Posvetna molitva Srcu Marijinu

O Prečisto Srce Marijino,
prepuno dobrote,
pokaži svoju ljubav prema nama.

Tvoga Srca plamen, o Marijo,
neka siđe na sve ljude.

Mi Te beskrajno volimo.
Utisni u naša srca pravu ljubav
da čeznemo za Tobom.

O Marijo, blaga i ponizna Srca,
sjeti nas se kad sagriješimo.
Ti znaš da svi ljudi griješe.

O daj da po tvom Prečistom i majčinskom Srcu
ozdravimo od svake duhovne bolesti.

O daj da uvijek mognemo gledati
dobrotu tvog majčinskog Srca
i da se po plamenu
tvoga Srca obratimo.
Amen.