Posveta Mariji, Majci i Kraljici Svemira

Tebi, Kraljice i Majko Svemira,
povjeravamo univerzalnu Crkvu,
uoči novih vremena
i novih putova
što će ih Božji narod morati prijeći.

Tebi povjeravamo
i posvećujemo tvome Bezgrešnom Srcu
sve anđele, koji ti se klanjaju,
o Marijo, milosti puna,
kao što ti se klanjao arkanđeo Gabrijel.

Tvojemu Bezgrešnome Srcu
posvećujemo sav ljudski rod
u cijelome svemiru,
svako dijete Božje koje traži život.
Neka tvoje krilo, o Majko,
rađa i hrani
svakoga čovjeka dobre volje,
svako Božje stvorenje.

Povjeravamo ti žive i pokojne,
koji gledaju u tebe
s ljubavlju i nadom,
na svojemu putu pročišćenja
prema svjetlost istine
i punini raja.

Povjeravamo ti sva stvorenja
rođena iz Božje ljubavi
i stvorena za njegovu slavu.
U tvojemu Srcu, o Marijo,
neka se preobraze,
i neka se od tvojih stvorenja udalji
svaka sotonska zloća.

Neka tvoje Bezgrešno Srce,
o Kraljice i Majko Svemira,
bude naša utvrda
i zalog budućih dobara.
Neka tvoje Bezgrešno Srce
bude snaga i zaštita
cijeloj Božjoj Crkvi.

Primi naše prikazanje,
našu ljubav i našu zahvalnost.
Podređujemo se
duhu koji je u tebi,
Božjemu Duhu, čistome i bezgrešnome,
koji svemiru daje život.

Zazivamo tvoju moćnu zaštitu
za univerzalnu Crkvu Božju,
nadasve za one koji će u ovo vrijeme,
primiti milost i zadatak
da otvore put čovječanstvu.

Budi blagoslovljena
i neka se sveti ime tvoje
u cijelome svemiru!
U tebe se potpuno pouzdajemo.
Ti ćeš nam znati otvoriti put,
jer si Majka novih vremena.
Amen.