Blaženstva i Dar Savjeta

11.06.2019

Nastavljamo s darovima Duha Svetoga, danas je dar Savjeta. Već smo razmišljali o Razumu[1] i o Mudrosti: prava Mudrost, ona koja objavljuje tko je Bog, istinu života, istinu Božju. Ona Mudrost koja nam otkriva istinu o cjelokupnom stvorenju, koja nam pomaže prodrijeti u pisma te razumjeti njihovo značenje, uz pomoć Razuma, jer su svi darovi povezani.

Ne može se imati šest samo darova Duha Svetoga, ili se ima svih sedam ili se nema niti jedan, jer jedan vodi drugom, oni su u zajedništvu. Ako nedostaje jedan dar nedostaju svi no ako je prisutan jedan dar, pa makar i minimalno, svi su tamo, svi su povezani. Rekli smo kako darovi Duha Svetoga vode u onu neposrednu spoznaju Boga, u stajanje licem u lice s Bogom i uranjaju nas u Božju misao. Doista zadatak Duha Svetoga je onaj da nas vodi Isusu Kristu, dakle da nam objavi Krista, da nam pomogne upoznati Krista koji nas u Duhu Svetom vodi k Ocu; ovo je dar Duha Svetog.

Knjiga „Svemir i njegovi stanovnici“[2] prepuna je ove Mudrosti Božje, otkriva nam stvaranje, otkriva Njegovu misao, otkriva stav patrijarha i hod Njegovog naroda. Otkriva nam također Božju misao za ovo vrijeme preko Marijinog programa i preko njegovih sredstava. Da bismo koristili jedan  izraz iz Svetog Pisma, to je jedna knjiga mudrosti. Kako smo već rekli Razum budi sposobnost razumijevanja Božje Mudrosti i usmjerava nas prema onom što je gore. Lijepo je danas gledati dar Savjeta zajedno sa Barnabom, kojeg pismo definira kao čovjeka punog Duha Svetoga. Vidimo kako je ta ispunjenost Duhom Svetim vodila Barnabu da odmah prepozna Božju prisutnost u crkvi u Antiohiji[3], koja se obratila poganima kao što je već i Petar učinio. Barnaba je prepoznao u svome duhu Božju prisutnost u Antiohiji. On je znao razlikovati i tako je znao savjetovati, osim toga znao je prenositi ono što je on prepoznavao da je dar Božji apostolima, Jeruzalemu i svakom čovjeku. Znao je prepoznati pravi put kako bi došao do Boga, do Božje misli; vidio je djelovanje Duha Svetog, vidio ga je u sebi i vidio ga je u drugima. To je dar Savjeta, to je jedan dio dara Savjeta.

Može se vidjeti koliko štete se može napraviti bez darova Duha Svetoga probuđenih u nama, koliko savjeta se može dati na jednoj ljudskoj razini, riskirajući da drugog izvede iz Božje volje te da nosi jedan Božji plan izvan Božje volje. Kako je teško i duboko savjetovati, pokazivati, pomagati. Potrebno biti slobodni iznutra; slobodni prema sebi, ali isto tako slobodni prema drugima, ne držati za sebe ništa i nikoga. Ne treba imati nikakvu vrstu interesa. Pogledajte kako su suptilni određeni interesi i određene potrebe koje se mogu činiti također i duhovne, kao i želja da se bude u odnosu s nekim, da se bude razumljen, da se zajedno vodi naprijed jedno djelo. Također i određene potrebe više na jednoj materijalnoj razini mogu biti delikatne kao na primjer potreba da bude netko u Svetištu, da bude jedan svećenik, da bude jedan kuhar. Međutim, ako polazimo od potreba ne znamo dati savjete i ne znamo razlikovati, jer nismo slobodni, nismo u potpunosti u onoj vjeri gdje smo sigurni da Bog vodi, Bog zna, Bog djeluje i Bog daje sve što nam je potrebno. Može se moliti, ali ne upravljati Potrebno je biti uronjeni u Boga, u Duha Svetog, jer u protivnom također i najdublje savjete koje možemo  dati, također i one evanđeoske, citirajući Evanđelje i Božju riječ, mogu biti puni nas samih, mogu biti na našu sliku i priliku, a ne onu Božju, mogu biti u skladu s onim što smo mi razumjeli, a ne ono što je duboki Božji dar.

Kako sam rekao prije, Božji darovi, darovi  Duha Svetoga uvijek vode prema jednoj spoznaji Boga i Njegovih zakona, Njegove volje i nikad ne polaze od onoga što je dobro za Zemlju. Gledajte, da je duh svijeta toliko ušao u kršćane, ali također i u nas, da razlikovati između dobra i Uzvišenog Dobra, da razlikovati između onog što je ispravno ljudski, ali može ne biti Pravedno po Božjoj volji, nije nešto što se podrazumijeva. Uzimam primjere: Gospa nije slijedila savjete svećenika Zaharije, svoje rodbine ili cijelog Nazareta koji su je savjetovali da pošalje Isusa u školu rabina, da bi postao učitelj; Marija Ga nije poslala. Govorilisu joj: Savjetuj Isusa da ne bude tako direktan s moćnicima, rekli su joj da koristi za njega malo autoriteta kao Majka; Maria to nije učinila. Josipu su savjetovali da otpusti Mariju po zakonu, on nije to napravio. Gledajući jednim ljudskim pogledom to su sve bili savjeti na temelju pisama. Zamislite: da je Isus poslušao savjete Petra i svih apostola (savjete dane iz ljubavi, dane iz želje za vođenjem naprijed jednog djela) koji su Mu govorili da ne ide umrijeti, išao bi protiv Božje volje. Također i Juda Iškariotski imao je svoju ideju diktiranu ljudskom ljubavlju prema Isusu i prema sebi samom. Zamislite da su se Sveti Pavao i Barnaba pokorili pred svim drugim apostolima koji su govorili da je bilo nužno da svi budu obrezani, sada bismo svi bili obrezani i pod Izraelskim zakonima. Petar je više puta pao u toj točki; doista, kada je išao s Pavlom u Antiohiju, Petar našavši se sam sa židovima, skandalizirao se onim što su on i Pavao zajedno odlučili; Pavao ga je zato otvoreno prozivao.

Vjerujem da su ovi primjeri važni za nas kako bismo gledali prolaske koje pravimo u ovom prepoznavanju djelovanja sedam darova Duha Svetoga u nama. Važno je znati ih osjetiti i ostati vjerni tim darovima, kako bismo otvorili novi put koji je drevan, ali koji riskira svaki put da bude zatvoren. Meni se čini, gledajući povijest, da Božja novost neprestano riskira da bude zatvorena umjesto da se beskrajno širi. Postoji uvijek opasnost da ju se zatvori, i sviđa mi se vidjeti da ono što nije dopustilo ovu zatvorenost i ono što dopušta da nosimo puninu darova Duha Svetog je zajedništvo; kao Pavao i Barnaba koji insistiraju i zajedništvo prepoznaje. U zajedništvu, ponekad, onaj koji može dati drugačije mišljenje od svih i najekstremnije, nosi naprotiv misao Duha Svetog koju potom svi prepoznaju. Duh Sveti se spustio na Mariju i učenike u zajedništvu.

Mi sada možemo funkcionirati i crpiti u potpunosti iz primarne energije, iz snage Uskrsnuća ako smo u zajedništvu s Crkvom Isusa Krista, sa svim sredstvima, kako nam je rečeno u zadnje dvije poruke.[4] Vjera i zajedništvo; zajedništvo uvijek proširuje tvoju osobnu  misao i ne dopušta ti da se zatvoriš.

Vraćajući se na Savjet, to je jedan veliki zadatak, znamo da se ne može nikome reći „Napravi tako, ja ti kažem, ja znam, slušaj mene.“ Od nas se tražilo da pratimo jedni druge poput jednog oca, jedne majke. Od nas se tražilo da pomognemo svima prepoznati i živjeti vlastito kraljevsko svećeništvo, prepoznati Božju prisutnost u svakome i živjeti je, prepoznati se ljubljenom djecom Božjom i krenuti od toga. Traženo je od nas da pomognemo svima da se vide  dragocjenim pred Božjim očima, sposobnim slušati se i razlikovati i pomagati svima da dijele u zajedništvu (u Crkvi), određene odabire, određene prolaske. Tako se formira Crkva. Ne formira se preko nekog koji imajući dar Duha Svetoga naređuje drugom, koji potom sluša, jer tako djelovati znači biti još uvijek na razini karizmi, a ne u Duhu Svetom. Svakako ako ima netko tko ima dar da pomogne osobama probuditi se treba ga staviti u službu drugih ali na način o kojem smo govorili. Sveti Pavao je opet jedan div, također i u današnjih nekoliko redaka. Prije svega, kaže: „Naš govor nije bio da i ne, uvijek je bio da kao što je onaj Isusov bio da, i u Njemu su se ostvarila sva Božja obećanja.“[5]

Ako želimo prikazati život za svaku osobu, treba biti: „Da, ja dajem život!“, a ne „da i ne“ ili dajem život ako me posluša ali povlačim svoje prikazanje ako me ne posluša.“ I potom Sveti Pavao kaže: „A sam Bog je onaj koji nas je pomazao. On nas je i obilježio pečatom i stavio nam u srca zalog-Duha“[6]; svi imamo ovaj pečat a ne samo Sveti Pavao, Timotej i Silvan. Pavao kaže: „Potvrdit će nas zajedno s vama.“[7] I gledajte kako vodi: „Zovem Boga za svjedoka protiv svoga života: da vas poštedim nisam ponovo došao u Korint.“[8] Prepoznao je u Bogu i svjedoči da je pomoć onima iz Korinta bila da ne ide tamo, doista da je Pavao išao, ne bi im pomogao. Potom kaže: „Mi, ja, Silvan i Timotej, mi u zajedništvu, ne bismo htjeli vladati kao gospodari vaše vjere.“[9] Ako želiš savjetovati, ako želiš pomoći, nemoj pristupati kao gospodar jer kada govoriš ili namećeš pristupaš kao gospodar, ako daješ pravila pristupaš kao gospodar. „Štoviše, mi smo suradnici u vašoj radosti“: pomoći drugome da vidi ono što ima unutra znači voditi ga u radost i punina radosti je kada prihvaća Isusa Krista.

Dakle voditi drugoga Kristu sastoji se u suradnji sa Duhom Svetim u probuđenju darova u drugom, jer prihvaćajući Njega imamo puninu radosti. Nije davanje naredbi, nego voditi ga da vidi da je Bog u njemu, i da nije ružan, loš, pun grijeha te da je Bog daleko od njega jer je grešnik, ne! Bog je u vama, Bog vas ljubi; prihvatite po Isusu Kristu, toga Boga. On, koji je Bog, daje vam radost. Dakle: „Suradnici na vašoj radosti jer u vjeri vi već čvrsto stojite.“[10]Imamo Barnabu i Pavla, mislim da nam pomažu razumjeti u dubini i vidjeti što su to darovi koji nisu karizme, nemaju nikakve veze s čudesima. Čudo je ono čudo koje postaje eksplozija radosti koja mijenja svemir, kada otkriješ da si dijete Božje i to otkriješ u svojoj punini; Duh Sveti te vodi do toga svojim darovima.

Neka nam Presveta Marija, koja je otkrila što znači biti kći Božja, uvijek pomogne izreći naše da, neka uvijek bude jedan da, a ne da i ne, nego neka bude da, da za nas, da za njegov program, da za svaku dušu koja nam biva povjerena. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


[1] Odnosi se na propovijed „Blaženstva i dar razuma“ od 10. lipnja 2019., ispisana i objavljena na ovoj stranici u rubrici „Razmišljanja nad Božjom riječi“

[2] Usp. Stefania Caterina i Tomislav Vlašić „Ispisati povijest svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“ izdanje Luci del’Esodo 2014

[3] Odnosi se na Djela 11,19-26

[4] Upućujemo vas na Isusovu poruku „Snaga vjere“ od 18. svibnja 2019. koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju“ Svezak V – 2018-2019 godine i poruka Duha Svetoga od 08.lipnja 2019. „Vrijeme Blaženstava“, koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju – Svezak 5 – 2018-2019 godina“.

[5] Odnosi se na 2 Kor 1,17-24

[6] Isto poglavlje

[7] Isto poglavlje

[8] Isto poglavlje

[9] Isto poglavlje

[10] Isto poglavlje