Božja sredstva za ovo vrijeme

Predragi čitatelji,

Pišem vam nekoliko riječi da vam pomognem bolje shvatiti Božje djelovanje preko posebnih sredstava koje je On izabrao za ovo vrijeme. Želja mi je da doista razumijete Božje djelovanje preko tih sredstava. Tako ćete biti spremni i primiti poruku od idućeg mjeseca, preko koje će biti traženi konkretni koraci od svakoga od nas.

Bog  je sabrao na Pedesetnicu u Cenakulu, Presvetu Djevicu Mariju, apostole i Kristove učenike, da bi preko Crkve započeo navještaj spasenja za cijeli svemir. U ovom vremenu Isus je probudio tri posebna sredstva za kozmičku Pedesetnicu[1] sa ciljem uglaviti u sebe cijeli svemir, polažući ga u ruke Očeve. Tako će spasenje doći do svog ostvarenja.

Ova sredstva djeluju na razini čistoga duha. Ne nameću se,nikome se ne suprotstavljaju osim zlu. Nose u sebi snagu koja razdvaja svjetlo i tamu, žito od kukolja.[2] Privlače svaku dušu dobre volje i pomažu joj ući u dimenziju čistoga duha. Oni koji izaberu Isusa Krista i sjedine se s njegovim Duhom, bivaju ojačani i uvedeni u kozmičku Pedestnicu. Narod Božji bit će ojačan, i Bog će postepeno privući svakog čovjeka dobre volje. Tako će osloboditi cijelo čovječanstvo od ropstva i raspadljivosti.

Sve ovo ne suprotstavlja se poslanju Crkve, nego sve vodi prema cilju koji je Isus već najavio. Djelovanje ova tri sredstva je poput kvasca koji pomaže rast naroda Božjeg u Duhu. Snaga Božja zahvaća također osobe koje su izvan Crkve; bit će dotaknuti svi i svatko i svatko će trebati dati odgovor jedinom Bogu.

Kako mi je bilo pojašnjeno, to je Crkva koja se spušta s neba, život Božji koji teče među ljudima, isto kao između Oca i Sina u Duhu Svetom. Tada ćemo konačno biti u novom stvaranju,[3] i univerzalna Crkva će postati živa Euharistija, izražaj Presvetog Trojstva.

Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu.

Isusova poruka od 5. rujna 2011.

„Predraga djeco, evo me još s vama. Želim vam nastaviti govoriti o vremenu u kojem živite, produbljujući aspekt moga djelovanja.

Već sam vam rekao da sve što postoji treba biti uglavljeno u mene, da bi bilo oslobođeno od raspadljivosti, preobraženo i definitivno uvedeno u novo stvaranje, na kraju vremena. Radi se o postepenom procesu, koji je ipak već započeo i brzo će se odvijati, jer je situacija u kojoj se nalaze različita čovječanstva iz svemira, na poseban način ovo na Zemlji, jako ozbiljna i Otac želi intervenirati preko mene, da bi spasio svoju djecu gdje god se ona nalazila. Stoga je djelovanje Presvetog Trojstva sve intenzivnije u cijelom svemiru i bit će sve očitije u očima onih koji vjeruju i žele sudjelovati u toj akciji.

Bog nikada ne djeluje sam, iako je Svemoguć. Zapravo je izabrao surađivati sa svojim stvorenjima da bi djelovao, i to je znak njegova povjerenja prema njima. Bog smatra da su njegova stvorenja sposobna djelovati s njim u skladu, i to bi vam trebalo pomoći da spoznate dostojanstvo koje svatko od vas posjeduje unatoč vlastitim granicama i krhkosti svakog stvorenja. Bog nadilazi strukturalne granice stvorenja, čineći tako da njegova milost i snaga nadopunjavaju svaki nedostatak, ali s tim da je svatko svjestan svojih granica, i s ljubavlju se predaje Božjem vodstvu. Potpuna vjernost Bogu i spremnost na suradnju s njim, pomažu svakom stvorenju da svaki put nadilazi granice koje susreće u sebi i oko sebe.

Bog se dakle služi sa svakim od vas, ako ste spremni potpuno se darovati Njemu. On to čini prema vašim sposobnostima, koje nisu kod sviju iste, jer Bog nikada ne traži više od onoga što mu netko može dati. Svatko je od vas dragocjena posuda, predviđena za Stvoriteljevu milost i snagu. U Božjem narodu postoje veće i manje posude, ovisno o mudrosti Onoga koji ih je oblikovao. Međutim sve su predviđene da budu potpuno ispunjene ljubavlju i veličinom Božjom, i da tako dostignu njihovu puninu bez obzira na vlastitu veličinu. To se može dogoditi samo ako svatko od vas dopušta da bude ispunjen. Stoga doseći puninu, bilo u vašem postojanju bilo u djelovanju proporcionalno je s vašom slobodom, vašim odgovorom u vjeri, s vjernošću i spremnošću u odnosu prema Bogu, koji vas nikada ne prisiljava da prihvatite njegove darove, ako ih nećete.

Iako je svako stvorenje Bogu dragocjeno i važno, postoje ipak stvorenja koje Bog više koristi na dobrobit svog naroda, jer ih njihova struktura i njihov odgovor čine prikladnim za izvršavanje najzahtjevnijih zadataka. Oni su snažna Božja sredstva, koje on koristi na vaše dobro. Neke koristi oduvijek, druge u posebnim povijesnim fazama svemira, kao što je i ova u kojoj se nalazimo. Baš o tim sredstvima vam danas želim govoriti.

Prije svega želim da shvatite jednu važnu stvar: postoji akcija svakoga od vas koja se odvija u tijelu, kao pokreti koje činite svaki dan, a koji se odražavaju prije svega na materijalni svijet. Postoji isto tako akcija koja se odvija u duhu, i to se odražava prije svega na duhovnu razinu. Npr. kada za nekoga molite, vaše djelovanje je na razini duha i dodiruje duh onoga za koga molite. Isto se događa kada nekome oprostite: vaše djelovanje je opet na razini duha, odražava se na duh onoga komu ste oprostili. To je djelovanje koje se ne vidi, ali koje postoji i jako je moćno, jer pokreće dubine svega onoga što dodiruje. Bog uvijek koristi svoja sredstva bilo fizički bilo duhovno, ovisno o njihovoj prirodi, potrebama i o njegovoj volji.

Sredstvo kojim se Bog obično služi, upravo je njegov narod, tj. Crkva. Kada govorim o Crkvi, ne mislim na ljudsku organizaciju  utemeljenu na zakonima i hijerarhiji. Govorim o svetom narodu Božjem, kraljevskom i svećeničkom, koji prima i utjelovljuje moju riječ, i svjedok je moje smrti i uskrsnuća, obavljajući tako i proročku službu na korist cijelokupnog čovječanstva.[4] Moja Crkva se sastoji od svih onih koji se iskreno daruju Bogu i koji me prihvaćaju kao Sina Božjeg i Otkupitelja.

Osim naroda Božjeg, postoje i druga sredstva koja Bog koristi za posebne potrebe i povijesna vremena kroz koja čovječanstvo prolazi.

U ovom vremenu Bog se služi na poseban način sa tri sredstva. Ova sredstva su moćna i djeluju u potpunom skladu sa mnom u različitim dimenzijama svemira. Tijesno su povezana sa mnom u mom djelovanju, uglavljivanja u mene sveg stvorenja. Želim da upoznate djelovanje ovih sredstava, tako da se osjećate s njima u zajedništvu i podržavate ih vašom molitvom.

  • Prvo veliko sredstvo u ovom vremenu, sastavljeno je od anđeoskih vojska, na vrhu sa Sv. Mihaelom arkanđelom. Uz njega su drugih šest moćnih arkanđela: Sv. Gabriel, Sv. Rafael, Sv. Uriel, Sv. Jehudiel, Sv. Sealtiel i Sv. Barakiel. To su sedam velikih Arkanđela. Svi drugi anđeli od najmanjeg do najvećeg, spadaju u sedam vojska kojima su na čelu sedam velikih Arkanđela.[5] Ovi zadnji su svećenici, koji obavljaju nebesku Liturgiju s kojom je povezana i liturgija na Zemlji. Neprestano prikazuju Bogu cjelokupno čovječanstvo, molitve i žrtve naroda Božjeg. Sedam velikih arkanđela stoje pred prijestoljem Božjim. Neprestano motre lice Božje i ispunjeni su njegovim svjetlom; prelijevaju ovo svjetlo na sav narod Božji. Zagovaraju za sve vas, otvaraju put svima onima koji žele služiti Presvetom Trojstvu i štite sve što je stvoreno. Od prijestolja Božjeg polaze u izvršavanje poslanja koje im Bog povjerava; ne postoji dimenzija u svemiru koja im je nedostupna.

U ovom vremenu Sv. Mihael od mene je primio zadatak da učvrsti moj narod u svakom dijelu svemira, posebno na Zemlji. Pomoći će mojoj djeci proći kroz pročišćenje koje očekuje čovječanstvo i zaštitit će ga od zla.

Dao sam vlast Sv. Mihaelu da rastavi svjetlo od tame među mojim narodom: nikakvo licemjerje neće moći više postojati među onima koji se nazivaju vjernicima i zazivaju moje ime. Prije svega moj narod na Zemlji, treba biti pročišćen od mnogih dvoličnosti i kompromisa sa duhom svijeta. Trebat ćete izabrati: ili sa mnom do kraja ili protiv mene! Ovdje ne mislim na vaše slabosti koje nosite jer ste samo stvorenja, koje razumijem i praštam. Govorim o izdajama, o lažima i željama koje su suprotne mome Duhu, koje gmižu među kršćanima i koje su uprljale i prljaju moje ime. Sv. Mihael neće popuštati onima koji lažu pred Bogom, koji blagoslivljaju ustima a proklinju u srcu, i prodaju pravednike za sitne novce.

Sv. Mihael dobio je zadatak da pripremi moj drugi dolazak; on je moj preteča u ovom vremenu, i dobro zna kako pripremiti one koji su mu povjereni.

Sedam velikih arkanđela, sa njihovim vojskama, neprestano putuju svemirom. Oduvijek, a danas više nego ikad, anđeli imaju zadatak otvoriti put ljudima dobre volje, navijestiti nadolazeće događaje i pomoći ljudima da razumiju ono što Bog priprema. Između anđela i ljudi treba ponovno zaživjeti duboko zajedništvo, predviđeno od Boga još od početka. Ljudi i anđeli u Božjem planu pozvani su na zajedničko upravljanje cjelokupnim čovječanstvom u Božje ime, svatko u vlastitoj originalnosti i poslanju.

Anđeli, odbačeni od strane mnogih kršćana na Zemlji ponovno će se moćno pokazati i dati osjetiti, svima onima koji pripadaju Bogu i doista su mu vjerni. Pojavit će se kroz snove i viđenja kao nikada prije, sa ciljem da pripreme duh pravednika i učine ih sudionicima moga djela.

Stoga molite anđele i sjedinite se s njima, prihvatite ih kao braću koja su u svjetlosti, koja se brinu za vas i žele vam biti blizu. Uvjeravam vas da ćete ubrati velike plodove od zajedništva s njima.

  • Drugo sredstvo, čini skupina osoba koje sam pozvao na poseban zadatak, izabirući ih iz različitih čovječanstava u svemiru, uključujući i ovo sa Zemlje.

Ova vaša braća i sestre sjedinjena su međusobno u mome Duhu i djeluju isključivo u duhu. Oni tvore jednu kompaktnu jezgru, koja djeluje zajedno sa sedam velikih arkanđela; Sv. Mihael, na čelu je te jezgre i odgovoran je za nju pred Bogom.

Znate da je svako tijelo sastavljeno od bezbroj ćelija, i svaka treba funkcionirati da bi održala cijeli organizam. Tako je i u narodu Božjem: svaki vjernik, svaka skupina koja se sjedinjuje da bi živjela u zajedništvu sa mnom, tvori jednu ćeliju koja daje život mom Mističnom Tijelu. Skupina osoba o kojoj vam govorim, izabrana je da bude jedna ćelija posebno aktivna i sposobna aktivirati mnoge druge. Nazivam je Centralna Jezgra, jer je ključni dio moga djelovanja u ovom vremenu i razvija svoju snagu u centru, tj. u srcu moga naroda.

Ne radi se o velikom broju osoba, nije ih više od pedeset, niti se radi o pojedincima koji imaju veće zasluge ili su učeniji od drugih. Radi se o osobama koje su spremno odgovorile na moj poziv i koje su išle do kraja, unatoč mnogim kušnjama s kojima su se trebale suočiti. Bog nikada ne gleda na zasluge neke osobe kada je poziva, nego proniče dubine duha. On traži iskrenost, poučljivost, poslušnost Duhu, što je i prva poslušnost, apsolutnu ljubav i vjernost Njemu, koji vode prema tome da se Bog izabere prije svega, iznad svake stvari i ljudskog interesa. Centralna jezgra sastavljena je upravo od takvog tipa osoba, kojima sam mogao povjeriti specijalno poslanje za ovo vrijeme.

Koje je poslanje članova Centralne Jezgre? Prije svega prikazanje vlastitog života Bogu jednih za druge, tvoreći tako prvu jezgru u svemiru u kojoj muškarci i žene pripadnici različitih planeta, rade rame uz rame za kraljevstvo Božje i žive univerzalno zajedništvo.

Samo snaga Božja omogućava takvo zajedništvo, bez obzira na fizičke distance i čini ga jako djelotvornim na korist cjelokupnog čovječanstva. Tako će jednog dana biti za sve, jer će se ljudi raspršeni po mnogim planetima trebati skupiti i formirati samo jedan narod, narod Božji; samo jedan Pastir i jedno stado.[6] Radi se o postepenom procesu, u kojemu će Centralna Jezgra otvoriti put narodu Božjem, prema univerzalnom zajedništvu.

Članovi Centralne Jezgre na poseban su način sjedinjeni sa svećeništvom sedmorice velikih arkanđela, a tako bi se trebalo dogoditi i u cijelom mom narodu: kraljevsko svećeništvo mojih vjernika, doista ne može biti neovisno od zajedništva sa svećeništvom sedmorice velikih arkanđela, što garantira potpuno zajedništvo sa nebeskom Liturgijom.

Centralna jezgra putuje cijelim svemirom i svugdje nosi navještaj spasenja, sve dok me svaki čovjek ne upozna i ne povjeruje u mene, ne bude kršten u moje ime i ne postane svjestan moga djelovanja u ovom vremenu, nužnosti da bude uglavljen u mene.

Članovi Centralne Jezgre djeluju u svemiru u duhu ali i fizički, jer mnogi od njih pripadaju jako razvijenim čovječanstvima a koji su oduvijek mogli pokriti za vas nemoguće distance; na taj način, gdje ne stiže jedno, stiže drugo. Moja je želja da ova vaša braća moćno djeluju gdje god vam je potrebno.

Centralna Jezgra dodiruje u duhu sve dimenzije svemira, žive kao i pokojne i otvoreno se suočava sa silama zla, da bi zaštitila narod Božji i otvorila put svakom čovjeku dobre volje. Poslanje Centralne Jezgre osjetljivo je i jako zahtjevno, stoga uživa posebnu zaštitu.

Svi članovi Centralne Jezgre pozvani su na prikazanje vlastitog života Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, bezuvjetno i bez kompromisa u korist cijelog čovječanstva. Pozvani su uzeti na sebe križeve čovječanstva, ne da bi bili savladani, nego da bi ih prikazali Bogu i pretvorili u pobjedu moga uskrsnuća; stoga trebaju neprestano prolaziti ono što sam ja već prije prošao, sjedinjeni sa mnom, prolaze neprestano iz smrti u uskrsnuće. Tako oni zagovaraju u korist svih živih i pokojnih.

U članovima Centralne Jezgre djeluju maksimalno duhovno očinstvo i majčinstvo. Oni su očevi i majke čovječanstava, jer se preko njih silno izlijeva Božji život i komunicira se brojnim dušama. Stoga žive u posebnom zajedništvu sa Presvetom Djevicom Marijom i Svetim Josipom; pozvani su da ljube svakog čovjeka bez obzira na različitosti naroda i rasa. Svako dijete Božje povjereno je njihovom očinstvu i majčinstvu bez ikakvih privilegija.

Centralna Jezgra ne postavlja se iznad nikoga niti zamjenjuje Crkvu, tj. narod Božji, nego je jednostavno pozvana da se prikaže Bogu i da djeluje prema njegovim željama, i tako daje poticaj i vitalnost životu cijele Crkve, otvarajući uvijek nove prostore za poslanje mog naroda.

Centralna Jezgra štiti i stoji uz narod Božji, ali nije nikakva hijerarhijska institucija, jer živi po čistim zakonima Duha, koji se ne odnose na hijerarhije nego na službe. Izvršava jednu službu, ali ne daje nikome naredbe, osim silama zla, koje se trebaju pokoriti pred snagom koja izbija. Isto tako ne prima naredbe od nikakve ljudske hijerarhije, jer je pod mojom direktnom vlašću, i ja je koristim po mojoj volji. Ne mogu li to možda činiti?Ne zazivate li me Gospodine? Dopustite onda da činim ono što trebam.

Centralna Jezgra je dar moga Srca čovječanstvu, ako ga želite primiti. Niste dužni vjerovati ovo što vam govorim, jer ste slobodni. Između ostalog, dobro vas poznajem: mjerite svaku moju riječ na vagi vaših interesa, vaše mudrosti, nauka, ljudskih uvjerenja religioznih i socijalnih. Stoga činite onako kako vjerujete. Ipak znajte, ako odbijete ovaj dar, poslije ćete se naći u poteškoći, jer vrijeme brzo teče, i moje djelovanje je isto tako brzo. Ako se ne sjedinite sa mojim sredstvima predviđenim za ovo vrijeme, riskirate da se nađete ne pripremljeni pred promjenama koje vas očekuju. Za vas je jako važno da budete sjedinjeni sa ovim instrumentima. Stoga vam savjetujem da se osjećate u zajedništvu sa Centralnom Jezgrom. Od vas se ne traže velika djela, nego samo da se sjedinite duhovno sa tim sredstvima, po molitvi i vašem bezuvjetnom darivanju Bogu. Sigurno će vam biti na korist.

Nije važno koliko ćete uspjeti vidjeti ili razumjeti moje djelovanje; za sada su potrebne vaša poučljivost i spremnost u vjeri. Jednog dana sve će vam se potpuno otkriti, jer Bog je svjetlo i nema tajni; ipak On štiti svoje darove, sve dok narod ne bude dovoljno zreo i potpuno ih ne prihvati. Stoga djelovanje ovih sredstava, za sada je tiho ali će se postepeno očitovati. U Bogu se sve odvija postepeno i u redu, bez trauma i skandala.

  • Treće sredstvo čine čovječanstva vjerna Bogu koja žive na različitim planetima. Radi se o onim čovječanstvima čiji su praroditelji izabrali od samog početka da će služiti Bogu i ne nose posljedice istočnog grijeha.[7] Stoga se nalaze u totalno različitim životnim uvjetima od vaših, jer zlo nije ušlo u njih i sačuvali su mnoge od originalnih prerogativa, bilo na duhovnoj ili na fizičkoj razini. Njihova civilizacija se brzo razvila i posjeduju puno napredniju spoznaju od vaše, na svim poljima. Oni su ljudi poput vas, i oni također čekaju da budu spojeni sa svom braćom raspršenom u svemiru, da bi ušli zajedno u novo stvaranje.[8]

Ova braća vas jako ljube i stavljaju se na raspolaganje Bogu da bi vam pomogli. Puno puta su bili poslani od Boga da vam priteknu u pomoć, osobito na početku vaše povijesti, kada su vaši preci tek preživljavali. Još i danas oni vam pomažu i ispravljaju mnoga zla koja ste prouzrokovali vama samima i vašem planetu. Bdiju nad vama po Božjem nalogu, i interveniraju iako vam to nije znano, kada se prevelike opasnosti nadviju nad vas; doista su u stanju djelovati na nevidljiv način vama i vašim instrumentima; činili su i mnogo čine za vas. Ne djeluju nikada po njihovoj inicijativi, nego uvijek po Božjem nalogu i u uskoj suradnji sa anđeoskim četama, preko kojih primaju sve upute za djelovanje po Božjim željama.

Vrijeme je da se djelovanje ovih ljudi vjernih Bogu pojača u korist svih onih koji se kao i vi nalaze u jako nepogodnim situacijama. Njihove duhovne i fizičke sposobnosti te znanstvene spoznaje i tehnološke bit će vam na veliku pomoć u ovom vremenu. Ova će vaša braća biti poslana posjetiti mnoge planete, uključujući i vašu. Najprije će se očitovati onima među vama koji su ih spremni primiti. Pomoći će vam razviti moći duše, one koje su nužne za vaše poslanje a koje su nerazvijene u svakome od vas i koje trebaju biti probuđene preko dubokih i osjetljivih duhovnih i fizičkih procesa. Ako budete otvoreni mome Duhu, primit ćete veliku pomoć od ove braće. Neću ih slati onima koji ih žele upoznati iz radoznalosti, još manje onima koji bi htjeli probuditi vlastite moći da bi dominirali drugima.

Znajte da je završilo vrijeme u kojemu ljudi iskorištavaju Božje darove; od sada i ubuduće, milosti će biti darovane onima koji mi žele pripadati i biti u mene uglavljeni. Onima koji su spremni darovati mi svoj život u apsolutnoj iskrenosti i vjernosti. Tko to nije spreman, i tko nema u sebi želju za Bogom, izgubit će i milosti koje je besplatno primio. Tako će se obistiniti moje riječi: „Tko ima bit će mu dano u obilju; a tko nema oduzet će mu se i ono što misli da ima“.[9]

Kada budu završili sa posjetom i pripremom svih onih koje sam ja prosudio spremnima, ova braća iz svemira otvoreno će se očitovati cjelokupnom čovječanstvu na Zemlji i na drugim planetima. To će biti apsolutno mirno očitovanje, samo da bi se probudio onaj dio neodlučnog i opreznog čovječanstva. Mnogi će se probuditi i bit će poučeni i potpomognuti u svemu.

Za neprijatelje Božje, to će biti strašan dan. Ni protiv njih vaša braća neće koristiti oružje niti nikakav oblik nasilja, ali njihovo očitovanje će staviti definitivno u krizu Lucifera i njegove sljedbenike u njihovom planu osvajanja cijelog svemira. Da bi ostvarili te planove, Sotonini sljedbenici su se stoljećima pripremali, ali trebat će se podložiti nadmoćnosti čovječanstava vjernih Bogu i njihovoj potpunoj odanosti Bogu. Za Lucifera to će biti početak kraja, jer neće više moći održavati svoja prazna obećanja da će postati gospodar svemira, i podvrgnuti sebi sveukupno čovječanstvo i darovati svojim slugama moći i privilegije.

Naprotiv, djeca će se Božja radovati poradi zajedništva sa braćom sa drugih planeta koja imaju istu ljubav prema Bogu, istu želju da mu vjerno prikazuju život i da mu vjerno služe. Radovat ćete se i moje će se srce radovati; bit će to početak vašeg oslobođenja.

Za danas ću se ovdje zaustaviti, ali ne bojte se! Vodit ću vas korak po korak prema događajima o kojim vam govorim; ako mi budete vjerovali nećete se naći nespremni. Ne tražim od vas velika djela, nego spremnost da mi se potpuno darujete ostavljajući svaki interes i svaku ljudsku računicu. Vaša je budućnost u Božjim rukama. Moći ćete se s njom suočiti samo uzdanjem u Njega.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“


[1] Pojašnjeno mi je da će navještaj spasenja ići preko granica Zemlje, u cijeli svemir, po moćnoj akciji Duha Svetog^. Bit će to kozmička Pedesetnica. O tome sam više govorila u mojoj knjizi „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“ pogl. 6.

[2] Usp. Mt 13

[3] Usp. Otkr 21, 22

[4] Isus je šire govorio o kraljevskom i svećeničkom narodu u poruci za Božić 2010, objavljenoj na ovoj stranici.

[5] Produbila sam ovaj argument o sedmorici velikih Arkanđela i o anđelima općenito, u knjizi „ Preko velike barijere“ pogl. 3.

[6] Usp. Iv 10,16

[7] Usp. „Preko velike barijere“ pogl. 6.

[8] Više sam govorila o novom stvaranju i o hodu čovječanstva prema njemu, u knjigama „Preko velike barijere“ pogl. 15 i „Ispisati povijest – Svezak I, U Božjoj misli“ pogl. 7.

[9] Usp. Mt 25,29