da preletite iznad svega blata svijeta. Gledat ćete ga odozgo i nadvladat ćete ga.

Ne možete od svijeta očekivati milovanje i nešto slatko jer vas mrzi; ali kako ste čuli, moj Sin je pobijedio svijet.[18] Njegova Krv vas pokriva i štiti. Pečat njegove Krvi je na vama i ima moć odbaciti zlo. Sotona vidi pečat, vidi Krv moga Sina i prolazi dalje.[19] Nitko vas neće moći dotaknuti, no bit ćete kušani, kako bi ojačala vaša vjernost. Ne tražim ništa drugo od vas nego vjernost mojoj ljubavi, mom životu, riječi moga Sina i svemu onom što ste primili kroz ove godine. Ne bojte se i nikada se ne povlačite pred nijednom prijetnjom. Ništa vas ne može pogoditi, jer ja sam među vama, kao vječna stijena, da vas zaštitim i obranim.

Vi ste moje maleno stado koje sam istrgnuo od smrti i od zla. Stoga se ne plašite vuka, čak ni kada ga čujete kako zavija. Mislite samo na to da tražite mene, po mom Sinu, u Duhu Svetom, po Bezgrešnom Srcu Marijinom. Tražite samo moju ljubav. Na vuka ću ja misliti.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

U zaključku, Gospin plan, preko ukazanja u Međugorju, imao je za cilj obnoviti Kršćanstvo i uvesti ga u Božji plan uglavljenja u Kristu svega Svemira.[20] Prikazujući svoj život Isusu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, tijekom moje službe u Međugorju, kako bi se mogla očitovati istina ovih ukazanja, moje se svećeništvo logično našlo uključeno u ovaj Božji plan.

Od 2003. godine i nadalje Gospodin me pozivao da budem dio Centralne Jezgre, jedno od tri izvanredna sredstva koja djeluju u službi Crkve svega Svemira, o čemu sam dugo govorio. To me još više uključilo u Božje programe za čitav Svemir.

Dekretom o javnom izopćenju, biva službeno potvrđeno definitivno odvajanje moga svećeništva od onog od Katoličke Crkve i moja inkardinacija u „Crkvu Isusa Krista svega Svemira“. Dakle, moja svećenička služba vrši se u ime Isusa Krista, u njegovoj Crkvi svega Svemira. Prikazujem svoj život za narod koji pripada ovoj Crkvi, i s njom za cjelokupno čovječanstvo.

Ova Crkva nosi do ostvarenja djelo Otkupljenja, sakuplja i živi bogatstvo Kršćanstva tijekom tisućljeća i promiče svaku osobu dobre volje koja želi doseći zrelost u Kristu.[21] Nikoga ne osuđuje i ne kritizira. Uvijek je otvorena za prihvaćanje onih koji joj se žele približiti iskreno i bez predrasuda, spremna dati bilo kome odgovor na nadu koju čuva u sebi.

Svatko će moći promatrati situaciju Zemlje i Kršćanstva kakve se danas pojavljuju i donositi vlastite zaključke, kako bi Bogu dali odgovor koji odgovara izazovima našeg vremena.

Ja ću se uvijek prikazivati za vas i za one koji se odluče započeti ovaj hod. Iskreno zahvaljujem svima onima koji su odgovorili i podržavali me kroz ove godine.

Želim vam svako dobro i blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

Finale Ligure, 25. listopada 2020

Tomislav Vlašić


[1] Usp. Dj 5,34-39

[2] „Preko Velike Barijere“ Izdanje Luci dell’Esodo 2008

[3] II kan. 1338 CIC-a glasi kako slijedi: „Ne možete se nikoga lišiti moći reda, već samo zabraniti njegovo izvršavanje ili vršenje određenih radnji …“

[4] Poruka Duha Svetog od 15. svibnja 2016. „Kozmički prolazak“

[5] Poruka Presvete Marije od 23. srpnja 2016. „Trijumf moga Srca“

[6] Poruka Duha Svetog od 15. listopada 2016. „Danas se konačno ostvaruje kozmička Pedesetnica“

[7] Poruka Presvete Marije od 13. listopada 2017. „Vi ste malena, velika Crkva Božja“

[8] Poruka Presvete Marije od 9. prosinca  2018. „Ne tražite negdje drugdje ono što već imate“

[9]Život nije život bez Boga“ izdanje Luci dell’Esodo 2018, na stranici 60

[10] Poruka Presvete Marije od 24. lipnja 2019. „Ja sam Majka Crkve“

[11] Program ove Crkve je sadržan u dokumentu od 20. svibnja 2018. kojim smo proglasili postojanje same Crkve, a objavljen je na ovoj stranici, na koju vas upućujem.

[12] Usp. Jer 11,4

[13] Poruka Boga Oca od 04. kolovoza 2019. „Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac“

[14] Ovaj narod nije neka nova struktura u Crkvi. Plod je djelovanje Isusa Krista, koja želi obnoviti svoju Crkvu, već naviještenu u poruci „Budućnost moga naroda“ od 08. rujna 2011.

[15] Usp. Iv 1,4

[16] Odnosi se na poruku Presvete Marije od 02. kolovoza 2020. „Napredujte prema oproštenju“

[17] Vidi „Preko Velike Barijere“ Prvo poglavljena stranici 25-30

[18] Usp. Iv 16,33

[19] Usp. Izl 12,21-24

[20] Usp. „Ispisati Povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“ na stranici 294-297

[21] Usp. Ef 4,11-16