Udruženje Crkve Isusa Krista Svega Svemira

Udruženje Crkve Isusa Krista Svega Svemira

Crkva Isusa Krista Svega Svemira

Mauro

16.11.2020.

 

Ovaj tjedan, koji nas vodi prema Kristu Kralju Svega Svemira i blagdanu Presvete Marije, Majke i Kraljice Svega Svemira kojeg ćemo slaviti sljedeći ponedjeljak, pozvani smo sve podložiti Kristovoj kraljevskoj vlasti: podložiti svoj život, podložiti sve što dotičemo u svome životu, podložiti dobro i podložiti zlo, podložiti pandemiju, podložiti destruktivnu energiju.

Kao i svake godine, čitanja koja nas u to uvodesu OtkrivenjeSvetog Ivana Apostola[1] ili proroka Daniela iz Starog Zavjeta; sve su to čitanja koja govore o posljednjim vremenima, o onome što se treba zbiti te o ispunjenju. To su čitanja koja su se, nažalost, kod mnogih kršćana ugasila i izgubila snagu. Mnogi su kršćani zapravo izgubili želju da ih upoznaju i da ih iznutra osjećaju živima, da osjete tu riječ koja daje nadu i daje sigurnost. To su čitanja koja govore o slavnom Kristovu povratku: cijela Sveta Misa usredotočena je na slavni Kristov povratak i cjelokupno Apostolsko propovijedanje naviještalo je skori povratak. Nije se još dogodio, iz milosrđa. Sada se nalazimo u vremenu Pravednosti, u posljednjim smo vremenima. Crkva Isusa Krista Svega Svemira, koja je oduvijek postojala i za koju je Bog želio da izađe na vidjelo u ovoj godini, sada treba živo ući u svoj zadatak, jer više nema vremena: njezin zadatak je naviještati slavni Kristov povratakte naviještati Novo Stvaranje. Ovaj je navještaj prisutan u čitavom Starom Zavjetu, kod velikih proroka, osobito u Evanđelju, u Djelima Apostolskim, u poslanicama svetaca i kod mnogih svetaca koji su ga nosili kroz povijest. Danas se spominjemo Svete Gertrude: u njezinim spisima čitamo da joj je Isus rekao “Služit će u posljednjim vremenima”. Luigi Maria Grignion de Monfort također je govorio o posljednjim vremenima te o apostolima posljednjih vremena, govoreći da će biti jači i da će imati više milosti od prvih dvanaest apostola, ne zato što ćebiti bolji, nego zato što će imati iza sebe i zajedno s njima, milost svetosti koja se razvijala kroz povijest. Evo, Crkva Isusa Krista ima taj zadatak.

Razne osobe su nas zvale, pitale su nas mogu li biti dio Crkve Isusa Krista Svega Svemira, rekle su nam da se žele pridružiti ovoj Crkvi, žele biti njezini članovi. Čuli smo u riječima jedne Marijine poruke koje su točke da bi bili članovi ove Crkve[2] i, rekli smo već mnogo puta, da ono što nas čini dijelom Crkve jest kada smo udovi Kristovi. To znači pripadati Isusu Kristu, jer imamo Kristov Duh: “Tko nema Duha Isusa Krista, ne pripada Mu”.[3] Crkva je Božji narod, Crkva je Mistično Tijelo Kristovo, dakle to je djelovanje koja se uglavnom događa u duhu i koja proizlazi iz želje da budemo jedno s Isusom Kristom, u zajedništvu s čitavom Crkvom, koja se spušta s Neba, Novim Jeruzalemom. Biti u zajedništvu s tom Crkvom je nešto jako konkretno, a ne teoretsko; to znači osjećati je blizu, osjećati se dijelom svetaca, osjećati da je svetac “dana” prisutan i pomaže nam, to znači osjetiti vlastitog Anđela čuvara, razgovarati s njim, osjetiti izvanredna sredstva i osjetiti sedam velikih Arkanđela (napominjem vam da se u Otkrivenju govori o sedam velikih Arkanđela). Anđeli i Arkanđeli, kao čisti duhovi, prate narod, prate slavni povratak i pripremaju ga.

Postoji također i jedno konkretnije pripadanje Crkvi Isusa Krista Svega Svemira preko živog prikazanjaza ovu Crkvu, preko jedne posvete u nekoj službi u ovoj Crkvi. Postoje različiti načini sudjelovanja i različiti načini posvećenja; jedan od njih bi mogao biti i taj da konkretno budeš član Udruženja Crkve Isusa Krista Svega Svemira, o čemu smo već govorili. Na web stranici ćete moćipronaći obrazac za prijavu i tako ćetemoći reći: “Ja sam tu”. To je već jedannačin svjedočenja: “Ja sam dio Crkve, želim biti u Crkvi Isusa Krista”.

Između ostalog, u Svemiru svi oni koji su dio Crkve Isusa Krista Svemira nose Znak: onaj križ sa Bezgrešnim Srcem Marijinim u centru. Na web stranici naći ćete objašnjenje o ovom Znaku koje su Otac Tomislav i Stefanija dali u studenom 2016. godine.[4] Svi mi da bismo nosili ovaj Znak bili smo pripremljeni, praćeni, nosada je došlo vrijeme da ga nose svi članovi Crkve, također i na Zemlji. U Otkrivenju, koje upravo čitamo, čujemo Isusa kako govori da zaustavlja Anđela: “Ne idite dok svi ne primeznak na čelu”.[5] Mi se nalazimo u posljednjim vremenima, postoji potreba da se ovaj Znak, koji u sebi nosi snagu, milost i moć, učini vidljivim kao jedno svjedočanstvo. Nositi Znak već je samo po sebi jedno poslanje: bez govora, bez objašnjavanja, znak je onaj koji djeluje (naći ćete ga u objašnjenju na web stranici).

Uskoro ćemo zajedno s vama, s onima koji se učlane u Udruženje, pronaći ćemo također i način da prime Znak, tako da i oni počnu aktivno djelovati. Ovaj Znak nose svi oni koji ozbiljno odluče pripadati novom narodu, koji se prikazuju Bogu po Bezgrešnom Srcu te sudjeluju u Božjem djelovanju uglavljenja svega u Kristu. Gospa se, s obzirom na Znak, izrazila na ovaj način: „To je znak sve moje djece u čijim grudima se događa trijumf moga Srca jer moje Srce trijumfira u vašem srcu. I kada svi budete primili ovaj znak, ispunit će se vrijeme i približit će se povratak moga Sina. Svi oni koji se obrate na Zemlji i u svemiru i postanu dio novog naroda primaju ovaj znak“.[6] Bog Otac, uvijek kada govori o Znaku kaže: „To je znak moga života koji ćete nositi, ne oholo nego ponizno, kako bi oslobađali zatvorenike. Kada zatvorenici vide ovaj znak na vama, podignut će glavu i radovati se jer se približava oslobođenje, dan moje proslave.“

Rekao sam da je naš primarni zadatak naviještati Kristov povratak. To je navještaj koji se treba nositi iz dužnosti, kao svjedočanstvo svega onoga što smo primili, no to je navještajkoji se treba nositi prije svega životom. To je navještaj koji se treba izreći govoreći jednostavno: “Ja hoću, ja želim”, dopuštajući tako da sva sila Crkve koja se spušta s Neba djeluje. Kao što sam već rekao, pokušavamo možda i na brz način upoznati vassa svime što smo primili, s molitvama koje donosimo, saradnjama koje obavljamo, jer vrijeme je ozbiljno. Ova je godina posvećena Duhu Svetom i to je jedna priprema za ono što će se dogoditi sljedeće godine. No sve što se događa na Zemlji, svi događaji, počevši od ove pandemije, nisu događaji koje Bog ne koristi i kojima ne vlada: sve može biti podloženo Bogu i biva podloženo preko njegove djece, preko Njegove Crkve. Sve može biti na slavu Božju kada Njegova Crkva sudjeluje s Njim u uglavljenju svegau Kristu, jer “Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube.“[7] Za djecu Božju nema nesreća, za djecu Božju nema križeva koji ne postaju uskrsnuće, za djecu Božju nema kušnje ili boli koja ne postaje život i punina, jer Bog pobjeđuje smrt; to je već učinio u Isusu Kristu i traži od nas da to učinimo zajedno s Njim.

Stoga molim Presvetu Mariju, Nju koja je Majka Crkve, Onu koja rađa djecu za Crkvu, Onu koja priprema djecu za susret s Kristom, da vodi te da probudi svako da u trenutku začeća. Neka se svaka duša koja je rekla da pred Bogom kada je bila začeta probudi i prihvati radost što je dio Crkve Isusa Krista Svega Svemira, neka s radošću prihvati trijumf Bezgrešnog Srca i s radošću ga predstavi ovom čovječanstvu. Neka ovaj Znak koji nose djeca Božja udalji destruktivnu energiju, podloži Bogu sve pandemije, sve bolesti, tako da sva djeca Božja po svom kraljevskom svećeništvu znaju uzdići svaku kušnju, svaku patnju te da sve bude na slavu Božju, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

1]Usp. Otk 1-5.10-11

[2]Usp. Poruka Majke čovječanstva od 13. prosinca 2018. objavljena u knjizi „Život nije život bez Boga“, str. 60 i na https://premanovomstvaranju.org

[3]Usp. Rim 8,9

[4]Usp. članak „Znak je jedan križ…“ objavljen 1. studenog 2016. na https://premanovomstvaranju.org

[5] Usp. Otk 7,2-3

[6]Usp. Gospina poruka od 23.srpnja 2016. „Znak moga trijumfa“, objavljena na ovoj stranici 8. studenog 2020. zajedno sa razmišljanjem od Maura „Živjeti odnos sa Bogom Ocem“

[7]Usp. Rim 8,28