Punina vremena

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

23.10.2020

Jedno od pitanja koja su nam često dolazila jest, zašto smo tek sada izišli i predstavili se kao dio Crkve Isusa Krista svega Svemira. Kao što sam rekao, Crkva Isusa Krista svega Svemira oduvijek je postojala i, u svakoj epohi, Gospodin Bog se uvijek približavao svom narodu, svojoj djeci preko različitih sredstava, svaki put prikladnim za to vrijeme, za tu epohu i uvijek se na mnogo načina približavao kako bi pomogao čovjeku da napravi svoj hod. Njegov hod probuđenja, probuđenja vlastitog identiteta, probuđenja vlastite slike i prilike s Bogom, ono probuđenje koje ga treba voditi da postane dijete Božje. To je put koji uključuje preobrazbu čovjeka na svakoj razini, na razini duha, na razini tijela. To je jedan hod koji će završiti tek u Novom Stvaranju, koji nastavljaju također i naša braća u Čistilištu, pa i oni koji su u Raju nastavljaju ovaj hod.

Dolaskom Isusa Krista, njegovim prvim dolaskom, Gospodin je uspostavio Crkvu Isusa Krista svega Svemira, uspostavio je na Zemlji u korist svega Svemira, onu Crkvu koja je do sada bila u skrovitosti, i koja je sada trebala izići. Ja kažem, trebala je, nismo mi to htjeli, Gospodin je želio da iziđemo na vidjelo, zašto? Bog uvijek djeluje u punini vremena. Božji su planovi nepromjenjivi, mogu čekati stoljećima, generacijama, no prije ili kasnije se ostvaruju. Bog za ostvarenje svojih planova može promijeniti osobe, no nikada ne mijenja svoje planove. Može promijeniti sredstva, ali nikada ne mijenja svoje planove. Dakle, jedan od motiva zašto baš sada? Jer je Bog sada smatrao da je prisutan jedan narodna Zemlji, smatrao ga je spremnim, spremnim za izlazak, spremnim svjedočiti. Upravo sada također i zato što u ovih 2000 godina, ono što se nazivalo Crkvom, katolička vjeroispovijest, nije uvijek činila ono što bi Bog želio. Bog je čekao, molio, slao je mnoga sredstva, slao je svoju Majku, sada je vrijeme kratko i Crkva treba izaći.

Tko pripada Crkvi Isusa Krista svega Svemira? Tko joj može pripadati? Gospa je bila jasna u poruci od 13. prosinca 2018. godine,[1] čitam: „Želite li također i vi biti dio Crkve Isusa Krista svega svemira? Ako to želite, od vas se traže tri stvari: 1) darovati potpuno život Trojednom Bogu, po mome Bezgrešnom Srcu; 2) živjeti jednim cjelovitim životom, u poštivanju božanskih zakona koji su vam objavljeni po mom Sinu Isusu u Evanđelju; upisani su također i u vama i Duh Sveti ih drži živima u vašem duhu; 3) vjerovati u postojanje drugih Božjih sinova u svemiru, koji zajedno s vama tvore njegovu Crkvu, jednu i nedjeljivu; živjeti s njima u zajedništvu duha i molitve. (…) Crkva na Zemlji, kao što ste vidjeli sve do danas, podijeljena, opterećena duhom svijeta, zaražena mnogim štetočinama, morat će ustupiti mjesto istinskoj Crkvi Isusa Krista, koja živi i kuca u svem Svemiru. Nemojte biti uznemireni ovim i ne skandalizirajte se jer Bog treba pročistiti svoj narod; to je jedan čin pravednosti i milosrđa.“

Crkva Isusa Krista svega Svemira, uspostavljena na Zemlji u korist svega Svemira, uvijek je bila redovno sredstvo kojim se Bog služio i uvijek će se služiti. Crkva je uvijek imala samo jedan zadatak, pratiti Božji narod, pripajati ga u zajedništvo, odbacivati zlo, krstiti i naviještati. Uvijek je imala zadatak koji je Isus ostavio prije nego je otišao: „Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje.[2] Istjerujte zlo, liječite bolesne, uskršavajte mrtve.[3] Za vršenje ovog zadatka, već od početka bi se trebala sjediniti sa čitavim čovječanstvom Svemira koje se oduvijek prepoznavalo kao vjerno Bogu. Trebala se sjediniti s onima koje mi nazivamo “vjernom braćom”, oduvijek, kako bi formirali jedan jedini narod, istjerivali zlo, istjerivali Lucifera, kneza ovoga svijeta kojega je Isus osudio i pobijedio  svojim Otkupljenjem, te tako dopustiti slavni Kristov povratak. Znate kako su se stvari odvijale.

Ako gledamo od prošlog stoljeća, s ukazanjima iz Fatime, Presveta Marija žurno je pokušavala formirati ovaj narod. Presveta Marija je počela govoriti, predstavljati se s braćom vjernom Bogu u Svemiru, i to je učinila jer se prolaskom kroz stoljeća sama Crkva na Zemlji nije mogla nositi sa zlom. Zlo je raslo, jačalo. S ukazanjima Presvete Marije u Međugorju ovaj se proces nastavio i dosegnuo je svoj vrhunac. I tako je nakon Velikog Jubileja 2000. godine Božje djelovanje išlo sve brže, sve više se intenzivirajući, zašto? Stoga što smo u vremenu slavnog Isusova povratka, i kako je prva Crkva snažno naviještala Isusovu smrt i uskrsnuće, sada je to dužnost, obveza je, to je naš život, naviještati Isusov slavni povratak, naviještati ostvarenje svih njegovih obećanja, sve dok se ne zaključi plan spasenja.

To je jedan program Presvete Marije, Majke Crkve, Majke Božje i naše Majke, Presvete Marije koja rađa novi narod, rađa novu Crkvu. To je jedan zadatak koji je Presveta Marija uvijek imala i što smo već pročitali u Postanku: „Zgnječiti glavu zmiji.“[4] Marijin narod pobijedit će zmiju, staru zmiju, Crkva Isusa Krista, istinska Crkva koja je marijanska ili nije Kristova Crkva, ili dopušta da je vodi i rađa Presveta Marija Suotkupiteljica, ili nije Crkva Isusa Krista. Ako se udalji od Marije, ako Mariju stavi u drugi plan, ako ne stavi u centar Presvetu Mariju i Svetog Josipa, kao oca i majku, ako ne bude iza njih i ne dopusti da ju oni preobraze, izgubit će iz vida svoje poslanje i svoj identitet i neće više biti Crkva. Govorim vam ove stvari i prepuštam vama da čitate između redova …, zašto smo sada izišli? Pogledajte što se događa, znajte čitati znakove vremena.

Naviještati povratak Isusa, jedinog Spasitelja, jedinog lijeka za zla čovječanstva, zadatak je Crkve, jedne Crkve koja treba voditi svoju djecu k Mariji i Isusu, Crkve koja ne dovodi u pitanje djelovanje Presvete Marije, koja se ne postavlja osuđujuće, računajući može li Presveta Marija, treba li Presveta Marija. Jedna crkva koja se stavlja također i iznad Blažene Djevice Marije je crkva koja je izgubila svoj identitet, to je crkva koja je izgubila vlastiti put, postala je jedna struktura koja vrši mnoga humanitarna djela, koja dobro govori, čini mnogo dobra, ali ako je izgubila vlastiti identitet gubi motiv svog postojanja, „ona je poput soli koja, ako ne posoli, beskorisna je , ona je poput svjetiljke koja, ako se ne postavi na planinu, beskorisna je“, služi samo da bude izbačena.

Zašto mi sada izlazimo? Jer Bog uvijek djeluje u punini vremena, jer Bog je milosrđe, dobrota i milosrđe, no on je i pravednost. Stoga što Bog ostavlja vrijeme, generacijama i generacijama, no mora ići dalje, jer Bog može čekati, ali zlo je previše napredovalo, njemu se treba stati na kraj, a samo Crkva Isusa Krista ga može zaustaviti, a ne humanitarna djela. Samo Trojedini Bog, po Sinu u Duhu Svetom, i Presveta Marija mogu ga zaustaviti, a ne ljudski mir, ljudski dogovori, ljudski sporazumi. Bog djeluje u punini vremena. Bog ljubi svoju djecu, Bog ljubi ovu Zemlju i ne želi izgubiti ni Zemlju niti djecu.

Ne zaboravite da su Međugorska ukazanja posljednja marijanska ukazanja. Mislite li da možemo živjeti bez žive Marijine prisutnosti među nama? Vi odgovorite. Zašto u ovo vrijeme? Ne zaboravite što je Marija neprestano tražila u svojim ukazanjima, mislite li da su učinili ono što je Marija tražila? Je li to učinila Zemlja? Pođite od Fatime, pođite, ako želite, od Lurda, pođite od La Salette, dođite do Međugorja. Mislite li da je Gospa došla na Zemlju kako bi se stavila pod sud nekog prelata, koji će je proučavati, koji će joj prirediti neki ispit iz teologije da vidi je li dostojna govoriti? Ili je došla spasiti svoju djecu? Mislite li da je onaj tko se trudi spasiti djecu od Marije jedan otac ili jedan gospodar? Zašto u ovo vrijeme? Jer je ovo posljednje vrijeme, jer više nema vremena.

Marija nam je govorila 24. lipnja 2019., gdje su sve upute koje su nam došle napravile jedan skok naprijed i još jednom je bilo ubrzano vrijeme i odatle je sve išlo mnogo brže, brzo u jednoj jasnoj podjeli između Crkve i ne Crkve, između djece Božje i djece tame. Dakle, pročitat ću vam što je rekla 24. lipnja 2019.[5]

„Dječice, Crkva Isusa Krista svega Svemira mora imati karakteristike moga Srca: treba biti Majka. Zapravo moje prvo poslanje je biti Majkom Božjom, Majkom Božje djece i Majkom Crkve svoga Sina. Stoga je ova Crkva majka, jer neprestano rađa Božju djecu, rađa ih za život. Moje Bezgrešno Srce izlijeva svoju bezgrešnost na Božji narod, koji stoga mora biti bezgrešan. Crkva Isusa Krista je dakle, majka i bezgrešna je. Ona je misionarska Crkva koja neprestano i snažno naviješta Kraljevstvo Božje. Dječice, ne dajte se prevariti onim što nažalost čujete iz usta velikih predstavnika službene Crkve: oni vam govore o „Crkvi koja izlazi, Crkvi poput poljske bolnice“. To nije tako. Poslanje Crkve jest to da neprestano rađa Božju djecu za život Presvetoga Trojstva. To ih čini cjelovitim, slobodnim, sposobnim izabrati dobro i odbaciti zlo, da bi susreli svako dijete Božje kako bi mu dali život. Sada je vrijeme da ova Crkva, koja je sjedinjena s onom koja je u svemiru, nosi svoj navještaj svojim životom; vlastitom doktrinom, vlastitom liturgijom i vlastitim sakramentima, sa svim onim što je primila kroz ove godine. Sve to formira zaista veliki polog vjere, nade i ljubavi. (…)

Vaše će kuće stvarno biti svetišta. One će privući čovječanstvo dobre volje koje će moći vidjeti drugu Crkvu, moći će vidjeti ono što još nije vidjelo na Zemlji. Ja želim da ova Crkva bude siromašna, tj. da ne bude bogata s puno novca i sredstava, već bogata i moćna u vjeri, u nadi, u ljubavi, u nauku i čudesima, u svemu onom što će vam Bog dopustiti da izvršite jer vrijeme istječe, djeco moja. Bog mora djelovati da bi spasio Zemlju od onog dijela čovječanstva koje želi uništiti sve i svakoga. (…) Blagoslivljam, zajedno sa Svetim Josipom, sve vas i ovu Crkvu koja će preko vas biti utemeljena na Zemlji. Dobro zapamtite da ste vi oni na kojima Bog utemeljuje ovu Crkvu, koja je savršeno sjedinjena sa Svetim Petrom, s apostolima, sa svim Božjim sredstvima. Danas, na ovoj Zemlji, vi ste oni na kojima Bog utemeljuje Crkvu Isusa Krista svega Svemira.“

Zašto baš sada? Nitko od nas, ne može reći u ime svih, rekao bi za sebe: spremni smo. Bog nam je rekao: spremni ste. Nitko od nas neće reći da je sposoban za ovo djelovanje. Nitko od nas ne osjeća želju da želi biti onaj koji osniva Crkvu, noge nam drhte samo razmišljajući o tome. Međutim, kao što sam rekao, od Fondacije nadalje okupio se jedan narod, taj je narod postao mnogobrojan, nas je jako puno. Taj je narod napredovao, taj je narod rastao i taj je narod sada pozvan živjeti sve ono što je čuo, primio i prepoznao. Živjeti ne da bi nametao, ne da bi se osjećao većim, nego živjeti jer je okusio život, okusio je Krista, okusio je Njegovu ljubav. Počeo je dodirivati veličinu, neizmjernost, dubinu ove ljubavi i ne može a da ne živi ovako.

Kao što sam već rekao, kušnje su nas ujedinile, ojačale su nas, kušnje su učinile da iskusimo da se s Bogom dobro osjećamo na križu, s Bogom se dobro osjećamo u grobu. Kušnje su nam dale da živimo Evanđelje, Blaženstva. Kušnje su omogućile da se cijelo Sveto Pismo pretvori u život: „Ljubite svoje neprijatelje”, prikazati život za one koji nam nanose zlo, prikazati život za one koji nas bacaju. Mogu vam reći da nam je rečeno sve što nam se događa. Bog nam nikada nije dao da podnosimo nešto a da nas prethodno nije pripremio i zatražio naše prihvaćanje. Rekao nam je: „Istjerivat će vas iz sinagoga”,[6] kao što je Isus Krist rekao svojim apostolima. Evo, ovo je naše svjedočanstvo, zašto sada? Jer je došlo je vrijeme da podijelimo „dragocjeni biser“ koji smo pronašli, da podijelimo sa svima da smo pronašli Božji život.

Grlim vas i blagoslivljam u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.


[1] Usp. Poruka Majke čovječanstva objavljena u knjizi „Život nije život bez Boga“, na stranici 60 i na https://premanovomstvaranju.org

[2]Mk 16,15

[3] Mt 10,1.8; Mk 6, 12-13; Lk 9, 1-2

[4] Usp. Post 3,14-15

[5] Usp. Poruka Presvete Marije pod naslovom „Ja sam Majka Crkve“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – Poruke i Razmišljanja 2018-2019 svezak 4“, na stranici 51 i na https://premanovomstvaranju.org

[6] Iv 16,2