Povjeravam vam sve dobro koje se čini na Zemlji

(iz knjige “Prema Novom Stvaranju – 2012.2021 godina”, str. 432)

Isusova Poruka od 12. travnja 2020., Vazam

„Predraga djeco, narode moj,

radujte se poradi moje pobjede nad smrću i nad paklom! Na Križu sam slavno pobijedio i vi mi klikćete kao žrtvovanom Jaganjcu. Kažem vam danas da ste također i vi jedan žrtvovani narod. S ovim vam ne mislim reći nešto strašno ili što bi bilo krvavo. Govorim vam o žrtvovanju kao o prikazanju koje uzdiže, otkupljuje i spašava. Žrtvovanje kao rast u svetosti i posvećivanje. Vi ste jedan narod koji se žrtvuje poradi spasenja čovječanstva.

Dječice, vidite u kakvom je stanju čovječanstvo na Zemlji: to je jedno izranjeno čovječanstvo. Međutim, njegove rane nisu proslavljene; naprotiv, pune su gorčine, usamljenosti, obeshrabrenosti. Pa ipak, dao sam svoj život za to čovječanstvo kao i za čitavo čovječanstvo Svemira da bih zacijelio vaše rane. No čovječanstvo me nastavlja odbacivati i ja ne mogu učiniti ništa za onog koji me odbacuje, jer poštujem vašu slobodu.

Rečeno vam je da je ovo trenutak velike i završne bitke i da je Zemlja planet na kojem će se ova bitka voditi. Ovdje Sotona ima svoje uporište. Sada treba biti istjeran iz svoga skrovišta i izbačen u pakao jednom zauvijek. Ja ću izboriti ovu bitku, i vi ćete je izboriti sa mnom. Sjetite se da će se na kraju vremena, Lucifer morati suočiti sa mnom; trebat će opet stajati sa mnom licem u lice, kao što je stajao u danima moje Muke. Bit će to moj konačni trijumf i trijumf moga cijeloga naroda. Nastavi čitati…