Tri velika portala na Zemlji Crkve Isusa Krista svega svemira

Uvod

Govorili smo vam o Crkvi Isusa Krista svega svemira kao o posljednjem sredstvu spasenja za ovo čovječanstvo. U toj Crkvi na Zemlji izrazit će se trojstvena sila. To će se posebno događati preko tri mjesta, odabrana od Boga:

1) Jeruzalem, u Bazilici Svetog  Groba;

2) Rim, u Bazilici Svetog Petra;

3) Međugorje, u Kući – svetištu Lica Marijina, koje pripada Crkvi Isusa Krista svega svemira.

Trojstveno djelovanje odvijat će se harmonično na ova tri mjesta, iako će svatko od njih zadržavati svoju originalnost i raznolikost milosti. Preko ova tri mjesta, bit će zahvaćena u Božje djelovanje sva svetišta, svi vjernici u Isusa Krista prisutni na Zemlji, sva stvorenja i cjelokupno čovječanstvo ovog planeta.

Svi će biti pozvani na odabir  između Isusa Krista i Lucifera. Ovisno o njihovim odlukama, neki će krenuti na put preobrazbe da bi stigli do novog stvaranja, po Isusu Kristu, a drugi će slijediti Lucifera i završiti u propasti. Nastavi čitati Tri velika portala na Zemlji Crkve Isusa Krista svega svemira

Smjernice za ovo vrijeme

29. rujna 2019., Svetkovina sedam velikih Arkanđela

Poruka Svetog Mihaela Arkanđela

“Pozdravljam vas, predraga braćo i sestre,

evo me danas među vama da bih vam komunicirao želje Svevišnjeg Gospodina za ovaj narod i za čovječanstvo. Tri su važne točke za ovih nekoliko posljednjih mjeseci i za godinu koja nadolazi. Znate da nova godina za vas započinje Svetkovinom Krista Kralja u kojoj se sve sažima i sve započinje iznova.

  • Prva točka je: Bog želi da ovaj narod vrši potpuno svoje svećeništvo.

Moram vam reći, braćo i sestre, da se sa Zemlje diže zastrašujući vapaj koji potresa svemir. Zemlja je u opasnosti. Čovječanstvo ovog planeta strašno pati i nema mu drugog spasenja izvan Isusa Krista. Ovaj svećenički narod treba formirati jedno jedino tijelo i jedan jedini duh kako bi uzdigao Gospodinu vapaj ovog čovječanstva. Vi ste očevi i majke za ovo čovječanstvo, nikada to ne trebate zaboraviti. Očevi i majke bdiju nad svom svojom djecom. Toliko je djece Božje na  ovom planetu, malih i velikih, koji pate i progonjeni su, pregaženi i prezreni jer su sinovi Božji. Mnogo je i drugih koji još ne znaju da su djeca Božja i čekaju signal od naroda kako bi zapazili jedan novi život i nove osobe. Nastavi čitati Smjernice za ovo vrijeme

Razmišljanje “Zašto portali Crkve Isusa Krista svega svemira”

21.09.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nakon posljednjeg razmišljanja koje smo imali zajedno, normalno je da si neke osobe postave pitanje: „Zašto portali?“, Onda to je tema današnjeg razmišljanja.

Prvo se pitamo kako se ovi portali uključuju u povijest spasenja. Ako pratimo povijest spasenja nakon istočnog grijeha, Bog neprestano pita: “Adame, gdje si?”, neprestano se približava čovjeku i na progresivan način mu objavljuje puninu života. Taj je hod trajao mnogo tisućljeća i Bog je teško mogao proširiti spoznaju života i predstaviti je čovjeku.

Mnoge smo stvari objasnili od početka, ali vrlo je važno da je Bog uvijek odabirao određene osobe sposobne prihvatiti život i očitovati taj život preko tih osoba. Od početka svi poznajemo lik Noe, lik Abrahama, patrijarha, Mojsija, proroka itd., i došli  smo do punine vremena s prvim dolaskom Isusa Krista kada je objavio život onakav kakav je u Bogu. Nastavi čitati Razmišljanje “Zašto portali Crkve Isusa Krista svega svemira”

Razmišljanje “Portali Crkve Isusa Krista svega svemira”

12.09.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, zadnji put smo govorili o Crkvi Isusa Krista svega svemira, posljednjem sredstvu spasenja. Sada želimo ući u sve veće razumijevanje ovog sredstva spasenja, kako ono funkcionira.

Zadnji put rekli smo da narod ne može ostati kao jedna masa ljudi, već se mora gibati naprijed u jednom redu, jer u Bogu je sve u redu i On prenosi red u svakome od nas i među nama. Svi njegovi propisi razvijaju ovaj red, ovaj sklad.

Rečeno nam je također i da je planet Zemlja, posljednji scenarij događaja, i upravo ove godine je započela evangelizacija Zemlje i uvijek si postavljamo pitanje što ova evangelizacija znači. Nekoliko puta je naglašeno da se Zemlja sama ne može spasiti, niti Crkva na Zemlji koja je zatvorena u jednom geocentrizmu. Ima potrebu za  anđelima, vjernom braćom, svecima, Crkvom  svega  svemira, da se u ovom zajedništvu izrazi sve dobro što Bog čini, ona snaga koja pobjeđuje zlo. Čitav svemir je zahvaćen, sada također i cijela Zemlja kako bi izrekla da  ili ne Bogu, da Isusu Kristu ili Luciferu. Milosti će snažno djelovati tako da će svatko biti  prokušan da bi dao odgovor. Nastavi čitati Razmišljanje “Portali Crkve Isusa Krista svega svemira”

Razmišljanje “Crkva Isusa Krista svega Svemira posljednje sredstvo spasenja”

05.09.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nastavljamo danas naš hod s temom “Crkva Isusa Krista svega svemira, posljednje  sredstvo spasenja”. Ovo smo naglasili citirajući Svetog  Rafaela u prošlom razmišljanju. Želimo ovo produbiti u širim crtama, da otvorimo jednu panoramu kako bismo mogli razviti druge aspekte Crkve Isusa Krista svega svemira na Zemlji, u kontekstu posvećenja Zemlje, čitavog čovječanstva i svih stvorenja Bogu Ocu.

Za nastavak ovog hoda  neophodna  je čvrsta odluka svake osobe i hod. Nisu dovoljne samo ideje, nije dovoljno čitanje, nije dovoljna neka površna molitva, nego hod da bi došli do postizanja cilja i, istodobno, kada se govori o Crkvi Isusa Krista svega svemira, također i zajedničkom hodu, jer smo predodređeni ući  u novo stvaranje u sklad s Bogom, sa samim sobom i s našim bližnjim, sa svim stvorenim, kako bismo upravljali  stvorenjem u suradnji s Trojedinim Bogom. Nastavi čitati Razmišljanje “Crkva Isusa Krista svega Svemira posljednje sredstvo spasenja”

Razmišljanje “Nepovratna prekretnica za čovječanstvo”

15.08.2019 – Svetkovina uznesenja  Presvete Marije na nebo

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja je “Nepovratna prekretnica za čovječanstvo”. Ovaj naslov uzet je iz poruke Boga Oca jer je s nama sklopio jedan nepovratan sporazum. Evo, pokušajmo razmišljati o tim riječima, zaputiti se tim putem.

Imali smo jednu veličanstvenu proslavu u posvećenju Zemlje Bogu Ocu zajedno s cjelokupnom Crkvom svega svemira. Zahvaljujem na svemu svima vama koji su bili prisutni i koji su mogli pobliže sudjelovati s nama. Hvala svima vama koji pratite poruke putem stranice i idete u ovom smjeru. Nastavite se svaki dan posvećivati te posvećivati sve stvoreno na Zemlji. Želim zahvaliti Bogu jer ova poruka također dolazi kao milost svima onima koji nisu ni  čuli za Isusa Krista, niti da se govori o ovim programima jer danas trojstveno djelovanje budi sve sinove Božje na Zemlji i u svemiru.

Danas slavimo još jednu veličanstvenu svetkovinu naše Majke koja je uznesena na nebo. Danas kao posljednje slavlje u svim našim slavljima, slavi cijeli svemir jer cijeli svemir prepoznaje Mariju Majku i Kraljicu svemira i vjeruje da je naša Majka bila uznesena na nebo duhom, dušom i tijelo. Nastavi čitati Razmišljanje “Nepovratna prekretnica za čovječanstvo”

Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac

Poruka Boga Oca od 4. kolovoza, 2019.

Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac

 

“Predraga djeco,

s radošću sam ovdje među vama da vam kažem da vas ljubim. Danas,  u vama, među vama i preko vas, ostvaruju se moja obećanja. Obećanja dana ocima vašim o novom čovječanstvu, otkupljenom; obećanja proroka. Napokon se oživotvoruje  nada mnogih svetaca koji su bili među vama. Obrisane su suze pravednika kroz povijest, koji su se nadali vidjeti ono što vi danas gledate.[1] Ostvaruju se moja obećanja jer sada na Zemlji postoji narod koji pripada meni. Konačno, tu je Crkva svega svemira koju je moj Sin utemeljio: živa, pulsirajuća, sveta, cjelovita, koja traži samo moju volju.

Budite svjesni činjenice da ja ostvarujem svoja obećanja u vama, bez obzira na  vaše granice, grijehe, nesigurnosti, bolesti. Ja sam veći od svih vas, veći sam od vaših srdaca, želja, bolesti, jer “moji su putovi iznad vaših putova i moje misli su iznad vaših misli”, kao što sam rekao preko proroka.[2]

Ono što ćete danas učiniti je nešto jako veliko.[3] Ne samo zato što se posvećujete meni i posvećujete mi  ovaj prekrasan planet koji sam vam dao: lijep, koji je stvoren baš za vas a koji je danas uništen kao što vidite, jer vi danas uspostavljate sa mnom neopozivi savez. Savez je ovaj: “Vi ćete biti moj narod, a ja ću biti vaš Bog.“[4] Preko moga Sina Isusa, u Duhu Svetom, uvest ću vas u obećanu zemlju, novi Jeruzalem, tj. novo  stvaranje, koje je od vječnosti pripremljeno za vas i za one koji su me ljubili i služili mi tijekom stoljeća. Nastavi čitati Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac

Na Zemlji započinje novo stvaranje

Uvod

Predraga braćo i sestre,

predlažemo vam Isusovu poruku od 3. kolovoza, na  uočnicu  posvećenja Zemlje Bogu Ocu. Nadodajemo također poruku Boga Oca na dan posvete. Naći ćete mnoge prolaske koji se odnose na sve Božje sinove te daju odgovore na njihova pitanja. Molite i razmišljajte o svemu ovome. U nastavku, ćemo razmišljati zajedno i hodati kako bismo potpuno ostvarili obećanja  koja nam je Isus navijestio.

Pratimo vas molitvom i blagoslivljamo vas

                                                     Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Isusova poruka

Na Zemlji započinje novo stvaranje

“Predraga djeco,

nakon mnogo truda i usred mnogih kušnji, došli ste do prekretnice u vašem hodu: došli ste do posvećenja cijele Zemlje Ocu, koje ćete učiniti sutra.

Kažem vam da ova posveta nije čin neke pobožnosti koja se obavlja u nekoj molitvenoj grupi ili u bilo kojem drugom kontekstu. To je jedan svečani čin koji ćete izvršiti vi na Zemlji u ime čitave Crkve Isusa Krista svega svemira i preko vas će ga izvršiti cijela Crkva prisutna u svemiru. Bit će posvećen planet Zemlja, na kojem će se odvijati posljednji događaji.

Dječice, vi niste svjesni da će na Zemlji završiti staro stvaranje i započet će novo stvaranje; završit će stara vremena, a nova će započeti. Živite u izuzetno važnom poglavlju povijesti čovječanstva. Stoga sam vam rekao da će sutra cijela Crkva svemira zajedno s vama posvetiti Zemlju. Ona će, od sada i ubuduće, biti u središtu pozornosti za sve. U izvjesnom smislu, Zemlja će pripadati cijeloj Crkvi svemira; štitit će je Crkva svega svemira, upravo zato što će se na ovom planetu morati ostvariti spasenje i započet će novo stvaranje. Nastavi čitati Na Zemlji započinje novo stvaranje

Posveta Zemlje Bogu Ocu

 

 

O Bože Oče,
Bože beskrajne i savršene dobrote,
kao udovi Crkve Isusa Krista svega svemira, njegova Mističnog Tijela, prisutnog na Zemlji,
posvećujemo se tebi,
sjedinjeni u Duhu Svetome
i prikazani Isusu Kristu po Bezgrešnom Srcu Marijinu.

U dramatičnom povijesnom trenutku kroz koji prolazi naš planet,
kako bi Zemlja i sav svemir
bili uglavljeni u Isusa Krista
i uvedeni u novo stvaranje,
utječemo se tebi s molitvom našega Spasitelja:

„Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga
da Sin proslavi tebe
i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom
dade život vječni svima koje si mu dao.
A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga,
i koga si poslao – Isusa Krista.
Ja tebe proslavih na Zemlji
dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti.
A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe
onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo.” (Iv 17, 1-5)

Posvećujemo se tvojoj volji
da živimo po nauku tvoga Sina,
vođeni Duhom Svetim,
i tako stigli do novog stvaranja.

Oprosti nam, dobri Oče,
privuci nas k sebi,
odijeli nas oda Zla i sačuvaj nas od propasti,
čuvaj nas, po svome Sinu, u Duhu Svetome.

Oprosti sve grijehe Zemlje,
izliječi ovo čovječanstvo i sva stvorenja našeg planeta.

Ispuni svoja obećanja, objavljena prorocima:
Neka se zauvijek ostvari tvoje Kraljevstvo,
naviješteno i stečeno Žrtvom tvoga Sina
kojoj se također i mi pridružujemo.

Dođi Kraljevstvo tvoje,
neka ti zahvaljuju ljudi i stvorenja,
vječnom hvalom,
služeći jedni drugima
i poštujući zakone čistoga Duha,
po tvojoj volji.
Amen

Razmišljanje “Isus Krist nas vodi k Ocu”

25.07.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, u ovoj smo godini više puta govorili o evangelizaciji Zemlje. Među ovim temama, jedna od glavnih tema bila je proslava naših Svetkovina, naših blagdana zajedno sa cjelokupnom Crkvom svega svemira. Sada je pred nama proslava svetkovine Boga Oca, koju ćemo ovaj put slaviti u nedjelju, 4. kolovoza.

Za  proslavu ove godine Otac traži da posvetimo planet Zemlju, cjelokupno čovječanstvo i sva stvorenja. On želi čovječanstvu oprostiti mnoge grijehe, želi ga spasiti od katastrofa, želi čovječanstvo koje je raspoloživo  podložiti se  njegovoj volji, brzo povesti  prema  novom stvaranju. Želi preko ovog  čovječanstva koje želi biti podložno Ocu, isto tako privući sva stvorenja  jer, kao što smo navijestili, sva stvorenja zajedno s nama predviđena su biti preobražena u novom stvaranju.

Citirat ćemo jedan tekst posvete koji možete koristiti svakodnevno u ovim danima, posvećujući vas  i posvećujući druge. Isto tako ćemo vam dati jedan tekst koji vas na poseban način može pripremiti za ovu Svetkovinu, jednu Isusovu poruku. Nastavi čitati Razmišljanje “Isus Krist nas vodi k Ocu”

Razmišljanje “Živjeti u Crkvi Isusa Krista svega Svemira”

12.07.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nastavljamo razvijati Gospinu poruku od 24. lipnja[1] ove godine kako bismo bolje razumjeli Crkvu Isusa Krista svega svemira.

Naslov našeg današnjeg razmišljanja je “Živjeti u Crkvi Isusa Krista svega Svemira” i odmah se postavlja pitanje: koja je to Crkva? Odgovor je jedini koji postoji, jedina Crkva Isusa Krista. Kako se može sudjelovati? Evo, pokušat ćemo dati naznake, upute za življenje u Crkvi Isusa Krista svega svemira.

Prvo poslušajmo ono što nam je Duh Sveti komunicirao u knjizi “Svemir i njegovi stanovnici”. [2] Što je Crkva? Što pokreče Crkvu? Što se giba u Crkvi? Što nas pokreće? Poslušajmo.

Ono što pokreće Crkvu je život Presvetoga Trojstva, život koji joj se po Duhu Svetom neprestano daruje i koji je prisutan u Sakramentima. Crpeći iz tog života, skup vjernika u Kristu se može nazvati Crkvom; inače ostaje udruga kao mnoge druge koje djeluju u korist čovječanstva. Ali Crkva nije skup ljudi koji se udružuju zbog nekog korisnog cilja, nije ni neka plemenita zaklada koja preko kreposnih djela čuva uspomenu na svoga utemeljitelja Isusa Krista. Crkva je još manje centar moći, kao što se na žalost u mnogim slučajevima predstavlja; jedina moć koja prebiva u Crkvi jest milost, koja ne stvara aparate moći, nego se jednako dijeli svim članovima, prema originalnosti svakoga i na izgradnju svih. Nastavi čitati Razmišljanje “Živjeti u Crkvi Isusa Krista svega Svemira”

Razmišljanje “Ustanite se i ukorijenite se u Živome Bogu”

09.07.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja je “Ustanite se  i ukorijenite se u Živome Bogu“.

Sigurno ovih dana mnogi od vas postavljaju pitanje što je Crkva Isusa Krista svega svemira koja živi na Zemlji, što trebamo raditi, kako se ponašati, kako se organizirati? Mi nastavljamo razvijati ovo razmišljanje među nama kako bismo dobro razumjeli što Gospodin želi od svoje Crkve na Zemlji.

11. srpnja slavimo blagdan zaštitnika Europe, Svetog Benedikta. Napravimo naš blagdan, ne bilo kakav blagdan. U ovom vremenu vidimo mnoštvo vijesti, sukoba u Europi, u Italiji, različite struje misli – jedan rat između duhova i mi smo zahvaćeni ovim ratom. Postoji opasnost, jednako tako za kršćane, da se uhvate za jednu ili drugu stranu, za jedno ili drugo prijestolje koje tone. No, što se događa na jedan blagdan zaštitnika Europe kada se cijelo nebo, osobito svi sveti, svi pravednici Europe, svi mučenici pokreću i mi možemo biti zahvaćeni ovom dinamikom svetosti i ova svetost može biti oslobođena u cijeloj Europi. Nastavi čitati Razmišljanje “Ustanite se i ukorijenite se u Živome Bogu”

Razmišljanje “Crkva Isusa Krista svega svemira živi na Zemlji”

06.07.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, dajemo vam radosnu vijest: Crkva Isusa Krista svega svemira živi na Zemlji! Ovaj  nam je navještaj  dala Gospa na uočnicu obljetnice ukazanja Kraljice mira u Međugorju.

Crkva Isusa Krista svega svemira živi na Zemlji, to je jedan novi narod u Božjem narodu, koji se gradi na dvanaestorici apostola, na temelju dvanaestorice apostola, uživa posebnu zaštitu apostola i sedam velikih Arkanđela na čelu sa svetim Mihaelom Arkanđelom, koji priprema slavni Kristov dolazak, sjedinjena sa svim sredstvima koji su u Božjim rukama, izvanrednim, uzvišenim i također redovnim. Ona je otvorena za primanje svih bogatstava Božjih koja su dana Božjem narodu kroz povijest spasenja i kroz hod  kršćanskog naroda, ali je otvorena, predana postizanju onoga što Gospodin želi: hodati putem prema uglavljenju svega svemira u Kristu idući prema novom stvaranju. Pred ovim narodom su  se otvorili ogromni široki horizonti prema budućnosti, velike milosti su dane za čovječanstvo svega svemira i ovaj narod vjeruje i sudjeluje u tim milostima te sudjeluje u programima koji su nam objavljeni kroz ove  godine.

Ja zahvaljujem svima vama koji ste kroz ove godine pratili ove programe te sudjelujete na svoj način. Ovih smo godina intenzivno hodali osobito od prošle godine kada smo proglasili postojanje Crkve Isusa Krista svega svemira i danas smo sretni jer Gospa vidi ovu Crkvu na Zemlji, ovaj novi narod koji se pokrenuo i živi. Nastavi čitati Razmišljanje “Crkva Isusa Krista svega svemira živi na Zemlji”

Ja sam Majka Crkve

Gospina poruka, 24. lipnja, 2019., Rođenje Sv. Ivana Krstitelja i uočnica obljetnice Gospinih ukazanja u Međugorju

 

Ja sam Majka Crkve

 

“Predraga djeco,

s velikom radošću vam naviještam da se danas ostvaruje jedan vrlo važan dio moga plana, kojeg sam htjela donijeti u Međugorju. Plan koji se u potpunosti uključuje u program uglavljenja u Kristu svega svemira.

Zato me je Gospodin poslao u Međugorje: kako bih formirala novi narod koji će, preko moga Srca, biti jedinstven u cijelom svemiru. Preko župe i službene Crkve na Zemlji htjela sam formirati jednu obnovljenu i moćnu Crkvu, sjedinjenu s narodom koji je već prisutan u svemiru. No, kao što dobro znate, tako nije bilo.

Vjerna čovječanstva dugo su čekala odluke službene Crkve na Zemlji. Moje Srce je isto tako mnogo trpjelo u očekivanju jednog da koje nikad nije stiglo. Službena Crkva na Zemlji je jednostavno trebala priznati moja ukazanja u Međugorju te poučljivo slijediti moj nauk. Tako bi se za kratko vrijeme savršeno sjedinila sa svim vjernim čovječanstvima iz svemira i od tamo bi se rodila jedna izuzetno jaka Crkva, sposobna nositi navještaj spasenja svemu svemiru. Nastavi čitati Ja sam Majka Crkve

Razmišljanje “Podignite pogled prema proslavljenom Isusu Kristu”

29.06.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam  svima nedjelja.

Pred našim očima, vidimo kako se ruši ljudski autoritet na svim razinama. Među njima, onima koji nose ovaj autoritet na Zemlji, politički, financijski, vjerski, prisutni su sukobi i površnost u tumačenju života, prisutna je jedna konfuzija koja sve više dijeli čovječanstvo. Klimatska situacija je pred našim očima. Svi to vidimo, no postoje stvari koje znanstvenici govore, a ljudi to ne prate, ne znaju. Danas se u jednom dokumentarcu govori da je posljednjih godina kvocijent inteligencije pao za 14 posto. Toksičnih proizvoda koje čovječanstvo koristi je više od 100.000, i američki stručnjaci kažu da će za nekoliko godina od američke djece koja se rode, 30 posto od njih biti intelektualno nerazvijeni poradi toksina koji djeluju u majkama, onom  što  jedu, što udišu, što  žive.

Ovo je vrlo važna pozadina da vam može dati temu “Podignite pogled prema  proslavljenom Isusu Kristu“ jer nema drugog puta. Crkva Isusa Krista svega svemira koju smo proglasili prošle godine sada također živi i na Zemlji. Obraćamo se također i vama koji slijedite ove programe, da budete svjesni da postoji, te da se usmjerite prema proslavljenom Isusu Kristu jer ne postoji drugi put  spasenja za čovječanstvo. Nastavi čitati Razmišljanje “Podignite pogled prema proslavljenom Isusu Kristu”

Razmišljanje “Crkva koja se spušta s neba”

22.06.2019 – svetkovina Tijela Kristova

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, u ovom razmišljanju želim povezati dvije svetkovine u koje mi  vjerujemo: svetkovinu Presvetog Tijela Kristova i Njegove Predragocjene Krvi i Gospina ukazanja u Međugorju, obljetnicu koja pada 25. lipnja . Postoji jedna veza između ovih blagdana: želimo dati svoj život, naše postojanje Gospodinu Isusu Kristu kao što ga je dala Presveta Marija kako bi se  utjelovio u nama, živio u našim Euharistijskim slavljima, te da mi u isto vrijeme postajemo živa Euharistija.

Tema mog razmišljanja je “Crkva koja se spušta s neba”. Smisao je ovaj da u svim slavljima koje slavimo u ovoj godini na poseban način sudjeluje cijeli svemir, mi izražavamo našu želju da primimo ono što dolazi iz Srca Dobrog Pastira, ono što se spušta od Trojedinog Boga i želimo sudjelovati u  milosti koja silazi s neba.

Danas se govori o vremenu depresije čovječanstva, ekonomskoj, financijskoj, bez budućnosti, govori se također o tome kako Bog u ovom vremenu ne reagira, i to nije istina, no mi želimo otkriti da on reagira i da želi reagirati. Govorili smo o trojstvenoj sili koja se želi izraziti u nama te želi da mi sudjelujemo u ovom nezaustavljivom Božjem djelovanju u ovom vremenu. Nastavi čitati Razmišljanje “Crkva koja se spušta s neba”

Vrijeme blaženstava

Poruka Duha Svetoga, 8. Lipanj, 2019. Uočnica Duhova

„Moja draga djeco,

blagoslivljam vas snagom koja je prisutna u ovom bdijenju. Došao sam vam objaviti jedno novo vrijeme za moj narod svega svemira. Vrijeme u kojem želim da svi darovi koje sam izlio na svoj narod, u svakoj epohi i na svakom mjestu u svemiru, procvjetaju, trijumfiraju te očituju Božju snagu u vama i preko vas.

Darovi o kojima govorim nisu karizme koje su prisutne u različitim osobama. Govorim o svojih sedam darova[1] koji, nažalost, još nisu u potpunosti procvjetali u kršćanima na Zemlji. To se dogodilo iz različitih razloga: prije svega zbog ljudskih ambicija i želje da se ti darovi posjeduju. Moji darovi cvjetaju samo u poniznosti; oni vam se daju kada ih prestanete tražiti za sebe i kada ih tražite za Božju slavu. Želim da se ova slava očituje u mom narodu.

Što trebate učiniti? Morate u potpunosti živjeti pouke koje su vam dane: Isusove pouke, preko Evanđelja, i one koje su primljene kroz objave ovih godina, koje aktualiziraju Kristov nauk i čine ga razumljivijim ljudima ovoga vremena. Nastavi čitati Vrijeme blaženstava

Razmišljanje “Uzdići se po Kristu, s Kristom i u Kristu”

25.05.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, naša tema danas ima naslov “Uzdići se s Kristom, po Kristu  i u Kristu”. U posljednje vrijeme govorili smo o uranjanju  u trojstveni vir, sudjelujući u milosti koja je prisutna u trojstvenom viru, no  sada se zapućujemo  prema uzdizanju u trojstveni vir, jer pred nama je svetkovina Uzašašća, svetkovina Duhova i nakon Duhova, svetkovina Presvetog Trojstva.

Svi ste primili poruku[1] koju smo primili u kući u Međugorju gdje smo doveli sve one koji prianjaju uz ove  programe te žele biti uzdignuti. Primili ste poruku u kojoj je centralna tema vjera u Boga, vjera u Krista koja pokreće onu silu koja je prisutna u nama. Ako nema vjere, ta se sila ne pokreće. Ova sila može premještati planine.

Ovu vjeru možemo imati živu jer nam je darovan dar  Duha Svetoga. Ova vjera može činiti velika čudesa, no najveće čudo je naš potpuni život u Bogu i na kraju ova vjera u Sina Božjeg dovest će nas  do toga da pripremimo put za njegov dolazak i On se želi, preko nas, objaviti  svijetu: JA JESAM. Nastavi čitati Razmišljanje “Uzdići se po Kristu, s Kristom i u Kristu”

Snaga vjere

 Isusova poruka 18. svibanj 2019.

“Predraga djeco,

moje Srce se raduje gledajući vas ovdje. Sretan sam poradi hoda kojeg ste napravili, poradi vaših odluka te hoda koji još želite proći zajedno sa mnom.

Rekao sam vam da je u vama velika sila, koja dolazi iz trojstvenog vira.[1] To je sila koja vas je rađala i koja vas održava na životu. Rekao sam vam također da koristite ovu silu. Kako je koristiti? Što je može pokrenuti? Vaša vjera. Samo s vjerom možete pokrenuti silu trojstvenog vira u vama. Vjera nije neka teorija, već snaga kršćana, jedna neizmjerna snaga. Svijet je ne razumije, ali vi ste pozvani razumjeti je.

Vjeru treba prakticirati, inače njezina snaga ostaje u vama nepokretna. Možete prakticirati vjeru kada vjerujete, kada kažete: “Ja vjerujem”, bez imalo sumnje u vašem srcu. Sumnja je ona snaga koja se opire vjeri i blokira sve vitalne procese u vama. Govorim o egzistencijalnoj sumnji, koja se pojavljuje u vama kada se ne osjećate dostojnim, kada se ne osjećate sposobnim, kada svoju granicu vidite kao nešto što je nepremostivo. Nastavi čitati Snaga vjere

Razmišljanje “Čuti Božji glas i biti Božji glas“

11.05.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i  sestre, prošli put, prošle subote smo razmišljali o tome  “Kako crpsti iz trojstvene sile.“ Danas će naša tema biti “Čuti Božji glas i biti Božji glas”.

Božji glas nije neki ljudski zvuk, niti nešto što se lako može uočiti u nekoj površnoj lokuciji, u nekoj projekciji, u nekoj viziji. Božji glas sadrži život, komunicira život; čisti Zakoni Duha Svetoga savršeni su zakoni života.

Danas želimo razmišljati o čitanjima četvrte Vazmene nedjelje[1] i, istodobno, razmišljati o Gospinim riječima koje nam je uputila 13. svibnja 2017.[2]  koje možete pronaći u knjizi “Život nije život bez Boga”, na kraju knjige. Nastavi čitati Razmišljanje “Čuti Božji glas i biti Božji glas“

Razmišljanje “Kako crpsti iz Trojstvene Sile”

04.05.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam svima nedjelja, treća Vazmena nedjelja, u kojoj mi nastavljamo naš hod sa uskrslim Kristom koji nas vodi prema Pedesetnici, prema uzdignuću, gdje se On uzdigao pred Ocem. Moramo imati ovaj okvir našeg hoda jer ćemo u tom okviru razumjeti poruku iz riječi Svetog Pisma koje smo pročitali u ovoj Svetoj Misi.[1]

Zadnji put smo govorili o sudjelovanju u trojstvenoj moći. Danas sam dao naslov “Kako crpsti iz Trojstvene Sile” jer svi bi to  željeli, čak i sotonisti, ezoterici, karizmatici; one koji prakticiraju i vrše određene vježbe, no ne ulaze da bi sudjelovali, da bi crpili iz trojstvene sile.

Danas smo pročitali čitanja koja govornici i propovjednici često koriste. Predstavljena su kao jedna savršena kateheza, no mi smo pozvani sudjelovati u događaju ne u nekoj katehezi. Prolazeći kroz ova čitanja, prolazeći kroz događaj koji su proživjeli apostoli, mi smo u stanju ući u taj događaj. Ako ne sudjelujemo u događaju uskrslog Krista, kateheze nam ne pomažu, one ostaju izvan. Samo iz ovog unutarnjeg sudjelovanja, vitalnog u događaju Kristova uskrsnuća, možemo rađati događaje u drugima i umnažati te događaje, te susrete s uskrslim Kristom. Nastavi čitati Razmišljanje “Kako crpsti iz Trojstvene Sile”

Razmišljanje “Tražimo Trojstvenu Moć”

27.04.2019.  – Nedjelja Božanskog Milosrđa

Stefania Caterina i Otac Tomislav  Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i  sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja  je “Tražimo Trojstvenu Moć“. Nadam se da ste ove dane proveli dobro u svjedočanstvu apostola, o uskrsnuću Gospodina našega Isusa Krista, da je pohranjena u vama istina i milost uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista, tako da  sudjelujući u njegovu uskrsnuću također i mi  živimo kao uskrsli.

Ove nedjelje mi slavimo tri vrlo važna trenutka: svetkovinu milosrdne Kristove Ljubavi, koja je draga  svima, i svi mi želimo imati Kristovo milosrđe i pokušat ćemo govoriti, objasniti trenutke kako ga primiti. Drugi trenutak je prolaz kroz povijesna čitanja[1], ono što se  dogodio u prvoj Crkvi i na kraju jedna kozmička dimenzija koja započinje sa Svetim Ivanom Apostolom u Otkrivenju i potom  je izražavamo u poruci od 20. travnja,[2] od Vazmenog bdijenja koju ćemo vam poslati, ali isto tako ćemo je čitati da oni koji ne čitaju, nego samo slušaju mogu slušati.

Uskrsnuće Isusa Krista puno je, puno više od povijesne istine. Prodrlo  je u cijeli svemir, ušlo je u Trojstveni vir. Kao primarna, spasonosna energija započelo je jedan dinamički hod  i to će trajati do kraja vremena, sve dok Božji narod  ne uvede  u novo stvaranje. O tome govori Isus u zadnjoj poruci. Nastavi čitati Razmišljanje “Tražimo Trojstvenu Moć”

Moć trojstvenog vira

  1. travnja 2019. – Vazmeno bdijenje

Isusova poruka

 

“Predraga djeco,

blagoslivljam vas u sili moga uskrsnuća, koje nije neka  bajka za djecu niti  jedna  lijepa slika, nego jedna neosporna stvarnost koja titra u cijelom svemiru. S mojim uskrsnućem ne samo da sam dovršio djelo otkupljenja, nego sam  uveo u trojstveni vir moć koja ga čini nepobjedivim. Doista, moje uskrsnuće je jedna jasna pobjeda nad smrću koja kraljuje u sotonskom vrtlogu. Smrt ne može učiniti ništa protiv moći mog uskrsnuća.

Djeco, došli ste sa mnom do ovog vremena i prošli ste sa mnom kroz mnoge kušnje. Sada započinje vrijeme kada se, preko vas, mora očitovati moć uskrsnuća. Ona će se pokazati preko mog naroda, kako bi se, po njemu, sve što sam izvršio nastavilo objavljivati svijetu. Moje djelo otkupljenja nije se još uvijek iscrpilo, nego se nastavlja i produžuje sve do kraja vjekova, preko mog naroda, u cijelom svemiru. Nastavi čitati Moć trojstvenog vira

Razmišljanje “Ući u kozmičko zajedništvo”

21.04.2019. – Uskrs

Stefania Caterina i Otac  Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sve vas pozdravljam vas i želim vam  sretan Uskrs. Obraćam se svima a osobito vama koji ste nas pratili kroz ove  godine s povjerenjem, nadom i ljubavlju prema Isusu Kristu.

U ovom slavlju se spominjemo, kao što se spominje i cijela Crkva, onoga što se dogodilo prije dvije tisuće godina, o čemu govore Sveti Petar, Sveti Pavao, svi apostoli i Crkva[1] svjedoči.  No mi živimo ovaj trenutak kako bismo susreli Isusa Krista živog u nama, uskrsnulog, pobjednika nad svim preprekama u nama i oko nas, odlučnog  voditi čovječanstvo prema ostvarenju svojih obećanja. Vjerujem da je ovaj aspekt živ u svima vama koji ste hodali kroz ove godine, osobito u Korizmi, kako bi se pripremili za uskrsnuće Isusa Krista. Dakle, ovo je jedna faza, ali samo početak uskrsnuća, procesa uskrsnuća u nama, u čovječanstvu.

Kao što znate, liturgijsko vrijeme vodi nas u fazu svjedočenja jedni drugima kako su to radili učenici, apostoli. Vodi nas u jednu fazu slušanja iznutra uskrslog Krista koji nas vodi do Pedesetnice kako bismo sa silaskom Duha Svetoga ušli u našu sposobnost da se preporodimo sa trojstvenom silom te da se naš duh uzdigne u Kristovu misao, u misao Presvetog Trojstva koja nas zahvaća, zahvaća naše želje, naše misli, naše reakcije, našu logiku, cijelo naše biće. Nastavi čitati Razmišljanje “Ući u kozmičko zajedništvo”

Razmišljanje “Isusov ulazak u Jeruzalem”

13.04.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, pozdravljam sve vas, koji ste članovi Fondacije[1], sve vas koji pratite ovo propovijedanje, koji pratite ove programe Crkve Isusa Krista svega svemira. Želio bih s vama podijeliti na početku Velikog Svetog Tjedna neke točke koje nas uvode u ovaj Veliki Tjedan.

Prije svega, kao što sam rekao na početku Korizme, da mi prolazimo kroz ovo razdoblje sve do Gospodinovog Uzašašća, sve do Duhova kao kroz jednu produženu svetkovinu. Sada, nakon ovih Korizmenih tjedana, ulazimo u Veliki Tjedan koji je Vazmeni prolazak, i ovaj Veliki Tjedan je izuzetno važan za cijeli svemir na razini duha, ali i na razini materije jer Gospodinov prolazak ide prema novom stvaranju. Naš prolazak u Gospodinu je naša odgovornost koja nas vodi da budemo suradnici, su-otkupitelji.

Onda, bez da se duže zadržavam na objašnjavanju Muke  koju ćete vi pratiti u ovim danima,  Kristove Muke, htio bih vas zamoliti da danas uđete u Veliki Tjedan, da uđete za Isusom, uđete u Srce Isusovo te da više ne izađete. I trudit ćemo se sa razmišljanjima koja će slijediti u ovim danima, nastaviti naš hod prema Gospodinovom Uzašašću, prema Duhovima. No, bitno je da u nama bude prisutna odluka da uđemo u Isusov život, u Isusovo ponašanje. Što smo mi jasniji u tom izboru, to će više milosti djelovati u nama. Nastavi čitati Razmišljanje “Isusov ulazak u Jeruzalem”

Razmišljanje “Novi put je već otvoren”

06.04.2019. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam svima nedjelja.

Zadnji put smo razvijali temu: obraćenje, put životne radosti. Nadamo se da ste svi vi sudjelovali u ovoj radosti i da se u vama probudila želja za sve većom radošću, a time i jedan sve jači život, sve  čvršći.

Danas želimo govoriti o temi “Novi put je već otvoren”. To je zapravo na tragu današnje Liturgije. Prorok Izaija u prvom čitanju[1] podsjeća Izraelce kako su bili oslobođeni ropstva u Egiptu, izvedeni preko Crvenog Mora i sve do obećane Zemlje. Sada su u tom trenutku bili u babilonskom ropstvu, i prorok je najavio ponovno otvaranje Božjeg puta, novog puta. Bog govori: “Ja stvaram sve novo”, i otvorio se ovaj put za  Izraelski narod. Mali ostatak se vratio u svoju zemlju. Ali to je znak svih ropstava koja smo si sami donijeli preko naše pobune, preko naših grijeha i svaki put Božje djelovanje bilo je ponovno otvaranje puta.

Evanđelje[2] nas navodi da shvatimo da je put našeg duha definitivno otvoren. Sveti Ivan donosi epizodu žene koja se nalazi u očevidnom preljubu. Htjeli su je kamenovati i izazivali su ​​Isusa, kušajući ga da li da ju  kamenuju ili ne. On je šutio i pisao, kao što smo čuli, po zemlji. Nakon njihovog inzistiranja On je odgovorio: “Tko je od vas bez grijeha neka prvi baci kamen”. Svi su pobjegli. “Nitko te ne osudi?” upitao je Isus ženu. „Nitko.” “Ni ja te ne osuđujem. Idi i nemoj više griješiti“. Nastavi čitati Razmišljanje “Novi put je već otvoren”

Razmišljanje “Radujte se u Gospodinu”

30.03.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja, liturgijska tema je “Radujte se u Gospodinu”, “Raduj se Jeruzaleme”.[1] Prateći  čitanja ove četvrte Korizmene nedjelje,[2] Crkva želi pokazati put, točke za dosezanje radosti u Gospodinu. Mi nadodajemo poruku Majke čovječanstva od 13. lipnja 2017. koja će nam otvoriti put i pokazati  točke koje treba slijediti.

Pretpostavljam i vjerujem da ste svi vi hodali  u životu da biste živjeli obraćenje, osobito u ovom tjednu. Obraćenje prema Bogu znači napredovanje prema izvoru života, približavanje izvoru života i život se budi, susrećemo živoga Boga, pravoga. I Bog u koga vjerujemo, Bog Isusa Krista ima plan za nas, za  cjelokupno čovječanstvo da nas polako vodi prema novom stvaranju. U ovom kontekstu je naše obraćenje.

Živi, pravi Bog nije neka slika, filozofska ideja, pa niti jedna poganska slika, Bog bez jasnoće. Naš Bog je Otac, naš Bog je Sin, Duh Sveti i mi ga uvijek susrećemo kad se želimo iskreno pred njim pojaviti. Poslušajmo. Nastavi čitati Razmišljanje “Radujte se u Gospodinu”

RAZMIŠLJANJE – Uđimo se s Isusom u korizmu

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, ulazimo u prvu Korizmenu nedjelju i moja tema koju razvijam je “Uđimo s Isusom u Korizmu”.

Želim izložiti  stav koji treba zauzeti, posebno jedan stav koji treba zauzeti u ovim vremenima kada znamo da snažno djeluju Lažni prorok, Antikrist, kada treba  biti odlučujući izbor, čvrst izbor između Isusa Krista i Lucifera. Govorim vama, pretpostavljam da ste odlučili aktivno sudjelovati sa Crkvom svega svemira u evangelizaciji Zemlje, svjesni da trebamo pripremiti put slavnog Kristovog očitovanja te put prema novom stvaranju.

Evanđelje prve nedjelje[1] govori o Isusu koji nakon krštenja, nakon svoga odabira da ispuni Očevu volju,bio je kušan, ali vrlo je važno zapaziti ono što Sveti Luka kaže u Evanđelju: “Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao“. Isus ispunjen Duhom Svetim, vođen Duhom Svetim… pun Duha Svetog u trenutku kada započinje, kad je započeo svoje poslanje, kao Bogo-čovjek, kao čovjek, morao je proći putem kušnji, putem rasta ove sile sve dok nije pobijedio smrt, grijeh, uzdigao se  na nebo, poslao Duha Svetoga na nas i sada uglavljujući u sebe sve one koji žele biti njegovi da bi očitovali puninu života u Bogu. Nastavi čitati RAZMIŠLJANJE – Uđimo se s Isusom u korizmu

RAZMIŠLJANJE – BOG LJUBI I PRAŠTA

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

06.03.2019

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, pozdravljam sve članove Fondacije, pozdravljam sve vas koji pratite naše programe putem stranice i sve vas koji ste se pridružili ovom hodu.

Govorili smo o slavlju svetkovina koje moramo živjeti u ovoj godini na poseban način u jedinstvu s cijelim svemirom. Danas započinjemo jedno dugo slavlje, od Čiste Srijede sve do Duhova. Proći ćemo kroz Korizmu koja je bolna točka za čovječanstvo koje Bog želi, preko svoga Sina u Duhu Svetom, uzdići i osposobiti da se vratimo Njemu podloženi Zakonima čistoga  Duha koji nas preobražava u nova stvorenja, potpuno nova uvedena u novo stvaranje.

Dakle, u ovom razdoblju kroz koje ćemo prolaziti, pozivam vas da budete sjedinjeni u duhu, u Duhu Svetom te da idete ovim putem duhovne kvalitete koja je nužna za naš susret sa cijelim svemirom, pošto je naše sveopće zajedništvo predviđeno za jedan skok u kvaliteti. Pozivam vas također da prođete kroz Korizmu s ovim aspektom jedne velike kvalitete. Nastavi čitati RAZMIŠLJANJE – BOG LJUBI I PRAŠTA

Razmišljanje “Blagdan Gospe Lurdske”

11.02.2019

StefaniaCaterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, rekli smo da ćemo ove godine na poseban način slaviti sve blagdane u zajedništvu s cijelim svemirom. Danas slavimo Bezgrešno Začeće, Gospino ukazanje u Lurdu. Želimo blagosloviti Boga jer Ju  je stvorio bezgrešnu od trenutka začeća, blagoslivljamo Boga što nam je  Nju poslao, te što boravi kao bezgrešna u svom narodu.

Želim se nadovezati na prvu  poruku od 13. veljače 2017[1] koju ste nadam se pročitali, iznova čitali, meditirali i tražili ste Boga. Ova poruka je kratka, ali u njoj je bit: svi veliki sveci vraćali su se toj biti koja oslobađa od racionalnosti, nekontroliranih emocija, od svega što napada našuintimu, naše dubine. Želim vas podsjetiti da je to bila poruka “Bog postoji”, postojiza one koji ga traže i one koji ga ne  traže, no  oni koji ga traže to osjećaju. On je živ, djeluje u svim našim okolnostima. I Gospa je rekla: „I ja sam živa; nisam neki mrtvi  kip.“

Zauzimanje ovog temeljnog stava važno je ako želimo proći ovu knjižicu[2] koja nas vodi u otajstvo Boga i otajstvo našeg života, iovo otajstvo se preobražava u svjetlost i predodređeni smo  doći do svjetlosti, vječne svjetlosti, svjetlosti koja daje puninu života. Nastavi čitati Razmišljanje “Blagdan Gospe Lurdske”

Razmišljanje “Prikazanje Isusa u Hramu”

02.02.2019.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam svima svetkovina, svetkovina čišćenja, svetkovina Isusovog prikazanja od strane Presvete Marije i Svetog Josipa, i u ovoj svetkovini  se očitovala svjetlost Boga Isusa Krista, Božja istina.

Kao što smo rekli, u ovoj smo godini na poseban način pozvani sudjelovati u svetkovinama zajedno sa svom Crkvom svemira, sa svecima, anđelima, braćom vjernom Bogu, svim vjernicima u Isusu Kristu u svem svemiru. Čuli smo da se Crkva cijelog svemira pozicionirala, skoncentrirana je  na Zemlju. Sva ljubav svemira usmjerena  je sada prema Zemlji, prema vjernicima Zemlje i sada je vrijeme da se vjernici Zemlje pozicioniraju, da se prikažu u Božjem Hramu, ispovjede svoju vjeru i daju istinito  svjedočanstvo cjelokupnom  čovječanstvu, i u tome će nam  pomoći braća i sestre cijelog svemira, živi i pokojni.

Ovo pozicioniranje svih onih koji vjeruju u Isusa Krista, u Trojedinog Boga i vjeruju u život u svem svemiru je temeljno. Od nas se ne traži ništa drugo osim da ispovjedimo ono što je Crkva riječima navijestila kroz  ovih dvadeset stoljeća, ali da proglasimo u zajedništvu sa cijelim svemirom. Nastavi čitati Razmišljanje “Prikazanje Isusa u Hramu”

Razmišljanje “Život nije život bez Boga“

24.01.2019

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, započnimo naš hod u ovoj godini, kao što smo to činili i prijašnjih godina, u ovoj godini, po mom mišljenju, u jednom većem intenzitetu. Mi smo vam pripremili knjigu “Život nije život bez Boga”[1] koju možete nabaviti; ja ću koristiti barem neke odlomke. Volio bih da vi pratite ovu knjigu, to su poruke Majke čovječanstva koje su nam davane kroz dvije godine, 2017. i 2018., i ta je formacija gotova. Sada ova formacija treba zaživjeti.

U tim je porukama ukratko sažeto, na jednostavan način, ono što je Gospa htjela reći čovječanstvu ove Zemlje i cjelokupnom čovječanstvu u ovim vremenima, kako je rekla, izuzetno teškim. Ove poruke vode do otajstva Boga i otajstva potpunog života, našeg života, onog što se u našem životu prema Božjem planu mora ostvariti u punini.

Evangelizacija Zemlje, koja je već najavljena prošle godine i sada dolazi u punoj snazi, je očitovanje  milosti koja nas vodi do otajstva pravog Boga i čini Crkvu Isusa Krista onim prostorom u kojem se Trojedini Bog očituje  cijelom svemiru. Nastavi čitati Razmišljanje “Život nije život bez Boga“

Rađam vas jer sam vaša Majka

Svetkovina Presvete  Marije, Majke Božje

Gospina poruka

“Predraga djeco,

želim vam sretnu Novu godinu, jednu godinu ispunjenu Bogom i njegovim mirom. Dječice, jedna nova godina koja počinje je poput velike bijele stranice na kojoj će Bog još jednom napisati vašu povijest te povijest čovječanstva ove Zemlje. Želim da u ovoj godini moja djeca sve više ulaze u dubinu kršćanskog hoda.

Ja sam vaša  Majka i neprestano vas rađam te  imam još mnogo djece za roditi. Ovo je moj zadatak: dovesti u moje Srce mnogo djece kako bi  ih rodila Bogu. Uvijek sam to činila i uvijek ću to činiti do kraja dana.

Nastavi čitati Rađam vas jer sam vaša Majka

Sretan Božić i Sretna Nova 2019-a  godina

Predraga braćo i sestre,

završava ova godina, za nas bogata sadržajem, milostima i iskustvima. Čeka nas jedna nova godina, u kojoj ćemo iznova biti vođeni u novosti ovih vremena.

Bog očekuje od nas jednu unutarnju promjenu koja preobražava naš život i očituje  ga svijetu. Tako također i preko nas, Bog će moći utjecati na ljude i na događaje, kako to potvrđuje Isus u svojoj poruci od 8.prosinca ove godine, koju vam nudimo ovdje u nastavku.

Želimo vam jedan svet Božić, pun milosti koja  vas  budi, uzdiže i u potpunosti vas čini dionicima  onoga  što će Bog činiti u svojoj dobroti.

Sretan  Božić i Sretna Nova 2019 –a godina

 

Isusova poruka

  1. prosinac 2018

Vaš da, treba biti da

 

“Moja draga djeco,

pozdravljam vas i blagoslivljam. Danas vam želim reći da je vaša priprema završena . To ne znači da vam se ništa više neće reći; uvijek ćete imati sve što ono vam je potrebno. Kažem da  sada je potrebno da živite iznutra sve što ste primili da biste to prenijeli drugima. Očekujem plodove od ovoga naroda, jer je puno rađeno u ovom vinogradu i sada čekam njegove plodove. Plodovi su uvijek život unutar vas. Komuniciranje života jedina je evangelizacija koju želim.

Ja nisam slao Apostole vršiti  velike  govore; nikada nisam tražio od njih da pišu dokumente, organiziraju koncile, imenuju biskupe itd. Od  mojih  Apostola u svim vremenima uvijek sam tražio  da nose Božji život, život Presvetog Trojstva, vidljiv  u meni, koji se u meni utjelovio, uzdigao se na Križ za vas i uskrsnuo. Nastavi čitati Sretan Božić i Sretna Nova 2019-a  godina

Poruka Majke čovječanstva od 13. prosinca 2018.  Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

S OVOM PORUKOM ZAKLJUČUJEM MOJ RAZGOVOR S VAMA. Vrijeme je da hodate vlastitim  nogama, nakon mnogih riječi koje sam vam tijekom godina uputila.  Uvijek sam vam govorila  i na mnogo načina, pokušavajući  vas podsjetiti da je Bog u centru vašeg  života i cijele  povijesti. S mojim ukazanjima, na mnogim mjestima na Zemlji, pokazala sam vam svoje  lice i pružila sam vam ruku. Sada se povlačim  i vraćam se u Presveto Trojstvo, u kojem  živim, i iz kojeg  sam došla, kako bih kao  Majka posredovala za svu moju djecu.

Vrijeme je kratko, dječice, jer se moj Sin uskoro vraća u svojoj slavi. On će se očitovati cijelom svemiru i nitko više neće moći reći da Bog ne postoji. Svi će ga vidjeti  ali ga neće  svi prihvatiti. Podijelit će  sinove svjetlosti od sinova tame. Samo Otac zna kada će se to dogoditi, ali već  danas možete pred osjetiti da se vremena mijenjaju. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. prosinca 2018.  Stefaniji Caterini

Razmišljanje “Sudjelovanje čovječanstva u Gospinim ukazanjima ” – 3. dio

29.11.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas smo započeli devetnicu u čast Bezgrešne.  Želim da svi vi koji slušate ova razmišljanja, naše poruke, budete sjedinjeni sa svima nama u slavljenju ove devetnice i posveti Bezgrešnoj, na dan Bezgrešne te posveti svega svemira Njezinom Bezgrešnom Srcu.

Za sve nas je jako važno zajedno ići ovim putem, iako smo fizički udaljeni, no ako smo u Bezgrešnom Srcu Marijinu sposobni smo primiti milosti ovog vremena te prolaziti putovima koje je Gospodin pokazao. Nastavi čitati Razmišljanje “Sudjelovanje čovječanstva u Gospinim ukazanjima ” – 3. dio

Razmišljanje “Sudjelovanje čovječanstva u Gospinim ukazanjima” – 2. dio

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo  i sestre, danas ćemo razviti drugo  razmišljanje o  Gospinim  ukazanjima u Međugorju pod  naslovom: „Sudjelovanje čovječanstva u  Gospinim ukazanjima”. Zašto razvijamo ovaj drugi dio o Gospinim ukazanjima  u Međugorju? Govorili smo o Božjem planu preko Gospe  za cjelokupno  čovječanstvo tj. uglavljenju u Kristu svega svemira, onda moramo shvatiti da Gospina ukazanja nisu magični čin, ezoterični kako mnogi misle, ona su Božji dar koji uključuje sve nas da odgovorimo na izazove vremena, izazove na  Božja obećanja, da ostvarimo u Isusu Kristu, preko Isusa Krista u Duhu Svetom, njegova obećanja.

Nastavi čitati Razmišljanje “Sudjelovanje čovječanstva u Gospinim ukazanjima” – 2. dio

Poruka Majke čovječanstva od 13. studenog 2018.  Stefaniji Caterini

“Moja draga  djeco,

danas vam želim reći da ŽIVOT U BOGU NE POZNAJE SMRT. Vi ste navikli gledati na smrt kao na kraj svakog iskustva, neprelaznu granicu iza koje sve iščezava: bol, radost, osjećaji itd. Za neke, smrt je jedno oslobođenje, za druge kazna. Neki vjeruju u život poslije smrti, drugi ne vjeruju u ništa, čak i među kršćanima. Koliko je pomutnje i koliko strahova oko smrti!

Što je dakle smrt? Kraj vašeg iskustva u tijelu i početak života u duhu. Vaš se život nastavlja u jednoj drugačijoj dimenziji, gdje vas materija više ne ometa. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. studenog 2018.  Stefaniji Caterini

Razmišljanje “Slavni Dolazak Isusa Krista – Događaji Gospinih ukazanja”

07.11.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, slijedimo generalnu temu koju smo predložili „Slavni dolazak Isusa Krista i ulazak naroda u novo stvaranje”. U uvodu u jednom pregledu događaja, govorili smo vam prošlog 20. listopada, a potom smo vam dali neke poruke, neka razmišljanja; danas nastavljamo pratiti hod   “Događaja Gospinih ukazanja” koja vode prema Isusu Kristu i govorimo o Gospinim ukazanjima u Fatimi. Tekstove možete pronaći, bit će objavljeni na web stranici, ali ih možete pronaći i u knjizi “Svemir i njegovi stanovnici“, na stranicama 251-259.

Mi vam ne želimo puno govoriti  o Gospinim ukazanjima, preporučamo  vam da čitate, razmišljate, molite. Želimo samo predstaviti vam tekst kako je Bog vidio Gospina ukazanja u Fatimi, kako nam  je objavljeno te staviti neke naglaske o kojima se može razmišljati i onda ćete puno  lakše moći razumjeti ova vremena i Gospina ukazanja u Međugorju. Nastavi čitati Razmišljanje “Slavni Dolazak Isusa Krista – Događaji Gospinih ukazanja”

Pripremite mi jedno mjesto u vašem srcu

2.11.2018

Isusova poruka od 27. listopada 2018

 

“Predraga moja djeco,

nakon ovih dana koje ste proveli zajedno, želim vas blagosloviti i obnoviti u vama pečat Presvetoga Trojstva kojeg ste primili i kojeg ja, kao Veliki Svećenik, mogu otvoriti u svakome od vas.

Rečeno vam je da pripremite jedno mjesto u vašim kućama, ali ja vas molim nešto više: pripremite jedno mjesto za mene u vašem srcu. Moje Srce želi kucati u vašem srcu. Ovo je smisao Euharistije: ja ulazim u vas i postajem tijelo i krv u vama; moje Srce kuca u vašem srcu i vaše srce kuca u mome. Ja ne zaboravljam nikoga od vas i znam sve o vama: poznate su mi vaše radosti i vaše suze. Ništa mi nije nepoznato. Pripremite mi mjesto u vašem srcu jer ja želim živjeti u srcu ovog naroda! Nastavi čitati Pripremite mi jedno mjesto u vašem srcu

Slavni dolazak Isusa Krista i ulazak naroda u novo stvaranje

Uvod

Događaj Gospinih ukazanja u Međugorju poznat je u cijelom svijetu i zahvatio je mnoštvo osoba. Majka Božja se 24. lipnja 1981. predstavila svijetu kao Kraljica Mira i od tada se ukazuje  svaki dan. To svjedoče šest vidjelaca koji, među ostalim, potvrđuju da su to posljednja marijanska ukazanja na Zemlji.

Polazeći od ovih podataka, možemo zaključiti da je Gospa prisutna među nama i da nam nudi posebne milosti za ovo vrijeme, u kontekstu u kojem se čovječanstvo kreće. Stoga je razumno i pravo razmišljati o ovoj temi, postavljati si pitanja i nadasve odgovoriti na poziv Kraljice Mira.

U ovoj 2018. godini održana su dva posebna događaja u Međugorju:

  1. svibnja proglasili smo postojanje i djelovanje jedne, svete i apostolske „Crkve Isusa Krista svega svemira“. Komunicirali smo vam poruke – svjedočanstva Oca, Sina i Duha Svetoga koje su došle preko Stefanie Caterine. Donijeli smo vam također svjedočanstvo naroda Fondacije „Utvrda Bezgrešne”, koja se temelji na bezuvjetnom prikazanju života po Bezgrešnom Srcu Marijinu, nakon godina hoda pod vodstvom Kraljice Mira.
  2. Nekoliko dana kasnije, 31. svibnja, Papa je imenovao Mons. Henryka Hosera, poljskog biskupa u miru kao apostolskog vizitatora specijalnog karaktera za župu Međugorje, na neodređeno vrijeme, koji ima isključivo pastoralnu zadaću, usmjerenu na pratnju župne zajednice i hodočasnika. To znači da misija biskupa Hosera ne ulazi u doktrinalna pitanja o ukazanjima. On sam je opetovano izjavio da ne može izreći nikakav sud o ukazanjima u Međugorju, jer to ne spada u njegov

Zadnja riječ o ukazanjima u Međugorju, je na Papi. Njemu je već odavno bilo predano  konačno izvješće komisije koja je istraživala međugorska događanja. Od onoga što je poznato neformalno, komisija bi smatrala valjanim samo prvih sedam Gospinih ukazanja. Iz svega toga proizlazi da službena Crkva nije dala jasan odgovor na DOGAĐAJ Međugorja; naprotiv, čini se da ga je stavila u zagradu, prepuštajući možda da s vremenom padne u  zaborav kroz godine  ili možda stoljeća. Nastavi čitati Slavni dolazak Isusa Krista i ulazak naroda u novo stvaranje

Ovaj narod treba očitovati Božju silu

Razmišljanje Tomislav Vlašić

 

29. rujna 2018., Svetkovina sedam velikih Arkanđela

 

Poruka Svetog Mihaela Arkanđela

 

Ovaj narod treba očitovati Božju silu

 

“Predraga braćo i sestre,

zahvaljujem vam prije svega na hodu kojeg smo napravili zajedno kroz ove  godine. Mi sedam Arkanđela bili smo jedna milost  za vas kao što ste vi bili za nas. U Božjem narodu nema razlika. Postoje razlike u službama, strukturama – ja sam čisti duh, vi ste stvoreni i u tijelu – ali nema hijerarhija niti prednosti u Božjim očima. Kroz ove  godine, mi i vi bili smo jedno pred Bogom; stoga vam zahvaljujem.

Nastavi čitati Ovaj narod treba očitovati Božju silu

Poruka Majke čovječanstva od 13. rujna 2018. Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je VAŠ ŽIVOT OBLIKOVAN IZ BOŽJE MISLI. Iz dana u dan, iz godine u godinu, misao usmjerava vaše  postojanje, jer preko misli vi razumijete smisao života, iskustava i osjećaja. Ne govorim o mnogim mislima koje dolaze i odlaze iz vašeg uma, nego o misli  sa velikim slovom, onoj koja se rađa u dubinama vašeg duha. Ova misao određuje temeljni stav u vama  s kojim dolazite pred  Boga, pred vas same  i pred druge. Iz ovog stava se usmjerava vaše postojanje.

U trenutku u kojem vas Bog stvara, utiskuje u vas veliki titraj života koji sadrži također sposobnost razmišljanja. Ne zaboravite da ste stvoreni na sliku i priliku Božju; kao što Bog misli i upravlja svemirom preko misli, tako i vi mislite i mislima upravljate vašim životom. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. rujna 2018. Stefaniji Caterini

Poruka Majke čovječanstva od 13. kolovoza 2018. Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je ZEMALJSKI ŽIVOT SASTAVLJEN I OD KUŠNJI. Bile one male ili velike, neizbježno su dio vašeg egzistencijalnog hoda. Neke od njih dolaze iz okruženja u kojem živite te od odabira onih koji vas okružuju. Druge proizlaze iz izbora, iz kolektivne misli i grijeha čovječanstva, koji tvore duh svijeta koji vas često dramatično uvjetuje. Neke su na kraju uzrokovane vašim osobnim izborima, vašim načinom razmišljanja ili vašim grijesima. Htjela bih vam pomoći bolje razumjeti.

Prije svega, kušnje ne dolaze od Boga koji želi za svoju djecu samo sreću. Bog dopušta da budete kušani kako biste se mjerili sa životnim izazovima, vi se jačate u borbi između dobra i zla, birajući ono što je pravo u skladu sa zakonima života i odbacujući ono što nije. Kušnje izoštravaju vaše razlikovanje i pomažu vam bolje razumijeti stvarnost, ali i vas same, vaše granice i vaše jake točke, vaše reakcije i napravljene pogreške, vašu snagu volje. Bez kušnji biste ostali djetinjasti, stoga ih Bog dopušta. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. kolovoza 2018. Stefaniji Caterini

Ne zaboravite da ste sinovi Božji

7. kolovoza 2018.

Predraga braćo i sestre,

tijekom seminara kojeg smo održali posljednjih dana u pripremi za svetkovinu Boga Oca, koju danas slavimo, primili smo sljedeću poruku od Isusa. Želimo je podijeliti s vama, u želji da vas nebeski Otac ispuni svakim mirom i blagoslovom. Mi vas pratimo kao uvijek našom molitvom.

Isusova poruka

Ne zaboravite da ste sinovi Božji

 

“Predraga djeco,

blagoslivljam vas i želim vam najprije reći da vas neizmjerno ljubim. I ova ljubav me je dovela da umrem i uskrsnem za vas. Sjedinjeni sa mnom, također i vi možete umrijeti i uskrsnuti u svakoj vašoj životnoj kušnji.

Dječice, ja sam umro i uskrsnuo da bih od vas napravio sinove Božje. Ne zaboravite da ste sinovi Božji i da je to prva pobjeda koju ćete dobiti u meni. Kršćani često vjeruju da biti dijete Božje je jedan način govora, ali nije tako. Božja djeca stoje licem u lice s Bogom i primaju od Boga čast i dostojanstvo. Ako ste u Bogu, preko mene koji sam  Sin Božji, vi častite Oca i Otac časti vas, darujući vas meni  i darujući vam, u moje ime, Duha Svetoga. Želio bih da budete svjesni što to znači, što znači biti okruženi ljubavlju i čašću Božjom.7 Nastavi čitati Ne zaboravite da ste sinovi Božji

Poruka Majke čovječanstva od 13. srpnja 2018. Stefaniji Caterini

“Moja draga  djeco,

danas vam želim reći da je ŽIVOT SJEĆANJE  NA  BOGA I TRAŽENJE ISTINE. Od trenutka začeća, kada vaš duh gleda Boga licem u lice, kao što sam vam objasnila, sjećanje na Boga utisnuto je u vaš duh i prati vas  kroz cijeli život, s različitim nijansama i intenzitetom.

Ako ste u trenutku začeća prihvatili Boga, te prihvatili poslanje  koje vam je dodijeljeno, sjećanje na Boga postaje prisutno u vama od najranije dobi i postaje sve življe kako vrijeme prolazi; čak niti utjecaj okoline ne može ga zamagliti. Tako, od jednostavnog sjećanja postaje doticaj božanske nazočnosti koja vas vodi u vjeru[1],  preko koje se preobražavate i spremni ste za vaše poslanje.

Ako ste bili neodlučni u trenutku začeća, sjećanje na Boga se sporije i puno teže pojavljuje; vi ste podložniji utjecajima izvana i ne dolazite uvijek do vjere. To je zato što je vaš duh slabiji te sjećanje na Boga dolazi i odlazi. Međutim, dovoljna je i mrvica dobre volje u traženju Boga i On vas ugrabi. Snažno budi u vama sjećanje na Njega i ako odlučite povjeriti Njemu vaš život, ništa vam nije nedostupno  i vaša vjera može procvjetati, snažna i živa. Sjetite se da vam Bog uvijek daje priliku da poboljšate ili preobrazite na bolje vaš početni odabir; na vama je da slobodno odlučite hoćete li iskoristiti ovu priliku ili ne. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. srpnja 2018. Stefaniji Caterini

Vrijeme života

29.06.2018

Predraga braćo i sestre,

danas vam donosimo poruku Boga Oca. To je jedna stranica ispunjena sadržajem koja izražava značenje njegova života u nama i odgovornost koju imamo prema tom životu, za nas same i za cijeli svemir. U ovome se izražava služba Kristove Crkve, koja vodi čovječanstvo da se podloži zakonima Života, sve dok svako stvorenje ne bude izliječeno.

Ne zaboravljamo riječi koje nam je Bog Otac uputio 24. veljače 2010. godine: “Kršćanstvo nije jedna religija, nego je preobrazba života. Kršćanin je novo stvorenje. Vaše iskreno darivanje mome Sinu izravno vas uključuje u snagu trojstvenog vrtloga, gdje bivate neprestano preporađani.“

U istoj poruci, Bog Otac još tvrdi: “Postajete nova stvorenja samo ako primate u sebe moj život; svi drugi pokušaji da se promijenite izvan mene, osuđeni su na propast.“ [1]

Crkva Isusa Krista svega svemira zahvaća sve, također i Zemlju, u ovom procesu preobrazbe u kojem smo svi mi pozvani sudjelovati.

Želimo vam ugodno čitanje, pozdravljamo vas i blagoslivljamo.

Međugorje, 20. svibnja 2018. – Svetkovina Duhova

 

Poruka Boga Oca – Vrijeme života

  Nastavi čitati Vrijeme života

Pečat Presvetog Trojstva

23.06.2018

Predraga braćo i sestre,

što je Crkva Isusa Krista svega svemira? Na ovo pitanje odgovara Duh Sveti u poruci koju vam danas predlažemo i iz koje vam sažimamo istaknute točke.

Ova Crkva je “jedna i nedjeljiva u cijelom svemiru”. Zapravo, sinovi Božji ne mogu biti podijeljeni jer njihov Bog, iako je u tri Osobe, sjedinjen je u istoj naravi. On je Trojedini Bog. Tako se i sinovi Božji međusobno sjedinjuju u Duhu Svetom po Sinu Isusu Kristu, kako bi bili uzdignuti k  Ocu.

Crkva o kojoj vam govorimo je i sama utemeljena od Isusa Krista, ostajući vjerna Bogu kroz povijest i predodređena mistično sjediniti se s Kristom, kako bi postala valjano sredstvo i sposobno uglaviti u Isusu Kristu cjelokupno stvorenje. Ona priprema i očekuje drugi slavni dolazak svoga Gospodina, kako bi s njim ušla u novo stvaranje obećano od Boga.[1]

Ova Crkva uključuje vjernike u Kristu u cijelom svemiru; to je hodočasnička Crkva, pročišćujuća i slavna. Bog je okuplja iz svih krajeva svemira kako bi je doveo do „jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove[2]. Čini ju snažnom kako bi pobijedila paklene sile, koje se u ovom vremenu očituju nadasve preko djelovanja Antikrista i Lažnog Proroka.

Presveto Trojstvo obnavlja svoj pečat u onima koji su ostali vjerni Bogu tijekom tisućljeća i onima koji danas odluče biti vjerni sljedbenici Isusa Krista, živeći po misli Božjoj, kao Sveti Petar.[3]

U želji za plodnim čitanjem ove poruke, pozdravljamo vas i blagoslivljamo.

Poruka Duha Svetoga, 19. svibnja 2018 – Pečat Presvetog Trojstva

  Nastavi čitati Pečat Presvetog Trojstva

Poruka Majke čovječanstva od 13. lipnja 2018. Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da se ŽIVOT UTJELOVLJUJE U VREMENU I U PROSTORU. Vaš život nije nešto apstraktno, plod niza slučajnih okolnosti. On proizlazi iz ljubavi i iz misli Trojedinog Boga. Život svakog čovjeka je poput veličanstvenog stabla: polaže svoje korijene u vječnost, cvijeta i donosi plod u vremenu, kako bi nakraju iznova bio presađen u vječnost, gdje će boraviti dovijeka. Vaš Stvoritelj, kao jedan mudar vrtlar, zna gdje treba smjestiti svako stablo, ali isto tako stablo mora napraviti svoj dio i objasnit ću vam zašto.

Govorila sam vam o trenutku u kojem ste stvoreni: to je temeljni trenutak u kojem stojite pred Bogom i trebate slobodno odabrati hoćete li darovati život njemu ili đavlu. Bog vam pomaže da odlučite pokazujući vam, kao u jednom filmu, život koji ćete živjeti i gdje ćete ga živjeti, ovisno o vašem izboru. Daje vam upoznati njegov plan s vama, križeve s kojima ćete se susresti na putu, događaje koje ćete živjeti sve do smrti. Bog nikada od vas ne traži da se odlučite bez da vam prvo udijeli svoje svjetlo da to učinite.

Isto će se dogoditi u trenutku smrti: Bog će vam pokazati, kao u nekom filmu, život koji ste proživjeli kako bi vam pružio priliku da se pokajete ako ste sagriješili; također i tada ćete morati odlučiti hoćete li ili ne prihvatiti Božju pomoć. O smrti ću vam kasnije govoriti. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. lipnja 2018. Stefaniji Caterini

Moj narode, pasi janjce moje!

Predraga braćo i sestre, Gospodin s vama!

Kako smo vam već pisali, u ovom vremenu koje se otvara pred nama, pratit ćemo vas i moliti za vas; prenijet ćemo vam sve ono što nam Gospodin objavi. U tu svrhu predlažemo vam Isusovu poruku od prošlog 18. svibnja, koja nam je došla, preko Stefanije, na početku našeg seminara koji je održan na svetkovinu Duhova. Nakon ove poruke slijedit će druge dvije: ona od Duha Svetoga i ona od Boga Oca, odnosno od 19. i 20. svibnja, uvijek prigodom spomenutog seminara.

Preko ove tri poruke, Presveto Trojstvo se izrazilo i pojasnilo sadržaj onoga što Crkva Isusa Krista svega svemira mora živjeti i prenositi kroz evangelizaciju.

Prikazani Presvetom Trojstvu za vas, pozdravljamo vas i blagoslivljamo.

Isusova poruka – Moj narode, pasi janjce moje!

  Nastavi čitati Moj narode, pasi janjce moje!

Kraljevstvo Božje je među vama

Predraga braćo i sestre,

Ne prestaju turbulencije na našoj web stranici koja je i dalje napadana[1]. To nas poziva na  jednu sve veću odgovornost u življenju i širenju sveopće poruke spasenja koja nam je povjerena i koju ste upoznali tijekom ovih godina.

S naše strane, sve se više trudimo prenijeti vam  ono što primamo. Stoga vam predlažemo Gospinu poruku od 13. svibnja. koja objavljuje  narav  i modalitet evangelizacije Zemlje i očitovanja Kraljevstva Božjega u ovom  vremenu.

Pošto smatramo da će naša web stranica biti uvijek u  središtu napetosti zbog sadržaja koje prenosi, očito za nekoga neugodnih, molimo vas da nam pomognete što bolje možete svjedočiti i prenositi drugima ono što smo vam navijestili sve do danas, te ono što ćemo vam objaviti. Sigurni smo da možemo računati na vašu suradnju i zahvaljujemo na onome što ćete od sada raditi.

Kao što možete primijetiti, konfuzija se povećava iz dana u dan na Zemlji. Stoga je nužno za sve nas biti sve više ukorijenjeni u život Presvetog Trojstva. To će nam omogućiti da ne budemo povučeni događajima svijeta, i omogućit će nam da prepoznamo korake koje treba napraviti te hod koji trebamo proći kao pojedinci i kao čovječanstvo.

Uvijek sjedinjeni s vama u molitvi i u prikazanju života Bogu, pozdravljamo vas  i blagoslivljamo, želeći vam svako dobro.

Tomislav Vlašić i Stefania Caterina

31.svibanj 2018

Gospina Poruka – Uzašašće Gospodinovo i Blagdan Gospe Fatimske31

Kraljevstvo Božje je među vama

Nastavi čitati Kraljevstvo Božje je među vama

„Crkve Isusa Krista svega svemira“

„Crkve Isusa Krista  svega svemira“.

Predraga braćo i sestre,

s ovim dokumentom proglašavamo postojanje i poslanje

 

„Crkve Isusa Krista  svega svemira“.

 

Kroz ove godine, preko knjiga, zapisa i propovijedi, obznanili smo vam ono što su nam Bog i njegova sredstva objavili. Radi se o jednom velikom božanskom planu spasenja svega svemira. Na ovoj stranici[1] pronaći ćete sve što vam je potrebno da biste shvatili o čemu govorimo. Ovdje se ograničavamo da bismo saželi neke temeljne točke koje su u temelju hoda i poslanja Crkve Isusa Krista svega svemira.

Evo u sažetku ono što nam je bilo objavljeno:

Nastavi čitati „Crkve Isusa Krista svega svemira“

Poruka Majke čovječanstva od 13. svibnja 2018. Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da se ŽIVOT RAĐA U TRENUTKU ZAČEĆA, kada vas Bog stvara. Od tada započinje divno otajstvo života. U Božjim očima vi ste već potpuna  stvorenja od prvog trenutka kada se počnete razvijati u majčinoj utrobi. Vaše tijelo mora pratiti faze rasta, no duh i duša su vječni i odmah funkcioniraju. Kada ne bi bilo tako, embrij bi bio samo jedan “grumen mesa”, kao što mnogi od vas, nažalost,  misle i iz toga se rađa teški grijeh  pobačaja. Oni se varaju, jer smatraju da čovjek postaje čovjekom samo kad je sposoban razmišljati vlastitim mozgom. Mozak je, međutim, jedan organ kojemu je potrebno vrijeme za razvoj; vaša se misao, naprotiv, formirala u duhu i duši od prvog trenutka života i čeka samo da se očituje izvana. To se događa čim se vaš mozak malo razvio i sposoban je primiti poticaje koje mu duša prenosi, koja ih potom prima od duha. Objasnio sam vam da u čovječjem duhu djeluje Duh Sveti koji vas održava na životu fizički i duhovno. Od trenutka začeća i tijekom cijelog zemaljskog života, Duh  Sveti vam prenosi život preko svojih poticaja. Oni sadrže sve genetske, biološke i kemijske informacije o funkcioniranju tijela; prenose vam isto tako LJUBAV, INTELIGENCIJU I SNAGU  Božju, koje vas čine stvorenjima sposobnim živjeti i djelovati na sliku i priliku Božju.

Znanstvenici na Zemlji nikada vam to nisu objasnili jer oni to ne poznaju niti ne razumiju. Njihova se znanost temelji na promatranju fizičkih fenomena, iz kojih izvode hipoteze, teorije i zakone. Ono što se ne može dokazati za njih ne postoji. Tako čovjekov život postaje neki fenomen koji treba promatrati, a ne otajstvo koje treba istraživati u svjetlu vjere. Istina je da je život sastavljen također od fizikalnih zakona i pojava koje se trebaju promatrati, no nije sav život u tome: osim fizičkog fenomena, u stvari, postoji ogroman prostor duha u kojem djeluju duhovni  zakoni koji upravljaju cjelokupnim stvorenjem  te određuju fenomene. Ako se ovo ne razumije, nikada  se ne dolazi do otkrivanja stvarnih uzroka koji su u temelju svakog fizičkog i duhovnog događaja. Ovo je razlog poradi kojeg liječnici i znanstvenici na Zemlji ne uspijevaju riješiti i izliječiti mnoge probleme i patologije ovog čovječanstva: većina od njih ne prihvaća tajnu stvaranja i postojanja Boga Stvoritelja. Ne poznaju zakone duha i to pred njihovim očima zatvara prostor otajstva, jer Bog daruje svoju mudrost poniznima i onima koji ga traže. Bez Njega, mudrost ostaje ljudska, djelomična i ograničena. Kada bi  znanost tražila pomoć od  Boga, mogla bi riješiti mnoge probleme. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. svibnja 2018. Stefaniji Caterini

Razmišljanje „Novo svećeništvo – Njegova služba u Crkvi Isusa Krista sveg svemira”

28.04.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i  sestre, tema ovog dana je „Novo svećeništvo – Njegova služba u Crkvi Isusa Krista sveg svemira.”  Zadnji put govorili smo o novom svećeništvu bilo o općem svećeništvu, bilo o svećeništvu svećenika poslužitelja – ministra. Danas želimo razvijati ovu temu koja govori o svećeničkoj službi u Crkvi Isusa Krista sveg svemira. U ovu službu su uključeni Arkanđeli, anđeli, sveti, vjerna braća, uključeni su i svećenici sa Zemlje, te sa svih planeta gdje postoje svećeničke zajednice.

Koja je karakteristika ovog svećeništva? Jer ovo svećeništvo ne može biti pojedinačno, individualističko, zatvoreno na jednom planetu, zatvoreno u jednoj dimenziji, mora obuhvatiti sve. Počnimo onda od početka, od stvaranja anđela i njihovog svećeništva.

Stefania Caterina: Uzet ćemo neke odlomke iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici.”[1]

Bog je stvorio prije svega duhovnu dimenziju, u koju je stavio čiste duhove, odnosno anđele. Bog ih je stvorio na svoju sliku i priliku; kod anđela, slika i prilika Božja se očituje kroz svjetlost i snagu[2]. Oni su doista uzvišena bića, velikog sjaja i uzvišene snage, sposobni savršeno izvršavati Božje zapovijedi.

Bog je htio da anđeli budu SVEĆENICI Svevišnjega, tj. oni koji će vječno obavljati službu Nebeske Liturgije, promatrajući Božje lice, zahvaljujući njemu i prikazujući mu cjelokupno stvorenje, kako bi bilo sve ljepše i skladnije. Obdareni velikom inteligencijom i poznavanjem zakona svemira, oni bi bili u mogućnosti djelovati u stvorenom svijetu i provoditi Božje zamisli, kroz zadatke koji su im dodijeljeni. Oni su bili neposredni suradnici Stvoritelja, koji im je pokazivao svoje planove i želje“.[3] Nastavi čitati Razmišljanje „Novo svećeništvo – Njegova služba u Crkvi Isusa Krista sveg svemira”

Razmišljanje “Novo svećeništvo”

21.04.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas govorimo o “novom svećeništvu“. Govorili smo o novom svećeništvu, dali vam također i poruke, koje se odnose na 2011, 2012 godinu kada je Isus objašnjavao preko Stefanie što je novo svećeništvo. Sada razmišljajmo imajući pred očima Crkvu Isusa Krista sveg svemira. Nalazimo se u vremenu trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina. Sve ovo  daje novi naglasak na ovu  tematiku. Želimo proći s vama, pa i vidjeti one stvari koje je Isus govorio te dati prave naglaske u ovom vremenu kako bi se svatko od vas mogao bolje usmjeriti.

Kada govorimo o novom svećeništvu, to je jedino svećeništvo koje je dano Apostolima te je živjelo u Crkvi kroz tisućljeća. Novost stoji u tome što se nalazimo u novom vremenu u kojem moramo dati nove odgovore i Božji narod, sav Božji narod mora napraviti jedan skok u kvaliteti kako bi išao prema proslavljenom  susretu.

Novo svećeništvo se rađa iz novog naroda, od kršćana koji ozbiljno i bezuvjetno shvaćaju da pripadaju Isusu Kristu, sve dok  njegova obećanja ne budu ostvarena u svima nama. Poslušajmo.

U stvari, svaki vjernik pojedinačno je svećenik koji se prikazuje Ocu, sjedinjujući se s mojom žrtvom. Tako čineći uglavljuje u mene, sve što postoji i što ga okružuje; to znači uglaviti u mene sve stvoreno. Moj će narod biti svećenički, jer će svaki pripadnik trebati živjeti svoje svećeništvo do kraja. Živjet će ga na novi način, otvoren mome Duhu, kao što se nikada do sada nije vidjelo, jer ću sve činiti novo.[1] Nastavi čitati Razmišljanje “Novo svećeništvo”

Razmišljanje „Spašen čovjek i cjelovit čovjek“

14.04.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg razmišljanja je “Spašen čovjek i cjelovit čovjek”. Nalazimo se u Vazmenom vremenu, Isus je uskrsnuo. Nije  imao potrebu kao Bog da se spusti među nas i uskrsne, no uskrsnuo je da bi nas mogao uskrsnuti. Mi smo zbunjeni sve dok  gledamo da je naše spasenje jedna nadgradnja. Naše spasenje je potpuno  ostvarenje cjelovitog čovjeka u Bogu i Isus Krist, koji je uskrsnuo, ostao je s apostolima poučavajući ih četrdeset dana i na kraju ih je napunio  snagom Duha Svetoga da bi živjeli  uskrsnuli, te pokazali čovječanstvu kako se živi kao uskrsle osobe. I o tome  je Gospa govorila u zadnjoj poruci[1] koju ste primili i svi ste čuli u njezinom uvodu da sažima upravo ovo.

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je BOŽJI ŽIVOT PRISUTAN U VAMA. STVORENI STE NA SLIKU I PRILIKU BOŽJU I SASTAVLJENI STE OD DUHA, DUŠE I TIJELA. Ne poznaje svatko stvarnost od koje je sastavljen i to je razlog mnogih poremećaja i bolesti na fizičkoj i psihičkoj razini. Želim vam pomoći sve ovo razumjeti.“

Ako nastavimo razmišljati o ovoj temi koju je naznačila Gospa, možemo shvatiti da sve više ulazimo u trijumf Bezgrešnog Srca Marijina, koji je trijumf čovječanstva, njezine djece, onih koji se žele pridružiti; ulazimo sve više u temu nove evangelizacije, evangelizacije Zemlje uz pomoć anđela i vjerne  braće koja tvore zajedno sa svim svetima i pokojnima oko nas ovo sveopće  zajedništvo.

Drama čovječanstva je da čovječanstvo govori o tijelu,  u tijelu i brine se za tijelo, na žalost često u centraliziranom smislu u odnosu na tijelu. Govori se o psihi, ali o duši malo i ne objašnjava se  što je duša. Još manje se govori o duhu a još manje  se govori o Duhu Svetom i  čovjek ostaje bez svojih korijena, ili ne može prodrijeti do korijena jer ne poznaje duh. O tome govori Gospa na detaljan način. Poslušajmo njezine riječi. Nastavi čitati Razmišljanje „Spašen čovjek i cjelovit čovjek“

Poruka Majke čovječanstva od 13.travnja 2018, Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je BOŽJI ŽIVOT PRISUTAN U VAMA. STVORENI STE NA SLIKU I PRILIKU BOŽJU I SASTAVLJENI STE OD DUHA, DUŠE I TIJELA. Ne poznaje svatko stvarnost od koje je sastavljen i to je razlog mnogih poremećaja i bolesti na fizičkoj i psihičkoj razini. Želim vam pomoći sve ovo razumjeti.

U vašem Duhu živi i djeluje Duh Sveti. On djeluje neprekidno u vama da bi vas održavao na životu, bilo fizički bilo duhovno. Njegova akcija sadrži u sebi silu Presvetog Trojstva. Duh čovječji čuva božansku prisutnost. Od samog početka svoga postojanja, čovjek mora odlučivati hoće li dopustiti da Duh Sveti djeluje slobodno ili ne, otvarajući se  ili zatvarajući njegovoj prisutnosti. Tu odluku donosi duh. Ako duh prihvati Boga i otvori se njegovu djelovanju, biva ispunjen silom. Cvjetaju LJUBAV, INTELIGENCIJA i SNAGA koje čovjeka čine dionikom Božjeg života i djelovanja. Zakoni života  raspoređuju svu svoju učinkovitost te je egzistencijalni razvoj skladan. Čovjekov duh titra u jedinstvu s Božjim titrajima i zatvara se djelovanju Zla. Čovjekov hod biva vođen korak po korak prema potpunom identitetu djeteta Božjeg. Tako duh postaje hram Božji, u kojem ljudsko biće susreće Stvoritelja licem u lice i prima od Njega životne poticaje.

Naprotiv, ako se duh zatvori Bogu i njegovim zakonima, Duh Sveti se ograničava na fizičko održavanje čovjeka na životu, no božanske povlastice koje ga čine djetetom Božjim ostaju pokopane, neaktivne. Život se razvija daleko od Boga, od istinskog mira i punog identiteta. Bog poštiva čovjekovu slobodu i nikada ništa ne forsira; na čovjeku je odluka o vlastitoj sudbini. Međutim, Bog nikad ne napušta  čak niti one koji ga odbacuju. On je uvijek spreman pružiti ruku svakom djetetu koje mu se želi vratiti. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13.travnja 2018, Stefaniji Caterini

Razmišljanje “Sretan Uskrs” – Uskrsna nedjelja

01.04.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, želim vam svima  sretan Uskrs. Želim da mi možemo živjeti ovaj Uskrs u zajedništvu sa svom braćom, svim sestrama u svemiru, sa svim ljudima dobre volje i sa svim anđelima; i trebamo živjeti ovaj Uskrs na novi, dublji način.

Polazeći od čitanja iz Evanđelja po Svetom Marku[1], koje smo sinoć u Bdijenju čuli, shvatili smo da je prvi susret s uskrslim Kristom provocirao u svjedocima jednu bojažljivost, jedan strah. Iako su primili poslanje: “Idite, naviještajte ...”, Kristovo uskrsnuće ženama, koje su pobjegle i nikome ništa nisu rekli. Danas vidimo, čujemo u pripovijedanju Svetog  Ivana[2] kako su dva učenika, Petar, na čelu Apostola, Ivan, koji je bio uz Isusa, jako vezan za  Isusa, ostali zapanjeni, otišli su, vidjeli su, vjerovali su, bojažljivo su povjerovali. Zašto? Jer nisu razumjeli Pisma. Bilo je očigledno da nisu ukrali Isusa, jer je tamo bila haljina, platno, sve je bilo tamo.  Nisu ga mogli ponijeti svučenog.

To znači da uskrsnuće Isusa Krista malo po malo prodire u našu dubinu. Preko vidljivih stvari, preko  sposobnosti doticanja  rukama, kao što je tipično za Svetog Tomu, preko naše sposobnosti da jedemo s uskrslim Isusom kako pripovijeda Evanđelje[3] postoji nešto više, iznad, što zahvaća naše dubine i budi naše dubine za razumijevanje i obraćenje. To je jedna stvarnost koju danas na poseban način trebamo shvatiti  jer su povijesni razlozi za uskrsnuće Isusa Krista napisani, provjereni. Svjedočanstvo kroz cijelu povijest Crkve, u svetima, je napisana, provjerena je. Nastavi čitati Razmišljanje “Sretan Uskrs” – Uskrsna nedjelja

Razmišljanje “Biti slobodni u Kristu”

24.03.2018

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, naša je tema danas “Biti slobodni u Kristu”. Gospodin nas želi učiniti slobodnim, i  želi povesti svoj narod do potpune istine do potpune slobode, i promatramo naš stav kako se ponašamo prema toj Božjoj želji. Možemo uočiti različite stavove: stav kritiziranja svega opravdavajući se, uzimajući jednu ljudsku logiku,  mrmljanja, sumnje  u druge, napadanja drugih riječima, mislima ili ostati pasivni pred događajima. Sve nas to čini dionicima ratova svijeta, razaranjima koja su nam pred očima.

Isus je slobodan. U desetom Ivanovom  poglavlju, od 17 do 18 – og  retka Isus kaže da slobodno polaže  svoj život da ga iznova uzme i nitko ga ne može uzeti od njega. Zatim zaključuje retkom: “Zato me Otac ljubi”. Zadnji put smo govorili slijedeći Gospine riječi  iz zadnje  poruke preko Stefanie Caterine[1] kako  nam Bog komunicira svoju ljubav, svoju inteligenciju i svoju snagu. Ako ti zakoni upravljaju našim bićem, ako upravljaju našom nutrinom, nitko nam ih ne može oduzeti, nitko nam ne može oduzeti naš život jer je naš život u Bogu i uzvišeni zakoni života upravljaju našim životom, te smo ispunjeni božanskim stvaralaštvom. Ovi zakoni, ako smo mi sudionici božanskog djelovanja, preko ovih  zakona, izbacuju  iz nas svako zlo. U Isusu je i smrt izbačena na definitivan  način. Barem u nama možemo pobijediti  prvu smrt te  pobijediti sve smetnje unutar nas.

Isus želi osloboditi svoj narod.  Svi sistemi su pali jer su se digli slobodni ljudi. Samo slobodni ljudi mogu osloboditi narod; ne oni revolucionari koji ulaze u područje konzumizma, prevrću  političke sisteme, vjerske sisteme da nametnu druge, nego  osobe slobodne u Kristu, gdje život cvjeta, razvija se, dostiže svoju puninu. To je konstruktivan život u korist svih. Onda svatko od nas uvodi preko svog života ove zakone koji upravljaju cijelim svemirom, ljubav Božju, njegovu inteligenciju, njegovu moć.

Poslušajmo Isusovu poruku “Budućnost mog naroda”.[2] Nastavi čitati Razmišljanje “Biti slobodni u Kristu”

Razmišljanje “Vrhovna vlast u svemiru”

17.03.2018

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja je “Vrhovna vlast u svemiru“. Kada govorimo o svemiru i mislimo na njega, pred nama se otvara jedna tajna; unatoč napretku znanosti ostaje jedna tajna, neizmjeran je  i nismo u stanju upravljati njime.

Mi vam govorimo u ovom razdoblju o Crkvi Isusa Krista sveg svemira, “Jedno jedino stado, jedan jedini Pastir”. Naš Pastir Isus Krist prošao je nebesa, sjedi s desne Ocu, te Otac po Njemu upravlja svemirom. Svi vjernici, svi zajedno, anđeli, ljudi, uzvišena stvorenja pozvani su ući u ovu akciju koja upravlja svemirom, koja započinje od Presvetog Trojstva i, po Isusu Kristu u Duhu Svetom, upravlja svemirom.

Iznova se vraćamo na činjenicu da nam se svemir čini tajnovitim, dalekim. U zadnjoj Gospinoj poruci sav ovaj proces je pojednostavljen. Kako je stvaranje započelo od Duha, tako i u nama polazi od duha, od trojstvene  akcije u nama, isto tako jednog procesa da bismo bili uključeni u život i djelovanje Presvetog Trojstva. Dakle, to je jedan vitalan proces. Marija kao naša Majka, ne donosi teorije, nego prenosi ovaj protok života kojeg  je ona osjećala u  Duhu Svetom u sebi kada je začela Isusa Krista, kroz cijeli njezin životni hod sve do uznesenja na nebo.

“Moja draga djeco, danas vam želim reći da BOŽJI ŽIVOT  RASTE I PRENOSI  SE U ZAJEDNIŠTVURaste u mjeri u kojoj se daruje. Što više ljubite više se osjećate ljubljenima, što više dajete više ćete primiti. Ovo je jedan veliki duhovni zakon koji nažalost rijetki razumiju. Većina ljudi zapravo ne izlazi iz sebe, ne ljube i stoga ne primaju ljubav; što manje primaju to manje ljube. Tako se krug zatvara i čovječanstvo sve više upada u tamu sebičnosti i samoće.“ Nastavi čitati Razmišljanje “Vrhovna vlast u svemiru”

Poruka Majke čovječanstva od 13. ožujka 2018. godine Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOŽJI ŽIVOT  RASTE I PRENOSI  SE U ZAJEDNIŠTVU. Raste u mjeri u kojoj se daruje. Što više ljubite više se osjećate ljubljenima, što više dajete više ćete primiti. Ovo je jedan veliki duhovni zakon koji nažalost rijetki razumiju. Većina ljudi zapravo ne izlazi iz sebe, ne ljube i stoga ne primaju ljubav; što manje primaju to manje ljube. Tako se krug zatvara i čovječanstvo sve više upada u tamu sebičnosti i samoće.

Djeco, to se ne treba također i vama dogoditi! Sjetite se da ste pozvani ljubiti Boga cijelim svojim bićem i ljubiti druge kao vas same. Ovo je nauk koji vam je Moj Sin ostavio.[1] Ovo je najvažniji zakon koji može usmjeriti vaš život prema pravoj sreći. Želim vam pomoći bolje razumjeti sve ovo.

Prije svega, morate shvatiti da život izvire iz Presvetog Trojstva i neprekidno teče između tri Božanske Osobe. On je dinamičan , nepopustljiv, vječan i nepromjenjiv, no ipak, uvijek nov. To je Život koji rađa život. Kada vas Bog stvara, stavlja u vas dah svoga Duha koji hrani vaš duh, dušu i tijelo. Rastete jer se u vama rađa život; Bog ga  neprestano podupire. Dok odrastate u vama cvjetaju LJUBAV; INTELIGENCIJA I SNAGA koje je Bog stavio u vas na njegovu sliku i priliku. Tako vaše postojanje počinje donositi plod i utjecati na stvarnost koja vas okružuje. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. ožujka 2018. godine Stefaniji Caterini

Razmišljanje “Blistavo lice Gospino”

10.03.2018

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, u posljednjem razmišljanju imali smo naslov “Svjetlo i tama”. Danas imamo naslov “Blistavo lice Gospino“, govorit ćemo o Gospinim ukazanjima na Zemlji.

Gospa nam je prenijela  da su sva njezina ukazanja imala svrhu: voditi Kristu, uglaviti u Kristu. Naravno, Gospina ukazanja mogla su postepeno davati svjetlo čovječanstvu, ovisno o sposobnosti primanja,mijenjanja. Nakon Euharistije, najveći dar koji nam je Bog dao je Gospa, njezina ukazanja.

Kada se govori o nadzemaljskom  životu, obično se izražavaju sumnje ili izjave: tko zna što je poslije; kad bi došao bilo tko od onih koji  žive na nebu,  mogao bih vjerovati; i upravo poradi  takvog stava naših sumnji, Bog koristi našu Majku, našu Majku i Kraljicu da nam pomogne. Nitko nije mogao govoriti o nadzemaljskom životu, ako ne sam Bog, u Duhu Svetom i njegov Sin jedinac utjelovljen među nama, no jedino stvorenje koje je uzneseno u duši i tijelu je Gospa. Ako želimo tražiti jednog stručnjaka u nadzemaljskom životu, Ona je ta koja nam može govoriti; ne samo govoriti o onome što je u Bogu, što nam je teško shvatiti jer imamo naše kriterije, našu vizualizaciju. Stoga, Gospa boravi među nama da bi nas vodila, pomogla nam biti uzdignuti,  osjećati u vjeri, uzdići se u ovu dimenziju, gdje Ona živi, sada u duhu a poslije u našem životnom hodu  doseći Onu koja živi u vječnosti.

Ovo je smisao Marijinih ukazanja. Ona se ukazuje na vidljiv način, govori preko vidioca, govori preko  posebnih sredstava da nas približi, da nas povede k Isusu Kristu.

Poslušajmo Isusove riječi. Nastavi čitati Razmišljanje “Blistavo lice Gospino”

Razmišljanje “Svjetlo i tama”

03.03.2018

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre tema s kojom se suočavamo danas je “Svjetlo i tama”. Uvijek smo na putu prema “Jednom jedinom stadu  i jednom jedinom Pastiru“; sva naša razmišljanja sada idu u tom smjeru.

Logično je da se pred nama predstavlja Crkva Isusa Krista sveg svemira, jer sve što smo navijestili dovodi do uglavljenja u Isusu Kristu, Kralju i Svećeniku svemira, i Crkva Božja je jedno sredstvo. Ako ovosredstvo ne funkcioniratako da sve vodi k  Isusu Kristu, sve u svemiru u Isusu Kristu, nešto nije u redu. Naime,  naše razmišljanje ide u tom smjeru.

Zadnji smo put smo rekli da je Trojedini Bog na djelu. Danas predstavljamo jedan odlomak iz poruke “Budućnost mog naroda” koju je Isus dao Stefaniji Caterini 2011.[1]

Želim vam reći što želim od mog naroda, i što ću moćno ostvariti.Crkva još jednom ima potrebu da je posjetim u sili koja dolazi odozgo, a ne po vašim propisima. Ja ću nadoknaditi sve nedostatke mog naroda, ostvarit ću ono što do sada nije bilo moguće ostvariti, poradi grijeha i slabosti vašeg čovječanstva. Preko novog naroda Božjeg ostvarit ću moja obećanja o kraljevstvu Božjem“.

Isus kaže:“Ja želim…“, On je odlučio preuzeti svoju Crkvu sveg svemira i vidjeli smo kroz ove godine kako se gibao u visokom svemiru, u srednjem svemiru, u niskom svemiru i danas njegova sila osobito zahvaća Zemlju, sa svim svojim sredstvima. Pred ovom istinom, vjernik u Isusu Kristu na Zemlji razmišlja i traži odgovore u Svetim Pismima. Evo riječi Svetog  Ivana Apostola u Otkrivenju, poglavlje 21: „I vidjeh novo nebo i novu zemlju – prvo nebo i prva zemlja su nestali , i more je nestalo – i vidjeh kako se spušta s neba , od Boga, sveti grad, novi Jeruzalem, ukrašen kao jedna zaručnica spremna ići u susret zaručniku “. U tekstu nadodaje da će smrt iščeznuti, iščeznut će suze, boli, sve staro. Zašto? Jer Gospodin dolazi pronaći jedan narod kao svoju zaručnicu te daruje plodnost Crkvi da bude jedno sredstvo koje preobražava čovječanstvo i usmjerava svoju Crkvu prema novom nebu i novoj zemlji. Nastavi čitati Razmišljanje “Svjetlo i tama”

Tama Zemlje i svjetlost Božjeg naroda

Gospina poruka, 25. veljače 2018.

Tama Zemlje i svjetlost Božjeg naroda

 

“Predraga djeco,

pozdravljam sve vas koji ste bili ovdje ovih dana, one koji su prisutni danas, također i one koji su odsutni, ali koji su, međutim, sjedinjeni s vama u duhu. Želim vam zahvaliti za zadatak koji ste preuzeli i za ozbiljnost koju pokazujete u ovom vremenu. Želim vam reći, djeco moja, da Božji narod mora biti sve vidljiviji, jer je to jedini spas za čovječanstvo. Ovom narodu će se moći pridružiti sinovi Božji koji traže život.

Također vam kažem da će se na Zemlju uskoro spustiti gusta tama koja će zahvatiti cjelokupno čovječanstvo. Ne govorim o fizičkoj tami, nego o duhovnoj: vjera, nada i ljubav će se sve više gasiti u dušama. Već danas vidite da Zemlja živi bez vjere, nade i ljubavi. Unatoč lijepim govorima mnogih o ljubavi, ljubavi nema. Nema ljubavi sposobne popeti se na križ za drugog, sposobne žrtvovati se, koja daruje sebe, velikodušne.

Tama se mora spustiti na Zemlju, jer se inače svjetlost Božjeg naroda ne može potpuno očitovati. Usred tame, iz oblaka koji će prekriti čovječanstvo, trebat će izići Očev glas koji će reći: „Ovo je moj narod. Slijedite ga, slušajte ga, pridružite mu se.“

Moj je Sin rekao da će doći vrijeme kad će i sunce zatamniti, više neće davati svoju svjetlost.[1] Što je htio reći? Htio je reći da će se Božje lice u mnogim ljudima zatamniti, jer sunce je lice Božje, i mnoga njegova djeca, na žalost, neće ga više vidjeti. Ovo lice naprotiv treba sjati u svakome od vas i u cijelom ovom narodu. Na vašem licu mora biti jasna svjetlost sunca koje je Bog; treba svijetliti u svakome od vas i među vama. Osobe dobre volje i velikodušne vidjet će je, te će se zaputiti prema toj svjetlosti. Nastavi čitati Tama Zemlje i svjetlost Božjeg naroda

Razmišljanje “Trojedini Bog je na djelu”

24.02.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema ovog današnjeg razmišljanja je “Trojedini Bog je na djelu“. Ovo naše razmišljanje uvijek ide u onom smjeru “Jedno Jedino stado, jedan jedini Pastir“. O tome smo govorili i ono što vam želimo reći je naše svjedočanstvo, sve što smo vam najavljivali od početka. Mnoge je stvari Bog ostvario, mnoge stvari vi ne možete vidjeti no jednog dana ćete to primijetiti. Tko slijedi ove programe, ovaj put uglavljenja u Isusu Kristu sveg svemira postat će svjestan milosti; tko odbija milosti, naći će se nespreman i neće moći vidjeti, prepoznati trenutak Gospodinovog posjeta.

Kao što smo vam objasnili, osobito od 2004-e  godine, Bog je stavio u službu izvanredna sredstva – Centralnu  Jezgru, anđele, braću vjernu Bogu od postanka svemira – i započeo je jedno moćno djelovanje u dimenziji duha kako bi zahvatio cjelokupni svemir da bi bio uglavljen  u Kristu, Jedinom Spasitelju.

Ovo djelo je išlo naprijed i znate da su uključeni srednji svemir i  niski svemir. Sada je cijeli svemir koncentriran na Zemlju i Gospodin želi povratiti svoju Crkvu, svoj kršćanski narod i sve one koji su dobre volje. Želi povratiti Crkvu kako bi postala sredstvom spasenja za cjelokupno  čovječanstvo, želi uzdignuti  Crkvu, privući je prema obećanjima svih proroka Isusa Krista i sve mora biti ispunjeno. Nastavi čitati Razmišljanje “Trojedini Bog je na djelu”

Razmišljanje “Veličina kršćanskog poziva”

17.02.2018

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg razmišljanja je “Veličina kršćanskoga poziva”. Ušli smo u korizmu, ova korizma je obogaćena čitavom Liturgijom. Ovaj narod je također obogaćen milostima koje su nam dane, objašnjenjima, gdje ide Crkva Kristova, u kojem smjeru ide evangelizacija Zemlje, priprema slavnoga Kristova dolaska. Majka čovječanstva je s nama da nas vodi, i doista želim da možemo ući u ovu Korizmu preko njezinih riječi koje je rekla Stefaniji.

Ove teme koje nas obogaćuju, prate nas cijelo vrijeme Korizme, Vazmeno vrijeme,i mi ćemo pokušati intenzivno hodati  sve do Presvetog Trojstva odakle je sve počelo, gdje se sve vraća, i vrlo je važno da uđemo u ovaj hod.

Nit  vodilja  Gospine poruke je  “Život u Bogu je jedan život u ljubavi i zajedništvu[1] objašnjava početke čovječanstva kada  su cijelo čovječanstvo i svemir osjećali ovu ljubav, ovaj sklad; potom grijeh, najprije Luciferov, potom oni koji su se sjedinili s njim, anđeli i ljudi, između ostalog i čovječanstvo Zemlje koje je sklopilo savez s Luciferom. To je provociralo dvije velike patnje: prva je čovjekova smrt, druga je raspršivanje ljudskog roda, podjela, no ljubav i zajedništvo koje je uvijek bilo prisutno u Bogu neumorno su  nastavili pratiti čovječanstvo ,također i grešno čovječanstvo, i Bog Otac poslao je svoga Sina da preuzme grijeh čovječanstva cijelog svemira na sebe te da iznova otvori put povratka u ljubav Božju i sveopće zajedništvo. Nastavi čitati Razmišljanje “Veličina kršćanskog poziva”

Poruka Majke čovječanstva od 13. veljače 2018. Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je ŽIVOT U BOGU, ŽIVOT LJUBAVI I ZAJEDNIŠTVA. Vi ste plod ljubavi i zajedništva između Triju Osoba Presvetoga Trojstva, stoga ste predodređeni živjeti u ljubavi i zajedništvu s Bogom i među vama.

Trojedini Bog je na početku stvorio praroditelje; ne samo jednog muškarca i jednu ženu nego mnogobrojne muškarce i žene koji su formirali prvu jezgru čovječanstva. On je želio da se oni ljube istinskom ljubavlju te da se međusobno prihvaćaju kao braća i sestre, djeca istog Oca. Pozvao ih je da žive kao njegova ljubljena djeca,ispunjena čašću i dostojanstvom, kao čuvari stvorenja. Slobodni i besmrtni praroditelji živjeli su u Božjoj prisutnosti, uronjeni u prelijepu prirodu, koja je čovjeku bila prijateljski naklonjena.

Lucifer, izvor svega zla, zavidan poradi milosti koju je izgubio, pobunivši se protiv Stvoritelja, uvukao se između Boga i tih prvih ljudi da ih zavede i pokvari. Obećao je praroditeljima da će ih učiniti moćnijim od Boga i dobar dio njih dopustio se prevariti, pobunivši se protiv Boga. To je istočni grijeh počinjen na početku ljudskog života. On se uvukao u stvorenje rađajući smrt, patnju i bolesti. Istočni grijeh pokvario je također i prirodu i međusobno razdijelio sazviježđa i planete.

Nisu se svi praroditelji pobunili protiv Stvoritelja, i mnogi od njih nikada nisu počinili istočni grijeh. Ostali su vjerni Bogu i njegovim zakonima. Od njih su se rodila slobodna i razvijena čovječanstva, koja se gibaju u svemiru služeći Bogu i slabijoj braći. Naprotiv, praroditelji vašeg čovječanstva pobunili su se protiv Boga, do te mjere da su stvorili pravi vlastiti savez s Luciferom. Vaše je čovječanstvo postalo krhko, pokvareno i Božji neprijatelj. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. veljače 2018. Stefaniji Caterini

Razmišljanje “Jedno jedino stado s jednim jedinim Pastirom”

03.02.2018

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, za naše razmišljanje danas sam uzeo naslov, Isusove riječi iz Evanđelja po Ivanu, poglavlje 10, 16: “Jedno jedino stado s jednim jedinim Pastirom”. Želim da dobro razumijemo hod koji nas očekuje, barem znakove koji nam pomažu napredovati u hodu kako bismo dosegli ostvarenje, obećanja Gospodina Isusa od kada je bio najavljen od proroka i došao među nas.

Iza nas su božićni blagdani i dobro se sjećamo, kako nas je Gospodin posjetio i dao nam vrlo jake smjernice za ovu godinu,[1] što ukazuje da će ova godina biti godina događaja, velikih milosti i to sve zahtijeva naš trud. Uskoro ćemo započeti Korizmu koja se nastavlja u Uskrsnom vremenu i pokušat ćemo intenzivno prolaziti kroz to vrijeme. Želim da svi možete sudjelovati tako da sav narod bude sjedinjen u razmišljanju, u uzdizanju duha k Bogu, u molitvi, u prikazanju samih sebe i traženju milosti.

Duboko iskustvo koje smo proživjeli u ovim godinama, koje vodi u uglavljenje u Kristu sveg svemira, zagrljaj je Božji koji se očituje u evangelizaciji sveg svemira, kako nam je rečeno od Svetog Mihaela[2], još nedostaje Zemlja. Dakle, ovaj zagrljaj mora biti produžen. Što je taj zagrljaj? To je trojstvena sila, gdje je u središtu evangelizacije Jedini Bog, Trojedini Bog, i Majka Božja, savršeno sjedinjena s Presvetim Trojstvom, stoga Kraljica Neba i Zemlje. Živeći usmjereni prema Trojedinom Bogu preko Bezgrešnog Srca Marijina, ulazeći sve dublje u ovaj odnos s Bogom preko Bezgrešne Majke, mi sve više ulazimo u jednu višu dimenziju, i trojstvena sila nas sve više zahvaća.

Prođimo kroz neke odlomke Isusove poruke od 7-og siječnja, gdje On ističe da evangelizacija Zemlje treba početi, ali ne evangelizacija Zemlje na bilo koji način, nego evangelizacija Zemlje koja mora primiti trojstvenu silu u svjetlu slavnog očitovanja Isusa Krista, Gospodina Isusa Krista. Poslušajmo ovaj odlomak. Nastavi čitati Razmišljanje “Jedno jedino stado s jednim jedinim Pastirom”

Poruka Majke čovječanstva  od 13. siječnja 2018. godine Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je ŽIVOT JEDNA NEZAUSTAVLJIVA SILA I POSTOJI U CIJELOM SVEMIRU. Život je takav budući da dolazi od Trojedinog Boga, trajnog izvora života. Bog je utisnuo u svako stvorenje nezaustavljivu snagu života koja pak nosi u sebi sjeme novog života. Stoga život rađa život. Kad ne bi bilo tako, vladala bi smrt koja je negacija postojanja, no nije tako. Život je uvijek jači od smrti; neprekidno se širi i kraljuje u cijelom svemiru.

Stvoreni ste na sliku i priliku vašeg Stvoritelja. On uživa u vama i smatra vaše postojanje dragocjenim darom; vi ste važni za Njega. Radost ste Onoga koji vas je stvorio i nijedan život nije beskoristan, jer svi imate mjesto u njegovu planu ljubavi i spasenja. Nažalost, mnoga ljudska bića ne razumiju vrijednost svojih života jer ne poznaju Boga Stvoritelja! Djeco moja, Bog vas ljubi i želi da budete nositelji njegova života koji je ljubav, snaga i ljepota. Ne savijajte se pred beznađem svijeta, prazninom koja prevladava u srcima! Budite svjesni vaše vrijednosti i vašeg dostojanstva koji se spuštaju od Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Smatrajte vaš život plodom Božje ljubavi. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva  od 13. siječnja 2018. godine Stefaniji Caterini

Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Krštenje Gospodinovo – Isusova poruka

“Moja draga djeco,

prije svega blagoslivljam vas i zahvaljujem vam za sav hod koji ste prošli sa mnom, za sve vaše žrtve i vaše molitve, za vaše prikazanje. Dragocjeni su za Božji narod.

Jučer ste dobili praktične upute o tome što vas čeka u ovom vremenu. Danas, ću vam naprotiv dati upute korisne za vaš unutarnji hod.

Danas započinje vaše poslanje, to jest evangelizacija Zemlje. Započinje na dan u kojem se spominjete moga Krštenja, s kojim sam ja sam započeo svoje veliko javno očitovanje i svoje poslanje. Također je i vaše poslanje istodobno očitovanje pred cjelokupnim čovječanstvom Zemlje i svemira.

Evangelizacija Zemlje je više nego ikad nužna jer ću se na ovaj planet vratiti i očitovat ću se u slavi. Stoga će evangelizacija Zemlje zaključiti pripremu za moj dolazak. Nastavi čitati Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Evangelizacija Zemlje

 Svetkovina Bogojavljenja – Poruka Svetog Mihaela Arkanđela

„Predraga braćo i sestre Crkve Isusa Krista svega svemira, koji živite na Zemlji,

Gospodin me danas šalje k vama sa svojim snažnim blagoslovom da vas pripremi na ono što čeka čovječanstvo u ovom vremenu.

Kao što znate, završila je evangelizacija niskog svemira. U stvari, ova izjava nije u potpunosti ispravna, jer niski svemir još nije bio u potpunosti evangeliziran. Zapravo, nedostaje ključni planet: Zemlja. Zemlja još nije iskusila Božju silu koja prethodi Kristovu dolasku.

Evangelizacija ostatka niskog svemira donijela je dobre plodove, iako se nisu svi obratili. Želim precizirati: vi mislite da su se vjerna braća predstavila planetima niskog svemira sa svojom flotom svemirskih brodova, na upadljiv način. Zapravo, vjerna braća su, prije svega, susrela moćnike koji upravljaju planetima te su ih upozorila na sve što je Gospodin namjeravao učiniti. Tražili su od njih osobno obraćenje, kako bi ono moglo pripomoći obraćenju njihovih naroda. Neki su, osobito na manjim i udaljenijim planetima, pozitivno odgovorili i ti su se narodi lako obratili. Naprotiv, na većim i naprednijim planetima, sa znanstvenog i tehnološkog stajališta, nije došlo do takvog odgovora. Moćnici koji njima upravljaju, osobito oni koji pripadaju Konfederaciji svjetlosti, nisu se uopće obratili, naprotiv, zaveli su i zbunili svoje narode. Nastavi čitati Evangelizacija Zemlje

Razmišljanje “Epohalni prolazak”

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

 

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nalazimo se u prelasku iz 2017-e u 2018-u godinu. Podudara se puno velikih glasova koji se uzdižu sa Zemlje, svemira iz raznih točki gledišta, u nekim stvarima koje se odnose na ovaj prolazak. Nazivaju ga “epohalnim prolaskom” i slažu se da će čovječanstvo Zemlje proći kroz pročišćenje, kroz patnje  te da će se uzdići u jednu višu dimenziju. Stoga smo i mi ovo naše razmišljanje nazvali  “Epohalni prolazak”. Mi se uključujemo u ove glasove s naše točke gledišta. Objasnili smo vam mnoge stvari i isto tako ćemo vam objasniti ovaj prolazak.

Nastavi čitati Razmišljanje “Epohalni prolazak”

Poruka Majke čovječanstva od 13. prosinca 2017.  Stefaniji  Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da je ŽIVOT TAJNA LJUBAVI. Da, draga djeco, vaš je život jedna tajna koju možete čitati samo u Božjem svjetlu, u svjetlu vašeg Stvoritelja. Riječ tajna ne mora nužno ukazivati ​​na nešto mračno i zagonetno; no vi ljudi ste oni koji joj gotovo uvijek pripisuju to značenje. U Božjim očima, tajna znači neizmjernost, dubinu, intimnost i svetost; u ovom smislu život je tajna. On je poput golemog i dubokog oceana kojeg ne možete istražiti bez pravih sredstava za to; on je kao vrlo visok vrh do kojeg ne možete doprijeti, osim ako niste iskusan penjač. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. prosinca 2017.  Stefaniji  Caterini

Razmišljanje “Naš hod prema uglavljenju u Isusu Kristu”

25.11.2017

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, naš hod je hod prema uglavljenju u Kristu, Svećeniku i Kralju svemira. Samo nas On može prikazati Bogu; ne prikazati nas na formalni način, nego  nas može prikazati samo ako smo uzdignuti u Njemu. Naime sve ovo posljednje vrijeme prošli smo govoreći o našem uzdignuću.

U ovoj večeri mi smo u bdijenju  kako bi se pripremili  za Svetkovinu Krista, Svećenika i Kralja svemira. Za ovu prigodu koristit ćemo knjigu “Svemir i njegovi stanovnici[1] od 127 do 129. U tom hodu govori se o Abrahamovoj vjeri. Mi poznajemo jedan izraz: “Vjera protiv svake nade[2], a nije bilo tako. Abrahamu je bio vrlo teško vjerovati: star, žena stara i bilo je zapravo nemoguće; pao je, sjedinio se s jednom ropkinjom da bi dobio sina, da bi ostavio nekoga iza sebe. Danas ćemo čuti kako je on nastavio ovaj hod, kako se ojačao u vjeri. To vrijedi za svakoga od nas. Naša će vjera sve više rasti sve do potpunog povjerenja u Isusa Krista koji se uzdiže preko svake težine koju mi osjećamo na Zemlji, također i u našim religioznim idejama, u religioznoj kulturi na temelju koje smo se razbili kao Crkva kroz povijest. Naša budućnost je proslavljeni Isus Krist.

Poslušajmo onda što se dogodilo u prvim koracima u duši Abrahamovoj.

„Jednoga dana je Bog govorio Abrahamu i rekao mu da će s njim sklopiti savez i učiniti ga ocem mnoštva naroda. Tražio je od njega da odano hodi njegovim zakonima i obećao da će mu Sara, njegova žena, roditi sina od kojeg će nastati velik narod. Abraham, pomislivši na Saru, poodmakle dobi i već nesposobnu rađati, i na sebe, već starog i umornog, ponovno se poklonio ali, ovaj put, se nasmijao. Poslije se sjetio Jišmaela, sina sluškinje, i pomislio da se to odnosilo na njega. Ne, Gospodin Bog mu je ponovio da će mu Sara roditi sina; da će se zvati Izak[3].“ Nastavi čitati Razmišljanje “Naš hod prema uglavljenju u Isusu Kristu”

Razmišljanje “Priprema za Božić“

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, ovaj tjedan posvećen Kristu Kralju vodi nas izravno u Došašće u kojem se pripremamo za dolazak malog Isusa, ali uvijek Krista Otkupitelja; recimo malog jer se moramo pokloniti u našoj nutrini kako bi primili one božanske poticaje u nama, koji se trebaju roditi u nama i doseći njihovu zrelost sve dok ne budemo sposobni doći, doseći novo nebo i novu zemlju, novo stvaranje.

Nastavi čitati Razmišljanje “Priprema za Božić“

Razmišljanje “Isus Krist, Veliki Svećenik, Kralj svemira”

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam svetkovina Krista Kralja i Svećenika svemira.

Što vam danas reći? Kažem vam da živi Bog oživljuje. Ako želite biti sa živim Bogom, vi možete biti, svi mi možemo biti neprestano oživljavani. To je smisao očekivanja očitovanja Gospodina u slavi. Kroz čitavu povijest spasenja, Bog je sa neizmjernom strpljivošću čekao na korake čovječanstva, da se uzdigne, da može shvatiti uzvišene stvari koje vraćaju na izvornu sliku stvaranja svakoga od nas prema slici Isusa Krista, kroz cijeli  svemir i svi mi smo bili stvoreni.

U  današnjim čitanjima iz  Svete Mise[1] prisutni su neki jaki naglasci. Prorok Ezekiel, s narodom  koji je doživio vlastiti poraz, nalazi se u izgnanstvu, svi su očajni, ne vide svjetlo, čini se da ih je Bog napustio, razočarani, prevareni. Prorok otvara put nade i kaže: “Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti!”. U jednom drugom poglavlju, 38, prorok vidi Izraela kao hrpu suhih kostiju i Duh Sveti se spušta i oživljava te kosti. Postoje dvije razine: Gospodin nas posjećuje i uvijek nam oprašta, liječi; Gospodin nas oživljava da bi nas poveo u onu dimenziju u kojoj se nalazi punina, no punina se može primiti napuštanjem svega što je trulo, pokvareno, što pripada materijalnom životu, pokvarenom, koji Sveti Pavao naziva tjelesni život.[2]

Mi brzo idemo u one događaje koje smo najavili kroz ove godine i bit će ostvareni. Onda, pitanje: koji događaji, kada, gdje? Odgovor nalazimo u Evanđelju: pravednici nisu znali da su susreli Isusa Krista, no ponašali su se prema zakonima Duha. Ne znajući racionalno, bili su vođeni Duhom i za njih su riječi: “Blago vama”. Nepravedni Ga nisu vidjeli, čuli, nisu Ga osjetili, nisu učinili ono što su morali učinili po prirodnim zakonima. Za njih: “Odlazite, prokleti“. Dakle, ovdje se koncentrira sve što smo vam propovijedali: uzdignite se u vjeri, u nadi, u ljubavi, svucite se. Nastavi čitati Razmišljanje “Isus Krist, Veliki Svećenik, Kralj svemira”

Započinje vrijeme odbrojavanja

26. studeni 2017, Svetkovina Krista Kralja

 Isusova poruka

Započinje vrijeme odbrojavanja

 

Predraga djeco,

prije svega blagoslivljam vas mojim blagoslovom Krista Kralja. Dolazim vam reći da od danas započinje za vas jedno pravo i istinsko odbrojavanje. Ne ulazite u paniku, to ne znači da se treba sve sutra dogoditi. Ono što vam želim reći da su vremena sve kraća jer je evangelizacija niskog svemira pri završetku. Završit će sljedećeg 06-og siječnja i to puno znači za vas. Znači da će vjerna braća, jednom kada završe evangelizaciju i zadnje zadatke koje još trebaju obaviti u niskom svemiru – zaista je potrebno ojačati neka čovječanstva i nastaviti ih pobliže pratiti – zaputit će se prema Zemlji.

Ipak pazite: ići će prema onima na Zemlji koji su bili pripremljeni, pročišćeni, koji su kroz ove godine hodili, očekivali i nadali se. Bit će poslani ne samo ovoj Fondaciji nego i mnogim drugim osobama koje, iako nisu detaljno poznavale ove programe kao vi, bile su duboko pripremljene u duhu. Nastavi čitati Započinje vrijeme odbrojavanja

Razmišljanje “Pravo lice Božje”

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg razmišljanja je “Pravo lice Božje“. Mi se nalazimo na kraju liturgijske godine, pred svetkovinom Krista Kralja svemira, završava se jedna liturgijska godina i započinje jedna druga, nova. Mi koji smo intenzivno hodili kroz ove godine shvatili smo da je na ovaj blagdan Svetkovine Krista Kralja svemira uvijek jedna prekretnica. Ovaj put možemo reći da se nalazimo u vremenu  tisućljetne prekretnice, jedne prekretnice u kojoj se čovjek dijeli u sebi: ili ide prema pravom Bogu ili se udaljuje od Njega.

Od 2008 godine pisali smo vam, govorili smo vam. Ako ste slijedili barem općenito, mogli ste vidjeti cijelo ovu nit vodilju kroz sve te godine, korak po korak, sve ono  što Gospodin čini po cijelom svemiru. Kao što ste čuli, evangelizacija cijelog svemira vjerojatno će završiti u ovim mjesecima, i još ostaje Zemlja[1] i odavde polaze svi scenariji, sva dinamičnost milosti i  odbijanja Boga, o kojoj smo vam govorili.

Nastavi čitati Razmišljanje “Pravo lice Božje”

Poruka Majke čovječanstva od 13. studenog 2017 Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da ŽIVOT BEZ BOGA NIJE ŽIVOT. Ako ostavite Boga izvan vašeg postojanja, vi ne živite, nego se ograničavate na preživljavanje. Samo Bog daje smisao vašem biću, jer samo u Njemu razumijete tko ste, odakle dolazite i prema čemu idete.

Vi ste djeca Božja i Duh Sveti je onaj koji vam to otkriva. Kada ste rođeni, vi ste u stanju odmah prepoznati ljubav vaše majke i ljubiti je. Tko vas je naučio ljubiti i osjećati se ljubljenima? Bog koji je Ljubav. I budući da ste stvoreni na njegovu sliku i priliku, pozvani ste ljubiti. Stoga Duh Sveti govori vašem duhu i poučava ga, malo po malo vam otkriva Božje postojanje i djelovanje u vama, vodi vas da osjećate jednu višu Ljubav, koja ispunjava vaš život bez obzira na vaše zasluge i nesavršenosti. Tako dolazite do toga da vjerujete u Boga, da ljubite i osjećate se ljubljenima. Nažalost, nije za sve tako. Mnogi od vas odrastajući zaboravljaju na Ljubav koja ih je stvorila i nikada ne dolaze do toga da vjeruju u Boga. To se može dogoditi zbog ambijenta i okolnosti ili osobnih izbora. Tada, mjesto Trojedinog Boga preuzimaju druge ljubavi i drugi idoli, pred kojima se danas prostire većina vašeg čovječanstva. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. studenog 2017 Stefaniji Caterini

Razmišljanje “Lice Crkve Kristove u cijelom svemiru”

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja je „Lice Crkve Kristove u cijelom svemiru.” Često, razmišljajući o svemiru  i svemu  onom što se giba u svemiru, imamo iskrivljene slike o onom  što Gospodin čini u svemiru. Naime vrlo je važno da mi poznajemo lice Crkve Kristove u cijelom svemiru te da to lice zasja na našim licima, u našem ponašanju.

U posljednjoj poruci koju smo vam poslali – bila je to poruka dana  Stefaniji 14. listopada ove godine[1] – Isus govori: „Danas je jedan izuzetno važan dan za vas jer započinje vrijeme žetve. Sve ono što je Božji narod posijao kroz tisućljeća, ne samo na Zemlji nego u cijelom svemiru, sada treba biti sabrano i spremljeno u žitnice Božje(…) Vaša vjerna braća skoro su završila evangelizaciju niskog svemira(…) Sada je vrijeme da također i na Zemlji bude nošena ova ista sila, jer sinovi Božji su obmanuti na Zemlji, također i od lažnih pastira koji se predstavljaju kao janjci, a u stvari su vukovi(…)  Došlo je vrijeme da istinska Crkva na Zemlji, moja Crkva iziđe u svjetlost i započne djelovati svom snagom, mudrošću i ljubavlju koju ću joj ja dati. Otac to želi i, u moje ime, Duh Sveti će se snažno spustiti na Božji narod u cijelom svemiru, kako bi započelo veliko sabiranje plodova.“

 I mi želimo razmišljati o licu Crkve cijelog svemira uključujući i  Zemlju, želimo razmišljati o toj  sili koju Trojedini Bog koristi u svoj djeci koja žele biti dio mističnog Tijela Kristova. Izabrali smo neke stranice koje su mnogi od vas pročitali u knjizi „Svemir i njegovi  stanovnici”, str 284-285, gdje nam upravo Duh Sveti objašnjava ove važne unutarnje korake da bismo razumjeli ovo Božje djelovanje u Crkvi Kristovoj u cijelom svemiru. Nastavi čitati Razmišljanje “Lice Crkve Kristove u cijelom svemiru”

Započinje vrijeme sabiranja plodova

“Predraga braćo i sestre. Svi smo slavili stogodišnjicu Gospinih ukazanja u Fatimi, i našli smo se u Njezinom duhu koji nas vodi  Isusu  Kristu.

Drugi dan od  zaključenja obljetnice Gospinih ukazanja u Fatimi Isus je govorio Stefaniji Caterini. Sadržaj dodiruje točke koje zaokupljaju pameti onih koji vjeruju  u Krista, ali i vjernike općenito i sve ljude dobre volje. Naš je zadatak prenijeti vam ovu poruku kako bi svatko od vas napravio vlastiti izbor, zauzeo vlastitu poziciju, vlastitu suradnju s Isusom Kristom ili protiv Isusa Krista.

Mi nastavljamo moliti za vas,  ne davati puno komentara. Svatko od vas će shvatiti, bit će  vođen Duhom Svetim kako se sjediniti s Isusom  Kristom i kako Mu pomoći u ovom djelu kao što su Mu pomagali i svi apostoli utjeloviti božansku istinu i voditi prema novom stvaranju.

Ja vas blagoslivljam da se na vas spusti Duh Božji, Duh Isusa Krista obećan od  Oca, kako bi vas  Duh Sveti uvodio  u svu istinu, vodio vas i štitio, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga “

                                                                                                                                                                                                                                                         Otac Tomislav Vlašić

 

 

Međugorje, 14. listopad 2017

Isusova poruka

“Predraga djeco,

blagoslivljam vas i zahvaljujem vam za hod koji smo zajedno napravili kroz ove godine. Vi ste pripremili ovaj dan, hodili ste i otvorili nove putove na Zemlji. Vi niste potpuno svjesni onog što ste učinili kroz ove godine, ili bolje, onog što sam ja učinio preko vas. Otvorio sam jedan novi put na Zemlji, onaj koji je trebao biti otvoren od početka Crkve a koji vodi u novo stvaranje.

Nastavi čitati Započinje vrijeme sabiranja plodova

Poruka Majke čovječanstva od 13. listopada 2017.  Stefaniji Caterini

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG POSVEĆUJE VAŠ ŽIVOT. Duh Sveti je Posvetitelj koji vas vodi na putu svetosti. On djeluje u vašem duhu da bi vam komunicirao Božju svetost. Ona je jedno sjeme položeno u svakoga od vas jer ste stvoreni na sliku i priliku Božju, izvor svake svetosti. Ako odlučite ljubiti Boga, darovati se Njemu i služiti Mu s ljubavlju, sjeme svetosti raste i postaje jedno procvjetalo stablo koje daje radost i odmor svim stvorenjima. Da, djeco moja, svatko od vas može i mora postati svet, jer svi ste pozvani zasjati kao prava djeca Božja, sveta i bezgrešna.

Svetost je jedan hod za sve, a ne neka privilegija za nekolicinu. Na žalost, mnogi misle o svecima kao o izvanrednim pojedincima, Božjim favoritima, nedostižnim modelima u svakodnevnom životu. Ne, nije tako! Veličina svetih ne stoji u njihovim izuzetnim sposobnostima već u Božjem djelovanju u njima. Ovo djelovanje, koje je često izvanredno, omogućeno je raspoloživošću svetaca da se dopuste oblikovati od Boga, da napuste svoju sebičnost kako bi se stavili na raspolaganje Duhu Svetom. Najveći sveci bile su najponiznije i najjednostavnije osobe koje su dopustile Božjoj svemogućnosti djelovati u njima. Sve je moguće Bogu u jednoj osobi, kada je ona jednostavna. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. listopada 2017.  Stefaniji Caterini

Razmišljanje „Božje lice“

3. listopada 2017.

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, mi nastavljamo govoriti o našem živom i aktivnom sudjelovanju u nebeskoj Liturgiji koja ima svoj odraz na dinamičnost svega što se zbiva u cijelom svemiru.

Posljednjih je godina rasla svijest da nismo sami u svemiru, da postoje mogućnosti života pa i ljudskog života u svemiru. Kršćani vjeruju u novo stvaranje; novo nebo i nova zemlja bili su izuzetno jaki kod prvih kršćana, što je naznačeno, predstavljeno u Bibliji, osobito u Otkrivenju[1]. Kršćani po katekizmu vjeruju u ovu istinu, no što nam nedostaje? Nedostaje nam odgovorna i aktivna otvorenost u sudjelovanju u Božjem naumu koji čini sve novo, sudjelovanje u milosti ovih vremena.

Božji naum da se otvorimo novim horizontima u cjelokupnom svemiru nije neka vjerska nadgradnja, Kristovom naumu izraženom u njegovu prvom dolasku. To je dinamična i ubrzana aktualizacija u ovim vremenima, nije nešto novo, novo kao novost bez temelja, no  neće biti ostvarena u našu korist, bez našeg sudjelovanja, koje nas dovodi do preobrazbe i uzdignuća. Svrha našeg sudjelovanja je naš rast, naša preobrazba, preporađanje. Bog vodi u ostvarenje, u puninu njegov naum spasenja.

Kako možemo činiti? Predstavljamo vam poruku Svetog  Rafaela  Arkanđela od 02. srpnja 2013. godine, koja se nalazi na našoj web stranici. U ovoj poruci Sveti Rafael ne daje priliku radoznalog ispitivanja u svemiru, nego poziva na otvorenost prema Bogu, prema njegovom naumu koji neminovno prolazi preko njegovih sredstava i tamo možete vidjeti različite aspekte na kojima možete raditi u vama, među vama kako bi zauzeli jedan stav aktivnog sudjelovanja kao kršćani, kao vjernici u ovom Božjem djelu.

Ja vas blagoslivljam da se Duh Sveti spusti na vas te da možete kontemplirati Božje lice i sav odraz Božjeg lica, sav ovaj božanski izričaj  koji upravlja cijelim svemirom i dovodi do svog ostvarenja, u ime Oca, i Sina  i Duha Svetog.

Poruka  Svetog Rafaela Arkanđela od 2. srpnja 2013. Nastavi čitati Razmišljanje „Božje lice“

Razmišljanje „Živo i aktualno sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji”

21. rujna 2017.

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas je blagdan Svetog Mateja apostola, evanđeliste; škola je počela, praznici su završili, vraća se na posao, i također i mi se zapućujemo u tom smjeru kako bismo se pripremili za novu liturgijsku godinu i novu godinu koja za nas koji pratimo ove programe uvijek donosi novost.

Tematika koja će objediniti sve teme koje ćemo razvijati je „Živo i aktualno sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji“. O tomu  smo govorili nekoliko puta, sada je za nas izuzetno važno živo ući, kako bi naše sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji bilo živo i aktivno.  Gospodinova obećanja napreduju u ostvarenju onog što je obećao. Trojstvena sila, kako smo vam objašnjavali, napreduje u cijelom svemiru.

Sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji podrazumijeva dvije stvari: jedna stvar je uranjanje s onima koji sudjeluju u nebeskoj Liturgiji, tko predvodi nebesku Liturgiju a to su Arkanđeli kojih ćemo se spominjati  29. u mjesecu;[1] uranjanje zajedno s njima, i cijelim Mističnim Tijelom Kristovim u otajstvo Božjeg života, no u isto vrijeme, sudjelovanje  u akciji ove Liturgije; subjekti, sredstva koja sudjeluju pred prijestoljem Božjim su Arkanđeli, sveci,pravednici, izvanredna sredstva koja nam je Bog dao,te čovječanstva vjerna Bogu. Akcija koja se pokreće iz ovog  slavljenja Liturgije utiskuje  trojstvenu silu u cijeli  svemir te utiskuje i u nas  na Zemlji no danas prije svega u vjeri, nadi i ljubavi. Želimo vam onda pojasniti nužnost da novi narod  živo i djelotvorno sudjeluje u nebeskoj Liturgiji i u cjelokupnoj  trojstvenoj akciji koja prolazi preko sredstava koja je  Bog uzeo i  koristi se njima.

Poslušajmo odlomak iz „Svemir i njegovi stanovnici[2], koji se odnosi na Božje djelovanje preko Arkanđela. Nastavi čitati Razmišljanje „Živo i aktualno sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji”

Razmišljanje o poruci Majke čovječanstva

14.09.2017

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas slavimo Uzvišenje Svetog Križa. Tradicionalno u Crkvi ovaj praznik je ulazak u jako razdoblje liturgijske godine.

Želim da danas zajedno razmišljamo o Gospinoj poruci jučer danoj Stefaniji za cijelo čovječanstvo.[1] Današnja svetkovina poziva sve vjernike da podignu svoj pogled u dimenzije iznad naših osjetila. Bog je htio voditi Izraela prema novosti, prema jednom živom odnosu s Bogom, jedinim Bogom, Bogom Neba, Zemlje i svemira. Isus Krist je otvorio put za nas, no s milostima ga neprestano otvara.

Mi smo u jednom razdoblju čovječanstva, gdje prolazimo kroz razne događaje i očekuju nas razni događaji. Narod smo koji vjeruje u novo stvaranje, koji se zaputio prema novom stvaranju, prema uglavljenju u Krista cijelog svemira, onda moramo čitati ovu poruku u ovom kontekstu, u kontekstu svega što nam je pokazano kao prolasci u dimenziju Trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina, što je Božji trijumf u čovječanstvu.

Želim da sve više čitamo ove poruke na svetkovinama jer smo jedan narod  koji slavi događaje milosti koje prolaze među nama, te mi sudjelujemo. I izuzetno je važno da ove poruke mi ne primamo kao informacije na internetu, nego otvoreni u duhu, zazivajući Duha Svetoga da nas vodi Kristu i u Kristu, po Kristu u Duhu Svetom k Ocu. Tamo dosežemo novo stvaranje. Nastavi čitati Razmišljanje o poruci Majke čovječanstva

Poruka Majke čovječanstva

“Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG SPAŠAVA OD GRIJEHA I OD SMRTI. On je jedini koji vas može spasiti. Moj Sin Isus Krist, druga Osoba Presvetog Trojstva, spustio se među vas i utjelovio se na Zemlji kako bi spasio ljude i stvorenja od Luciferove pokvarenosti, od gospodara grijeha i smrti. Nakon istočnog grijeha počinjenog od strane praroditelja, grijeh i smrt ušli su u stvorenje, blokirajući put prema pravom Bogu. Ljudi su se klanjali lažnim bogovima koji nisu bili ništa drugo nego đavli. Tako se čovječanstvo Zemlje sve više udaljavalo od Trojedinog Boga. Stoga je, Bog Otac, koji uvijek bdije nad svojom djecom, poslao Isusa da ponovo otvori put prema Bogu i preobrazi živote ljudi. Umrijevši i uskrsnuvši za vas, Isus vam je dao mogućnost postati nova stvorenja.

Djeco moja, ne zavaravajte se da ćete naći slobodu od zla i grijeha izvan Isusa! Nije moguće jer Isus je pravi Bog i pravi Čovjek i ono što je On izvršio djelo je Božje. Isus nije neki pravednik među drugima, neki prorok, neki heroj ili neki sanjar nego je Bog. Po Njemu, Bog je ušao u vašu ljudsku povijest sa svom svojom snagom i spasio vas je. Kakvu sigurnost možete imati veću od ove? Ne slušajte glasove onih koji vas obmanjuju, pokazujući vam nekog ljudskog Isusa, osnivača jedne religije zvane kršćanstvo. Ne postoji jedan “kršćanski Bog” koji se miješa s drugim bogovima! Postoji jedan jedini Bog, Trojedini Bog, onaj Bog koji se učinio vidljivim na Zemlji u mom Sinu Isusu. Pred Njim lažni bogovi nestaju jer nemaju druge snage osim one što im ljudi daju. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva

Razmišljanje “Bog Otac, izvor i vrhunac”

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

 

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, pozdravljam vas i želim vam sretnu Nedjelju, dvadeset i prvu Nedjelju.

  1. kolovoza mi smo se zaputili slaviti Prvu Osobu Presvetog Trojstva, Boga Oca, izvor i vrhunac. Želimo prolaziti kroz ova vremena da bi se sve više približavali Njemu, po Isusu Kristu u Duhu Svetom. Rekli smo da to nije samo jedan dan i da s tim danom završava ovo slavlje, već je početak hoda kroz vremena koja nas uvijek vuku naprijed prema potpunoj svjetlosti.

Nastavi čitati Razmišljanje “Bog Otac, izvor i vrhunac”

Poruka Majke čovječanstva

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG STVARA ŽIVOT I ŠTITI GA. On je Stvoritelj i život potječe od Njega; bez Njega ništa ne bi postojalo. Kada je Bog stvorio čovjeka i sva druga stvorenja, utvrdio je zakone koji promiču i štite život svega stvorenja. To su zakoni ljubavi i pravednosti koji štite život, bilo fizički bilo duhovno. To su zakoni života.

Zakoni života su ispisani u dubini vašeg bića, to jest, u vašem duhu, jer ste stvoreni na sliku i priliku Božju i stoga ste prirodno usmjereni prema onome što dolazi od Boga. Ispisani su također i izvan vas, sažeti u deset zapovijedi i u Evanđelju. Isto tako djeluju zakoni života i u životinjama i u biljkama i oni se znaju savršeno usmjeriti prema onome što je potrebno za njihovo postojanje. Tako čine i zvijezde i planeti i svako drugo stvorenje. U Bogu je sve savršeno i ništa nije prepušteno slučaju, jer Bog upravlja svime što postoji. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva

Razmišljanje o poruci Boga Oca „Očitujte moju slavu”

6 kolovoza 2017.

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, najavili smo vam da sutra slavimo Svetu Misu u čast Nebeskog Oca. Kao narod Fondacije posvetili smo Ocu tri dana u povučenosti, i ostavit ćemo vam Očevu poruku.

Ovo čašćenje Oca, baš u ovom periodu, je stoga jer je prethođeno Preobraženjem Gospodinovim i nakon toga slijedi Velika Gospa( Uznesenje Marijino), jedna od nas, jer je stvorenje. U Njoj je ostvareno sve što je u Isusu Kristu bilo ostvareno.

Naše slavljenje Nebeskog Oca nije uspostavljanje jednog dana da bi Ga slaviti kao Prvu Osobu Presvetog Trojstva, nego je slavljenje događaja ovog vremena. U ovim vremenima sve tajne trebaju biti razotkrivene, a mi kao novi narod, kao kršćani koji su s ozbiljnošću prihvatili Isusa Krista u ovim vremenima, koji su prihvatili milosti, mi svi se gibamo u ovom svjetlu, u ovoj objavi Gospodinovoj. Govorili smo o uglavljenju u Kristu cijelog svemira, govorili smo o novom stvaranju, govorili smo o životu u Presvetom Trojstvu stoga danas govorimo i pozivamo vas na čašćenje Oca sutra sjedinjeni svi zajedno.

Ja želim započeti razmišljanje s riječima koje je izrekao umirovljeni papa Benedikt XVI u knjizi „Razgovori o vjeri.“ Ima jedan članak gdje govori: „Umanjen Sin, zaboravljen Otac ”, govori o krizi kršćanske vjere, onda Sin je Isus Krist umanjen, Otac zaboravljen. Na ovaj blagdan Preobraženja Gospodinova osvijetljeni su događaji iz Starog Zavjeta, na poseban način Gospodinovo očitovanje Mojsiju i Iliji, koji su se obojica ukazali u ovom Preobraženju Gospodinovom, no Preobraženje Gospodinovo proročki osvjetljava njegovu smrt, njegovo uskrsnuće, osvjetljava događaje koji nas vode u eshatološka vremena, u posljednja vremena. Nastavi čitati Razmišljanje o poruci Boga Oca „Očitujte moju slavu”

Očitujte moju  slavu

  1. kolovoza 2017. – Svetkovina Boga Oca[1]

Poruka Boga Oca

Očitujte moju slavu

„Predraga djeco,

želim vam prije svega reći da vas ljubim i ova izjava je ključ za sav vaš život. Kad vas ja ne bih ljubio, ne biste bili ovdje; bez moje ljubavi ne biste niti postojali. Stvorio sam vas iz ljubavi, a ne iz interesa; niti zato što bih želio nešto od vas. Stvorio sam vas iz beskrajne ljubavi, koju sam utisnuo u vas, i na svoju slavu. Moja ljubav u vama je moja slava i želim da sve više blistate u ovoj slavi.

Dječice, moje očinstvo se širi na cijeli svemir i pred mojim se očinstvom sve mora podložiti: nebo, Zemlja, svi planeti, pa i pakao. Moje očinstvo je snaga koja obuhvaća sve, ispunjava sve, dovodi do postojanja ono što nije, i drži na životu ono jest.

JA SAM ONAJ KOJI JESAM.

JA SAM ŽIVOT.

Život izvire iz mene i k meni se vraća. Vraća se k meni u vječnost, ali ne kako bi se ugasio, da ga više nema, već kako bi zauvijek postojao i blistao iznad svega, čak i iznad smrti.

Draga moja djeco, zahvaljujem vam što me želite častiti, i to ne samo ustima, nego i srcem. Moj Sin vam je rekao da ja tražim klanjatelje u duhu i istini[2]. Želio bih da svi vi budete moji istinski klanjatelji. Kada mi se klanjate, klanjate se mom životu koji titra u cijelom svemiru te postajete dionici tog istog neraspadljivog života. Iz mog života izvire ljubav, ona istinska, koja ne ranjava, ne izdaje, nikada ne napušta te živi vječno. Moja ljubav je vječna i živi za vječnost.

Koje je najveće očitovanje moje ljubavi? Znate dobro: to je moj Sin Isus. U Njemu ste vidjeli moju ljubav koja je postala tijelom i umrla je za vas. Raspeto tijelo Isusovo je najveći znak moje ljubavi. Nisam vas kaznio nakon istočnog grijeha, iako sam to mogao učiniti. Poslao sam svoga Sina da uzme na sebe vaš veliki grijeh i oslobodio sam vas. U Njemu sam vas oslobodio od svakog nespokoja, od osjećaja krivnje i od vaših strahova. Ako se čvrsto sjedinite s mojim Sinom, bit ćete oslobođeni od one ljubavi koju vam svijet nudi, ljubavi koja kvari i ubija, zavodi i vara i koja nije ljubav. Istinska ljubav je samo u meni, a ja sam u svom Sinu, a moj Sin je u vama, u sili Duha Svetoga kojega vam neprestano dajem u Isusovo ime.

Dao sam vam jednu savršenu i nepokvarenu majku: istinsku Kćer, istinsku Zaručnicu i istinsku Majku Božju. Želio bih da i vi budete takve, kćeri moje: istinske kćeri, istinske zaručnice i majke. Marija je savršena Majka jer je u potpunosti prihvatila moje očinstvo. Tako i vi postajete istinski očevi i majke, ako u potpunosti prihvaćate moje očinstvo koje sadrži u sebi klicu života; očevi i majke koji daju život svijetu jer očituju ONOGA KOJI JE ŽIVOT.

Dječice, povijest čovječanstva ide prema kraju. Ne plašite se poradi toga. Nemojte misliti na neku katastrofu, nego radije razmišljajte o životu koji ide prema svojoj punini. Ja moram dovesti do savršenstva svoje djelo, moram to učiniti i učinit ću. Učinit ću to još jednom preko svoga Sina Isusa Krista u Duhu Svetome. Povest ću svakoga od vas i cijelo čovječanstvo do punine. Govorim o onom čovječanstvu koje je odabralo moju ljubav. Nažalost, ima puno djece koja odbacuju moju ljubav i ja ne mogu ništa učiniti za njih, ne stoga što nemam moć, nego jer poštujem slobodu svakoga. Ja ne namećem svoju ljubav niti svoje spasenje, ništa vam ne namećem. Uvijek sam ovdje i čekam vas na vratima svoje kuće, ali ako vi prođete pokraj što mogu učiniti za vas?

Danas tražim od svakoga od vas i sveg ovog naroda, kojeg ljubim i neprestano blagoslivljam, da očituje moju slavu. Očitujte slavu djece Božje u Sinu i u Duhu Svetom, slavu djece Božje u Presvetom Trojstvu. Svijet samo ovo čeka, sve ostalo ne vrijedi. Ako budete ovo činili, nosit ćete svijetu sve što mu je potrebno jer ja sam SVE; no ako ne nosite moju ljubav koja je slavna, vidljiva, svemoguća, čemu služe vaša djela? To su djela kao i sva druga. Tražim od vas da očitujete svijetu moju slavu. To možete činiti samo prihvaćajući potpuno Isusa Krista, darujući Mu život i stavljajući se njemu na raspolaganje svom vašom snagom, svom vašom dušom i sa svim vašim mislima. Tako će Isus djelovati u vama po mojoj volji i darovat će vam Duha Svetog.

Čini li vam se to tako velikom stvari, djeco? A ipak je tako jednostavno. Zamislite jedan cvijet koji se otvara suncu; ne čini ništa drugo osim što se otvara suncu, a sunce sve čini; daje mu rasti i procvjetati. Tako je i za vas. Stoga položite vaš život u moje ruke, po Isusu Kristu. Dajte mi sve i ja ću vam dati sve, sve ono što vam je potrebno u vašem životu i u životu svijeta, po vama.

Ja vas šaljem u svijet, dječice. Kao što sam poslao svoga Sina, tako moj Sin šalje vas. Idite i objavljujte svoj vašoj braći da postoji jedan Otac na nebu, Otac koji ljubi, spašava i uskrsava jer je sposoban vratiti u život čak i one koji više nemaju života. Podsjećajte se uvijek da ste nositelji života, stoga darujte život, ne vaše riječi niti vaša velika djela, niti vaše pobožnosti. Nosite život! Darovao sam vam ga u obilju i sada želim da zablista u vama i preko vas za vječnost.

Bit ću uvijek uz vas, prethodit ću vas i pratiti. Poput sunca bit ću u vama, sjat ću za vas, a vi ćete sjati za mene. Nikada se ne bojte jer ja ću uvijek biti ruka koja vas podržava, pa i u životnim kušnjama i nevoljama. Nikada vas neću ostaviti jer sam Otac koji ne ostavlja svoju djecu. I ako se osjetite krhki, znajte da vas baš tada najviše ljubim. Kao što jedan otac ne zapušta krhko dijete, naprotiv, prigiba se još više nad njim da bi mu pritekao u pomoć, tako i ja činim s vama.

Imajte vjere, dječice! Imajte vjere u mene i u moga Sina, imajte vjere u Duha Svetoga. Proglasite svijetu silu Presvetog Trojstva.

Blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga“.

[1] Narod Fondacije odlučio je slaviti svake godine , na dan 7. kolovoza, svetkovinu Bogu Ocu. Danas 3. kolovoza bila je ranije proslava da bi se omogućilo sudjelovanje narodu , okupljenom na susretu u Kući- Svetištu u Ghedi.

[2] Usp. Iv 4, 23-24

Poruka Majke čovječanstva Stefaniji Caterini

„Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG POBJEĐUJE ZLO U VAMA I OKO VAS.
Zlo, djeco, nije neki apstraktan princip, nego je jedan duh stvoren od Boga, no koji se pobunio protiv Boga. Ime mu je Lucifer, i on je demon od kojeg je nastalo i crpi snagu svako zlo. Oko Lucifera postoje tisuće drugih demona koji djeluju po njegovim naredbama; siju mržnju i zbunjenost u dušama, bude zavist i svađe, navode na grijeh protiv Boga i protiv bližnjeg. Svi demoni zajedno s njihovim djelima čine Zlo, s velikim početnim slovom, koje neprestano djeluje u svemiru i koje svaki čovjek susreće na svom putu.
Ako se čovjek otvori Zlu te prima negativne poticaje, on griješi i kvari se. To je grijeh: ponašanje koje se rađa od čovjekova slobodnog i svjesnog prihvaćanja onog što je u suprotnosti s Bogom. Grešnik zna da je počinio grijeh i djeluje s nepoštenom nakanom.
Nikad ne smijete brkati grijeh sa svojim ljudskim slabostima. Često griješite jer ste slabi i površni; no ako priznate vaše pogreške, pokajete se i molite Boga za pomoć, možete popraviti vaše pogreške. Bog razumije vašu krhkost i ispravlja je lako, ako to želite.
Kad mnogi ljudi griješe i namjerno ignoriraju Boga, kao što se na žalost događa na Zemlji, grijeh se množi i tvori jedan oblak koji zahvaća cjelokupno čovječanstvo; to je slično jednoj mreži koja zarobljava duše i pritišće ih. To je duh svijeta koji tlači djecu Božju i koji je danas moćan na Zemlji. Iz tog duha nastaju pogrešne ideje, dvosmisleno ponašanje i izopačena moda koji usmjeravaju živote mnogih ljudi. Đavao hrani duh svijeta nudeći ljudima zle ponude i navodeći ih na grijeh.
Danas se Zemlja nalazi u teškoj situaciji, jer je većina čovječanstva izgubila svoj put prema pravom Bogu. Međutim, ako volite Boga i priznajete moga Sina Isusa kao jedinoga Gospodina i Spasitelja, ne trebate se ničega bojati. Isus je došao na Zemlju suočiti se sa Zlom i pobijediti ga jednom zauvijek. Ako ga prihvatite kao svoga Spasitelja, On će snažno djelovati u vama i zlo vam neće moći naškoditi.
Ako danas Zlo slobodno djeluje na Zemlji, to je stoga jer previše ljudi ignorira i odbacuje moga Sina Isusa, jedinoga koji može objaviti pravoga Boga; jedinoga koji se zna suprotstaviti đavlu i pobijediti ga. Nažalost, Otkupljenje koje je Isus izvršio u korist svih ljudi nije prihvaćeno od svih ljudi. Mnogi nastavljaju činiti teške grijehe, privučeni demonskim obmanama koji obećavaju prividnu sreću i lažnu slobodu. Tako se duh svijeta jača, raste iz dana u dan i vidite posljedice toga.
Znate, dječice, da đavao neumorno radi i svi vi, bez izuzetka, izloženi ste napastima. Što je napast? To je neprestano djelovanje zla koje pokušava ući u vaš život, služeći se vašim mislima i vašim osjećajima. Bog dopušta napasti, da se vi ojačate u borbi protiv đavla, ali vas nikada ne ostavlja same u napasti, uvijek vam pokazuje izlaz. Tako, svaki put kad u sebi pobijedite Zlo, vi se sve više posvećujete i tako možete pomoći drugima prevladati napasti.
Dječice, posvetite mi svoja osjetila i svoje misli! Ja ću ih čuvati u čistoći, i prikazat ću ih Bogu. Uđite u sigurnost moga Bezgrešnog Srca koje nikada nije upoznalo Zlo, kako bi vas zaštitilo od grijeha. Neprestano ću vas prikazivati svome Sinu i zagovarat ću za sve vas sve dok vas Duh Sveti ne ispuni svojim darovima. Tako ćete biti cjelovita, prava djeca Božja koja časte Oca, vjeruju u Sina te slušaju glas Duha Svetoga.
Sami ne možete pobijediti Zlo, ni jedan čovjek to ne bi mogao učiniti bez intervencije Trojedinoga Boga. Ostavite dakle Bogu mogućnost da slobodno djeluje u vama, polažući svoj život u njegove ruke. Tako ćete uvijek biti pobjednici nad Zlom, jer ćete u svakoj kušnji doživjeti Isusovu pobjedu. Njegova smrt i uskrsnuće djelovat će u vama, komunicirat će vam svetost, čiji će se plodovi prenositi na okolinu koja vas okružuje i na cjelokupno čovječanstvo. Svetost djece Božje je najmoćnije oružje protiv pakla. Uz vašu svetost Bog pobjeđuje zlo u vama i oko vas. Tamo gdje živi jedan Svetac zemlja cvjeta i raduju se stvorenja pred Božjom prisutnošću koja živi u tom svecu.
Stoga vas pozivam na svetost, koja nije ljudsko djelo, nego je to Božje djelo. Ona se budi u dubini onih koji vjeruju i potpuno i ponizno se prepušta božanskom djelovanju. Svetost ne zahtijeva velika djela, nego zahtijeva vjeru i pouzdano predanje. Velika djela vrši Gospodin u vama; na čovjeku je da vjeruje i prepušta djelovanje Svevišnjem, kako sam ja učinila.
Budite jednostavani, djeco moja, budite ponizni i dopustite da vas Bog preobražava iz dana u dan. Onda će izroniti prava slika, ona koju je Bog utisnuo u vas, a ne ona koju biste vi sami ili drugi htjeli vidjeti. Tako ćete biti radost Božja i djeca Božja. Zlo će vas doticati, ali vas neće moći nadvladati.
Ja sam vaša majka i ljubim vas. Želim vas sve sa mnom u novom stvaranju, tamo gdje Zlo i grijeh neće ući. Hodam s vama i blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. “

Razmišljanje – Zadovoljština za grijehe protiv Predragocjene Krvi Isusove

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, 1-og srpnja spominjali smo se nekadašnje svetkovine, svetkovine Predragocjene Krvi Kristove. Danas želimo prikazati ovu Svetu Misu kao zadovoljštinu za sve grijehe protiv Predragocjene Krvi Kristove, želimo ju častiti i tražiti oproštenje za oskvrnuće naših života, oskvrnuće Zemlje koje je svakodnevno pred našim očima.

Mi kršćani često mislimo na čudesa koja je Isus izvršio. Jučer u Liturgiji smo čuli govoriti o čudu, o jednom velikom  čudu: Bog je obećao sina Abrahamu i Sari, starici, i rekao je : „Bogu je sve moguće[1] Danas, u prvom čitanju, vidimo nešto slično: prorok Elizej obećava udovici iz Šunema, koja je bila nerotkinja, da će imati jedno dijete.[2] I Gospodin je to ostvario. Želim da možemo vidjeti nas u ovom primjeru, naš neplodni život, tamo gdje imamo naše neuspjehe, gdje su naše gorčine, osvete, mržnje, gdje je praznina u nama. Bog u svojoj svemogućnosti može sve ispuniti, može nas ispuniti obilnom milosti da naš život bude potpun, ostvaren. Nastavi čitati Razmišljanje – Zadovoljština za grijehe protiv Predragocjene Krvi Isusove

Razmišljanje – Presveta Marija Kraljica Mira

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, danas slavimo 12-u  nedjelju kroz godinu, ali u isto vrijeme, mi koji smo povjerovali u ukazanja Kraljice Mira u Međugorju, spominjemo se 36-e  godišnjice njezinih ukazanja. Vjerujemo u ukazanja, zahvalni smo Gospodinu za njezinu prisutnost među nama u ovim vremenima i želimo razmišljati zajedno, u ovim dramatičnim vremenima, o Gospinoj prisutnosti među nama. Kao što rekoh, ona je Majka, ali u isto vrijeme je Kraljica cijelog svemira. U našem razmišljanju, meditiranju Bog uvijek otvara nove vidike, kao u svakoj  svetkovini. Također, i u ovoj  svetkovini Bog želi dati posebne milosti svima nama.

Nastavi čitati Razmišljanje – Presveta Marija Kraljica Mira

Razmišljanje – Tijelovo

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna  vam svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove.

Svi mi koji slijedimo put Isusa Krista u ovom vremenu proničemo događaje na Zemlji, proničemo događaje u svemiru i pokušavamo  spoznati istinu. I svi događaji koje gledamo svojim vlastitim očima, koje opažamo, čujemo mnoga objašnjenja nisu dovoljni za otvaranje  puta u nama, jer Bog je tajna i njegovi putovi  su nedokučivi i Bog nam ne pojašnjava događaje preko ljudske mudrosti, inače to ne bio Bog, ne bi nas doveo do  otajstva u kojem  pronalazimo svjetlost. Hrani nas naime, sredstvima koja nas uvode u otajstvo, koje nadilazi ljudsku mudrost.

Ovo je vrlo važno u našem slavljenju Presvetog Tijela i Krvi Kristove u ovom danu, ali isto tako vam kažem,  nije nam još daleko jedno veliko slavlje za Marijinu djecu, ukazanja Majke Božje, Kraljice Mira u Međugorju koja je ostala tako dugo, ali nam je obećala da će ostati s nama, s novim narodom zauvijek sve dok nas  ne uvede u novo stvaranje po Isusu Kristu. Onda izuzetno je  važno da gledamo u dubine naših duša, što nam može dati Gospodin naš Isus  Krist, kako bi razumjeli događanja, kako na Zemlji tako i u cijelom svemiru.

Nastavi čitati Razmišljanje – Tijelovo

Poruka Majke čovječanstva Stefaniji Caterini

„Draga moja djeco,

danas vam želim reći da BOG VODI I PODUČAVA. Vodi vaš život na savršen način, ako mu dopustite. Otac ima jedinstven i neponovljiv plan za svakoga od vas, a to je uvijek plan dobra i sreće. U istom trenutku u kojem vas stvara, Otac vam povjerava jedno poslanje i traži od vas da ga prihvatite i da ga vršite sredstvima i silama koje će vam On sam dati. Izbor je na vama, i to je slobodan izbor. Ako se odlučite živjeti po Božjim zakonima i vršiti njegovu volju, Otac vas povjerava Sinu i, u ime Sina, vam daruje Duha Svetoga. Ako ste vjerni i ako neprestano obnavljate vaš Da Bogu, u malim i velikim stvarima, vaša egzistencija uzima određeni smjer i vođena je Duhom Svetim. On je Onaj koji vas vodi neprestano k Isusu, daje vam ga sve bolje upoznati, podsjeća vas na njegov nauk, daje vam milosti, inteligenciju i snagu da izvršite ono što je milo mome Sinu. Isus vas prima u Duhu Svetome, čisti vas od svakoga grijeha i daruje vas Ocu. Tako, vaš život postaje čudo Trojedinog Boga, koji se obnavlja svakim vašim udisajem i svakim otkucajem vašeg srca.

Znajte, djeco moja, da ako ljubite Isusa i darujete se Njemu, On vas povjerava meni. Ja sam vaša Majka, Ona koja prati svaki vaš korak prema Bogu. Svako dijete treba podršku majke kada uči hodati. Jednako tako je i u duhovnom životu: imate potrebu za Majkom koja bdije nad vama i podržava vas da ne padnete. Sotona vreba i želi vas udaljiti od pravog puta, ali ne može ništa učiniti protiv mene i protiv moje djece. Dopustite onda, da vas pratim i ne budite tvrdoglava djeca koja odbijaju moju ruku i padaju. Ja vas ljubim i želim samo vaše spasenje i vašu sreću. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva Stefaniji Caterini

Presveto Trojstvo

 Razmišljanje 

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, čestitam svima i sretan vam blagdan Presvetog Trojstva. Danas želimo na poseban način biti međusobno  sjedinjeni, svi iz novog naroda, i oni koji se  žele pridružiti  novom narodu.

Svetkovina Presvetog Trojstva trebala bi biti kruna svih slavlja i u našem životu trebala bi biti kruna svih procesa unutar nas. Živimo u vremenu kada, kako smo vam objasnili, trojstvena  sila djeluje punom snagom, zahvaća cijeli svemir; na jedan paralelan način zahvaća svakoga od nas, dobre ili zle, za konačni izbor. Oni koji odluče biti uglavljeni u Isusa Krista povedeni su prema  punini a punina se pronalazi u trojstvenom životu, s Ocem i Sinom u Duhu Svetom. No, sada svi procesi u svemiru i u nama imaju ovaj cilj pred nama: ući u puninu.

Nastavi čitati Presveto Trojstvo

Duhovi

 Razmišljanje 

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i  sestre, želim vam sretnu svetkovinu Duhova te da se Duh Sveti spusti u vašu intimu, probudi cijeli vaš život i usmjeri ga prema  punini, po Isusu Kristu, u život s Ocem.

Sinoć u bdjenju dali smo jedan pogled kako se gibati u ovoj slici dinamike cijelog svemira u kozmičkoj Pedesetnici. Želim da svatko od nas danas može ući u vlastiti mikrokozmos, te shvatiti kako primiti Duha Svetoga, kako Ga ostaviti da slobodno djeluje  u nama, kako prolaziti u našem svakodnevnom životu da Ga imamo uvijek uz nas, kako hoditi da bih dosegli ispunjenje koje je na Duhove, ispunilo očekivanja Izraela. I u kozmičkoj Pedesetnici će se ostvariti naše otkupljenje, ući ćemo u novo nebo, novu zemlju gdje ćemo doseći naše savršenstvo.

Tko je već sudjelovao u Svetoj Misi  primijetio je da je u posljednici  Duh Sveti zazivan  da ispuni našu nutrinu, da prodre u  sve:

Nastavi čitati Duhovi

„Probudimo se u Duhu Svetom” – uočnica za  Duhove

Razmišljanje

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, mi smo u bdijenju uoči Duhova. Naša tema je „Probudimo se u Duhu Svetom”.

Zadnji put smo razmišljali i uokvirili smo događaje u svemiru. Majka Božja, Majka naša je među nama u ovim događajima. U ovom slavlju bdijenja za Duhove želimo se otvoriti događajima koje Duh Sveti budi u nama, u cijelom svemiru.

Želim da možemo probuditi našu memoriju i dopustiti Duhu Svetom da probudi našu memoriju na ono što se dogodilo prije godinu dana na dan Pedesetnice, 15. svibnja 2016. godine, veliki navještaj Duha Svetoga o kozmičkoj  Pedesetnici. Uzet ćemo određene odlomke za naše razmišljanje iz te poruke[1], da bi ih produbili kako bi nas pripremili za sutrašnju Misu, i želim da ovo bdijenje i sutrašnja Misa budu naša proslava zajedno sa cijelim svemirom.

„Predraga moja djeco, narode moj,

danas vas želim blagosloviti i zahvatiti vas mojom svjetlošću. Oganj moje ljubavi neka se spusti na vas kako se spustio na prvu Pedesetnicu u rađajućoj Crkvi. Moj oganj, ako je prihvaćen iz vaših srdaca, postaje svjetlost a svjetlost prosvjetljuje svaku tamu, postaje spoznaja Boga, autentična, duboka i istinita. Nastavi čitati „Probudimo se u Duhu Svetom” – uočnica za  Duhove

„Kraljica svemira nam govori“

 Razmišljanje

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, „Kraljica svemira nam govori,” naslov je našeg razmišljanja. Svima vam je znano da je Papa Franjo na  početku slavlja u čast stogodišnjice ukazanja u Fatimi dao neke odgovore novinarima glede Gospinih ukazanja u Međugorju, čuli su se mnogi komentari. Oni koji vjeruju u ukazanja i oni koji ne vjeruju ušli su u jednu pomutnju, ali u tom trenutku Kraljica svemira je podigla glas. Mi smo vam poslali poruku[1] i ostavili smo vas same s porukom da razmišljate, molite i odlučite se.

Danas želimo smjestiti ovu poruku u događaje u cijelom svemiru i na Zemlji, što je pravo. Na početku ih želimo smjestiti u ukazanja Gospe, Kraljice Mira u Međugorju. Sjećate se, da je 13. svibnja 1981. Papa Ivan Pavao II  bio ranjen. Lucifer je želio vidjeti ga mrtvog, ali on, unatoč svojoj fizičkoj slabosti, bio je uporan i vrlo odlučan i to je isprovociralo Lucifera i njegovu ljutnju.

Poslušajmo neke odlomke iz knjige „Svemir i njegovi stanovnici”[2], koju smo vam objavili.

Stefania Caterina: Uzet ćemo neke točke koje se nalaze na stranicama od 293-296, samo neke prolaske: Nastavi čitati „Kraljica svemira nam govori“

Bit ću glas Božjih siromaha

Ghedi, 13. svibanj, 2017. Blažena Djevica Marija Fatimska
Gospina poruka

Bit ću glas Božjih siromaha
„Predraga djeco,
danas ste me jako obradovali, budući da me toliko želite častiti. Danas mi mnoga djeca na Zemlji daju hvalu i slavu, a ja sve to prosljeđujem Bogu za vas .
U svim svojim ukazanjima, služila sam se sredstvima koja su bila jednostavna, malena, ponizna. Ona su bila moj glas pred čovječanstvom: na isti način, ja sam bila njihov glas pred Bogom. Ja sam glas sve moje djece pred Bogom, prije svega moje najmanje, najsiromašnije i najponiznije djece, koja ne traže drugo već samo da me mogu ljubiti.
Dječice, svijetom vladaju drznici, u rukama je silnika i možete dobro vidjeti kamo idu stvari. Ja vam pak kažem, da Gospodin drži čvrsto u rukama sudbinu čovječanstva i neće dopustiti da njegovi maleni budu zgnječeni. Nijedno Božje dijete neće biti pritisnuto, a ja ću biti glas ovih malenih pred Bogom i pred čovječanstvom. Biti ću glas također i pred onim djelom Crkve koja puno govori o siromašnima, ali ih ne štiti. Čini mnoga djela u korist siromašnih, ali ne ljubi prave siromahe, to jest, Božje siromahe. Kad bi ih doista ljubila, tada bi objavila što sam rekla u Fatimi, jer sam tamo govorila iz ljubavi prema malenima.
Dječice moja, svijet se neće spasiti bez pravog Boga i bez zajedništva među Božjom djecom. Mislim na svu Božju djecu, koja su prisutna u mnogim dijelovima svemira i koju Bog poziva na okup. Bog traži svoju djecu, želi ih spasiti i koristiti kao sredstva spasenja za cijelo čovječanstvo. Također i vi možete biti sredstva spasenja, ako hoćete. Želim vas koristiti kako bih donijela na Zemlju veličanstveni navještaj koji sam već u Fatimi htjela donijeti, a koji je bio zasjenjen ljudskim spletkama.
Ovo je navještaj koji sam nakanila donijeti zadnji put na Zemlji:
• Čovječanstvo postoji u cijelom svemiru;
• Cijelo čovječanstvo će morati odabrati između Isusa Krista i Lucifera. Samo po Isusu Kristu će moći stići do pravog Boga: Oca, Sina i Duha Svetoga;
• Čovječanstvo koje je prihvatilo Isusa Krista, bit će sakupljeno sa svih planeta formirajući jedan narod, sjedinjen s mojim Sinom, Velikim Svećenikom. Biti će to skromni narod, ali jak u Bogu, koji više neće znati niti za razdaljine, niti za barijere.
Djeco, tražim od vas da se potpuno odlučite za Isusa i da mi pomognete u ovome djelu kojeg mi je Bog povjerio. Ne želim za sebe ništa, nikakvu slavu. Vi ste moja slava. Vi ste zvijezde moje krune. Ja sam glas svoje djece pred Bogom i to ću biti također i pred moćnim drznicima. Poradi ljubavi prema svojim malenima neću šutjeti. Još ću govoriti i reći sve ono što već dugo vremena moram reći.
Ja sam živa osoba, a ne lijepi kip koji se nosi u procesiji. Moja djeca imaju pravo slušati glas svoje Majke koja ih ljubi, poziva i podučava. Sve dosad sam bila jako strpljiva i diskretna, mnoge sam stvari opraštala. No sada je vrijeme da probudim svoju djecu koja pate pritisnuti od neprijatelja prevaranta koji se čini nepobjedivim, ali koji ne može ništa protiv Boga, niti protiv mene. Zbog toga ću govoriti sve ono što će mi Gospodin dopustiti da vam kažem. Njegova sam službenica i činit ću ono što će me on tražiti.
JA SAM ONA KOJA ŽIVI U PRESVETOM TROJSTVU.
Ja sam vaša Majka, ali sam isto tako i Kraljica svemira. Ovo nije običan naslov s kojim me častite, već je moje poslanje. Ja sam Majka i Kraljica svemira. Možda vam je ovaj detalj promaknuo; zato vas podsjećam da sam, kao Kraljica, primila od Boga milost i moć djelovanja u cijelom svemiru u korist svoje djece. Primila sam moć da smrskam glavu zmiji i učinit ću to. Govorit ću vam i podučavati vas sve ono što trebate znati u ovom vremenu da biste pobijedili zlo koje se posvuda ugnijezdilo, također i u Crkvi. Imam pravo i dužnost, pred Bogom i ljudima, govoriti svojoj djeci kada želim, koliko želim i kako želim, bez traženja ičijeg dopuštenja. Bog me je zamolio da koristim sve do kraja svoju moć Majke i Kraljice svemira; učinit ću to za vas, da vam pomognem i da vas zaštitim, jer vremena su ozbiljna.
Molim vas, djeco, da mi pomognete spasiti mnogu braću privlačeći ih k Bogu. Budite također i vi glas posljednjih.
Djeco moja, ne oslanjajte se na moćnike ovoga svijeta! Pouzdajte se samo u Boga i u mene. Ja želim samo vaše dobro i povjeravam vas Bogu, jer je to istinsko dobro za vas. Također i vi trebate tako činiti: povjerite se Bogu i darujete se Njemu potpuno. Darujte mu sve i sve će vam se vratiti stostruko.
Obećajem vam, za ljubav koju mi nosite, da ću uvijek biti s vama. Gdje god bili, ja ću biti s vama. Bit ću uz vas u svim kušnjama, u radosti i u poteškoćama. Bit ću vaš glas pred Bogom, a vi budite moj glas pred ljudima. Bog, koji je vaš Otac, vas ljubi i želi vas da budete sretni i na sigurnom. Želi vas povesti u novo stvaranje, tako lijepo i čisto da ne možete niti zamisliti, ali koje vam je pripravljeno na kraju vremena.
Imajte vjere, dječice! Ja vas čekam u novom stvaranju, ali sam već ovdje s vama, hodam s vama putovima svijeta, putovima svakog čovjeka prema novom stvaranju.
Blagoslivljam vas sa svom svojom ljubavlju u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga.“

Poruka Majke čovječanstva od 13. svibnja, Stefaniji Caterini

Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG TJEŠI I OZDRAVLJA. Tješi vas u vašim nevoljama, i poznaje svaku vašu bol. On zna kako ste sazdani, poznaje vas više nego što se vi sami možete poznavati. Sa svojom mudrošću prodire u svu istinu vašeg bića, vašeg življenja. Ništa vaše nije skriveno njegovim očima i on vas gleda s neizmjernom nježnošću.

Duh Sveti, koji je Tješitelj, djeluje u vama. Njegova utjeha ne sastoji u nečemu emocionalnom i sladunjavom, nego je ljubav, snaga i spoznaja, preko kojih možete izići iz bilo koje teške situacije i okrenuti stranicu u vašem životu.

Bog ne želi vašu patnju, nego je dopušta, jer bol uči mnoge stvari, i ponekad ispravlja pogrešne putove. Bol vas prisiljava kleknuti i tražiti Boga. Kada ga tražite, Bog spremno odgovara i otvara vam nove putove koje prije niste poznavali. Stoga, djeco moja, u svakoj boli tražite Boga i ne mrmljajte, nego vjerujte. Povjerite se Isusu i On će vam poslati Tješitelja, Duha Svetoga i zajedno će vas odvesti k Ocu koji je izvor života i mira. Potreban vam je Božji mir, djeco, jer svijet u kojem vi živite, ne poznaje mir i mnoge od vaših patnji dolaze od nemira svijeta. Uvijek imajte na umu da je Božji mir vaša najveća utjeha. Nastavi čitati Poruka Majke čovječanstva od 13. svibnja, Stefaniji Caterini

Razmišljanje “Budite jedan sveti, svećenički narod“

Stefania Caterina i O. Tomislav Vlašić

 

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg današnjeg razmišljanja je „Budite jedan sveti, svećenički narod“.

Četvrta Vazmena Nedjelja govori o Dobrom  Pastiru. Cijeli ovaj tjedan je u znaku Dobrog Pastira i ovaj tjedan nas vodi na početak proslave Gospinih ukazanja u Fatimi, slavimo stogodišnjicu ukazanja i prolazimo kroz događaje nakon ukazanja Djevice Marije, tamo gdje smo propustili dati odgovor na njezin poziv i kroz ono što smo učinili dobro.

Povezujemo se također s onim što se dogodilo u Međugorju, posljednjim ukazanjima Gospe, Kraljice Mira. Ona nam je objasnila da je došla posljednji put na Zemlju da ponese naprijed plan  uglavljenja  u Kristu čitavog svemira. Naime u dimenziju cijelog svemira mi smještamo također  i naše razmišljanje o Dobrom Pastiru naših duša.

Nastavi čitati Razmišljanje “Budite jedan sveti, svećenički narod“

Novi čovjek u Kristu

Razmišljanje – Budite moj uskrsli narod 3.5.2017

Razmišljanje – Ne slijedite duh ovoga svjeta 4.4.2017

Razmišljanje – Ozdravljenje korijenje 30.3.2017

Razmišljanje – Duša otvorena Duhu Svetomu 22.3.2017

Razmišljanje  – Odnos naše duše prema duhu 14.3.2017

Razmišljanje -Bog u ljudskom duhu 8.3.2017

Razmišljanje – Novi čovjek u Kristu – Uvod 16.2.2017

Razmišljanje „Budite milosrdan i pravedan narod“

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretan nastavak hoda s Uskrslim Kristom.

Mi smo vas informirali da Uskrsli Isus Krist posjećuje planete visokog svemira. Zašto ih posjećuje? Stoga što su ostali vjerni Bogu i njegovu Kristu od početka. Sve je bilo stvoreno po Isusu Kristu i oni su zadržali ovu vjernost, nose jedan dio posljedica istočnog grijeha, međutim sa jednom živom vjerom su očekivali utjelovljenje Isusa Krista i otkupljenje po njemu. Prihvatili su Ga kad je rođen, slijedili su Ga u duhu tijekom njegova hoda na Zemlji, ostali su sjedinjeni  s Njim u Muci i u uskrsnuću i sada uživaju u posjetima proslavljenog Krista.

Stanovništvo srednjeg svemira, nakon obraćenja, prima proslavljenog Krista jer su se obratili od  njihove ravnodušnosti, neodlučnosti; ne za Krista, ne za Lucifera. Sada, zajedno sa braćom i sestrama iz visokog svemira, evangeliziraju niski svemir.

Ima jedno pitanje: zašto mi na Zemlji, gdje je Isus Krist živio, umro i uskrsnuo, zašto mi nismo posjećivani od Njega? Pitanje ima jednostavan odgovor: jer smo se udaljili od Njega i od njegova slavnog uskrsnuća i uzašašća na nebo. Tko živi svaku nedjelju uskrsnuće Gospodinovo? Koliki kršćani se susreću s Uskrslim Kristom svake nedjelje? Koliki žive s Njim Uskrslim u svakoj Misi, na kojoj sudjeluju? Odgovor je na svakomu od nas.

Nastavi čitati Razmišljanje „Budite milosrdan i pravedan narod“

Uskoro se vraćam na svijet

15. travnja, 2017. – Uskrsno bdijenje 

Isusova poruka

 

„Predraga djeco,

želim provesti ovaj trenutak ovdje s vama, blagosloviti vas, zahvaliti vam što vi iščekujete da se još jednom moja svjetlost vrati na ovaj svijet i vratit će se. Djeco, ja ću se vratiti brzo i želim da vi budete spremni.

Svijet vjeruje da sam ja u grobu, ali taj grob će se otvoriti i ovaj put to će biti zauvijek. Nitko više neće moći držati u ropstvu moj narod u mnogim grobovima iskopanim na ovoj Zemlji i u niskom svemiru.

Očekuju vas veličanstveni dani, ali i teški dani, no vi se ne trebate bojati: vrijeme ide k svome kraju. Ne kažem da će to biti sutra, no vremena je malo jer ja se vraćam na svijet u korist cijelog svemira, kao što sam već jednom došao, ali ovaj put ću sabrati svoj narod i povesti ga sa sobom u svoje Kraljevstvo bez kraja, u Kraljevstvo gdje će svjetlost biti vječna i gdje noći više biti neće, gdje će blistati život u ljudima, u stvorenjima.

Vi ste prvina čovječanstva i ja sam vas odabrao u ovom svijetu i povjerio sam vam veliki zadatak, da održite živim sjećanje na moj povratak. Baš kao što je Izraelski narod morao držati živim sjećanje moga prvog dolaska, tako vi morate držati živim sjećanje moga povratka, jer sam obećao da ću se vratiti i vratit ću se. Svijet, ali isto tako i velik dio Crkve zaboravio je na ovu istinu, no ja ću se vratiti i pozivam vas da budete onaj narod koji uvijek drži svjetiljku upaljenu, koji ima opasane bokove, štap u ruci, spreman ići i naviještati moj život koji se rađa, koji raste i koji nikada ne umire.

Blagoslivljam vas, večeras polažem svoje ruke na svakoga od vas, na sve ono što iznutra nosite. Ostavite sve ono što je staro, ostavite sve i bacite se jednom zauvijek u novost mojega života onako kako je rečeno: Hodite u novosti života. Ja sam uz vas, ja sam uvijek uz vas, u vama sam, nad vama sam da bih vas vodio naprijed. U mom narodu svatko od vas ima svoje mjesto, svatko od vas ima svoju službu, svatko od vas ima puninu jer ja sam vas na to pozvao. Učinite da zasjaje moji darovi u vama i ja ću biti sretan kada vi budete sretni. Moje Srce se raduje kada moja stvorenja žive puninu.

Blagoslivljam vas zajedno sa cijelim Mističnim Tijelom, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

 

Poruka Majke čovječanstva

 od 13. travnja, 2017. Stefaniji Caterini

Moja draga djeco,

danas vam želim reći da BOG LJUBI I PRAŠTA. Ljubi vas takve kakvi jeste kao što jedan otac ljubi svoje dijete iako je krhko ili nezahvalno. Bog vas ljubi poradi onog što jeste, a ne poradi onog što imate niti onog što činite. Mio mu je vaš trud za Njega i vaša dobra djela, ali vas također ljubi kada niste sposobni djelovati, grli vas u svoj vašoj slabosti i podržava vas svojom ljubavlju. Malo vas je koji razumijete njegovu ljubav, ipak On vas nastavlja ljubiti, uvijek i svakako, u ovom životu i nakon njega. On vam je Otac za vječnost. Uvijek vas traži da bi vam došao u susret u svakoj vašoj samoći.

Molim vas da ozbiljno započnete vjerovati u Božju ljubav za vas te da dopustite da vas On ljubi. Dječice, zašto vam je tako teško dopustiti da vas Bog ljubi? Zašto se toliko bojite otvoriti Njemu i darovati Mu život? Pozivam vas da položite vašu egzistenciju u njegove ruke s potpunim povjerenjem, dopuštajući da Gospodin upravlja vašim koracima. Tada ćete vidjeti kako vaš život cvijeta i ništa vam više neće zadavati strah, pa niti smrt.

Približava se Uskrs i vi ćete se spominjati smrti i uskrsnuća moga Sina Isusa. Djeco moja, ne dopustite da se vazmene svetkovine svedu na slavlja u buci svijeta. Potrudite se razumjeti ono što je Isus učinio za vas. Tražite od Boga svjetlost kako bi iskusili snagu njegova oproštenja. Da, djeco, Isus je umro i uskrsnuo da bi zadobili oproštenje svojih grijeha. Predlažem vam da iskreno pogledate situacije grijeha u kojima ste se našli ili se nalazite, te da razmišljate o tome kako je Isus umro da bi vam dao mogućnost da iz njih iziđete jednom za uvijek. Zahvalite Mu za to i usmjerite vaš pogled prema Njemu.

Grijeh postoji, dječice, nije to neki nestvarni koncept nego surova stvarnost koja vam krade život i radost. Začetnik grijeha je Sotona, onaj koji mrzi djecu Božju. Isus ga je umrijevši i uskrsnuvši, pobijedio. Ako vi darujete svoj život mome Sinu, njegova pobjeda nad zlom bit će vaša pobjeda, jer ćete biti jedno s Isusom. Bog vam uvijek oprašta ako želite njegovo oproštenje, ali vi morate nastojat ispraviti vaš život, kako oproštenje od Boga ne bi ostao izolirani čin, već da vas uvede u unutarnju preobrazbu. Trudite se to razumjeti i molite da biste imali svjetlo. Život na Zemlji je jedno dugo hodočašće prema vječnosti; odaberite Boga kao vašeg suputnika i put više neće biti tako naporan. Pokušajte biti sretni.

Molim za vas i blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

 

DOÐI, VIDI, ŽIVI!

To što vam želimo predložiti jest mogućnost da djelimo zajedno Život, u jednostavnosti svakodnevnice zajedno s mladima i drugim članovima Fondacije Utvrda Bezgrešne. Iskusit ćemo trenutke u radu, molitvi i zajedništvu sjedinjeni s Isusom Kristom kako bi ga upoznavali, ljubili i biti sretni!!!

DOÐI, VIDI, ŽIVI!

Kontact: +387 63708829    +39 346 3940870
fortezzadellimmacolata.org
fortezza.immacolata@gmail.com

Poruka Majke čovječanstva

od 13. ožujka, 2017. Stefaniji Caterini

 

Draga moja djeco, danas vam želim reći da BOG SLUŠA I RAZUMIJE. Sluša vaše molitve i razumije vaše potrebe. Vi, pak, morate naučiti kako dobro moliti. Objasnit ću vam kako moliti: stavite pred Boga probleme i potrebe koje vas opsjedaju i ostavite ih Njemu; ostavite pred njegovim nogama isto tako vaše grijehe i grijehe drugih. Tražite pomoć od Boga, ali mu ne namećite svoja rješenja. Bog ima svoja rješenja koja su uvijek bolja od vaših. U svakoj kušnji, tražite od Boga, prije svega, da vam dadne shvatiti što trebate u sebi ispraviti; uvijek ima nešto za ispraviti.

Zatim ostavite sve u njegovim rukama, puštajte da stvari prolaze bez da vas više muče. Tako ćete ući u Božji mir i vidjet ćete stvari u novom svjetlu. Duh Sveti će vam nadahnuti nove nakane i nove misli; rješenja će se pokazati pred vašim očima bez muke i težine.

Budite uvjereni da Bog čuje molitve onih koji vjeruju. Kada pitate s povjerenjem Božju pomoć, on vam počinje pomagati od istog onog trenutka kada ste se obratili Njemu. Vjerujte u ovo što vam kažem i vaše će se molitve uzdići do neba i otvoriti Srce moga Sina. On će moliti Oca ono što je ispravno za vas, a Otac će vam to dati u sili Duha Svetoga.

Molim se za vas i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

Poruka Majke čovječanstva

Predraga braćo i sestre, na neočekivan način i u jednostavnosti, Gospa me zamolila da postanem sredstvo jednog njezinog nauma za ova vremena. Pojasnila mi je da je njezina nakana pomoći hoditi svoj njezinoj djeci u ovim teškim vremenima, iznad svega onima koji se osjećaju najmanjima. Iz tog razloga, kao Majka čovječanstva, želi uputiti neke jednostavne riječi svima, svakog 13. dana u mjesecu. Gospa traži da ove kratke poruke budu čitane i proširivane na dobrobit mnogih duša. Zajedno sa svima vama koji ljubite Gospu i želite živjeti u jedinstvu s njezinim Bezgrešnim Srcem, ponizno se stavljam na raspolaganje Majci čovječanstva, kako bi njezina majčinska ljubav mogla doseći svakog čovjeka dobre volje. Stefania Caterina

Poruka Majke čovječanstva od 13. veljače 2017. Stefaniji Caterini

 

Moja draga djeco, želim započeti jedan hod s vama kako bih vas vodila u ovim teškim vremenima. Dolazim među vas kao Majka čovječanstva da bih podigla svu svoju djecu. Vodit ću vas u Božje tajne jednostavnim riječima, kako bih vam pomogla razumjeti ono što Bog čini u stvorenju, u svakome od vas i oko vas.

Prva stvar koju želim reći je da BOG POSTOJI. Stvaran je i možete ga osjetiti živog u sebi ako ga tražite. Bog postoji za svakoga, ali iznad svega za one koji ga traže. Molim vas da tražite Boga u jednostavnosti, da ga osjetite živoga u vama i oko vas. Tada će vas On voditi. Uzet će vas za ruku i vodit će vaš život ako mu to dopustite. Isto tako i ja sam živa među vama; nisam neki kip, nego jedna živa osoba i želim vam govoriti kako bih vam pomogla pronaći živoga Boga.

Molim vas da o ovom započnete razmišljati i ozbiljno vjerovati da Bog postoji, da je živ i da neprestano radi za svakoga od vas, da je prisutan u svakoj okolnosti vašeg života i ako ga tražite s vjerom, On odgovara. Razmišljajte, a potom ćemo proslijediti dalje.

Molim za vas i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

 

Vi ste apostoli vašeg vremena

Razmišljanje – Vi ste apostoli vašeg vremena 28.1.2017

08. siječanj 2017 – Krštenje Gospodinovo
Isusova poruka
Vi ste apostoli vašeg vremena

„Moja draga djeco,

pravo je da vas ja danas blagoslovim, jer želite obnoviti vaša krsna obećanja. Svaki put kad to činite vaše poslanje kreće od početka. Obnoviti krsna obećanja znači obnoviti sav duhovni život. Vaš život u Bogu se obnavlja, te se obnavlja snaga vašeg poslanja; obnavlja se vaš Da Bogu.

Dječice, vaš da treba biti neprestano obnavljan jer ga svijet i duh svijeta žele ugušiti. Međutim, Duh Sveti zagovara za vas. On je Branitelj koji vas brani od zla i stavlja vas uvijek u uvjete da obnovite vaš da. Stoga vas blagoslivljam u ovom danu i blagoslivljam vaše poslanje, da se obnovi u duhu i u snazi.

U prošloj godini intenzivno smo hodili zajedno. Trebao sam vas pripremiti za ovo vrijeme i danas vas šaljem, u danu u kojem slavite moje krštenje jer sa krštenjem je započelo moje javno poslanje; Duh se spustio na mene i svi su čuli glas Očev[1]. Danas obnavljam sve darove koje sam stavio u vas od trenutka vašeg krštenja sve do danas.

Iz prvog čitanja razumjeli ste poslanje proroka Izaije[2]. To je isto tako poslanje svih vas: svi ste proroci, apostoli, i poslužitelji mojeg spasenja. Ja sam vas pomazao da nosite moj život svijetu. Kada kažem svijetu mislim na cijeli svemir, ali prije svega, na Zemlju jer ovdje sam vas pozvao živjeti. Ja ljubim Zemlju i ovo čovječanstvo, iako me ovo čovječanstvo ne ljubi. Spustio sam se na Zemlju da bih vas ljubio te da bih vas naučio ljubiti. Mnogi su me odbili i još uvijek me odbijaju; ali ja nastavljam i nastavljat ću ljubiti svoju djecu na Zemlji po vama. Vi ćete biti moja ljubav. Vaše će ruke biti moje ruke i vi ćete ih polagati na patnje ovog čovječanstva. Bit ćete moje oči kako biste vidjeli i razlikovali svjetlo od tame, da biste poučili mnoge putu svjetlosti. Bit ćete moje srce da biste ljubili i bit ćete isto tako moje ranjeno srce, probodeno za ovo čovječanstvo i za svu buntovnu djecu u svemiru. Nastavi čitati Vi ste apostoli vašeg vremena

Božje svjetlo odgoni tamu

Božje svjetlo odgoni tamu

5. Siječanja, 2017. – Uočnica Svetkovine Bogojavljenja

Poruka Svetog Mihovila Arkanđela

Svijetlite kao Kristove zvijezde

„Predraga braćo i sestre, narode svemira,

naviještam vam veliku objavu Božjeg naroda cijelom svemiru. Sa današnjom svetkovinom započinje vrijeme velikog očitovanja sinova Božjih i sinova Sotoninih. Cjelokupna povijest čovječanstva vodila je k ovome. Sada je vrijeme da se ispuni sve ono što je zapisano; ono što je zapisano u misli Božjoj, u vašim srcima i u srcima svih generacija koje su vas prethodile. Nastavi čitati Božje svjetlo odgoni tamu

Hodajte ka slobodi

  1. siječanja, 2017. – Svetkovina Presvete Marije, Majke Božje
Isusova poruka
Hodajte ka slobodi
„Dječice,
želim vas blagosloviti na početku nove godine. Blagoslivljam svakoga od vas i cijeli ovaj narod, Fondaciju, vaše kuće. Blagoslivljam svaku vašu inicijativu, sve ono što želite ostvariti sa mnom i za mene.
Sretan sam što ste sve više i više sjedinjeni u meni i što želite ići mojim putem; hvala vam za to. Želim da izrečeni blagoslov u današnjem čitanju[1] postane blagoslov kojim će ovaj narod biti uvijek blagoslivljan i kojim ćete blagoslivljati jedni druge. U ovom blagoslovu je sadržana cijela povijest spasenja i iskustvo Svetog Franje. On ima moć položiti moje ime u vas i ja želim da u ovoj godini moje ime zasja u ovom narodu.

Nastavi čitati Hodajte ka slobodi

Vi ste članovi i zaštitnici Božjeg naroda

 30. Prosinac 2016 – Svetkovina Svete Obitelji
Poruka Svetog Josipa
Vi ste članovi i zaštitnici Božjeg naroda
Predraga djeco moja,
dopustite da vas tako nazovem jer to doista jeste. Želim vas blagosloviti u ovom danu u kojem se spominjete Svete Obitelji. Ja nisam bio samo zaštitnik svete Nazaretske obitelji, nego sam isto tako i zaštitnik cijelog novog naroda. U ovom narodu nastavljam poslanje koju mi je Bog udijelio, povjerivši mi da štitim Mariju i Isusa: štitim svakog brata, svaku sestru novog naroda kao što sam štitio Mariju i Isusa.
Danas vam želim reći da se, prije svega, trebate osjećati dijelom jedne neizmjerne obitelji: Božje obitelji. Iznad obitelji po krvnim vezama postoji duhovna obitelj koja je Božja obitelj, i ona je njegov narod; vi ste dio tog naroda. Od vaše pripadnosti Božjoj obitelji, tj. njegovu narodu, rađa se poslanje svakoga od vas, uključujući i to da osnujete vlastitu obitelj, jer i to je također jedno poslanje.
Vi ste članovi Božjeg naroda, njegove obitelji, jer želite biti ukućani Božji, tj. imati jedan iskreni i živi odnos sa Bogom. Jedino ako ste Božja obitelj, možete izgraditi jednu pravu obitelj po krvi. Danas nažalost mnoge obitelji na Zemlji nisu onakve kakve bi trebale biti jer supružnici i djeca nisu prije svega ukućani Božji. Kada nedostaje živi odnos s Bogom, isto tako i odnos među supružnicima, među roditeljima i djecom, isprazne se od milosti, a odnosi ostaju samo na ljudskoj razini gdje se Sotona lako poigrava.
Nastavi čitati Vi ste članovi i zaštitnici Božjeg naroda

Darujem vam svog malog Isusa

  1. prosinca, 2016. – Božić
Gospina poruka
Darujem vam svog malog Isusa
Moja draga djeco,
danas vam doista mogu reći da je vama i Božjem narodu u svemiru osvanuo jedan novi dan. I ne samo zato što traje, unatoč mnogim poteškoćama, evangelizacija niskog svemira, i što danas moga Sina poznaju ne samo na Zemlji i na Alfa Kentauru, već također i drugi narodi u niskom svemiru. To je za mene velika radost. Danas je međutim novi dan jer za sve vas započinje jedan novi hod. To ne znači da trebate raditi nešto izvanredno, drugačije od onog što ste do sada radili; naprotiv to znači da će u vama biti novi duh, jer Bog želi duboko obnoviti svoj narod.
Dječice, danas sam došla među vas da bih vam donijela malog Isusa. Želim ga povjeriti vama i cijelom novom narodu svemira kako bi Isus mogao rasti. Isus treba rasti u svom narodu što do sada nije mogao u potpunosti. Treba rasti preko ljubavi koju ćete mu davati i ljubavi koju će On vam davati, jer se razmjenom ljubavi rađa i razvija život. Treba rasti također i preko vašeg svjedočanstva. Svjedočanstvo povećava Božji život i pomaže da Isus raste u svom narodu: što više s ljubavlju svjedočite život moga Sina, to više mali Isus raste i može otkupljivati čovječanstvo.
Htjela bih da još znate ovo, djeco moja: nova Crkva u svemiru nije neka struktura, organizacija ili neki neodređeni narod: ovaj narod koji je u razvoju i rastu, temelj je novog čovječanstva. Svi ste vi očevi i majke novog čovječanstva, onog čovječanstva koje će ući u novo stvaranje. Za sada je, u mnogim dijelovima niskog svemira novo čovječanstvo još u zametku, na početku života, ali će rasti; rast će onoliko koliko budete znali dopustiti da raste u vama i među vama.
Kada se život mog maloga Isusa razvija u svakome od vas i među vama, Božji narod raste u cijelom svemiru. Vi ne možete niti zamisliti koliko je dragocjen vaš život, vaša molitva, vaše prikazanje, vaše male i velike žrtve. Također i one najmanje stvari, koje vam se čine beznačajne, postaju toliko velike kada ih činite iz ljubavi prema Isusu i prema meni, kada ih činite poradi ljubavi i Očeve slave u Duhu Svetome! Čovjek misli kako treba činiti velike stvari, ali dječice, velike stvari čini Bog.
Učite od mene: Gospodin me nije tražio jer sam činila velike stvari, nego zato jer sam bila malena, ponizna, skrivena. Isto tako se i u vama treba događati: svatko od vas u ovom narodu treba biti ponizan i malen. Ne kažem vam skriven, jer će vaše svjedočanstvo trebati biti sve vidljivije. Kažem vam skriven, jer nitko od vas ne bi trebao težiti da bude poznat, priznat, potvrđen, da mu se plješće: sve vam to ne pripada. Vama pripada da prikažete život u tišini svoga srca, na vama je da nosite križ za mojim Sinom kako biste širom otvorili put života pred mnogim dušama. Tada će moj mali Isus rasti.
Isus je bio darovan čovječanstvu, ne zaboravite to. Isus je došao spasiti čovječanstvo, ali je bio i povjeren čovječanstvu. Stoga prorok kliče: „Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo“[1]Oni koji su među vama roditelji znaju što znači kada se u jednoj kući rodi dijete: koja radost u toj kući, koje čudo, koja ljubav i koje slavlje! To dijete je povjereno ljubavi obitelji. Isto vrijedi i za čovječanstvo: Isus je bio povjeren ljubavi čovječanstva koje ga je dobrim dijelom odbacilo. Ne činite i vi tako.
Bog Otac je izabrao novi narod kako bi mu ponovno povjerio maloga Isusa da raste, jača i otkupljuje sav ostatak čovječanstva. To tražim od vas dječice, i darujem vam malog Isusa cijelim srcem. Povjeravam ga vama i sigurna sam da će zajedno s vama rasti. Ja sam s vama, bdijem nad vama i pratim vas na svakom koraku.
Neka se danas spusti na vas moj majčinski blagoslov, blagoslov Majke Božje i Majke cijelog čovječanstva, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
[1] Usp. Iz 9,5