Alessandra i Alfonso

Predraga braćo i sestre,

moje ime je Alessandra. Imam 52 godine i od svoje 24 godine sam seropozitivna  na HIV, razvijen u potpunosti, koji mi je prenijela osoba koju sam voljela. Čim sam toga postala svjesna, sve sam odbijala i u sebi i oko sebe stvorila sam destruktivnu energiju koja me postupno dovela do pogoršanja mojeg duhovnog i tjelesnog stanja. Ali, uronjena u tamu, jako se dobro sjećam blagoslova koji mi je baka davala svaki dan stavljajući znak križa na moje čelo, nadasve kada sam bila na korak od smrti, sama, u bolničkom krevetu, imala sam tek 30 kg. Nakon puno godina  mogu reći da mi je taj blagoslov dao pravi Život. U dobi od 27 godina Gospodin mi je dao mog budućeg supruga Alfonsa. Po tom jedinstvu prestala mi je štetiti destruktivna energija, koja je udaljena silom trojstvenog vira po ljubavi Kristovoj, koja sve liječi i uglavljuje u Njega. Mogu, i možemo svjedočiti, da bolest življena s Njim, u Njemu i za Njega, jedna je Milost ne samo za onog tko ju ima ma nadasve za onog tko je u bliskom kontaktu, do te mjere da danas, a mi smo u 2021, često zaboravljam da je imam. Svi moji parametri su godinama izvrsni; osobito od 2008. kada sam se zajedno s Alfonsom povukla u našu kuću Svetište u Međugorju. Evo, tamo smo susreli braću iz Crkve Isusa Krista svega Svemira koja su nam govorila o prikazanju života i tako smo ga započeli prikazivati Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu svakodnevno, i to prikazanje ništa nam nije oduzelo, naprotiv, dalo nam je sve, dalo nam je jedan uskrsli život. Sada hodamo zajedno s Isusom ulicama ovoga svijeta, suotkupitelji zajedno s Marijom kako bismo uzdigli Ocu sve što dotaknemo tijekom dana. Naš hod se nastavlja svjedočeći ono što jesmo, mi smo dio brojnog naroda svega Svemira koji je pobijedio smrt, naroda u kojem Krist živi među nama i u svemu se proslavlja. A ja, Alfonso, Alessandrin suprug, mogu svjedočiti da sam prepoznao da kada  sam upoznao Alessandru, tada jedini pravi bolesnik bio sam  ja, iako sam u očima svijeta bio zdrav. Upoznao sam Alessandru i, dan za danom, gledajući je sve sretniju i nasmijanu unatoč tome što je imala ono što je imala, pomogla mi je da vidim kako odbacujem svoj život, slijedeći duh i mode svijeta. Evo, njezina blizina probudila je u meni Da izrečeno u trenutku začeća i zajedno, dan za danom, hodamo, zajedno sa svojom braćom u ponovnom otkrivanju tog Da, i svaki dan je jedna radost i jedno svjetlo ne samo za nas ma nadasve  za sve one koji su još pritisnuti destruktivnom energijom. Da!! Svjedočimo da bilo koja bolest koja se živi s Kristom u zajedništvu s braćom jedna je milost za sve, koju s radošću prikazujemo Bogu Ocu sve do posljednjeg dana na ovoj planeti prije ulaska u novo stvaranje. Hvala