Razmišljanje „Sudjelovanje u Životnoj Liturgiji“

14.08.2020. 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, želim vam sretnu Svetkovinu naše Majke uznesene na nebo, Presvete Marije, Majke i Kraljice novoga stvaranja. Sovom Svetkovinom ušli smo u početak liturgijske godine kako nam je rekao Bog Otac.[1] U porukama koje su prethodile svemu ovome mnogo je ključnih točaka koje trebate pročitati, vidjeti kako biste prihvatili ovaj moćni početak. Kako smo rekli prošli put,[2] Otac je izvor i vrhunac, i početak života Isusa Krista na Zemlji je u Mariji i Marija je otvorila put prema našoj preobrazbi, prema novom stvaranju.

Otac nam je rekao u poruci od 7. kolovoza: „Svake godine na ovaj dan, obnovit ću s vama moj savez i vi sa mnom. Posvetit ćete mi Zemlju i sve njezine patnje, osobito patnje moje djece koja me zazivaju. Ja ću moćno spustiti moga Duha na vas i na čitavu moju Crkvu prisutnu na Zemlji (Crkva Isusa Krista svega Svemira, nota redakcije).[3] Moć ovog spomen-čina odrazit će se na Zemlju i na cjelokupan moj narod prisutan u Svemiru.”

Vrlo je važno da vi razumijete što je ovaj početak liturgijske godine. Nije da će samim tim biti ukinute sve svetkovine koje je Crkva na Zemlji slavila do sada. Sve će se svetkovine slaviti, no također će se i druge slaviti. Liturgija života, Životna Liturgija koju Otac želi, Događaj je velikim slovom. Životni Bog u narodu, Trojstvo koje djeluje u narodu, odgovor naroda koji živi, koji uskrsava i ovaj Događaj preobražava pojedince, preobražava kolektivnost, preobražava Zemlju i Svemir.

Nitko neće moći pobjeći od sudjelovanja u ovom Događaju. Kroz ovaj Događaj treba proći cijela Crkva koja pripada Bogu koja treba ući, koja će ući u novo stvaranje. Nema koristi od razmišljanja našom glavom o tome, ali kamo nas vodi ovaj Događaj, što razvija u nama? Razvija ono što je već najavljeno: da ćemo ući u vrijeme neposredne spoznaje Boga, neposrednog doticaja Božjeg života, kao što su Apostoli sudjelovali u Kristovoj smrti i uskrsnuću. Nažalost, naša slavlja na Zemlji imaju naglasak na prošlosti. Prošlost gdje je Bog prošao svojom milošću je spomen-čin. Nažalost, pretvara se u neku recitaciju, u povijesni spomen, gotovo mrtav a treba postati Događaj, aktualizacija u ovom trenutku.

Sudjelovati živo u ovom Događaju danas, u svakom trenutku našeg prolaska otvara budućnost. U svakom trenutku našeg života u kojem preskačemo ovaj Događaj, mi smo preskočili jednu stranicu našeg hoda. Poradi toga je važan trud jer nas vodi licem u lice s Bogom. Vodi nas u istinsku pripremu unutar nas, u veličanstveni Događaj slavnog očitovanja Gospodina Isusa i to će otvoriti vrata svoj djeci Božjoj da uđu u novo stvaranje.

Kada osobe razmišljaju o tim stvarima lako se projiciraju, imaju viđenja, interpretacije na svoj način. Kao što ste čuli, kako što znate Gospa neprestano naglašava siromaštvo u duhu, jednostavnost, umjerenost, bez napuhanosti. Stoga mi dopustite da vam kažem da je cijela ova godina, osobito od prošle godine kada smo se posvetili Ocu i Zemlju posvetili Ocu, bila jedna nova liturgija. Nismo bili niti svjesni. Ako pogledate unatrag preko našeg potpunog prianjanja uz volju Očevu, našu posvetu Presvetom Trojstvu, sve je počelo teći, Gospa je izronila u punom svjetlu, Suotkupiteljica. Otvorili su se putovi preko naših svetkovina. Ne želim niti ponavljati, no želim ponoviti neke nedavne stvari, koje izmiču, ali važne su kako bi ih svatko od nas i sav narod stavio u praksu.

Gospina poruka od 16. srpnja ove godine „Kontemplirati život Očev“[4] je jedna temeljna poruka. „Isus je došao objaviti vam lice Očevo i sada ga također i vi trebate objavljivati.“ Potresno je jer, nažalost, većina kršćanskih vjernika misli da Bog Otac sjedi na prijestolju, nitko ga ne vidi, nitko ga ne može upoznati, daleko je. Gospin poziv je, da je ovdje, u nama, životan i želi objaviti svoje lice čovječanstvu. Ovo će lice rastjerati tmine. Dat će beznadnima vidjeti Očevo lice, zbunjenima koji imaju mnoštvo idola u glavi zablistat će Otac, privući će ih do pravog svjetla. Gospa govori o istinskoj kontemplaciji, o božanskom životu iz dana u dan u vama, u svakome od nas, među nama. Tada ćemo sudjelovati u liturgiji života, život je jedna liturgija s Bogom koja teče 24 sata dnevno pod vodstvom Duha Svetoga.

U poruci od 1. kolovoza uoči oprosta Gospa naglašava: „Oproštenje nije neki magični ili jednostrani čin koji dolazi od Boga[5]. I ne može se prevariti Boga vršeći neki obred a ne sudjelujući u plodu susreta s Bogom. Svaki sakrament daje milost za sudjelovanje u životu životnoga Boga. Povlači nas prema novom stvaranju, preobražava nas u sliku Božju i zapitajte se imaju li molitve nas kršćana, sakramenti i obredi ovaj učinak. Da su imali ovaj učinak sudjelovanjem u Životnoj Liturgiji, ne bi bilo epidemije. Ne bi mogla biti jedna pokvarenost ovih dimenzija.

Kada kažemo ove stvari, postoji ljutnja s druge strane što bi bila jedna riskantna izjava, no to je istina koju možemo vidjeti svojim očima. Gospa je u toj poruci istaknula da je oproštenje jedan neprestani hod, jedno svlačenje sve do dosezanja stanja preobrazbe cjelokupnog čovjeka, to je hod pojedinca i čitavog kolektiva. Dakle, očito da je trebala Crkva Isusa Krista svega Svemira na Zemlji biti ona koja slavi ovaj liturgijski događaj, kako bi otvorila put. I razmišljajte o svemu onom što smo vam objasnili.

Na poseban način Gospa je istaknula da je najgora pandemija na Zemlji grijeh protiv Duha Svetoga, ona unutarnja smrt, života u dušama, Božjeg života u dušama, jer su Ga osobe odbacile, zaboravile. Postale su neosjetljive na svaki poticaj Duha Svetoga. Na kraju je Gospa također istaknula poziv Crkve Isusa Krista svega Svemira na Zemlji da otkupljuje, da probudi one koji mogu biti probuđeni. Poslanje kršćana, svjedočanstvo kršćana nije za određene klase kršćanskih religija, kršćanskih vjeroispovijesti, već je to obaveza za sve, kao što je svakoj biljci svojstven jedan zakon da rađa život, da ostavi sjeme, da ostavi plod. Evo, razmislite, želite li sudjelovati u ovome? To je obavezno za one koji žele ići prema novom stvaranju. Obaveza je osobito za one koji su pripremljeni kroz ove godine, i svi oni koji su pripremljeni trebaju biti sjedinjeni kako bi ušli u ovaj Događaj Životne Liturgije koja neprestano rađa događaje milosti, pobjeđuje zlo i preobražava čovječanstvo.

Gospa nas je podsjetila da se pripremimo: „Pripremite se za svetkovinu Boga Oca koja je za vas iznimno važna.[6] To je jedno veliko raskrižje između onoga što ste do sada činili i onoga što ćete dalje činiti.“ Jedan veliki korak u vašem hodu, no ja vam danas želim reći: sudjelujte u veličanstvenom događaju Majke, naše Majke, uznesene na nebo. Kada bi kršćani razumjeli ovaj događaj, kada bi aktivno sudjelovali u ovom događaju, danas bi bila tišina u svijetu i udarni val epidemije kojeg se svi plaše vratio bi se Luciferu. Nebo bi se otvorilo za Zemlju.

Dakle, kada vam govorimo o liturgijskoj godini koja započinje, kažemo vam da započinje jedan kozmički događaj za preobrazbu svakoga od nas na Zemlji, čitavog Svemira i među nama će biti naša Majka Marija Bezgrešna, Suotkupiteljica i Kraljica koja će marširati pred narodom kao uzor. Ona je uzvišena figura koja nas vodi k proslavljenom Kristu. Prihvatite ovu milost i mi ćemo vas slijediti s našim molitvama.

I ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Boga Oca od 07. kolovoza 2020. „Neka ova svetkovina bude početak vaše liturgijske godine“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Razmišljanje Tomislava Vlašića od 07. kolovoza 2020. Pod naslovom „Upoznati Očevo lice“, objavljeno na ovoj stranici

[3] Mnogo puta i na više načina napominjano nam je da je Crkva koju je osnovao Isus jedna jedina u čitavom Svemiru i sada se očituje u svom dinamizmu, kako bi pripremila slavni Kristov dolazak. Crkva Isusa Krista svega Svemira ima u sebi moć prevladati podjele među kršćanima Zemlje i dovesti čovječanstva svih planeta da budu dio Mističnog Tijela Kristova.

[4] Objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[5] Usp. Gospina poruka pod naslovom „Napredujte prema oproštenju“,objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[6]Svake godine, na dan 7. kolovoza, Crkva Isusa Krista svega Svemira prisutna na Zemlji, slavi svetkovinu Boga Oca te posvećuje Njemu cijelu Zemlju.