Centralna Jezgra

Sedam grupa Centralne Jezgre i njihovo djelovanje

Uvod:

Centralna Jezgra jedno je od izvanrednih Božjih sredstava koje, u ovo vrijeme, djeluje u korist svih ljudi dobre volje.

Njezini su članovi podijeljeni u sedam grupa, od kojih je na čelu svake grupe jedan Arkanđeo. Svaka grupa ima svoje poslanje i jedan specifični zadatak koji dotiče cjelokupno stvaranje; one djeluju na raznim područjima ljudskog života: na području znanosti, medicine, prirode itd.

Stoga je važno poznavati njihovo specifično djelovanje te biti duhovno sjedinjeni s tim sredstvima, kako bismo se osjećali u zajedništvu s njima te ih podržavali našom molitvom i prikazanjem. Nadalje, iskustvo zajedništva s njima pomoći će nam u ovom hodu prema novom stvaranju, da bismo rasli u svakom aspektu života polazeći od Duha.

Stoga smo  svaki dan u tjednu pozvani živjeti u jednom posebnom zajedništvu s jednim Arkanđelom i njegovom grupom.

Točnije:

Nedjelja

grupa Svetog Mihaela Arkanđela
Svojim djelovanjem, suprotstavlja se svim hijerarhijama koje se opiru Isusu Kristu.
Njegovo je djelovanje usmjereno na suprotstavljanje pokvarenim sistemima i hijerarhijama, i organizacijama koje djeluju za Lucifera, do te mjere da ih razori, prije svih Konfederaciju svjetlosti.

Ponedjeljak

grupa Svetog Gabrijela Arkanđela
Štiti i brine se za sve one koji trebaju vršiti određene službe u Božjem narodu.
Bavi se promicanjem i poučavanjem pojedinaca i skupina koje su predodređene vršiti, u ovom vremenu, posebne službe u narodu Božjem.

Utorak

grupa Svetog Rafaela Arkanđela
Štiti, brine se o novom svećenstvu i posveti Božjeg naroda.
Brine se za formaciju svih onih koji će jednog dana biti svećenici i za narod koji treba biti svećenički. Svećeništvo i svećeničko posvećenje naroda bit će vrlo različiti od onoga kakvi su danas. Bog će ih duboko obnoviti: svećeništvo će biti jedno jedino u cijelom svemiru, a tako i narod, sve dok svećenici i narod ne budu definitivno podloženi Kristu, koji će ostati  jedini Veliki Svećenik u novom stvaranju.

Srijeda

grupa Svetog Uriela Arkanđela
Bavi se novom medicinom, čovjekovim ozdravljenjem polazeći od zakona Duha.
Svoje djelovanje vrši na području medicine. Također i medicina treba biti obnovljena: liječenje čovjeka, u čitavom svemiru temeljit će se na poznavanju ljudskog duha i božanskih zakona života. Tako će biti poništeno djelovanje zla od kojeg dolaze bolesti.

Četvrtak

grupa Svetog Jehudiela Arkanđela
Bavi se novom znanošću koja polazi od spoznaje Boga i njegovih zakona.
Djeluje na području znanosti i tehnologije, kako bi poučila one koji će biti pozvani poboljšati stanje cjelokupnog čovječanstva. To će se dogoditi zahvaljujući tehnološko-znanstvenoj spoznaji oslobođenoj uvjetovanja od dobiti, a koja proizlazi iz spoznaje o Bogu i njegovim zakonima.

Petak

grupa Svetog Sealtiela Arkanđela
Bavi se komunikacijom na svim razinama između ljudi, između planeta itd. (zajedništvo)
Promovira komunikaciju među ljudima na temelju komunikacije u Duhu Svetom; intervenira u komunikacijskim sustavima koji postoje na različitim planetima, kako bi poboljšao valjane i učinio bezopasnim one koji Lucifer želi iskoristiti u svoje svrhe.

Subota

grupa Svetog Barakiela Arkanđela
Brine se za sve stvoreno i štiti ga.
Djeluje u korist stvorenja, kojem stalno prijeti djelovanje zla. Brine se za očuvanje  kraljevstva životinja, biljaka i minerala od prokletstva demona i nepromišljenih postupaka pokvarenih ljudi. Štiti planete, galaksije i intervenira kako bi obnovio prirodne zakone koje su prekršili demoni i ljudi; djeluje na oštećeni prirodni okoliš, sprječavajući ugrožavanje života ljudi i drugih bića.

Literatura:

Knjiga „Ispisati povijest – svezak II Svemir i njegovi stanovnici“, V. dio, pogl. 2 str. 320

Isusova poruka „Božja sredstva za ovo vrijeme“ od 5. rujna 2011. objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju godina 2012“, str. 187 te u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, II dio str. 53

„Centralna Jezgra“, III dio, stranica 157 objavljena u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“

Produbljenja:

Iz knjige „Preko velike barijere“ pogl. 3 str. 55 „Sedam velikih Arkanđela“

Isusova poruka „Novi svećenici za novi narod“ od 5. travnja 2012. objavljena u knjizi „2012. – Odlučujući izbor čovječanstva“, II. Dio str. 97 te u knjizi „Prema novom stvaranju – III – 2013. godina“

Razmišljanja na Riječ Božju „Blaženstva i darovi jakosti i znanja“ objavljena na web stranici https://premanovomstvaranju.org