Životna Liturgija

14. kolovoza 2020. – Uočnica Svetkovine Marije uznesene na nebo, Majke i Kraljice novog stvaranja

Poruka Presvete Marije

Životna liturgija

„Predraga djeco,

blagoslivljam sve vas ovdje prisutne i one koji su s vama sjedinjeni u istom duhu. Radosna sam što mogu s vama započeti novu Liturgiju u ovoj godini. Liturgijska godina nije neki skup obreda i sjećanja, već je postepeni i sve dublji hod prema punini života. To je hod prema novom stvaranju kojeg svatko od vas i sav Božji narod ostvaruje, na Zemlji kao i na drugim planetima vjernim Bogu.

Rekla sam “nova Liturgija”, no u stvari radi se o vječnoj Liturgiji. Naime, vaša Liturgija na Zemlji je sudjelovanje u vječnoj Liturgiji koja se od početka stvaranja slavi na Nebu.[1] Moj Sin Isus, Veliki Svećenik, prikazuje pred Božjim prijestoljem Ocu u Duhu Svetome žrtve, molitve i ljubav svega svojeg naroda raspršenog po Svemiru.[2] I kada se u svakoj svetoj Misi prikazujete Bogu i prikazujete mu Zemlju, vi postajete jedna zraka Nebeske svjetlosti, odsjaj vječne Liturgije.

Osobito u euharistijskom Slavlju, spomen-činu smrti i uskrsnuća moga Sina, na poseban ste način sjedinjeni s onim što se događa na Nebu. U tom trenutku Otac prihvaća Žrtvu Sina, sjedinjenu s žrtvom njegovog naroda koji slavi spomen-čin Vazma.[3]

Dobro zapamtite da se to na drugim planetima ne događa. Samo se na Zemlji slavi spomen-čin smrti i uskrsnuća moga Sina; uprisutnjuje se ono što se dogodilo na Kalvariji, a potom u uskrsnuću. Za vrijeme vaših slavlja, oči Svemira su uprte u vas. Dakle, iz Nebeske Liturgije, gdje Otac prihvaća Žrtvu Sina, izvire svjetlo koje preplavljuje sve vas te se spušta na čitav svemir. U isto vrijeme s oltara na kojem slavite uzdiže se jedna božanska svjetlost koja se vraća na Nebo i preraspodjeljuje se, preko trojstvenog vira, na cijelo Mistično Tijelo Kristovo.[4] Tako, sjedinjeni s vječnom nebeskom Liturgijom, sudjelujete u onome što se događa gore i primate svjetlost i snagu nebeske Liturgije.

To se događa također i kada molite zajedno ili pojedinačno. Kada stojite pred Božjim licem, uvijek ste u zajedništvu s Nebom i sa božanskom snagom. Uronjeni ste u vir Presvetog Trojstva koji vas zahvaća, dodiruje i ispunjava ne samo Božjom, već i snagom njegova Mističnog Tijela.

Trojstveni vir je poput pokretne trake: donosi vam snagu, mudrost i iskustvo Mističnog Tijela Kristova. On sadrži u sebi svetost Božjeg naroda svega Svemira, koja se razvijala tisućljećima. Zamislite koju snagu možete crpsti, stavljajući se u zajedništvo s Bogom i sa svom braćom, u Duhu Svetom, po mojem Srcu.[5] Tako, na primjer, ako u vašim slavljima častite jednog sveca, on spušta na vas svoju ljubav i svoju moć. Moli za vas, drage su mu vaše molitve i uzdiže ih k Bogu.

Vidite dakle da Liturgija nije skup beživotnih obreda, kao što se to nažalost događa na mnogim mjestima na Zemlji, nego je jedan životni spomen-čin. To je aktivno sudjelovanje svakog od vas i naroda svega Svemira u Kristovu svećeništvu.

U vašim slavljima imate privilegij proživjeti kao svjedoci smrt i uskrsnuće moga Sina; niste obični sudionici nego ste svjedoci. U tom trenutku svjedočite čitavom Svemiru da je Gospodin doista umro i uskrsnuo na Zemlji u korist svega Svemira i nastavlja se žrtvovati u svakoj svetoj Misi. I kada dostojno slavite, s vama slavi cijelo Nebo. Otac prihvaća slavlje ovog spomen-čina i spušta svaku milost na svoj narod.

Vrijeme je da ova Crkva[6] slavi svoju Liturgiju. Sve vas molim, osobito svećenike i one koji među vama imaju odgovornost, da se potrudite učiniti sve aktualnijom i životnijom vašu Liturgiju, služeći se Svetim Pismom i objavama koje ste primili. Neka proslava svake svetkovine, blagdana i spomena bude jedan aktualni i životni spomen-čin.

Ja sam s vama u svim vašim slavljima. U trenutku kada svećenik podiže hostiju i kalež, ja sam prostrta pred oltarom za sve vas, baš kao što sam prostrta i na Nebu, pred Božjim oltarom, kada moj Sin slavi svoju Liturgiju s Arkanđelima, Anđelima i Svecima. Prostrite se i vi sa mnom, ne toliko fizički, koliko duhovno: prostrti zajedno sa mnom pred svakim oltarom za spasenje svih ljudi.

Djeco, Zemlja je na rubu ponora. Rekla sam vam mnogo puta i nastavljam ponavljati. Jedini spas za čovječanstvo na Zemlji je Slavljenje Euharistije sjedinjene sa nebeskom Liturgijom. Nema druge nade za djecu Božju na ovoj Zemlji. Stoga imate veliku odgovornost sudjelovati dostojno, aktivno i s kršćanskom ljubavlju u svakom vašem slavlju.

Vi častite Raspetog. Niste poput onih na Kalvariji koji su pljuvali po mome Sinu i po meni. Mnogi kršćani danas čine isto kada nedostojno sudjeluju u žrtvi moga Sina. No vi niste poput ovih ljudi: vi ste novi narod koji se prostire zajedno sa mnom pred Spasiteljem na slavu Očevu, u Duhu Svetom.

Vaše svjedočanstvo, kroz Liturgiju, je marijansko i franjevačko. Stoga vaša liturgijska godina treba biti proživljena sa mnom, posvećena meni od ovog naroda; to je hod prema novom stvaranju. Godine teku brzo prema novom stvaranju i vidjet ćete kako se vrijeme sve više ubrzava.[7]

Vaš je hod franjevački. Sveti Franjo je živio na Zemlji jednu dimenziju sličnu dimenziji vjernih čovječanstava. On je svetac koji se ponajviše približio duhovnoj dimenziji koju ćete jednog dana živjeti u novom stvaranju.[8] Stoga neprekidno zagovara za vas, otvara vam put zajedno sa Svetom Klarom koja je, poslije mene, vaša majka, dobro to zapamtite. Ona je rodila mnogo djece Božje u tišini, u predanju Bogu, u tihoj molitvi i prikazanju.

Otac ne želi narod koji pravi buku, koji je polemičan ili revolucionaran, nego jednostavan, ponizan i tih narod. Tih ne zato što je nesposoban svjedočiti, nego zato što ne raspravlja i ne napada nikoga, već duboko živi svoju Liturgiju.

Ovo želim od vas: da bez obzira što će se događati u svijetu, budete svjedoci Nebeske Liturgije, preko vaše Liturgije, življene sveto, kako biste bili jedan sveti narod, svjedok spasenja. Ja ću vam pomoći biti svjedocima Božje veličine i moga dostojanstva Majke, Kraljice i Suotkupiteljice.

Blagoslivljam vas i pratim u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] „Ispisati Povijest –Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“: 1-2. pogl.; Ef 1, 1-10

[2] Usp. Heb 10, 11-14

[3] 1 Kor 11, 23-24

[4] Usp. Rim 12, 5; 1Kor 11, 24; 1Kor 12, 12

[5] Više puta smo vam govorili o trojstvenom djelovanju koje djeluje preko Božjeg naroda koji je raspoloživ prikazati život Bogu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, u korist svih Božjih sinova. O trojstvenom viru smo govorili osobito u knjizi „Preko Velike Barijere“, I poglavlje. Čitav narod koji se prikazuje Bogu Ocu, po Isusu Kristu u Duhu Svetom, biva zahvaćen u trojstvenom virom. On je, nakon Boga, najveća sila koja djeluje u Svemiru.

[6] Odnosi se na „Crkvu Isusa Krista Svega Svemira“ kojoj pripadamo

[7] Vidi Poruku Boga Oca od 7. kolovoza 2020. „Neka ova svetkovina bude početak vaše liturgijske godine“

[8] „Ispisati Povijest – Svezak I – U Božjoj misli“, str. 114.