Čista Božja ljubav

Predragi čitatelji,

Na dan kada franjevačka obitelj slavi spomen čin rana Svetog Franje Asiškog, ovaj veliki svetac govorio nam je o čistoj Božjoj ljubavi u poruci koja slijedi.

Čista ljubav spušta se  od Boga i On nam je velikodušno daruje. To je istinita i jedina ljubav koja daje život cjelokupnom svemiru i daje nam dostojanstvo djece Božje. Svi mi imamo vruću  želju da budemo ljubljeni i da ljubimo tom ljubavlju, ali ne uspijevamo je uvijek dostići. Kada nam nedostaje čista ljubav, stvara se velika praznina u našem životu, koju tada želimo ispuniti na različite ljudske načine, i nikada se ne osječamo zadovoljeni.

Svi smo pozvani otkriti ovu ljubav, ako to želimo, jer ona je već u nama poput sjemena. Bog želi da je otkrijemo i ne stavlja nikakve zaprekeizmeđu nasi njegove ljubavi; zapreke stavljamo mi kada hranimo našu sebičnost i naše prohtjeve.

Sveti Franjo nam govori o svom zemaljskom iskustvu, o otkriću čiste ljubavi koju je smatrao skrivenim blagom, a koja je opečatila njegov život čovjeka i vjernika sve do preobrazbe u Alter Cristus, tj. u drugog Krista na Zemlji, koji je na svom tijelu nosio sliku Ljubljenoga, raspet poradi ljubavi.

Sveti Franjo nas podsjeća da je čista ljubav najuzvišeniji zakon Duha; stoga smatram da nas ova poruka jako dobro povezuje s onom Duha Svetog od 12 rujna 2012, koja govori baš o zakonima duha. Rekla bih da riječi Svetog Franje konkretiziraju poruku Duha Svetog, jer ljubav Božja je svima blizu, svakome pojedinačno kao i parovima, jednoj posvećenoj zajednici kao i cjelokupnom čovječanstvu.

Dopustimo i mi, da nas vodi u ovo otkriće koje može promijeniti naš život, uz pomoć Svetog Franje i svih svetih koji su kroz povijest prihvatili i ljubili ljubav Božju, ljubeći bližnjeg tom istom ljubavlju.

Blagoslivljam vas i molim zajedno s vama. Neka vam Gospodin udijeli svoj mir.

Poruka Svetog Franje Asiškog od 17 rujna 2012

Blagoslivljam vas, predraga moja braćo! Želim vam ovo reći: sjetite se uvijek da je najuzvišeniji zakon Duha Svetog čista ljubav. Bog nas ljubi svojom čistom ljubavlju i mi smo dužni ljubiti se  tom istom ljubavlju: duhovna ljubav, bez interesa, koja ne želi ništa i nikoga  posjedovati, koja ne traži ništa zauzvrat. To je najvažniji zakon, bez kojega niste u stanju razumjeti križ i uskrsnuće Isusa Krista, niti možete biti cjeloviti i živjeti u zajedništvu.

Čista ljubav je prvi zakon koji se spušta od Boga. Svi ste pozvani otkriti čistu ljubav.

Bio sam prozvan „Alter Cristus“ tj.drugi Krist, i doista sam to bio, jer sam pronašao čistu ljubav. To je skriveno blago o kojem sam govorio: čista Božja ljubav. Uspio sam spoznati kakvom me ljubavlju Bog ljubio. Kada sam to duboko spoznao, osjetio sam se prihvaćen, oprošten i započeo sam ljubiti tom istom čistom ljubavlju.[1]

Čista ljubav se spušta od Boga i prebiva u svakom djetetu Božjem. Ova ljubav je temelj  za vaše prikazanje, jer bez čiste ljubavi nemoguće je prikazati se Bogu. Stoga puno osoba jedva shvaća što znači prikazati život Bogu, premda riječima navještaju da su mu darovani; njima nedostaje čista ljubav. Čovjek se ne može prikazati kao žrtva sam po sebi; niti može prikazati žrtvu Bogu ugodnu, ako mu je srce puno ambicija, prohtjeva, interesa, pa i duhovnih, kao npr. spasiti samoga sebe ili umiriti vlastitu savjest. Također i to su interesi.

Čista ljubav je gola, ništa ne posjeduje poput Isusa na križu. Pozvani ste pronaći tu ljubav, možete je pronaći samo u potpunom jedinstvu s Kristom. Samo on vam komunicira čistu ljubav i daje vam je spoznati u svoj njezinoj dubini. Samo kada je budete prihvatili i razumjeli, započet ćete ljubiti istom ljubavlju kojom ste ljubljeni.

Kao prva stvar, čista ljubav vas vodi do prikazanja vlastitog života Bogu. Ovdje također nastaje i vaša cjelovitost. Doista, ako je ljubav čista, bit će isto tako čisto i vaše prikazanje; automatski se rađa cjelovitost vaše osobe, jer ljubav Božja počinje djelovati u vašim dubinama i čini vas cjelovitim, udaljujući od vas zlo. Nakraju, čista ljubav će vas voditi da živite u zajedništvu s drugima. Gdje nema čiste ljubavi nema ni pravog zajedništva, nego samo jedna veza utemeljena na interesima koja nema nikakve veze sa zajedništvom u Bogu.

Možete onda razumjeti što se događa  među ljudima čak i među kršćanima: često nema čiste ljubavi i kao posljedica toga nema ni zajedništva. Osobe se međusobno odnose iz interesa ili potreba. Došao je trenutak u kojem je Božji narod pozvan otkriti čistu ljubav; bez toga, svaki nauk, bez obzira koliko svet, svako djelo i  propovijed, u opasnosti su da budu beskorisni, jer ne donose plodove.

Novo stvaranje će imati temelj u čistoj Božjoj ljubavi. Stvorenja neće biti magično obnovljena, niti po nekom jednostranom Božjem zahvatu, nego po čistoj ljubavi koja će prebivati u Božjem narodu. Ova će ljubav izbaciti zlo i vodit će cjelokupno čovječanstvo u novo čovječanstvo, spremno za novo stvaranje. Svi sveti su zaduženi moliti za izvanredna sredstva ovog vremena i za cijeli Božji narod, kako bi otkrio čistu Božju ljubav.

Sebičan čovjek se boji čiste ljubavi, jer ona ne ostavlja nimalo prostora sebičnosti. Ako se ne dođe do čiste ljubavi, također i u duhovnom životu, ništa se ne postiže, unatoč lijepim riječima i lijepim djelima koja ne svjedoče uvijek ljubav Božju: svaka molitva, svaka riječ i svako djelovanje ne bi trebalo biti ništa drugo, doli čista ljubav, živa i djelotvorna preko onih koji je primaju. Ako vas ne pokreće  u vašem djelovanju čista ljubav bez bilo kakvog interesa osim toga da širi tu ljubav, svako djelo postaje svrha samom sebi, iako je učinjeno u Božje ime.

Bog želi da otkrijete u vama njegovu čistu ljubav; želi to cijeli Raj. Međutim, nitko vam ne može pomoći u traženju, ako ne želite iskreno pronaći ljubav Božju i prebivati u njoj, ako ne želite stajati licem u lice s tom ljubavlju u vašem duhu. Bez vaše iskrene želje, ni molitve svetih vam ne mogu pomoći.

Sav hod na Zemlji  koji je isto tako  pomoć za druge, sastoji se u ovome: da stanete pred Boga u stavu iskrene otvorenosti duha kako biste primili njegovu čistu ljubav. Bog je diskretan: ne nameće niti jedan dar onima koji ga ne žele. Bog nikada ne prodire silom u neku dušu, čak niti sa svojom ljubavlju. Ostaje pred vratima i kuca;[2]ako mu otvorite komunicira vam svoju ljubav.

Čista Božja ljubav daje život cjelokupnom stvorenju; stoga vam rekoh da je prvi zakon Duha, ljubav. Zakon ljubavi sastoji se u ovome: Bog nas je ljubio i mi smo pozvani ljubiti Boga, nas same i bližnjeg tom istom ljubavlju. To je univerzalni zakon koji upravlja cjelokupnim stvorenjem i vrijedi za cijeli svemir; taj isti zakon će upravljati novim stvaranjem.

Sve polazi iz Božje ljubavi, iz ove ljubavi koja se popela na križ za sve nas. Pozvani smo isto činiti. Za vrijeme mog zemaljskog života često sam plakao jer sam shvaćao da čista Božja ljubav nije bila ljubljena od ljudi. Nosio sam u sebi neizmjernu bol, jer odbacivanje čiste ljubavi od drugih provocira uvijek bol u onome tko želi živjeti u toj ljubavi i izražavati je. Vidio  sam da su ljudi, pa i moji fratri često umišljali da će ispuniti nedostatak čiste ljubavi drugim stvarim: pravila, strukture, sistemi itd. Isto se događa i danas: najuzvišeniji zakon ljubavi zamijenjen je drugim zakonima diktiranim interesima, sebičnošću, strahovima. Isto tako i danas ljubav Božja nije ljubljena; također i danas mnogi sveci trpe zbog ovog odbacivanja, baš kao što sam i ja trpio. Ljubiti Boga, same sebe i bližnjeg istom ljubavlju kojom nas Bog ljubi. To je najuzvišeniji zakon koji ljudi pokušavaju poništiti preko ljudskih propisa, koji nemaju pred Bogom nikakve vrijednosti.

Moja bol nije bila ljutnja ili razočaranje: bila je gorljivost za Božju kuću; bio sam skandaliziran odbijanjem ljudi prema primanju čiste Božje ljubavi. Međutim, u isto vrijeme sam imao uvijek pred očima Isusa koji se penje na Kalvariju, pritisnutog patnjom, ismijanog, pogrđivanog, nerazumljenog. Shvaćao sam da je čista ljubav u Isusu slobodno i bezuvjetno djelovala čak i kada je bio pribijen na križ, nesposoban pomaknuti čak ni prst od ruke.

Moje su oči bile fiksirane na Isusa Krista raspetoga poradi grijeha ljudi; nisam se umarao meditiranjem o njegovoj Muci, kako bi ušao u tajnu ove tako velike ljubavi. Konačno sam razumio da je svaki čovjek pozvan primiti Kristovu ljubav i uzvisiti je, ojačati je po križu.  Križ za čovjeka ne bi imao nikakvog smisla, niti bi imao smisla za Isusa, ako on ne bi uzdigao na maksimalnu snagu svoju ljubav prema ljudima, preko patnje na križu. Čista Kristova ljubav uzvisila se je u patnji isto kao i u snazi čudesa ili u triumfu uskrsnuća, jer ona djeluje uvijek i svakako. Božja ljubav djeluje u svakome od vas u bilo kakvoj situaciji: u uspjesima ili neuspjesima, u snazi ili u slabosti, kad vam se dive ili vas kleveću. Božja ljubav je najveći izražaj njegove snage koja ne poznaje zapreke.

Neka čista Božja ljubav bude svjetionik koji obasjava vaš život! Ne budite razočarani osobama, njihovim granicama ili grijesima; prikažite svaku bol Bogu i dopustite da vas njegova čista ljubav ispuni i zapali. U svakoj kušnji ne odvajajte oči od križa Gospodinova, i on će djelovati u svoj sili; uzvisit će vašu ljubav, sve više će je čistiti, sve dok se  svaka bol, prikazana Bogu po križu Kristovu ne preobrazi u ljubav koja otkupljuje i koja uskrišava, i postaje jača od bilo koje kušnje. Takva je ljubav zapalila moj zemaljski život i još uvijek gori u mome duhu; to je ljubav koja me je preobrazila u Ljubljenoga: rane koje sam nosio na tijelu bile su samo vanjska slika mog jedinstva s raspetim Kristom. Ljubav koju sam želio davati ljudima na Zemlji, mojim fratrima i svim siromasima koji su trčali oko mene tražeći svjetlo i utjehu, nije bila ništa drugo doli najuzvišenija Kristova ljubav. Odozgo sa križa Isus je gledao Majku, Ivana, žene, raskajanog razbojnika, one koji su ga razapinjali, potpuno istom čistom ljubavlju. Istom ljubavlju kojom gleda svakoga od vas.

Stoga, draga braćo, sjetite se da patnja prikazana Bogu postaje dragocijeni dar za vaše posvećivanje i za spasenje mnogih. Na Zemlji gledate patnju na svim stranama i toliko je velika da često uništava čovjeka. Bog to ne bi htio, ali ljudi hladni i neosjetljivi na Božju ljubav, odijeljeni od svoga Stvoritelja, stvaraju sami sebi patnju, smišljaju je u svom krilu i rađaju je u svakom trenutku. Vi što vjerujete u Krista imate u vama njegovu ljubav, imate snagu njegova križa, koja je simbol spasenja i pobjede nad zlom u cijelom svemiru. Pokrenite ovu snagu i vidjet ćete velike plodove u vama i oko vas!

Djeca Božja na Zemlji žive u neprijateljskom okruženju prema Bogu te trpe; mogu međutim uzvisiti njihovu patnju i pretvoriti je u otkupiteljsku ljubav. To je dragocijeni biser koji pravi kršćani na Zemlji prikazuju njihovu Gospodinu a kojem se divi cijeli svemir. Doista,  čovječanstva vjerna Bogu iz svemira dive se onima na Zemlji koji prikazuju život Bogu, slijedeći Isusa Krista koji se ovdje žrtvovao.

Tijekom stoljeća, puno djece Božje s ovog planeta prošla su Kristovim putem sve do kraja, uzdižući Božju ljubav po križu. I ja sam, prošao sam istim putem, učeći uzdizati bol po križu raspetoga Krista. Ne zaboravite da križ sam po sebi ne bi imao nikakve vrijednosti bez raspetoga Krista; stoga, na svakom vašem križu tražite Isusa, jer on je prisutan na svim vašim križevima i pretvara ih u uskrsnuće ako se znate s njim sjediniti.

Kada na Zemlji ne bi bilo grijeha, čista Božja ljubav bi mogla nesmetano teći u svakom čovjeku i između svih ljudi; čovjek bi zajedno sa Stvoriteljem upravljao stvorenjem, onako kako je trebalo biti od početka. Stanje Zemlje je naprotiv, veoma teško jer grijeh kraljuje u previše ljudskih srca. Ipak, u ovoj situaciji djeluje Žrtva Kristova koja uzvisuje patnju na Zemlji, uzdiže je k Ocu u Duhu Svetom. Na taj način Bog  iskorjenjuje pokvarenost i vodi čovječanstvo prema novom stvaranju.

Cjelokupno čovječanstvo će trebati proći putem kojim je Isus već prošao, čisteći se  od grijeha  po križu sve dok ne dođe na kraju do uskrsnuća. Novo stvaranje će biti uskrsnuće sveg ljudskog roda; triumf Sina Božjeg koji će prikazati cjelokupno čovječanstvo Ocu u Duhu Svetom i podložit će se njemu. U Isusu Kristu će triumfirati sva djeca Božja i sveukupno stvorenje, jer čovjek triumfira kada se podloži Bogu. Podložnost Bogu nije nikada servilizam niti ropstvo, jer Bog ne vlada, nego upravlja s ljubavlju i vodi čovjeka na put sreće.

Takav je bio duh kojim  sam živio, duh franjevaštva: željeti i prihvatiti čistu Božju ljubav; živjeti u čistoj ljubavi koja ne traži ništa za sebe samoga; ljubiti tom ljubavlju cjelokupno storenje; dopustiti biti preobražen ljubavlju u Ljubljenoga. Odavde proizlaze savršena radost i najuzvišenije  siromaštvo.

Želim vam svima, da uspijete živjeti na ovaj način, te da susretnete čistu Božju ljubav i sačuvate je u vama kao najdragocjenije blago. Upravo zato molim za vas predraga moja braćo, zajedno sa Svetom Klarom i svim svetima rođenim u Franjevačkom krilu, i blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.

 

 


[1] Usp 1 Kor 13, 1-13

[2] Usp. Otkr. 3,20