Studeni 2020

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

8.Biti apostoli danas – 30.11.2020

7.Prepustite se da vas Presveta Marija rađa – 24.11.2020

6.Udruženje Crkve Isusa Krista – 20.11.2020

5.Udruženje Crkve Isusa Krista Svega Svemira – 16.11.2020

4.Prikazanje života po Bezgrešnom Srcu Presvete Marije – 11.11.2020

3.Živjeti odnos s Bogom Ocem – 8.11.2020

2.Ministerijalno svećeništvo – 5.11.2020

1.Svjedočanstvo – 4.11.2020