Blaženstva i darovi Jakosti i Znanja

13.06.2019

Nastavljamo razmišljati o sedam darova Duha Svetoga i činimo to u ovom novom vremenu, o kojem nam je govorio Duh Sveti u poruci „Vrijeme blaženstava“.[1] Vidjeli smo kako je lijepo započeti ovo vrijeme sa Evanđeljem po Mateju 5,[2] koje započinje s Blaženstvima i onda se svaki dan nastavlja. Govori nam da budemo „Sol zemlje“[3] i „Svijetlo svijeta“[4], da nosimo do punine Isusovu misao, te da Ga u potpunosti prihvatimo u nama, kako bi nam njegova misao mogla darovati puninu radosti. Čitavo Evanđelje Blaženstava vodi nas do toga: da prihvatimo puninu radosti koja je Isus Krist, a ne samo jedan dio. Osim toga nas vodi, s jedne strane na poštivanje propisa i poštivanje zapovijedi i s druge da nadiđemo pravednost pismoznanaca i farizeja, koja je bila vezana za propise te je bila življena u jednoj ljudskoj dimenziji. Jasno je u onom odlomku iz Evanđelja u kojem farizej kaže: „Ja sam u svemu dobar, postim, dobar sam, ne kao ovaj carinik“[5]; Gospodin opravdava carinika. U pravednosti pismoznanca i farizeja, ako pogledamo, prisutna je ona velika osuda koju Gospodin ima prema licemjerju, o kojem je također i nama govorio, rekavši: pazite se licemjerja, pazite se forme, pazite se diplomacije, pazite se kompromisa. Rekao sam prije citirajući jučerašnje Evanđelje i ono od prekjučer, da trebamo biti „Sol zemlje“[6] i „Svjetlost svijeta“[7]. To znači voditi prema punini sav zakon koji se ostvaruje u prihvaćanju Krista, jer je svrha svega zakona pripremiti put za Krista i znati Ga prihvatiti. Da bismo pripremili naš duh da prihvati Duha Svetoga da probudi njegovih sedam darova u nama potrebno je ukloniti svako licemjerje. Također i pismoznanci i farizeji postali su mudri, ne Božjom mudrošću nego ljudskom mudrošću, tumačeći po ljudski također i Božji zakon. Nadam se da sam bio jasan. Nastavljam sa Matejevim Evanđeljem: „Ono što je predmet skandala, ukloni ga, izbaci ga.“[8] Također i ovaj dio Evanđelja, ako razmišljaš na jednoj ljudskoj razini, može se činiti apsurdan, ili, kao maksimalan efekt, moglo bi te opteretiti, pritisnuti, tako da se osjećaš nedostojan, ne pripremljen, nesposoban, može imati efekt da se osjećaš da je nemoguće živjeti Evanđelje i Blaženstva. Sve ono što te sprječava ući u volju Božju, za koju znaš u vjeri da je punina radosti za tebe da je punina, ukloni, ukloni to iz tvoga života. To znači znati ući u Vrhovno Dobro; ostavljajući također ono što može biti dobro za ovaj svijet ali nije Vrhovno Dobro. U subotu ćemo čuti kako naučiti izreći da. Da ne govorimo puno riječi Gospodinu, da ne dajemo mnoštvo obećanja, nego reći da Bogu, Njegovom planu, da onom za što znamo da je punina radosti za nas, dakle Njegova volja; reći „Da prihvaćam, da uzmi me, da vodi me gdje želiš“: to znači prikazati život. Evo, potom čitavo Evanđelje po Mateju o blaženstvima[9] nastavlja se sve do dolaska do savršenog zakona: čini drugima ono što bi htio da se tebi čini.[10]Sve to ako pogledamo i ako napravimo jedan brzi pogled na sav materijal, sve upute i pouke koje smo primili vode u ovo. To je jedna priprema, jedna formacija da budemo sve više otvoreni za ovo. Što će nam pomoći? Sedam darova Duha Svetoga. S ovim probuđenim darovima ti živiš Evanđelje, živiš Isusovu misao, jer Evanđelje kao i Sveti Pavao ili spisi koje imamo, Isusova su misao.

Svako od sredstava koja nam govore vrše svoju službu, da bi nas poveli u Isusovu misao i svatko od nas bi trebao jednako činiti prema bratu i prema sestri, to znači vršiti službu da bismo ga vodili u Isusovu misao. To znači biti očevi i majke prikazani jedni za druge i, kako sam već rekao, pazite kada je jedan savjet, savjet za ono što se tiče zemaljskih stvari, ili nas vodi izvan Božje volje, umjesto da pomognete bratu izbaciti ono što ga sprječava ući u Božju volju, vi mu pomažete da to čvrsto drži. Znamo da su sedam darova: Mudrost, Razum, Savjet, Jakost, Znanje, Pobožnost i Strah Božji. Već smo rekli da su ti darovi međusobno sjedinjeni i u savršenom su zajedništvu. Ako nedostaje jedan, nedostaju svi, ako je potpuno prisutan jedan dar također i drugi su prisutni, možda nisu u potpunosti ali će doći. Svi su međusobno povezani i jedan pomaže drugom, jedan vodi drugom: to je zajedništvo. Vidjeli smo da ovi darovi nisu karizme, i vidite da je to jedan događaj; ako smo razumjeli da darovi Duha Svetoga nisu karizme (vršiti čudesa, govoriti u jezicima, itd.) već se nalazimo u jednom događaju, koji treba pojasniti drugima. Mi trebamo razumjeti događaje i pojasniti i to je već jedan događaj, jer ga kršćani nisu razumjeli. Ne trebamo suditi ako nisu razumjeli, trebamo im pomoći razumjeti. Rekli smo da su karizme usmjerene prema zemaljskim stvarima, vode nas prema tome da tražimo pomoć od Boga kako bismo dobro živjeli potencijalne situacije, interpretirali Boga prema zemaljskim stvarima, i tako je najnormalnije ući u kompromise i u licemjerje, ući u diplomaciju. To je obavezno. Ulaziš da bi obranio tvoje potrebe, tvoje interese, tvoje ideje. Darovi Duha Svetoga, naprotiv, daju ti da umreš tvojim potrebama, tvojim interesima, tvojim idejama, da bi se probudile Božje želje, Božje misli, te da susretneš Božju Misao u tebi i u drugima. Pomažu ti u zajedništvu s drugima, doći do punine radosti, do punine te da svi budemo u istoj misli: jedno srce i jedna duša.[11] Duh Sveti djeluje i vodi u zajedništvo. Vidite kako je to veliko i lijepo. Još jednom kažem: „Kako se ovo događa?“ Vršeći malene prolaske koji su uvijek usmjereni da tražimo ono što je gore a ne ono što je zemaljsko. I kako govori Matej 5: „Gledajte ptice nebeske i ljiljane poljske, tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a sve drugo će vam se obilno nadodati.“[12] Matej 5ne govori da crpimo iz nebeskih stvari da biste imali zemaljske stvari, nego nam pomaže ući u vrijeme blaženstava.[13] Već smo govorili o mudrosti, razumu i savjetu. Danas govorimo o jakosti, koja nije neka ljudska snaga, nego je ona jakost koja ti u vjeri daje ući u Božju misao. Dakle, također i kada bi nam bila potrebna ljudska snaga, jakost, koja je darDuha Svetoga, daje ti spustiti se u duh, omogućuje ti da umreš tvojoj snazi i sposobnosti, kako bi se probudile one Božje, te da Bog bude onaj koji te brani. Duh Sveti ti daje onu jakost koja te vodi u istinsku poniznost, u tišinu, da kontempliraš što će Bog učiniti da te obrani ako ne koristiš tvoju snagu. Daje ti živjeti blaženstva: progonjeni i pogrđivani u pravoj jakosti, onoj Božjoj, koja je jedno poništavanje naše ljudske snage. To je jedna snaga koja se uvijek rađa iz ljubavi, jedina snaga koju imaš je ljubiti. Ljubiti vaše neprijatelje ili one koji vas progone, koji vas proklinju; možeš ako crpiš iz jakosti koju ti daje Duh Sveti kako bi ustrajao u traženju Boga, da bi ustrajao u onim prolascima i u onim kušnjama u kojima pitamo Boga: „Što želiš, Gospodine? Što mi govoriš. Međutim, ja vjerujem, da je i to za moje dobro: pomozi mi.“ Ovo je jakost: reći Bogu „pomozi mi razumjeti Tvoju misao“ a ne tražiti od Njega da poništi neprijatelja ili kušnju. Duh Sveti te vodi u to i ti pobjeđuješ sve kušnje kada uđeš u Božju misao a ne kada nestane kušnja. Ovo je prolazak u jakosti. Dakle, snaga vjere[14], uvijek te vodi u borbu protiv starog čovjeka, starog duha, duha svijeta koji je u nama i oko nas.

Danas govorimo o znanju. Što radi ljudska znanost? Mi mislimo da znanost služi za otkrivanje nečega što nam može pomoći, nečega korisnog. Međutim, vidjeli smo, da su mnoga otkrića ljudske znanosti često korištena u ratne svrhe postajući tako štetna, a ne korisna. Isto tako i svako na izgled poboljšanje života, kao tehnologija, što radi? Pravi nas robovima i umjesto da nam pomogne živjeti, vodi nas u jedno strašno ropstvo gdje se čak predviđa jedan stroj protiv čovjeka. Porobljuje nas, oduzima nam radna mjesta, pretvara kreativni rad u mehanički. To je ljudska znanost.

Znanje u Duhu Svetom naprotiv budi našu kreativnost, našu kreativnost u Bogu. Bog misli i stvara. Što čini Bog kada misli i stvara? Gdje je Božja kreativnost? Mi, koji smo stvoreni na Njegovu Sliku i Priliku, imamo jedan minimalni dio.

Sveti Pavao govori da smo poslužitelji jednog novog saveza i danas, govoreći o poslužiteljima, govori nam o poslužiteljima ne zakona nego Duha.[15] Gospodin je Duh i tamo gdje je Duh Gospodnji tamo je sloboda. Sveti Pavao nastavlja govoreći, da oni koji su pod zakonom imaju kao jednu zavjesu i ako ne uđu u darove Duha Svetoga ne mogu razumjeti Evanđelje i Isusa. Potom kaže, prema kraju, da mnogi ostaju tamo, u zakonu, ne žele razumjeti i neće razumjeti: „Gluhi da ne čuju, slijepi da ne vide i tako se neće moći spasiti“.[16]

Sigurno je onda da Božja kreativnost budi u nama sve ideje, stavove i metode korisne za buđenje našeg identiteta i našeg poslanja u Bogu, jer naš identitet je direktno povezan sa našom aktivnošću. Bog misli i stvara no i ja bih također trebao tako činiti! Djelovati u onoj kreativnosti u Bogu, djelovati u onom identitetu u Bogu. Tada nam Znanje u duhu pomaže konkretno razumjeti, u današnjem svijetu, koje je naše mjesto, što je bolje za nas, razumjeti što nas sprječava ući u Božju volju i izbaciti to; napraviti to za nas i za druge. Ako to zajedno napravimo izgradit ćemo jedno društvo kreativno u Bogu, koje se sastoji od posla, studija; ali u Bogu. I koja je još jednom borba? Protiv starog čovjeka, starih ideja, protiv znanja koje dolazi izvana (od duha svijeta) a ne dolazi iznutra (od Duha Božjeg). U sljedećem susretu kojeg ćemo imati, sa djecom trebat ćemo koristiti znanje od Duha Svetog, da im pomognemo probuditi njihov duh. Jedan od ciljeva Crkve je pomoći formirati nove muškarce i žene originale u Božjoj misli; da bismo ostvarili taj cilj potrebno nam je znanje Božje. Samo malo ću napomenuti Svetog Pavla; ovu poslanicu Korinćanima[17], u ovom tjednu, puno nam pomaže ući u ovo novo vrijeme, vrijeme blaženstava.[18] Gledajte kako, ovo čitanje koje nam je slučajno došlo, nas prati ako ga znamo čitati u Duhu, da probudimo, živimo ovih sedam darova, da živimo u životu u duhu te da uđemo. Cijela poslanica od Svetog Pavla, ako se ne čita polazeći od Duha, nego biva čitana tako da je pokušavamo staviti u jedan ljudski plan, stavlja nas u konfuziju, i daje pronaći također i kontradikcije. Pavao nas definira ministrima novog saveza[19]; ministri znači poslužitelji. Dakle, novost, novo vrijeme je upravo ovo: biti poslužitelji života koji dolazi od Duha Svetog. I to je program koji imamo i to je ono što čini Duh Sveti. Radimo tako, doći ćemo do Trojstva i krenut ćemo još jednom u ovoj dimenziji.

Neka nam Presveta Marija pomogne zajedno sa Svetim Josipom i sa Svetim Antom, kojeg danas slavimo, zaštitnikom mističnog života. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen


[1] Odnosi se na poruku Duha Svetog od 08/06/2019 „Vrijeme Blaženstava“, koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju- Svezak 5, 2018-2019 godina“.

[2] Mt 5,1-48

[3] Mt 5,13-16

[4] Isto poglavlje

[5] Odnosi se na Lk 18,9-14

[6] Mt 5,13-16

[7] Isto poglavlje

[8] Odnosi se na Mt 18,1-11

[9] Mt 5,1-12

[10] Mt 7,7-14

[11] Odnosi se na Djela 4,32-37

[12] Odnosi se na Mt 6,19-34

[13] Odnosi se na poruku Duha Svetog od 08/06/2019 „Vrijeme Blaženstava“, koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju- Svezak 5, 2018-2019 godina“

[14] Odnosi se na Isusovu poruku od 18/05/2019 „Snaga vjere“ koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju- Svezak 5, 2018-2019 godina“

[15] Odnosi se na 2 Kor 3,1-6

[16] Odnosi se na 2 Kor 3

[17] Odnosi se na 2 Kor

[18] Odnosi se na poruku Duha Svetog od 08/06/2019 „Vrijeme Blaženstava“, koja se nalazi u knjizi „Prema novom stvaranju – Svezak 5, 2018-2019 godina“

[19] Odnosi se na 2 Kor 3,1-6