Božje svjetlo odgoni tamu

Božje svjetlo odgoni tamu

5. Siječanja, 2017. – Uočnica Svetkovine Bogojavljenja

Poruka Svetog Mihovila Arkanđela

Svijetlite kao Kristove zvijezde

„Predraga braćo i sestre, narode svemira,

naviještam vam veliku objavu Božjeg naroda cijelom svemiru. Sa današnjom svetkovinom započinje vrijeme velikog očitovanja sinova Božjih i sinova Sotoninih. Cjelokupna povijest čovječanstva vodila je k ovome. Sada je vrijeme da se ispuni sve ono što je zapisano; ono što je zapisano u misli Božjoj, u vašim srcima i u srcima svih generacija koje su vas prethodile.

Očitovanje Božjih sinova je prije svega očitovanje njihova Stvoritelja. On vas je stvorio za svoju slavu i ova se slava treba očitovati. Svjetlost koju je Bog utisnuo u vas treba zasjati i odagnati tamu. Bog će proslijediti u ovoj godini tako da njegov narod bude sve vidljiviji. Nastavit će se evangelizacija niskog svemira i Bog će je snažno ubrzati, kako bi navještaj spasenja došao što prije do svih planeta.

Očitovanje Božjeg naroda na Zemlji izazvat će djelovanje Antikrista. On je već u svijetu, i već je izabran od Lucifera i sada će započeti djelovati. Bog će odlučiti hoće li i kako objaviti njegov identitet, no bez obzira hoće li ga jasno očitovati ili ne, Antikrist će djelovati. Bog želi zaštiti svoj narod i učinit će sve da mu Antikrist ne naškodi; pa ipak, neizbježno je njegovo djelovanje. Bez djelovanja Antikrista ne može se ostvariti Božji plan, jer će Antikrist izazvati sve negativne sile, koje će biti prisiljene očitovati se. To će se dogoditi u cijelom svemiru, a posebno na Zemlji, gdje postoje mnogi i različiti duhovi koji je nastanjuju; stoga će Zemlja biti poprište velikih borbi između sinova Božjih i sinova Sotoninih. Ne trebate se bojati. Bog će vam pokazati prave korake u pravo vrijeme i uvijek će vas štititi.

Ponovno vas pozivam na snažno svjedočanstvo i na veliko preuzimanje odgovornosti za ovaj program. Svi vi ste pozvani naviještati da će se Krist vratiti da spasi svoj narod i stati na kraj ljudske povijesti, kako bi započela istinska povijest, ona koja se trebala odvijati od početka.

Ne dajem vam jedan datum u kojem će se sve ovo dogoditi, jer Bog nikada ne daje datume. On ide naprijed na temelju vašeg odgovora i onog što je korisnije njegovom narodu, ide u korak s vašim korakom. Bog nikada ne čini veće korake od onih koje vi možete učiniti. Međutim vi ne trebate ostati pasivni. Bog od vas traži samo da vjerujete u Njega, da vjerujete u Isusa Krista i da naviještate njegovo spasenje. Tko je spreman slijedit će vas; tko nije spreman, prepustite ga Bogu. U ovom, tako jakom vremenu, odlučuje se sudbina svakog čovjeka i cjelokupnog čovječanstva.

Pozivam vas da vaše kuće funkcioniraju. One trebaju biti oaza mira i ljubavi za svu djecu Božju koja traže život i koja će biti preplašena i smetena. Vaše kuće će trebati blistati poput svjetlosti koja vodi narode prema Isusu Kristu. Svatko od vas trebat će svijetliti kao Kristova zvijezda koja usmjerava hod mnogih duša. To će se dogoditi u vašem duhu, prije nego li u vašim djelima. Stoga svijetlite u vjeri, nadi i ljubavi i Bog će k vama usmjeravati svoju djecu.

Vidjet ćete veliku pometnju na Zemlji, povećat će se strah i trepet kod ljudi koji više neće vidjeti svjetlo, jer će tama na Zemlji napredovati. Vi se ne bojte! To se treba dogoditi po pravdi i Božjoj mudrosti, ali ništa vam neće moći nauditi. Sve ostalo će vam biti darovano, korak po korak.

Od ovog trenutka, još odlučnije preuzimam vodstvo ovog naroda; jakom rukom ću ga voditi ka Isusu Kristu. Vi budite uza me jer imamo potrebu jedni za drugima; nema među nama većih i manjih jer svi smo sredstva Božja. Trebamo se držati zajedno i podržavati jedni druge s ljubavlju, prikazanjem i molitvom. Sve ostalo Bog će učiniti, a mi ćemo radosno sudjelovati u njegovu djelu.

Ja sam vam blizu i pratim vas. Otvaram put pred vama i blagoslivljam vas u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga“.

6. Siječanja, 2017. – Svetkovina Bogojavljenja

Sudjelujte u mojem prikazanju i ja ću sudjelovati u vašem

Gospina poruka

 „Moja draga djeco,

danas želim biti s vama jer započinje jedno izuzetno jako vrijeme za Božji narod. Jučer su vam rečene važne stvari i ja ih neću ponavljati. Umjesto toga, želim vam reći da vas ljubim i da sam uz vas. Svaki korak koji budete napravili, pravit ćete ga sa mnom.

Isus se želi objaviti kao jedini Spasitelj čovječanstva. To je već jednom učinio u tijelu, ali nije bio prihvaćen. Bog međutim ne ostavlja svoje djelo na pola, stoga će se Isus vratiti i objaviti se, no ovaj put će doći u slavi. Ni grijeh ni smrt neće moći ništa protiv Njega.

Njegov narod treba prethoditi njegov dolazak kao što je bilo u mom slučaju. Prije nego li se Isus otvoreno objavio Izraelskom Narodu, On se očitovao u mome krilu, gdje je započeo živjeti i djelovati. Ivan Krstitelj ga je osjetio u mome krilu. Kada sam ga pokazala braći koja su došla iz svemira, onima koje nazivate Trojicom Kraljeva, ja nisam učinila ništa drugo do li ispunila svoje poslanje: da se očituje moj Sin cijelom čovječanstvu. Već sam tako učinila i sa pastirima, prvom jezgrom na Zemlji kojoj se Isus objavio, jednom malenom i poniznom narodu.

Danas se ista stvar treba dogoditi u narodu: ja vam očitujem Isusa da bi ga vi očitovali drugima. Trebate ga pokazati prije svega u vašem krilu i u krilu ovog naroda, jer se ovdje Isus želi očitovati. Moj Sin je rekao da će iz vaše nutrine poteći rijeke žive vode.[1] On je rijeka života i vi ga trebate objavljivati drugima. Ja računam na vas da zajedno sa mnom rađate Sina Božjega i da ga pokazujete svijetu onako kao što sam ga ja pokazala pastirima, i da ga pokazujte svemiru kao što sam ga ja pokazala Kraljevima.

Kraljevi su nosili darove drugim kraljevima. To je bio običaj u onom vremenu. Svi vi trebate nositi darove Kralju kraljeva. Najveći dar kojeg Isus očekuje od vas je vaš život. U vašem životu postoji sve: vjera, nada i ljubav. Bog to očekuje od vas, a i ja također to očekujem.

Ja vam neprestano prenosim Isusovu ljubav. Znajte, dječice, da nijedno stvorenje nema u sebi čistu ljubav ako je ne primi kao dar od Boga. Trebate tražiti od Isusa da vam daruje pravu ljubav. Nemojte polaziti s vašom ljudskom ljubavlju. Sotona će djelovati sa svom svojom mržnjom, tako da će narod trebati djelovati sa svom Isusovom ljubavlju. Isus je dao život za svoj narod i od te nema veće ljubavi. Ako budete darovali život Bogu za svoju braću, nijedna sila tame vas neće moći poraziti.

Ja ću biti uz vas, molit ću se i prikazivati za vas kako bi vas moj Gospodin ispunio svojom ljubavlju. Dajte mi sve vaše molitve, vaše nakane, vaše misli i vaše želje; ja ću ih pročistiti od svake sebičnosti i prinijet ću ih Bogu i tražit ću samo ono što je bolje za vas. Molim vas da sudjelujete u mom prikazanju, a ja ću sudjelovati u vašem. Ja sam vaša Majka i Majka Božja i sve vas želim povesti k srcu moga Sina da vas On uvede u novo stvaranje.

Blagoslivljam vas svom snagom koju mi Bog daje za vas zajedno sa Svetim Josipom, koji je uvijek uza me, i zagovara vas zajedno sa mnom, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga“.

[1] Usp. Iv 7, 37-38