Trojstveno djelovanje – Poglavlje 1 – Točka dolaska i polaska

Trojstveno djelovanje

u „Crkvi Isusa Krista u Svemiru“

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Poglavlje 1

Točka dolaska i polaska

Od 2018. nadalje, formacija Božjeg naroda na Zemlji bila je intenzivna. S početkom 2020. godine došli smo do vrhunca priprema ovih godina. Naviješteno nam je da sada počinje istinsko i vlastito poslanje svakoga od nas i cijele Crkve. Stoga se nalazimo na jednoj točki dolaska i polaska.

Započinjemo sa sažetkom glavnih događaja koji su se dogodili u povijesti Svemira i Zemlje, posebno, onako kako su nam otkriveni. Za mnoge od vas koji nas pratite godinama, ne radi se o novim stvarima. Pisali smo o njima i pojašnjavali ih više puta. Međutim, smatramo da je naša dužnost informirati one koji po prvi put dođu u doticaj s tim argumentima, kako bismo im omogućili da mogu prihvatiti nit vodilju događaja koji su se zbili i koji su nas doveli dovde. Svakako, čini nam se zgodno da se svi prisjetimo tako važnih događaja. Često ih zaboravimo zbog ritma svakodnevnog života i brojnih obveza s kojima se moramo suočiti.

 1. Od stvaranja do velikog Jubileja 2000

Veliki događaji povijesti Svemira, onako kako su nam bili objavljeni, pripovijedani su u našoj knjizi „Ispisati Povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“[2], na koju vas upućujemo, ograničavajući se ovdje na kratki sažetak.

Odmah nakon stvaranja, Lucifer i njegovi demoni pobunili su se protiv Boga. Isto su učinili i neki praroditelji, počinivši istočni grijeh. Iz naših objava znamo da Bog nije stvorio samo jedan par praroditelja, nego više parova koji su tvorili prvu jezgru čovječanstva. Od svih je tražio da odaberu između Njega i Lucifera. Nisu svi praroditelji počinili istočni grijeh. Neki su odlučili služiti Bogu i to su naša braća u svemiru vjerna Bogu. Drugi su ostali nesigurni, treći su se pobunili. Osobito, naši zemaljski praroditelji ne samo da su se pobunili protiv Boga, nego su sklopili savez s Luciferom i njegovim đavlima. Zemlja je stoga najkrhkiji planet i najzaraženiji prisustvom Zla.

Tako je nastala snažna napetost između Dobra i Zla koja će se produžiti do kraja vremena. Učinci svega toga izlijevali su se i još uvijek se izlijevaju na stvorenje i na cjelokupno čovječanstvo. Poradi istočnog grijeha, Bog je preoblikovao izvorni Svemir te je stvorio tri Svemira, smještajući različita čovječanstva prema njihovu odabiru. Postoje stoga Visoki Svemir, nastanjen čovječanstvima koja su ostala vjerna; Srednji Svemir u kojem žive neodlučna čovječanstva; Niski svemir dodijeljen pobunjenim čovječanstvima, gdje se nalazi Zemlja. Čovječanstvo se tako podijelilo i raspršilo na razne planete i u razne Svemire, razdvojeno ogromnim udaljenostima, često nepremostivim.

Bog je obećao praroditeljima jednog Spasitelja, koji bi se trebao roditi na Zemlji kako bi spasio čovječanstvo svega Svemira od mržnje zla te obnovio odnos između čovjeka i Boga, ugrožen grijehom velikog dijela čovječanstva. Na Zemlji, obećanje Spasitelja je bilo živo održavano u izabranom Izraelskom narodu. Bog nije propustio da podari Zemlji muškarce i žene uzdignute svetosti, koji su uravnotežili prisutnost velikog dijela pobunjenog čovječanstva, pridonoseći u pripremi za dolazak Spasitelja.

Napetost između Dobra i Zla prerasla je u otvoren rat u trenutku utjelovljenja Isusa Krista, obećanog Spasitelja. Isus se utjelovio na Zemlji u krilu Presvete Marije. Umro je i uskrsnuo, jednom zauvijek, u korist cjelokupnog čovječanstva Svemira. Na Zemlji je utemeljio Crkvu, kojoj je povjerio poslanje da nosi navještaj spasenja svim narodima Svemira. To je isprovociralo Lucifera i đavle koji su već od početka pokrenuli rat protiv kršćana. Napetost između Dobra i Zla postupno se povećavala sve do prošlog stoljeća.

U XX stoljeću zbili su se temeljni događaji u planu spasenja. Spasiteljsko Božje djelovanje i ono razorno Luciferovo doseglo je maksimalnu razinu. S jedne strane, velika marijanska ukazanja, osobito u Fatimi i Međugorju, figure velikih svetaca i njihova djela koje su prolazile kroz cijelo prošlo stoljeće, s kojima je Bog nastavio obasjavati put svoga naroda. S druge strane, sve neprijateljskije provokacije i ponašanja đavla i buntovnih i pokvarenih ljudi, koje kulminiraju rođenjem „Konfederacije svjetlosti“ 1966 godine. Ova posljednja je jedan savez između planeta pobunjenih prema Bogu, obdarenih vlastitom vojskom, s kojom Lucifer namjerava uspostaviti svoje kraljevstvo u cijelom Svemiru.

Odmah nakon istočnog grijeha, Presveto Trojstvo stavilo je na raspolaganje plan kozmičkih razmjera, koji je još uvijek u tijeku. To je plan uglavljenja cjelokupnog Svemira u Isusu Kristu. Samo po Njemu čovječanstvo može biti oslobođeno od Zla te ući u novo stvaranje. To će biti nova i definitivna dimenzija koja će prihvatiti one koji su vjerovali u Isusa Krista, prikazujući Njemu vlastiti život po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Stoga će svaki čovjek u Svemiru nužno trebati izabrati između Trojedinog Boga i Lucifera. Ništa neće ostati u sredini.

S velikim Jubilejom koji je pokrenuo Ivan Pavao II za 2000. godinu, Bog je utisnuo snažno ubrzanje u svom naumu da uglavi u Kristu sve stvoreno. Čovječanstvo na Zemlji ulazilo je u treće tisućljeće od rođenja Isusa Krista i sve više je bilo ukliješteno od Zla. Bog je tražio od kršćana na Zemlji, koji su pripadali različitim vjeroispovijestima, a osobito Katoličkoj Crkvi, koja predstavlja većinu kršćana Zemlje, da objave svijetu postojanje drugih čovječanstva u Svemiru, jer bi to dovelo do radikalne promjene i ogromnog skoka civilizacije za Zemlju.

Prema onome što nam je objavljeno, Isus je otvoreno govorio svojim Apostolima o postojanju druge braće u Svemiru i podučavao ih je o tome prije i nakon njegovog uskrsnuća. Poradi podjela i otpora unutar prve Crkve, tema života u Svemiru bila je odložena i postepeno zaboravljena.[3] Bog je čekao da Crkva i čovječanstvo sazriju i napreduju.

Međutim, znamo da je Katolička Crkva kroz povijest primila mnoge znakove prisutnosti života u Svemiru. Osobito je u trećoj Fatimskoj tajni, koju je Papa 1960. trebao otkriti svijetu, Gospa govorila o životu u svemiru. Ovaj dio tajne nikada nije javno objavljen. Isto tako u Fatimi, tijekom ukazanja 13. listopada 1917., vjerna braća pratila su Djevicu i pokazala svoje djelovanje u čuvenom čudu sunca. Katolička Crkva je dakle znala.

Bog je želio da Papa, zbog svog velikog duhovnog autoriteta prepoznatog na Zemlji, bude onaj koji će navijestiti postojanje života u Svemiru te tako započeti poslanje evangelizacije svih ljudi u Svemiru. Da je Papa dao takav navještaj, Katolička Crkva bila bi na čelu poslanja, koje bi se izvršilo uz pomoć vjerne braće, sposobne gibati se u Svemiru. Papa bi bio prepoznat kao pastir i referentna točka za druga čovječanstva. Nažalost, sve se to nikada nije dogodilo. Katolička Crkva šuti jednako kao i sve ostale kršćanske Crkve.

 1. Tri izvanredna sredstva i evangelizacija Svemira

Pred šutnjom Katoličke Crkve i ostalih kršćanskih Crkava, s ciljem da ide u susret potrebama čovječanstva u cijelom Svemiru, 2004. godine Bog je stavio na raspolaganje tri izvanredna sredstva: anđele, Centralnu Jezgru i braću u Svemiru vjernu Bogu. O njima smo opširno govorili i zato vas upućujemo na knjige i poruke koje ćete naći na ovoj stranici. Ovdje nam je dovoljno naglasiti zadatak Centralne Jezgre. Ona je sastavljena od muškaraca i žena koji pripadaju različitim planetima. Predstavlja poveznicu između anđela i vjerne braće; to je temeljna jezgra Božjeg naroda, iz koje bivaju rođene druge jezgre; dovršava ono što je započeto sa apostolskim zborom te se nastavilo kroz stoljeća sa svjedocima Isusa Krista. Zbog svega toga prima jednu posebnu zaštitu Presvete Marije i Svetog Josipa.

Bog je povjerio trima izvanrednim sredstvima zadatak da nose po svem Svemiru navještaj spasenja kojeg je izvršio Isus Krist, kao što se trebalo dogoditi od početka, po poslanju Apostola.

U 2011. godini, tri izvanredna sredstva pozvana su još više proširiti svoje područje djelovanja u Svemiru. Osobito, 2. listopada 2011. godine anđeli su bili poslani svuda po Svemiru, s ciljem da pomognu svim sinovima Božjim ući u plan spasenja. Primili su od Boga dodatnu snagu i svjetlost.

U svojoj poruci od 8. rujna 2011.[4] Isus je govorio o budućnosti novog naroda koji se formira u svem Svemiru:

„Želim vam reći što želim od mog naroda i što ću moćno ostvariti:

 • Moj će narod biti bezgrešan, kao što je bezgrešna moja i vaša Majka, Majka Crkve;
 • bit će slobodan i autonoman…formiran od osoba koje su slobodne iznutra…neće biti podložan tiraniji sistema i struktura;
 • bit će svećenički, proročki i kraljevski narod;
 • živjet će u zajedništvu s anđelima i s njima će surađivati;
 • bit će to narod očeva i majki;
 • bit će sastavljen od malih, autonomnih jezgri, koje su međusobno povezane u pravom zajedništvu, po vezi ljubavi. Bit će to male Božje obitelji, koje će formirat tkivo cijelog čovječanstva. Svaka će jezgra intenzivno živjeti u Duhu koji će i očitovati. Živjet će svećeničku, proročku i kraljevsku dimenziju. Bit će vođena samo po zakonima Duha. Neće se više vidjeti mase koje pune vaše trgove i vaša misna slavlja i onda se izgube u sivilu svakidašnjice. Naprotiv, jezgre o kojima govorim bit će žive stanice, žive i dinamične, koje će davati novi život mome Mističnom Tijelu;
 • moj će narod živjeti u univerzalnom zajedništvu. Neće više biti podjela na narode, rase, planete. Čovječanstvo iz cijelog svemira formirat će jednu jedincatu obitelj: obitelj Božju;
 • moj će narod biti meni prikazan. Svatko će prikazati sebe samoga Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, i formirat će moje Tijelo, moju Crkvu. Tada će se čista žrtva uzdizati k Ocu, po Sinu u sili Duha Svetoga. Bit će to žrtva cjelokupnog mog naroda, živih i pokojnih sjedinjena s mojom žrtvom. Moj će narod biti neprestano prinošen pred prijestolje Božje od strane Arkanđela. S njim će se sjedinjavati i čisti duhovi od svih anđela i svetih. Bit će to najveća snaga u Svemiru nakon one Božje, koja će se suprotstaviti silama zla;
 • ovaj će narod pripremiti put mom slavnom dolasku… Postojat će samo jedan Bog i samo jedan narod.“

1.studenog 2011. Sveti Petar apostol, u ime svih svetih, blagoslovio je jezgre koje su se formirale i koje su u nastajanju u čitavom svemiru i u čitavom Božjem narodu. Navijestio je također da će svi sveti, počevši od ovog dana, započeti svoje poslanje koje je Bog želio i koje je predviđeno za ovo vrijeme: prikazivat će svoje molitve posebno za novi narod koji se rađa u čitavom svemiru i za izvanredna sredstva.

Unatoč opetovanim božanskim apelima, Papa nije prihvatio tri izvanredna sredstva, kako je Bog tražio, niti je ikada navijestio postojanje drugih ljudi u Svemiru. Bog dozvolio još neko vrijeme, ali u 2012. je pozvao Katoličku Crkvu u Rimu, druge kršćanske Crkve, moćnike Zemlje i čitavo čovječanstvo Zemlje na odlučujući izbor između Isusa Krista i Lucifera, uključujući sljedeće uvjete:

 • prihvatiti Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja;
 • prihvatiti biti uglavljeni u Njemu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu;
 • prihvatiti stvarnost Svemira takvom kakva jest, a ne prema ljudskim tumačenjima;
 • napokon objaviti prisutnost života u Svemiru čovječanstvu Zemlje, ovoj stvarnosti koja je sve do danas držana u neznanju;
 • prihvatiti postojanje i djelovanje triju izvanrednih sredstava i surađivati s njima.

Krajem 2012. godine nije stigao nikakav službeni navještaj od Katoličke Crkve, niti od drugih kršćanskih Crkava ili drugih autoriteta na Zemlji. Većina čovječanstva Zemlje nastavila je svojim sebičnim i buntovnim putem, nesvjesna stvarnosti Svemira. Bog je stoga odlučio proslijediti na drugačiji način, obraćajući se čovječanstvima iz Svemira koja su mu vjerna.

Početkom 2013. Bog je je dao definitivnu dozvolu završnoj fazi svoga plana uglavljenja u Kristu svega Svemira, jako jačajući njegovo djelovanje i učinkovito započinjući djelo novog stvaranja. Povjerio je zadatak evangelizacije svemira vjernim čovječanstvima.

Ulaskom na scenu triju izvanrednih sredstava nakon šutnje Katoličke crkve, o kojoj smo govorili, Papa više nije bio referentna točka za kršćane u cijelom Svemiru. Da su Papa i Katolička Crkva to željeli, mogli su jednostavno sudjelovati u poslanju evangelizacije Svemira.

Danas je referentna točka za cijeli svemir Sveti Mihael Arkanđeo, slavni preteča drugog Kristovog dolaska, kojemu je Bog povjerio razne zadatke:

 • okupiti Božji narod čitavog Svemira i pripremiti ga za slavni Kristov dolazak;
 • obraniti ga od Zla;
 • osloboditi ga praznih oblika lažne religioznosti;
 • postepeno ga voditi da stoji licem u lice s Bogom, podložan u potpunosti Gospodinovom autoritetu.

Pri slavnom dolasku Gospodina Isusa, Sveti Mihael predstavit će narod Isusu Kristu koji će ga uvesti u novo stvaranje.

6.siječnja 2013., vjerna braća krenula su u svoje poslanje, prolazeći prvo kroz Srednji, a potom Niski Svemir, snažno noseći svugdje navještaj spasenja koje je izvršio Isus Krist. Njihovo poslanje završilo je krajem 2017. godine. Dogodila su se mnoga obraćenja i tako se u Svemiru formirao jedan narod koji prepoznaje Presveto Trojstvo kao jedinog Boga; prihvaća Isusa Krista kao Sina Božjeg, Spasitelja i Kralja Svemira; prepoznaje i štuje Presvetu Mariju kao Suotkupiteljicu, kraljicu i Majku čovječanstva.

 1. Evangelizacija Zemlje

U 2018. godini započela je evangelizacija Zemlje, posljednjeg planeta koji treba biti evangeliziran, koja još uvijek traje. S početkom evangelizacije Zemlje započela je faza Božjeg plana koji neposredno prethodi slavni Kristov povratak.

Isus će se očitovati na Zemlji, ali njegova će se slava istodobno otkriti cijelom Svemiru i u svakoj dimenziji: od Božjeg prijestolja sve do podzemlja i svi će ga vidjeti. Svi ljudi svih vremena i sa svakog planeta okupit će se pred njim i mrtvi će uskrsnuti. Sveti Mihael predstavit će Isusu ljude koji su bili vjerni Bogu. Isus Krist će suditi svakome i podijelit će jednom zauvijek djecu svjetlosti od djece tame. Prvi će ga slijediti u novom stvaranju, drugi će pratiti sudbinu Lucifera i đavala.[5]

Evangelizacija Zemlje je nužna. Mnogo puta nam je bilo pojašnjeno kako je naš planet najsloženiji i najproblematičniji u čitavom Svemiru. Unatoč Isusovom dolasku i prisutnosti kršćana, Zemlja je u stvari ostala poganska. Većina njegovih stanovnika odbacila je i odbacuje Isusa Krista, odbacujući spasenje i klanjajući se mnogim idolima. Đavli bjesne; laž i okrutnost rastu iz dana u dan, na ubrzan način.

Danas je Zemlja u centru pozornosti svega Svemira. Ovdje će se odvijati posljednji događaji Božjeg plana. Isus Krist je to potvrdio u jednom odlomku iz svoje poruke od 3. kolovoza 2019. godine:

„… na Zemlji završiti staro stvaranje i započet će novo stvaranje; završit će stara vremena, a nova će započeti. Živite u izuzetno važnom poglavlju povijesti čovječanstva. .. (Zemlja će) od sada i ubuduće, biti u središtu pozornosti za sve. U izvjesnom smislu, Zemlja će pripadati cijeloj Crkvi Svemira; štitit će je Crkva svega svemira, upravo zato što će se na ovom planetu morati ostvariti spasenje i započet će novo stvaranje.[6]

Bog je želio da njegov narod prisutan na Zemlji evangelizira naš planet. Kroz ove godine na Zemlji se formirao jedan narod koji je prihvatio Božji plan uglavljenja u Kristu čitavog Svemira. Stavio se velikodušno na raspolaganje Bogu. Prihvatio je tri izvanredna sredstva i sjedinjenje s preostalim narodom Božjim prisutnim u Svemiru. Zajedno tvore „Crkvu Isusa Krista u Svemiru“. Tomu smo svjedoci.

Nije to neka nova Crkva, nego je Crkva Isusa Krista, ona prava, jedna jedina i nedjeljiva u cijelom Svemiru. Bog Otac to je potvrdio u poruci od 19. siječnja ove godine[7] u kojoj je jasno pokazao linije svoga djelovanja. Želi intervenirati kako bi podigao čovječanstvo iz nevolje u kojoj se nalazi. Njegov je govor jasan i predlažemo vam nekoliko odlomaka:

„Želim vam, međutim, reći da prava Crkva postoji i uvijek je postojala. Nikada nije izišla iz katakombi, jer se kroz povijest postupno nametala jedna druga struktura, koja se definira Crkvom. Oduvijek su postojale dvije Crkve: ona Kristova, koja pripada meni, i ona Lucifera koja pripada njemu. Dvije različite cjeline, dvije suprotne stvarnosti, prisiljene na suživot u ime hijerarhijskog sistema.

Dječice, došlo je vrijeme da ja odvojim pravu Crkvu od one lažne… Danas dijelim pravu Crkvu od one lažne i obnavljam vječni savez s vama, koji nitko nikada neće moći raskinuti. Savez sa mnom ima samo jedno ime: moj Sin Isus Krist. On je životni savez, On je garancija da ste vi moji.

Od sada i ubuduće, prava će Crkva biti odvojena od one lažne i rasti će. Očitovat će moju snagu i moju slavu. Znajte da postoji samo jedna Crkva, koju je na Zemlji utemeljio moj Sin Isus Krist i koja je prisutna u cijelom Svemiru. Ona prepoznaje Presveto Trojstvo i Mariju Kraljicu, Majku i Suotkupiteljicu čovječanstva. Prihvaća i živi zajedništvo sa svom braćom u Svemiru, svugdje vrši svoje poslanje, donoseći spas živima i pokojnima. Ne postoji neka druga Crkva i neće je biti.

Na današnji dan…  obećavam novo Nebo i novu Zemlju[8] vama i svim muškarcima i ženama dobre volje na ovom planetu koji žele živjeti u pravoj Crkvi Isusa Krista svega Svemira.

Ovaj planet neće biti uništen… ja neću to dopustiti. Imat ćete novo Nebo i novu Zemlju. Vidjet ćete kako planet uskrsava i to će se dogoditi preko preobrazbe ljudskih srca, po mojem djelovanju i djelovanju moje Crkve. Jedan novi narod napokon će živjeti nauk moga Sina, zapovijedi i božanske zakone koje sam utisnuo u srca, kako je trebalo biti od početka. Ovo će preobraziti Zemlju.

Ova preobrazba neće biti rezultat magije ili nečeg izvanjskog za vas, već će se odvijati u vama i preko vas. Postupno ćete vidjeti probuđenje savjesti onih koji su dobri jer će Duh Sveti djelovati u svakom dijelu Zemlje i Svemira kako bi probudio u djeci Božjoj sjećanje na mene, te da bi ih podsjetio na svetost mojih zakona.

A vi, narode moj, živite s vjerom, hrabrošću i ljubavlju i ništa vam neće nedostajati. Zahvaljujem vam na svakom koraku koji ćete napraviti sa mnom. Dobro zapamtite da ćete, od sada i ubuduće, biti apsolutno vlasništvo Presvetog Trojstva, o kojem ćete ovisiti u svemu. Nećete se više oslanjati na ljudsku znanost, na nauk i ljudske tehnologije, nego ćete živjeti u službi Presvetog Trojstva, koje će od vas napraviti jedno novo čovječanstvo. To vam obećavam i blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

Očevim riječima zaključujemo ovo prvo poglavlje, u kojem smo vas podsjetili na temeljne događaje koji su nam objavljeni sve do danas. Sada se otvara jedna nova dimenzija našeg hoda u kojoj će se odvijati drugi događaji na Zemlji kao u Svemiru.

Prisutnošću i djelovanjem Crkve Isusa Krista svega Svemira na Zemlji, i s odgovorom onih koji su prionuli i koji će se prionuti uz samu Crkvu, moćno je započelo trojstveno djelovanje također i na našem planetu. Ono će probuditi duše pravednih i dovest će sve do odabira između Isusa Krista i Lucifera.

Trojstveno djelovanje sve više će sjediniti Crkvu na Zemlji s onom prisutnom u ostatku Svemira. Ono će očitovati pravo lice djece Božje i njegovih sredstava.[9] Osobito će otkriti Gospino lice, potpuno novog stvorenja i sve njezine božanske povlastice. Ovo će biti trijumf njezinog Bezgrešnog Srca, koje će zahvatiti svu njezinu djecu u Svemiru. Ona će preporoditi djecu Božju i pripremit će ih za susret sa proslavljenim Kristom.

U ovoj viziji, pratit ćemo vas našom molitvom i prenosit ćemo vam sve što nam bude objavljeno. Naravno, ne možemo vas zamijeniti u vašim odabirima i u vašem duhovnom hodu koji pripada samo vama.

Mi sa svoje strane, kao članovi Centralne Jezgre,[10] imamo dužnost živjeti u zajedništvu sa  tri izvanredna sredstva i sa Crkvom svega Svemira, kako bismo izlijevali na sav Božji narod plodove trojstvenog djelovanja u ovom vremenu.

Neka vas Gospodin blagoslovi i neka vam daruje svoj mir.

[1] Na ovoj stranici možete pronaći dokument s kojim smo navijestili postojanje i djelovanje „Crkve Isusa Krista svega svemira“

[2]Ispisati povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici” Izdanje „Markras” 2014

[3] Vidi poruku Svetog Petra apostola del 21. kolovoza 2012. „Univerzalno poslanje Crkve”; poruka Svetog Pavla apostola od 30. kolovoza 2012. „Novo vrijeme za Crkvu Božju”

[4] Isusova poruka od 8. rujna 2011 pod naslovom: „Budućnost mog naroda”

[5] Vidi „Ispisati Povijest – Svezak II – Svemir i  njegovi stanovnici“ na stranici 339 – 343

[6] Isusova poruka od 3. kolovoza 2019. pod naslovom : „Na Zemlji započinje novo stvaranje“

[7] Poruka Boga Oca od 19. siječnja 2020. pod naslovom: „Obnavljam moj savez s vama“

[8] Usp. Otkr 21,1; 2 Petr 3,13

[9] Usp. Rim 8, 18-23

[10] Stefania Caterina i Tomislav Vlašić u više su prigoda otvoreno izjavili da pripadaju Centralnoj Jezgri. O tome ćete naći zapise u knjigama te na ovoj stranici.