Snaga vjere

 Isusova poruka 18. svibanj 2019.

“Predraga djeco,

moje Srce se raduje gledajući vas ovdje. Sretan sam poradi hoda kojeg ste napravili, poradi vaših odluka te hoda koji još želite proći zajedno sa mnom.

Rekao sam vam da je u vama velika sila, koja dolazi iz trojstvenog vira.[1] To je sila koja vas je rađala i koja vas održava na životu. Rekao sam vam također da koristite ovu silu. Kako je koristiti? Što je može pokrenuti? Vaša vjera. Samo s vjerom možete pokrenuti silu trojstvenog vira u vama. Vjera nije neka teorija, već snaga kršćana, jedna neizmjerna snaga. Svijet je ne razumije, ali vi ste pozvani razumjeti je.

Vjeru treba prakticirati, inače njezina snaga ostaje u vama nepokretna. Možete prakticirati vjeru kada vjerujete, kada kažete: “Ja vjerujem”, bez imalo sumnje u vašem srcu. Sumnja je ona snaga koja se opire vjeri i blokira sve vitalne procese u vama. Govorim o egzistencijalnoj sumnji, koja se pojavljuje u vama kada se ne osjećate dostojnim, kada se ne osjećate sposobnim, kada svoju granicu vidite kao nešto što je nepremostivo.

No, ja sam vas naučio da s vjerom možete pomicati planine.[2] Ne radi se jednostavno o nekoj vanjskoj slici: mislio sam na planine sumnji koje su u vama. Snagom vjere u mene, možete ukloniti i baciti planine sumnji u more. Važno je da to počnete raditi. Jednom riječju možete baciti u more sve što vas ometa i ova riječ je: “Ja vjerujem”.

Dječice, svijet ima potrebu za vjerom. Bez nje se ne mogu pomicati planine koje pritišću čovječanstvo. Nisam vas poslao u svijet, a da vas prije nisam napunio snagom. Dao sam vam svoga Duha koji je snaga, ljubav i inteligencija. Preko Duha možete održavati živom vašu vjeru i time otvoriti put za se i za čovječanstvo.

Pozivam vas također da počnete tražiti. Tražite u moje ime. Nisam vam ispričao bajke, već vam dajem sigurnost da ću vam dati ono što tražite, ako tražite u moje ime.[3] Dat ću vam sve što ne tražite iz interesa i iz sebičnosti. Nije sebično tražiti zdravlje; zdravlje je dar od Boga i morate ga tražiti. Nije grijeh tražiti od Boga da vam pomogne živjeti; morate to tražiti od njega. Koje dijete ne traži od oca ono što mu je potrebno? Otac zna što mu treba dati ili ne dati. Na isti način, kada tražite od mene, ja vam to dajem samo ako je za vaše dobro. Ako nije, ne dajem vam. Zašto se onda mučite ovom sumnjom: “Trebam li tražiti ili ne?” Trebate tražiti jer ste djeca Božja i da biste mogli imati odnos ljubavi i povjerenja sa svojim Ocem.

 

Tražite i dat će vam se.[4] Vrijeme je da ovaj narod ozbiljno počne tražiti ono što mu je potrebno. Vrijeme je da svijet spozna da ovaj narod prima sve od Boga i da može činiti čudesa. Moj narod mora činiti čudesa! Nemojte misliti samo na izvanredne stvari; ako budem želio, i to ćete činiti. Mislim prije svega na čudo života koji se rađa, također i u pustinji svijeta, i koje otvara put čovječanstvu; na divljenje jednom narodu koji živi od Božje ljubavi.

Govorim mojoj braći i djeci koja su bolesna: tražite ozdravljenje i vjerujte da vas ja mogu ozdraviti. Ne sumnjajte i ja ću vas ozdraviti.

Očitovat ću svijetu da JA JESAM i to ću učiniti preko svoga naroda. Očekujem od vas da imate potpuno povjerenje u mene. Stoga vam ponavljam: vjerujte! Nemojte više sumnjati i ja ću vam dati što vam je potrebno. Tada ćete znati da JA JESAM.

Blagoslivljam vas i šaljem u svijet u sili vjere. Sjetite se da ja mogu napraviti nešto za vas samo ako imate vjere i vi možete napraviti nešto za mene samo ako imate vjere. Ta će vas vjera dovesti u novo stvaranje. Po snazi svoje vjere, moj narod upravlja svemirom zajedno sa mnom.

Blagoslivljam vas, dječice, svom svojom ljubavlju i sa svom trojstvenom silom, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Isusova poruka od 20. Travnja 2019. pod naslovom „Moć Trojstvenog vira“.

[2] Usp. Mt 17,20; Mt 21,21; Mk 11,23

[3] Usp. Iv 16,24

[4] Usp. Mt 7,7-8; Lk 11, 9-10