Snaga vjere

(iz knjige “Prema Novom Stvaranju – 2012.2021 godina”, str. 334)

Iusova poruka od 18. svibnja 2019.

„Predraga djeco,

moje Srce se raduje gledajući vas ovdje. Sretan sam poradi hoda kojeg ste napravili, poradi vaših odluka te hoda koji još želite proći zajedno sa mnom.

Rekao sam vam da je u vama velika sila, koja dolazi iz trojstvenog vira. To je sila koja vas je rađala i koja vas održava na životu. Rekao sam vam također da koristite ovu silu. Kako je koristiti? Što je može pokrenuti? Vaša vjera. Samo s vjerom možete pokrenuti silu trojstvenog vira u vama. Vjera nije neka teorija, već snaga kršćana, jedna neizmjerna snaga. Svijet je ne razumije, ali vi ste pozvani razumjeti je.

Vjeru treba prakticirati, inače njezina snaga ostaje u vama nepokretna. Možete prakticirati vjeru kada vjerujete, kada kažete: „Ja vjerujem“, bez imalo sumnje u vašem srcu. Sumnja je ona snaga koja se opire vjeri i blokira sve vitalne procese u vama. Govorim o egzistencijalnoj sumnji, koja se pojavljuje u vama kada se ne osjećate dostojnim, kada se ne osjećate sposobnim, kada svoju granicu vidite kao nešto što je nepremostivo.

No, ja sam vas naučio da s vjerom možete pomicati planine. Ne radi se jednostavno o nekoj vanjskoj slici: mislio sam na planine sumnji koje su u vama. Snagom vjere u mene, možete ukloniti i baciti planine sumnji u more. Važno je da to počnete raditi. Jednom riječju možete baciti u more sve što vas ometa i ova riječ je: „Ja vjerujem“. Nastavi čitati…