jezgra liječnika

Prezentacija

Predraga braćo i sestre

Želimo pokrenuti rubriku o medicini kako bi podijelili sa svima naše viđenje također i u ovom tako važnom području. Mi smo jedna jezgra liječnika uključenih u hod Novog Naroda koja prianja uz program uglavljenja u Kristu, Sinu Božjem i On je u centru našeg djelovanja.

Nakon diplome u medicini i kirurgiji i specijalizacije, naša se spoznaja proširila preko formativnih tečajeva u psihosomatici, homeopatiji, odnosima u porodiljstvu itd, te su se preko hoda Novog Naroda ove spoznaje uskladile i kompletirale.

Ono što donosimo rađa se iz našeg radnog iskustva „uronjenog u naš hod u vjeri“. Živimo naš posao kao jednu službu u zajedništvu sa Novim Narodom na Zemlji i cijelom Svemiru, te sa Izvanrednim Sredstvima; iz ovog zajedništva izviru snaga i milost.

Kao i svaki član Novog Naroda tako smo i mi prikazali život Bogu i, uz njegovu pomoć, trudimo se živjeti zajedništvo i cjelovitost. Živimo svećeništvo koje smo primili na krštenju prikazujući život Bogu, u specifičnosti našeg posla, pacijent, njegova patnja i ono što živi; pozivamo ga da i on jednako tako čini jer i bolesno tijelo može služiti Bogu, te jedna bolest prikazana njemu može dopustiti Gospodinu da preobrazi život na bolje.

Smatramo da je čovjek formiran od duha, duše i tijela koji su usko povezani i međusobno komuniciraju i, stoga, trebamo obraćati pažnju na cjelovitost jednog pacijenta, a ne samo na simptome ili neki organ. Smatramo također da je svaka osoba originalna jer nas je Bog stvorio jedinstvene i neponovljive i važno je znati uočiti ovu originalnost, bilo u zdravlju bilo u bolesti i onda isto tako u dijagnozi i liječenju. Primjećujemo da je bolest ponekad znak jednog dubokog poremećaja u duši ili zatvorenosti duha; kada je nužno, onda, pomažemo pacijentu razumjeti uzrok unutarnje patnje ili pozivamo ga na uklanjanje prepreka koje ne dopuštaju potpuni  protok života Božjeg u njemu, ili mu savjetujemo da bude cjelovit pred Bogom prinoseći mu granice i slabosti. Osim toga, ohrabrujemo sve na slušanje Duha Svetog koji govori njihovu duhu, znajući da ozdravljenje predviđeno od Gospodina polazi od duha da bi zatim zahvatilo tijelo.

Iako svjesni svega ovog i mi, kao i svaki liječnik, pribjegavamo korištenju lijekova i dijagnostičkih sredstava. Znamo, osim toga, da je bolest ušla u svijet kao posljedica istočnog grijeha i često u našem poslu opažamo da pacijenti plaćaju posljedice grijeha prethodnih generacija.

Za praćenje naših razmišljanja temeljno je specificirati što podrazumijevamo pod duhom, dušom i tijelom, te dinamici koja teče među njima

Duh je centar ljudskog bića u kojem je prisutan i djeluje Duh Trojedinog Boga; duša je onaj osjetljivi dio u koji su smještene emocije, osjećaji, ona ima jednu memoriju, jedan razum i jednu volju te je opskrbljena osjetilima; tijelo je opipljivi dio koji, preko osjetilnih organa, ima pristup prema vani.

Duh, duša i tijelo međusobno komuniciraju. Duh prima od Duha Svetog primarnu energiju koja se spušta od tri osobe Presvetog Trojstva, i komunicira ju duši koja ju onda prenosi tijelu dopuštajući čovjeku da živi u skladu i po planu Boga Stvoritelja. Tijelo prima mnoge poticaje iz vanjskog svijeta preko organa i prenosi ih osjetilima duše, koja ih može preraditi i komunicirati duhu u kojem ljudsko biće biva preporađano u svojoj cjelokupnosti.

Depresija – Anksioznost  – Slušanje – Seksualnost u misli Božjoj – Funkcija liječnika u novom narodu