Isus Krist je među nama

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

23.01.2021

Prošli smo, u ovom tjednu, kroz posvetu Presvetom Trojstvu, primili smo i čuli riječi Boga Oca.[1]

Živimo u isto vrijeme ova veličanstvena i strašna vremena, ova vremena u kojima se od čitavog čovječanstva neprestano traži da napravi svoj konačni odabir. Centar ovih vremena, srce svih riječi koje primamo, vodstva koje primamo od Trojstva, Božje ljubavi koja neprestano dolazi pozivati Svoj narod. Srce svega je, rekao sam, ovo Božje djelovanje, ovo djelovanje Presvetog Trojstva, preko svih Njegovih sredstava, od uzvišenih sredstava Presvete Marije i Svetog Josipa, izvanrednih sredstava: Centralne Jezgre, Anđela i Arkanđela i vjerne braće, i potom redovno sredstvo oduvijek, Njegova Crkva, Crkva Isusa Krista svega Svemira koja je također prisutna ovdje na Zemlji; Božja Ljubav, vječna, koja neprestano traži čovjeka, traži Svoju djecu.

Centralna intervencija, najveća ovog vremena, je Isusova Živa Prisutnost. Definirao ga je kao Njegov Međuvremeni Dolazak[2], Živa Očeva Prisutnost Oca koji šalje Sina, kao što je bilo prvi put poradi otkupljenja. Možemo reći da ga šalje s naredbom – iako to nije neka naredba – da ostane s nama sve do Njegovog Slavnog Povratka; dakle to je jedna prisutnost i jedna priprema koju sada vrši, za one koji to žele, one koji ga prihvaćaju, one koji ga traže, i potom će to biti prisutnost vidljiva svima, kako onima koji to žele, tako i onima koji ne žele.

Nije potpuno točno, no mislim da se to može usporediti s Njegovom prisutnošću u onih trideset godina prije javnog djelovanja. Bio je na Zemlji, već je bio, Njegova molitva je bila, Njegova milost je bila; bila je tu sva sila Njegovog Duha, Njegove duše, no bile su rezervirane za nekolicinu; ali sve duše u Svemiru, također i one na Zemlji, dobre volje, osjećale su tu prisutnost. Tako je i sada, On je tu, On je prisutan; čuti ga i sudjelovati s Njim ovisi o tome tko ga prihvaća.

Pozivam vas da iznova čitate Isusove riječi[3], riječi Presvete Marije,[4] Očeve riječi,[5] posljednje koje smo primili, jer gledajte toliko toga je unutra, tamo je objašnjeno sve što trebamo raditi. Poziv koji nam je upućen, rekao bih da je isti kao i uvijek, notreba ga se shvatiti ozbiljno: od nas se traži vjera, jednostavnost; od nas se traži da živimo istinsku poniznost, da znamo da smo stvorenja koja imaju potrebu za svim, i molitva; to su jednostavne stvari. U ovim riječima koje su nam došli reći opisuju situaciju na Zemlji, savršeno opisuju i djelovanje Lucifera i njegovih sljedbenika, no potom daju također opis onoga što Oni žele učiniti – Presveto Trojstvo -, onoga što čine, a od nas samo traže: „Vjerujte mi, molite, budite jednostavni, ponizni i Ja ću djelovati.“

Posljedica ovakvog našeg sudjelovanja na ovaj način, što proizvodi? Proizvodi mir, vodi nas u jedan jednostavan, predan život; posljedica ove vjere, ove molitve vodi nas da živimo kao svjedoci i tamo je naša evangelizacija. Ne traži od nas da činimo, od nas traži da vjerujemo, i On čini, On čini također preko onog što ovo djelovanje donosi u nama; posljedica je mir, da se osjećamo u Očevim rukama i nitko nas ne može ugrabiti iz Njegovih ruku.[6]

U ovim riječima koje su nam rekli, još jednom nam se govori: postoji jedno stvaranje, jedan svijet, jedan način života koji umire i postoji nešto što se rađa. Ovo djelovanje novog stvaranja je jedno Božje djelovanje, nije neko naše djelovanje, to je djelovanje u kojem možemo sudjelovati u stavu koji sam gore spomenuo, to znači kontemplirati ono što Bog čini, u nama i oko nas, no to zahtjeva Vjeru, onu s velikim slovom.

Djelovanje zla je pred nama. To je lakše vidjeti, dotiče nas, uronjeni smo u njega. Vjerovati u Božje djelovanje je prolazak koji se od nas traži. Vjerovati da je Bog taj koji vodi povijest, jer nam je rekao; vjerovati da On želi spasiti ovu Zemlju, vjerovati da se također i zlo treba podvrgnuti Božjoj sili, također i Antikrist, također i Lažni prorok, koji djeluju i za koje smo čuli da su nakrcani okultnim, ezoteričnim moćima. Međutim također i oni se trebaju podložiti pred Bogom, također i oni će na kraju biti oni koji privlače svo zlo k sebi, sve one koji jednostavno ne žele Krista, ne žele Oca i otići će tamo gdje moraju ići. Oni će također služiti za pročišćenje, očistit će ovo čovječanstvo i povest će si sve one koji su im slični.

Čitanja od ove nedjelje,[7]treće kroz godinu, uvijek predstavljaju ovu bitku koja postoji između dobra i zla. Naravno, riječi koje smo čuli o odgovoru Ninive malo su drugačije od onog što mi na Zemlji dajemo. Svi su povjerovali u Božju riječ, pokajali se i promijenili su svoj život. Nažalost kršćani, ne kažem cijela Zemlja, kažem kršćani ovog čovječanstva, ne znam čine li to. Svi kažu da Zemlja ide prema uništenju, svi znanstvenici, svi. U tijeku je ova pandemija koja, čini se, desetkuje čovječanstvo, no Bog Otac nam je rekao, i mislim da je to pred našim očima: „Kršćani se više ne sjećaju da imaju jednog Oca kojem se mogu obratiti, i ne mijenjaju život.[8]“ Oni traže sve lijekove za pandemiju, ali nikome ne pada na pamet reći: „Možda, ako promijenimo život, sve će prestati.“ Želi se zaustaviti pandemiju, ali nastaviti živjeti kao što se prije živjelo, što je nemoguće, jer duh je onaj koji treba promijeniti. Ako se duh ne promijeni, ovoj Zemlji je suđeno, kao što i čini, da loše završi; no imamo Božje obećanje.

Ova bitka između Dobra i Zla postala je sve žešća, postat će još više jer se približavaju vremena ispunjenja, jer Lucifer zna da mu se bliži kraj. Ovdje smo u onoj situaciji gdje on zna da ne može pobijediti protiv Boga, no njegova oholost i njegov bijes i dalje ga čine sve nasilnijim i što se više približavamo kraju vremena, to se više Nebeska Crkva spušta prema nama, to je više Marija prisutna. Sad je Isus među nama i on to zna, osjeća to  i još više se ljuti, sve nasilje, sva zloća koju vidimo upravo je zato.

Također i Sveti Pavao, u čitanju od ove nedjelje,[9] potvrđuje, kao i uvijek, poruku jednog čovjeka koji je susreo Boga. Lijepo je kod Svetog Pavla, jer uvijek u njegovim riječima pronađemo dušu koja je susrela Božju ljubav, bez obzira na njegovu prošlost, bez obzira odakle dolazi; susreo je Boga. I onda, u svakom koraku, iz njegovih riječi se čita ova ljubav prema Bogu, da je cijeli njegov život Krist, njegovo življenje je Krist, njegovo umiranje je Krist, sve; njegov je život pokopan u Kristu, ono što mi kažemo na krštenju. Mi to ispovijedamo na krštenju, ne napredujemo u tome s istom vjerom, snagom. Moram reći danas, ne pravimo grešku govoreći: „Sveti je Pavao jedini.“ Istina je da je jedini u njegovoj originalnosti, no nije jedini koji treba imati ovu vjeru; od svakog se od nas traži ova vjera, od svakoga u vlastitoj originalnosti. Od svih članova Crkve Isusa Krista, koji zajedno sa Presvetim Trojstvom trebaju izgraditi novo stvaranje, traži se ova vjera, ova ljubav prema Njemu: „Moj život je Krist. Sve smatram smećem s u usporedbi sa poznavanjem Krista.“[10] Tada će same riječi koje čitamo ove nedjelje svima postati prirodne: „Tko je oženjen, neka živi kao da nije oženjen, tko posjeduje kao da ne posjeduje…“, ne u smislu da svoju suprugu treba prezirati, nego u smislu da je srce Krist, centar je Krist. Nije u centru živjeti dobro brak, dobro živjeti posao, živjeti dobro, u centru je živjeti dobro s Kristom; posljedica je da sve ostalo dobro živim, kao što sam već rekao: ako imam vjere, molim i jednostavan sam, posljedica je da sam dobro, da sam u miru.

Svi članovi Crkve Isusa Krista – i to je jasno u porukama koje smo primili, u riječima – svojom su nam jednostavnošću i snagom na raspolaganju: Arkanđeli ispred nas, Marija i Isus među nama. Jasno su nam pokazali hod: posvetiti se Mariji, imamo znak, drugo sredstvo, posvete koje okupljaju sve. Isus nam je rekao: „Zazovite Duha Svetog, posvetite se, obratite se Ocu u moje Ime.“[11] Imamo upute korak-po-korak, kako nam je obećano, i ništa nije prepušteno slučaju. Došli smo do toga da se posvetimo Trojstvu,[12] po Presvetoj Mariji, po Isusu u Duhu Svetom. Također i ovo, ako je napravljeno s vjerom, a ne kao neki obred, to je jedino oružje koje imamo protiv ove diktature, kako nam kaže Bog Otac, ezoterizma i okultizma.[13] Protiv toga mi ne možemo ništa, ali Bog može sve; posvećeni možemo.

Rekli smo, na kraju 2020. godine, da se prikazujemo na Marijine nakane. Cijelu prošlu godinu posvetili smo vodstvu Duha Svetoga. Rečeno nam je da živimo ovako i da molimo za sve, dobre i zle: ovo sadrži Evanđelje u sebi; ako se sjećate poruke svetog Mihaela uoči Svih Svetih, bio je to sažetak Evanđelja.[14] Živeći na taj način mi smo Njegova Crkva. Živjeti tako doista je jedna sila koja pobjeđuje svijet.

Međutim, ovdje stavljam jednu opasku, jer to osjećam, mislim da ne govorim ništa loše: kad imamo neki problem, imamo jednu situaciju, trebamo napraviti neke odabire, trudimo se i poduzimamo mnoge inicijative; kada smo pomalo sve isprobali, kažemo: „Ne preostaje mi drugo nego moliti“, gotovo kao da kažemo: „Do sada sam sve pokušao, pokušat ću također i moliti“. Ili također: „Sve sam učinio, sada molim Boga da On učini sve što sam ja pokušao učiniti, da On to dovrši.“ Ovo nije lijepo. Mi bismo trebali naučiti živjeti suprotan stav. Bilo što, što trebam napraviti, ma od najjednostavnijeg do najvećeg, od odabira, od problema, od svega, također i ujutro, u poslu, u svemu, u obitelji, zašto ne krenemo od molitve?

Kada kažem od molitve, nije da moram izmoliti tri krunice. Molitva znači krenuti od one žive Isusove prisutnosti koja je tu, onda polazim od Njega, polazim tražeći Duha Svetoga, počinjem se posvećivati Mariji, ali jednostavno, nema potrebe čitati cijelu molitvu svaki put. Molim, slušam i polazim, a ne suprotno: polazim i onda molim. Molitva je naš odnos s Bogom, ona je najjače oružje koje imamo, u bilo kojoj situaciji, problemu, svemu, i ne samo našoj. Vidimo da u Svijetu nije dobro, beskorisno je govoriti: „trebali bi ovako napraviti, trebali bi ovo napraviti“. Ili nam netko predstavlja svoje probleme; beskorisno je dati mu rješenja. Što mogu ja učiniti? Molim, prinesem ga Bogu. Prinosim Bogu ono što gledam u vijestima i to postaje prelijepo sredstvo za molitvu. Koliko stvari mogu čuti u vijestima za prinijeti Bogu, podložiti sili Božjoj, blagosloviti cjepiva, blagosloviti liječnike, blagosloviti viruse, blagosloviti političare, blagosloviti one koji trebaju odabirati; ne ulaziti u osudu, ne ulaziti u neko rješenje, dati rješenja; moliti, prinijeti Bogu: to je jedan svećenički zadatak, jednostavan, koji oslobađa. Zašto oslobađa? Jer me oslobađa ako sam u vjeri, to jest ako znam da to prinosim onom koji može sve – „Bogu nije ništa nemoguće[15] – dakle ne govorim u prazno, ne vapim, ne tražim od nekog kralja, da kažem li dobro, kažem li loše, on mi daje ovisno o njegovom raspoloženju. Prinosim to jednom Ocu, razgovaram s Ocem, molim s Njim. Ne samo da molim Njega, nego molim s Njim, jer kažem vam da se i to događa. Molim s Isusom Oca, molim s Marijom Oca; lijepo je! Molim s našim pokojnima Oca, ne „molim za naše pokojne“; ovo je ljepše! Tada se osjećam lagano – vjerujte mi, pokušajte – jer tada mi ne ostaju problemi, situacije, ne ostaje mi strah od nekog rata koji izbija, strah, što će se ovdje dogoditi, što će se tamo dogoditi; to sam povjerio Ocu i kontempliram; ulazi mir.

Gledajte, kao što nam je Bog Otac s pravom rekao, mi smo uplašeni poradi ove pandemije, uplašeni smo poradi rata, vidimo djelovanje zla, to se vidi, no On je otvorio jedan scenarij s ovim riječima u ovoj godini, govorio je o diktaturi ezoterizma.[16] To je jedan sukob, odnosno doveo nas je do korijena zla. Zašto je to učinio? Da bismo mogli moliti! Kad nas On obavijesti, otkrije nas, On ne želi držati tajne – Lucifer ima tajne –On je svjetlo i želi razgovarati sa djecom, ali kao dobar Otac, u svojoj ljubavi, to čini u mjeri u kojoj mi hodamo, ne baca nekome tko ne zna nositi, tko ne može nositi.

Ja to čitam kao jedan korak rasta koji nas je sada ovdje doveo, jer mnogi će mi reći: „To se oduvijek znalo.“ Ako to slušate iznutra, to je spoznaja na drugačiji način. Svi znamo da postoji ezoterizam, slažem se, ali uronite se unutra da osjetite ovu diktaturu ezoterizma i vidjet ćete kako djeluje. I kao uvijek, kad se zlo počne otkrivati, to je početak kraja. Kada se Lucifera počne vidjeti, to je početak kraja, jer on želi biti skriven, on djeluje skriveno. Dakle naša je dužnost, sada, razumjeti da je korijen tamo, moliti  bez straha, bez zabrinutosti, isto tako i ovdje ćete se osjećati oslobođeni i oslobađat ćete druge, to će biti jedan egzorcizam, bez vršenja akrobacije, to je jedan egzorcizam.

Naravno, Bog Otac uvijek nam je dao primijetiti: ako ne živimo ovako u svjetlu, koji je najlakši put? Izgubiti vlastiti identitet, ući u jednu jedinu religiju u kojoj se svi slažu,[17] izgubiti duh i staviti se na ljudsku razinu. Dakle, ljudska je razina političkog, ekonomskog, također i vjerskog dogovora: ti pustiš da prođe jedna stvar, a ja prihvaćam neku drugu. No ovdje postoje dva stupa koja se ne mogu ukloniti, i koja mi ne želimo ukloniti: Presveta Marija i Euharistija. Problem za okultizam i ezoterizam, koji im ne dopušta da prijeđu određenu granicu, su Presveta Marija i Euharistija; tamo ne prolaze.

Marija Majka i Kraljica novog stvaranja i Suotkupiteljica, bitka koja je u toku bitka je između djece Zmaja i djece Presvete Marije, u ovoj borbi je  Isus koji živ dolazi među nas, Bog Oca koji ga je poslao, i ovdje nitko ne prolazi.

Vraćam se onda da kažem,to je jedan od onih razloga poradi kojih „kada se sve to dogodi, podignite pogled prema nebu, jer je vaša nagrada blizu.“[18]

Imamo Isusa, imali smo ga već u Euharistiji, naravno, ali sada još i više s ovom prisutnošću u njegovom međuvremenom dolasku. Dakle, imamo sva sredstva. Mi znamo da bez Marije ne možemo. Imamo Euharistiju, onda živimo Euharistiju, kao svećenici, moleći, prikazujući se, sa svim koracima koji su nam pokazani, ne želim sve ponavljati. Budimo sjedinjeni s Marijom i svim njezinim sredstvima i u miru kontemplirajmo Božje djelovanje.

Što sve ovo zahtijeva? Jednostavnost, molitvu, prikazanje te dopuštanje Bogu da ispiše povijest. Bog nije došao da nas optereti, nije došao da nam da hrpu stvari za napraviti; Bog je došao spasiti svoj narod, među svoj narod.

Kao što smo već nekoliko puta rekli, imamo sve. Imajući Isusa među nama, svjesni da je Isus pobijedio svijet, mi smo već pobijedili; trebamo samo, u vjeri, hodati blizu Njega, uz Njega, zajedno s Njim i onda ćemo također i mi pobijediti svijet.

I dalje povjeravam sve Presvetoj Mariji, svim izvanrednim sredstvima, na poseban način povjeravam Plamenom Srcu Svetog Josipa, Presvetom Srcu Isusovom i Bezgrešnom Srcu Marijinu, cijeloj ovoj Crkvi ovdje na Zemlji. Povjeravam sve bolesne, povjeravam sve patnike, umiruće; povjeravam sve dimenzije života koje dotičemo, posla, obitelji, da sve postane … ono bojno polje na kojem Isus Krist, zajedno sa svojim sredstvima, može djelovati i da svatko od nas, svatko od vas dopusti ovo Božje djelovanje, svojom jednostavnošću, svojom vjerom i svojom molitvom, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. poruka Boga Oca od 16. siječnja 2021. „Vrijeme koje dolazi“, objavljeno na https://premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Isusova poruka od 24. prosinca 2020. „Duše zaručnice“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Isusova poruka od 05.siječnja 2021. „U moje ćete ime pobijediti“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[4] Usp. poruka Presvete Marije od 31. prosinca 2020. „Posvećeni za službu Ljubavi“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[5] Vidi nota 1

[6] Usp. Iv 10, 27-30

[7] Usp. Joel 3, 1-5.10; 1 Kor 7, 29-31; Mk 1, 14-20

[8] Vidi nota 1

[9] Usp. 1 Kor 7, 29-31

[10] Usp. Fil 3, 8-11

[11] Usp. Isusova poruka od 05.siječnja 2021 „U moje ćete ime pobijediti“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[12] 17. siječnja ove godine obnovili smo posvetu Presvetom Trojstvu

[13] Vidi nota 1

[14] Usp. poruku Svetog Mihaela Arkanđela od 31. listopada 2020 „Gospodin će doći sa svim svojim Svetima“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[15] Usp. Lk 1, 36-37

[16] Vidi nota 1

[17] Vidi nota 1

[18] Usp. Lk 21,28