Razmišljanje “Svjetlo i tama”

03.03.2018

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre tema s kojom se suočavamo danas je “Svjetlo i tama”. Uvijek smo na putu prema “Jednom jedinom stadu  i jednom jedinom Pastiru“; sva naša razmišljanja sada idu u tom smjeru.

Logično je da se pred nama predstavlja Crkva Isusa Krista sveg svemira, jer sve što smo navijestili dovodi do uglavljenja u Isusu Kristu, Kralju i Svećeniku svemira, i Crkva Božja je jedno sredstvo. Ako ovosredstvo ne funkcioniratako da sve vodi k  Isusu Kristu, sve u svemiru u Isusu Kristu, nešto nije u redu. Naime,  naše razmišljanje ide u tom smjeru.

Zadnji smo put smo rekli da je Trojedini Bog na djelu. Danas predstavljamo jedan odlomak iz poruke “Budućnost mog naroda” koju je Isus dao Stefaniji Caterini 2011.[1]

Želim vam reći što želim od mog naroda, i što ću moćno ostvariti.Crkva još jednom ima potrebu da je posjetim u sili koja dolazi odozgo, a ne po vašim propisima. Ja ću nadoknaditi sve nedostatke mog naroda, ostvarit ću ono što do sada nije bilo moguće ostvariti, poradi grijeha i slabosti vašeg čovječanstva. Preko novog naroda Božjeg ostvarit ću moja obećanja o kraljevstvu Božjem“.

Isus kaže:“Ja želim…“, On je odlučio preuzeti svoju Crkvu sveg svemira i vidjeli smo kroz ove godine kako se gibao u visokom svemiru, u srednjem svemiru, u niskom svemiru i danas njegova sila osobito zahvaća Zemlju, sa svim svojim sredstvima. Pred ovom istinom, vjernik u Isusu Kristu na Zemlji razmišlja i traži odgovore u Svetim Pismima. Evo riječi Svetog  Ivana Apostola u Otkrivenju, poglavlje 21: „I vidjeh novo nebo i novu zemlju – prvo nebo i prva zemlja su nestali , i more je nestalo – i vidjeh kako se spušta s neba , od Boga, sveti grad, novi Jeruzalem, ukrašen kao jedna zaručnica spremna ići u susret zaručniku “. U tekstu nadodaje da će smrt iščeznuti, iščeznut će suze, boli, sve staro. Zašto? Jer Gospodin dolazi pronaći jedan narod kao svoju zaručnicu te daruje plodnost Crkvi da bude jedno sredstvo koje preobražava čovječanstvo i usmjerava svoju Crkvu prema novom nebu i novoj zemlji.

Ranije smo čuli Isusove riječi preko Stefanije: “Ja želim …, hoću vam reći da želim ...”; njegova želja je jedan čin. Onda u Otkrivenju odmah nakon ovih riječi nalazimo: “Sada sve činim novo”.Potom nadoda: „Svršeno je“. U Božjoj volji, u Božjoj misli je već svršeno. Božja voljase sada giba kako bi preuzela svoju Crkvu i napravila ju sličnom Zaručniku i Zaručnik se treba izraziti u svoj svojoj sili, u svoj  plodnosti u svojoj Crkvi.

U odlomku koji je Stefanija pročitala, Isus obećava  da će ukloniti svaki grijeh, da će nadići svaku slabost kako bi poveo Crkvuu jednu dimenziju koju On želi. Ovaj odlomak iz Otkrivenja koji završava osmim retkom, u 21-om poglavlju oduzimasvaku iluziju vjernika, svakuiluziju koja nas razotkriva, da se svučemo: „Ali sve kukavice, nevjernici i pokvarenjaci, svi ubojice i bludnici i vračari te idolopoklonici i svi lažljivci – završit će u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.”. Kako možemo prevladati tu prepreku? Poslušajmo jednu drugu poruku koja slijedi prvu, ali preko naše Majke koja naviješta vrijeme tame. Poslušajmoje.

Stefania Caterina: Gospina poruka od 25. veljače 2018.[2]

„Tama se mora spustiti na Zemlju, jer se inače svjetlost Božjeg naroda ne može potpuno očitovati. Usred tame, iz oblaka koji će prekriti čovječanstvo, trebat će izići Očev glas koji će reći: „Ovo je moj narod. Slijedite ga, slušajte ga, pridružite mu se.“

Moj je Sin rekao da će doći vrijeme kad će i sunce zatamniti, više neće davati svoju svjetlost.[3] Što je htio reći? Htio je reći da će se Božje lice u mnogim ljudima zatamniti, jer sunce je lice Božje, i mnoga njegova djeca, na žalost, neće ga više vidjeti. Ovo lice naprotiv treba sjati u svakome od vas i u cijelom ovom narodu. Na vašem licu mora biti jasna svjetlost sunca koje je Bog; treba svijetliti u svakome od vas i među vama. Osobe dobre volje i velikodušne vidjet će je, te će se zaputiti prema toj svjetlosti.

Zemlja je sada u središtu mnogih događaja, i tama o kojoj vam govorim bit će jedan vidljivi događaj u cijelom svemiru. Mnogi su govorili o mraku, o tri dana tame na Zemlji; savjetovali su da se opskrbi svijećama, ali ne radi se o tome. Usred tame trebat će sjati jedino svjetlo koje može prosvijetliti narode: Božje svjetlo. Neće vam trebati svijeće; trebat će vam vjera, nada i ljubav koju ćete morati komunicirati tolikoj siromašnoj, izgubljenoj djeci Božjoj.“

Otac Tomislav:Bog je odlučio očitovati svoje lice preko novognaroda koji pripada Crkvi Isusa Krista u svemiru posveopćem zajedništvu u Duhu Svetom. Ali gdje pronalazimo ovu tamu? Lako mi vjernici vidimotamu u drugima, notrebamo se usredotočiti da shvatimo gdje leži tamna, zašto ova svjetlost ne eksplodira? I ponuditi se, staviti se na raspolaganje Isusu Kristu, kako bi svjetlost u potpunosti zasjala.

Gospa kaže da će nedostajati vjera, nada i ljubav. Dakle, ako nedostaje čista vjera, nema niti čiste nade, ne može biti niti čiste ljubavi. Što je čista vjera? To je jedan Božji dar, to je jedna milost; s druge strane, s naše strane je naša želja za Bogom, da tražimo pravu sliku Božju, da se potpuno orijentiramo prema Božjem licu koje je utisnuto u nas. I ovo je lice utisnuto u trenutku začeća, ne samo po krštenju. Po krštenju se izražava u onima koji izravno dolaze do spoznaje Božjeg Sina, koji je slika nevidljivog Boga. Međutim, među mnogim religijama, mnogim ideologijama, pa čak i među ateistima, postoje duše koje žele pravo lice Božje i ne nalaze ga u onima koji kažu: ja vjerujem u Isusa Krista.

Bez ove naše orijentacije, odlučne, određujuće, da gledamo Božje lice, klanjamo mu se  i živimo prema Zakonima čistoga Duha, mi  ostajemo bez nade. Bez nade mi tražimo idole i klanjamo se  stvarima, slikama, onom što nam se sviđa.  U koga vjerujemo? Ne dolazi se do čiste ljubavi, hranimo se površnom ljubavlju i nudimo bilo kakvu ljubav drugima, i ovdje dolazi do pomutnje. Čista vjera, čista nada, čista ljubav odražavaju lice Božje i daju svjetlo čovječanstvu. Bez ovakvih vjernika, sa čistom ljubavlju, sa čistom nadom, sa čistom vjerom prisutna je jedna pomutnja. Osobe se površno zadovoljavaju: sudjelovanjem u obredima, čitanju knjiga, u ideologijiu  kulturi, kako se kaže danas, kršćanskoj, ali želim donijeti riječi koje nam je Sveti Franjo rekao kada je govorio o čistoj ljubavi: “Isto tako i u duhovnom životu ako se ne dođe do čiste ljubavi, ne dolazi se do ničega “.[4]Evo, moramo se uroniti iznutra, pred Bogom, svuči se, i to je tema Korizme, srce Korizme.  Bez ovog srca u nama, Duh Sveti ne može djelovati i ne može nas dovesti do uskrsnuća i našeosobe ne moguprocvjetati; ostajupoput cvijeća, poput biljaka u proljeće koje ne želiprocvjetati. Ovo nas plaši? Sigurno nas stavlja u razmišljanje. Je li moguće? Poslušajmo što Isus govori u istoj poruci[5]:

Moj će narod biti bezgrešan, kao što je Bezgrešna moja i vaša Majka, Majka Crkve. Bezgrešnost ne znači savršenost;ne zahtijevam od vas da budete savršeni, jer samo je Bog savršen. Bezgrešnost ne znači ni sama seksualna čistoća. Prava bezgrešnost je svlačenje od vaših osobnih interesa i ambicija; to je potpuna iskrenost pred a mnom i pred vašim bližnjim. To je sposobnost da ponizno priznate vaše granice tražeći pomoć od Boga i od braće, bez skrivanja iza beskorisnih i štetnih opravdavanja, nego dolazeći pred vašeg Učitelja. Bezgrešnost je sinonim za cjelovitost.“

Ne želim interpretirati ove Isusove riječi jer su konkretne; potrebno je pogledati se  u ovim riječima da bi se vidjelo lice Božje, ali želim nadodati jednu drugu interpretaciju: mnogi kršćani su izbacili ovu riječ bezgrešnostu podsvijest i postoji jedno uvjerenje: to je nemoguće, to je jedančisti dar Gospi, i mi ga nemamo. Pogrešno. Bezgrešnost je dana Marijikako bi bila Bezgrešna Majka i preko nje mi možemo biti bezgrešni. Kao što smo ranije čuli, Isus želi ukloniti svaki  grijeh, svaku slabost, ali po Božjem  redu ide preko  Bezgrešne  Majke, Majke koja, se kao jedino stvorenje, savršeno sjedinila sa  Spasiteljem i nosi nas u svojoj utrobi, sve skupa,rađa nas. Ovdje istinsko posvećenje Mariji  je poput jedne duboke želje, potpune da pripadamo Isusu Kristu, mistično sjedinjeni s Njim i po Njemu s Ocem u Duhu Svetom, stavljajući tu želju u središte našegživotnog programa. Naime ova  milost, preko Bezgrešne, biva nam darovana i mi je  možemo razviti u našoj nutrini. Već u krštenju uklonjen nam je istočni grijeh, no pozvani smo sudjelovati u Kristovoj smrti i uskrsnuću kako bismo bili bezgrešni.

Uvjeravam vas da ne možete biti cjeloviti bez pomoći moje Majke, čiste i svete Djevice, koju sam vam darovao kao Majku. Podno križa sam je povjerio Ivanu i on ju je prihvatio u ime svih vas. Nisam povjerio Ivanu samo siromašnu, ispaćenu ženu, nego snažnu Majku, Ženu koja je primila od Oca zadatak da smrvi glavu zmiji.To je učinila rodivši mene, Sina Božjega, i rađajući djecu Božju kao prava Majka. Sve će biti jača borba protiv sila zla. Doći će dan u kojem će Srce moje Majke za vas biti jedino sigurno sklonište, jer će vas njezina bezgrešnost zaštititi od profinjenih demonskih zamki.“

Ako smo se osigurali u vjeri, preko Bezgrešne Majke možemo biti cjeloviti. Sjetimo se trenutka Isusovog začeća: ona je također bila uznemirena, kako kaže Sveti Luka u Evanđelju;[6] na kraju, Arkanđeo Gabrijel joj je objasnio da će Bog sve učiniti, Bogu ništa nije nemoguće, kleknula je i rekla: „Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po Riječi tvojoj. “ I Ona je to učinila također  pod križem kada je vidjela Spasitelja svemira, razapetog, umirućeg. Ovdje moramo shvatiti da se ne radi sada o tome da mi postanemo fanatici nego da u jednostavnosti, korektnosti pred Bogom, pred riječima Isusa Krista u Evanđelju, pred onim riječima koje kondenziraju sav Zakon i Proroke, mi budemo korektni, i gdje je korektnost u nama, pritječe nam milost preko Bezgrešne Majke.

Tama … tko će nas spasiti? “Jedina zaštita bit će moja Bezgrešna Majka”. Zašto? Jer u novo stvaranje se ulazi bezgrešan, ne može biti novo stvaranje bez da budemo bezgrešni, onda sav ovaj narod koji želi ući u novo stvaranje prima Bezgrešnu Majku, prolazi preko Njezina Srca, prima bezgrešnost, po Bezgrešnoj se sjedinjuje sa Kristovom žrtvom, svlači se od samog sebe, živi za Boga, recimo uskrsava po Isusu Kristu.

Vidite, ovo razmišljanje nas vodi u uskrsnuće, međutim u ovoj godini govorimo o uskrsnuću, ne samo na površan način, pojedinačno: govorimo o uskrsnuću Božjeg naroda, iskrenom koji želi slijediti put Božji, koji treba izroniti u cijelom svemiru uključujući i Zemlju i u kojem će Bog Otac reći: “Ovo je moj narod, slušaj te ga”.Razmislite, odlučite, potom ćemo nastaviti sljedeće subote.

Ja vas blagoslivljam da sve milosti koje prolaze preko Bezgrešnog Srca Marijina mogu doći do vaših srca. Sva ljubav Očeva koja je savršena, koja se osobito izražava preko jedne Majke, preko majčinstvo,neka zahvati cijelo vaše biće, cijeli vaš život, da vi, preko Gospodinovih riječi koji želi oprostiti i zato je došao na Zemlju za sve ljude u svemiru, on želi nadići svaku prepreku u nama, svakunašu granicu, da ove riječi mogu djelovati u Trojstvenoj sili u svima vama u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Isusova poruka od 08. rujna 2011 pod naslovom „Budućnost mog naroda“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju“ , 2012 te u knjizi „ 2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, na 67 str. i na https://premanovomstvaranju.org

[2]Usp. Gospina poruka pod naslovom „Tama Zemlje i svjetlost Božjeg naroda“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3]Usp. Mt 24, 29

[4]Usp. poruka Svetog Franje od 17. rujna 2012 pod naslovom: „Čista Božja ljubav“, objavljena na https://.premanovomstvaranju.org

[5]Vidi nota 1

[6]Usp. Lk 1, 26-38