Uzdignuti se k Ocu

(iz knjige “Prema Novom Stvaranju – 2010. godina”, str. 38″; Ed. Luci dell’Esodo)

Poruka Duha Svetoga  od 16. svibnja 1999. Uzašašće

„Za vas je nužno da se otvorite novosti Božjoj, ali ova otvorenost zahtijeva drugi korak: vaše uzdignuće k Bogu. Uzašašće Isusovo nije samo primjer toga uzdignuća, nego je predokus vašeg uzdignuća koje će se dogoditi na kraju vremena, u tijelu i duši.

Svakako već danas, dok još živite u tijelu, pozvani ste na uzdignuće cijelog vašeg bića Bogu. Ako ste nova stvorenja, otvorena ljubavi Božjoj koja vas neprestano obnavlja, koja vam se daruje i vodi vas prema potpunom darivanju, onda niste više svezani za zemlju, nego već živite jednu novu dimenziju koja ide preko prostora i vremena. Doista, tko živi uronjen u meni ne može više biti svezan za zemlju.

Zbog toga, iako za sada morate živjeti u tijelu i ravnati se prema fizičkim zakonima zemlje, u isto vrijeme vi ste ih već nadvladali. Svakako, vi živite od materijalnih stvari, ali vaša duša ih je već nadišla, što znači da je ona već dotakla novu dimenziju života. Ova nova dimenzija je vječnost. Vaša duša je stvorena za vječnost i ona sama je vječna. Vrijeme koje vam je Bog dopustio da živite u tijelu predviđeno je za vašu misiju, kako bi ova dimenzija vječnosti, preko vašeg tijela, mogla dotaknuti stvarnost koja vas okružuje, jer i ona treba biti uzdignuta zajedno s vama.
Nastavi čitati…