Blaženstva i dar razuma

10.06.2019

U subotu, Duh Sveti nam je rekao[1] da započinje vrijeme Blaženstava, i danas u Evanđelju navijestili smo blaženstva, navijestili smo ih Svemiru. Slavimo Mariju Majku Crkve i Svetog Josipa, Oca Crkve; to činimo sa sviješću da su njima povjerena Božja djela. Prvo što mi dolazi da kažem, pokušavajući shvatiti blaženstva je: sjetimo se uvijek da ih treba slušati, dopustiti da se spuste u duh, tražeći ono što je gore. Ako vi doista uzmete blaženstva i stavite ih na razinu Zemlje nikada nećete biti blaženi, i iznad svega bi se činila također apsurdnima. Da uzmemo jedan primjer: blago progonjenima zbog pravednosti, moglo bi značiti da je svaki prijestupnik blažen, treba pobjeći poradi pravednosti. Ako ne uzmemo u cjelini Božju riječ, koju nam je Duh Sveti puno govorio da čitamo i ne usvojimo je kako bi nas On mogao podsjetiti na nju kada nam bude potrebno, znajući da mi nismo od ovoga svijeta, nema smisla i ako mi uzmemo cjelokupno ovo djelo trudeći se prilagoditi ga ovom svijetu mi ćemo biti nesretni a ne blaženi. To je ono na što je mislio Duh Sveti kada je delikatno rekao da je netko uzeo Božju riječ kao taoca i bacio je kao neki teret.[2] Zaista, ako je ti staviš u ovaj svijet, ona je teret. Ako ti kažeš: „Trebam biti blažen jer sada se osjećam loše i onda ću poslije biti dobro“, možda malo hrani nadu, ali nije to mislio reći Isus. On je mislio vi ste blaženi, blaženi sada, blaženi sada jer kraljevstvo Božje je ovdje, i sada je, u vama je, kraljevstvo Božje je u vama. Blaženi jer već od sada živite vječnost, blaženi jer izgrađujete novo stvaranje, blaženi jer vam ovo nisu objavili ni tijelo ni krv nego vam je objavio moj Otac koji je na nebesima: „Blago tebi, Šimune Jonin!“[3] Blaženstvo se rađa jer tražeći ono što je gore, ti shvaćaš da je cijela zemaljska dimenzija jedno pročišćenje, jedan prolazak kroz duh svijeta koji nas okružuje sa svih strana, on je izvan nas i u nama. Duh svijeta pomalo nas je sve oblikovao na njegovu sliku i priliku, prljajući sliku i priliku Božju u nama. Uspio je isto tako po krivici, također i to moramo priznati, preko loših pouka koje smo primili od pogrešnih pastira, te od onih koji su nabacali terete na nas. Mnogo puta, u Evanđelju Isus nas naziva blaženim: „Blago vama kad vas vrijeđaju i govore sve zlo protiv vas, vaša će nagrada biti velika.“[4] Ako nisi u ovom stavu onoga što dolazi odozgor, kako kaže Sveti Pavao, kršćani su najnesretniji na Zemlji, jer sve je jedan prolazak kroz kušnje i boli, u nadi za ono poslije, međutim nada za ono poslije je jedan dar koji si već doživio kao blažen ovdje na zemlji i nastavit će se u vječnosti, bez boli i plaća. U ovom tjednu, trudimo se meditirati i primiti sedam darova Duha Svetoga: danas je razum. Duh Sveti budi darove, kako bismo preko tih darova mogli spoznati Božju misao, i preko razuma ući i prodrijeti u ovo o čemu govorim. Mi smo uvijek gledali na Duha Svetoga kao na davatelja karizmi međutim, karizme su usmjerene prema zemlji dok su darovi Duha Svetoga usmjereni prema Bogu. Doista, ti možeš imati karizmu da vršiš ozdravljenja, da vidiš budućnost, da govoriš u jezicima ali te karizme služe za rješavanje problema na zemlji. Darovi (mudrost, razum, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji, savjet), vode te, naprotiv, upoznati Božju misao, vodete da prepoznaš da Bog vodi tvoj život i da sve situacije koje proživljavaš iako ožalošćen ili izmučen jesu blaženstva. Zahvaljujući tim darovima, u tebi se pokreće primarna energija, snaga uskrsnuća, koja ti ne uklanja kušnju, nego te čini blaženim; to je drugačije. Karizma ti uklanja kušnju, dok te dar Duha Svetoga čini blaženim, dopušta ti prepoznati Božje djelovanje koje je u tebi.

Danas mi slavimo Mariju Majku Crkve i Svetog Josipa Oca Crkve. Gledajući po ljudski isto tako i Sveti Josip je bio malo nesretan u svom životu: proveo je život bježeći, neshvaćen, trebao je prihvatiti ono što ne bi htio činiti, između ostalog zaručiti se. Bio je čuvar Sina Božjega, prvi je zajedno s Marijom znao što će se dogoditi sa Sinom Božjim. Ipak, Sveti Josip, uzvišeni pravednik, blažen od vječnosti, čašćen on čitavog Svemira, bio je blažen jer je prihvatio sedam darova Duha Svetoga, iako još uvijek nije bilo Otkupljenja u onima koji su poput Marije i Josipa „crpili s Neba“, darovi Duha Svetoga funkcionirali su u potpunosti. Prije sam govorio: jedini način da bismo bili blaženi je dopuštanje da se pokrene primarna energija iznutra u tebi, te da crpimo snagu Uskrsnuća.[5] Mi smo blaženi jer nas je Gospodin Isus Krist učinio blaženim svojim Otkupljenjem, te nam je dao priliku da to budemo, darom Duha Svetoga. Vratio nam je mogućnost da iznova postanemo sinovi: Blago vama“. Sve je povezano, i sve je u ovom trojstvenom viru, i kako ćeš ući u njega? Sa Vjerom.[6] Prolazak u Vjeri je na svima nama, međutim, nije to vjerovanje ljudskom snagom, nego vjerovanje s Ljubavlju, jer je Duh Sveti onaj koji te vodi k Sinu. Zapitajmo se sada zašto idemo k Sinu: idemo li iz navike, idemo li iz interesa ili idemo iz Ljubavi? Ako idemo iz ljubavi zapitajmo se tko nas je doveo do te Ljubavi, tko nam je dao tu Ljubav, odakle dolazi ova Ljubav: od Duha Svetog! Vidite kako je uvijek u akciji Duh Sveti u nama? Mi smo blaženi ako ga znamo slušati, blaženi ako odgovaramo, blaženi ako potom prepoznajemo darove koje nam je dao; koliko je darova u našem životu koje ne prepoznajemo, koje smatramo kao nešto dobro, normalno, nešto što se podrazumijeva! Blažen sam stoga što živim, što dišem, blažen poradi osoba koje imam pored sebe, blažen što sam susreo ovaj hod, blažen što sam susreo ovaj hod koji me je probudio, blažen jer sam razumio da mogu razmišljati svojom glavom ili bolje sa svojim duhom. Blažen što znam da sam slobodan, otkupljen, sin Božji. Blažen što se mogu odnositi s Njim licem u lice. Blažen iako nosim neku bolest. Ovo je put blaženstava! Blaženi znajući da imamo anđele i Arkanđele oko nas, svete i vjernu braću. Odbacujući vjernu braću mi se odvajamo od blaženstava i ne možemo u potpunosti osjećati ovu radost. Blaženi jer 49 članova Centralne Jezgre mole za nas. Slušanje Gospinih riječi čini nas blaženim. U poruci od 12. rujna 2015.[7] Gospa nam kaže:Ako me zovete mojim pravim imenom a to je Majka, Majka Božja i Majka vaša, onda možete uvijek osjećati radost koja izvire iz moga Srca za vas.“Nije li to jedno blaženstvo osjetiti Marijinu radost, Marijinu ljubav? U jednoj poruci u Međugorju je rekla: „Kada biste znali koliko vas ljubim, plakali biste od radosti.“ Kako se to može znati? Nazivajući je njezinim imenom, Majka, i znajući da imamo jednu majku. Blago nama! Marija također kaže: Iskusila sam bol na Kalvariji: kada sam susrela moga Sina, naši su se pogledi ukrstili u boli, u čistoj boli. Postoji čista bol, djeco moja, to je Isusova bol, bol koja otkupljuje i koja uzdiže stvorenje.“[8]

Čuli smo u subotu da kada susretneš Duha Svetoga, on je također i oganj pročišćenja, jer te uvijek uključuje u čistu bol Isusovu. Blago nama ako nam naš probuđeni razum daje ovo razumjeti. Potom Marija kaže: „Ja susrećem pogled svakog mog djeteta koje trpi, onako kako sam se susrela sa pogledom moga Isusa.“[9] Nije li jedno blaženstvo biti svjestan svega ovoga kada trpiš i ako pozoveš Mariju njezinim pravim imenom, a to je Majka, susrećeš njezin pogled onako kako je gledala Isusa? Mislim da vrijedi trpjeti poradi radosti susretanja Marijinog pogleda, osjećanja Njezine Ljubavi. Ne znam ima li što veće. I dalje Marija govori: „Ovdje sam da vam kažem: pomozite mi! Pomozite mi spasiti duše jer jako puno djece me više ne gleda i ne mogu se susresti s njihovim pogledom.“[10] Vidimo da svako blaženstvo te uključuje u jedno poslanje. Kako? Čini te nositeljem Mira.

Pozvala nas je da budemo svi, osobito svećenici, nositelji Mira. Kako smo to? Kada smo blaženi. Tada također i naši pogledi mogu pomoći Mariji. Marija se obraća svima, ne samo ministerijalnim svećenicima, jer svi smo svećenici zahvaljujući kraljevskom svećeništvu.[11] Dakle kaže: „Potreban mi je jedan narod koji nosi moje ime i koji zna ljubiti majčinskom ljubavlju svu djecu Božju. Ne gubite se u malim životnim stvarima, ne gubite se u vašim afektima, navezanostima, potrebama.[12] Ovdje se odnosi na to da život koji živimo nije život; mi nismo od svijeta, mi smo u svijetu ali ne od svijeta. Tražite ono što je gore. Sva ova blaženstva nas vode u preobrazbu. Jasno je da nas Bog ne želi kušati, Bog nas želi u punini radosti, no jedini put da dođemo do punine radosti je Njegov, mi slijedimo Njega. Prije sam rekao kakvi su Marija i Josip bili na Zemlji. Pomislite na Isusov hod; da je postojao neki drugi put on bi njime išao. Mi trebamo slijediti Njega na Njegovom putu i to je još jedno blaženstvo: blaženi mi koji imamo radost sjediniti naše patnje zajedno s onim Kristovim. Blago nama. Još jednom kažem: ako ovo činimo s probuđenim razumom, tada stojimo licem u lice s Bogom i vidimo da je sve dobro i da nas sve ove situacije mijenjaju i vidimo da mijenjaju i druge oko nas. To su čudesa, to je jedan narod koji ispisuje povijest, koji preobražava povijest. Trudimo se svaki dan, u ovom tjednu, gledati darove Duha Svetoga na ovaj način i probudit će se u nama ovaj blistavi put jer smo narod svjetlosti.

I neka nas Presveta Marija vodi da dođemo do punine Istine te da savršeno prebivamo u svjetlu, neka nam pomogne probuditi sedam darova Duha Svetoga i sve što je utisnuto u našu dušu.

U Ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.


[1] Odnosi se na poruku Duha Svetog od 08/06/2019 pod naslovom Vrijeme blaženstava“

[2] Ista poruka

[3] Mt 16, 13-20

[4] Mt 5, 1-12a

[5] Upućujemo vas na Isusovu poruku „Snaga vjere“ od 18. svibnja 2019. koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju“ Svezak V- 2018 -2019 godine

[6] Ista poruka

[7] Odnosi se na poruku „Moje ime je Majka“ koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju“ Svezak IV od 2014-2017 godine

[8] Ista poruka

[9] Ista poruka

[10] Odnosi se na poruku „Moje ime je Majka“ koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju“ Svezak IV od 2014-2017 godine.

[11] Upućujemo na Isusovu poruku „Budućnost mog naroda“ od 08.rujna 2011. koja se nalazi u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“

[12] Odnosi se na poruku „Moje ime je Majka“ koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju“ Svezak IV od 2014-2017 godine.