Vi ste članovi i zaštitnici Božjeg naroda

 30. Prosinac 2016 – Svetkovina Svete Obitelji
Poruka Svetog Josipa
Vi ste članovi i zaštitnici Božjeg naroda

„Predraga djeco moja,

dopustite da vas tako nazovem jer to doista jeste. Želim vas blagosloviti u ovom danu u kojem se spominjete Svete Obitelji. Ja nisam bio samo zaštitnik svete Nazaretske obitelji, nego sam isto tako i zaštitnik cijelog novog naroda. U ovom narodu nastavljam poslanje koju mi je Bog udijelio, povjerivši mi da štitim Mariju i Isusa: štitim svakog brata, svaku sestru novog naroda kao što sam štitio Mariju i Isusa.

Danas vam želim reći da se, prije svega, trebate osjećati dijelom jedne neizmjerne obitelji: Božje obitelji. Iznad obitelji po krvnim vezama postoji duhovna obitelj koja je Božja obitelj, i ona je njegov narod; vi ste dio tog naroda. Od vaše pripadnosti Božjoj obitelji, tj. njegovu narodu, rađa se poslanje svakoga od vas, uključujući i to da osnujete vlastitu obitelj, jer i to je također jedno poslanje.

Vi ste članovi Božjeg naroda, njegove obitelji, jer želite biti ukućani Božji, tj. imati jedan iskreni i živi odnos sa Bogom. Jedino ako ste Božja obitelj, možete izgraditi jednu pravu obitelj po krvi. Danas nažalost mnoge obitelji na Zemlji nisu onakve kakve bi trebale biti jer supružnici i djeca nisu prije svega ukućani Božji. Kada nedostaje živi odnos s Bogom, isto tako i odnos među supružnicima, među roditeljima i djecom, isprazne se od milosti, a odnosi ostaju samo na ljudskoj razini gdje se Sotona lako poigrava.

Vi ste članovi Božjeg naroda, ali svatko je od vas također zaštitnik naroda. Vi ste u stvari pozvani izgrađivati Božji narod i bdjeti nad njim svojim trudom, svojom ljubavlju i svojom iskrenošću. Svatko od vas je odgovoran za narod, za onaj dio koji mu pripada u izgradnji Božjeg naroda. Jako je važno da osjećate odgovornost da pripadate Božjoj obitelji te da joj budete zaštitnici.

Na isti način govorim vama supružnicima: vi ste zaštitnici jedni drugih, ukućani Božji i ukućani među vama u Bogu. Vi ste čuvari jedni drugih i pozvani ste prikazati život Bogu jedni za druge. Brak, bez prikazanja života Bogu jednih za druge, postaje zatvor, ali Bog vas nije pozvao na to. Pozvao vas je da budete cjelovite i slobodne osobe koje uzajamno izmjenjuju ljubav te koje, u prikazanju vlastitog života Bogu, rastu i pomažu rasti djeci. Svaka obitelj je mjesto u kojem raste život, ali je i mjesto gdje bi trebala rasti Božja svetost, jer se preko svetosti supružnika rađa svetost djece: djeca bivaju odgojena i posvećena po svetosti supružnika.

Znajte da Bog daruje svakoj obitelji anđela čuvara. Čitali ste u Evanđelju kako me anđeo uvijek vodio, upozoravao me na opasnosti, pokazivao mi put[1]; isto vrijedi za svaku obitelj. Svaka obitelj ima svojeg anđela čuvara i svaka obitelj bi ga trebala moliti i tražiti njegovu pomoć da bi izmakla velikim opasnostima prema kojima obitelj u svijetu ide u susret u ovom vremenu.

Obitelj, dječice moja, je u središtu velike borbe. Lucifer je razumio da napasti obitelj znači iskorijeniti pojedinca i spriječiti mu da dođe do svoga identiteta. Shvatio je da naškoditi obitelji znači ugroziti društvo, svijet ali i cjelokupno čovječanstvo, jer i samo čovječanstvo je jedna obitelj sastavljena od mnogih obitelji, bilo po krvi bilo duhovnih.

Blagoslivljajući vas danas želim vas pozvati da budete zaštitnici obitelji u svim njezinim oblicima ali, prije svega, zaštitnici one neizmjerne obitelji, tj. Božjeg naroda.

Zajedno sa Djevicom Marijom, mojom zaručnicom, blagoslivljam vas i pratim u ovom hodu, u ima Oca i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Mt 1, 20-21; Mt 2, 13; Mt 2, 19-20