Povjeravam vam sve dobro koje se čini na Zemlji

Isusova poruka od 12. travnja 2020. – Vazam

 

Povjeravam vam sve dobro koje se čini na Zemlji

„Predraga djeco, narode moj,

radujte se poradi moje pobjede nad smrću i nad paklom! Na Križu sam slavno pobijedio i vi mi klikćete kao žrtvovanom Jaganjcu. Kažem vam danas da ste također i vi jedan žrtvovani narod. S ovim vam ne mislim reći nešto strašno ili što bi bilo krvavo. Govorim vam o žrtvovanju kao o prikazanju koje uzdiže, otkupljuje i spašava. Žrtvovanje kao rast u svetosti i posvećivanje. Vi ste jedan narod koji se žrtvuje poradi spasenja čovječanstva.

Dječice, vidite u kakvom je stanju čovječanstvo na Zemlji: to je jedno izranjeno čovječanstvo. Međutim, njegove rane nisu proslavljene; naprotiv, pune su gorčine, usamljenosti, obeshrabrenosti. Pa ipak, dao sam svoj život za to čovječanstvo kao i za čitavo čovječanstvo Svemira da bih zacijelio vaše rane. No čovječanstvo me nastavlja odbacivati i ja ne mogu učiniti ništa za onog koji me odbacuje, jer poštujem vašu slobodu.

Rečeno vam je da je ovo trenutak velike i završne bitke i da je Zemlja planet na kojem će se ova bitka[1] voditi. Ovdje Sotona ima svoje uporište. Sada treba biti istjeran iz svoga skrovišta i izbačen u pakao jednom zauvijek. Ja ću izboriti ovu bitku, i vi ćete je izboriti sa mnom. Sjetite se da će se na kraju vremena, Lucifer morati suočiti sa mnom; trebat će opet stajati sa mnom licem u lice, kao što je stajao u danima moje Muke. Bit će to moj konačni trijumf i trijumf moga cijeloga naroda.

Dječice, u ovo vrijeme borbe, od vas očekujem neke stvari:

  • prije svega, da budete svjesni vaše odgovornosti i znajte da ćete od sada, pa nadalje trebati ići iznad sebe. Mnogo sam vam puta rekao da se ne brinete poradi vaših problema i vaših poteškoća, jer ću ih ja riješiti. Darujte mi vaš život da vas mogu koristiti;

  • budite svjesni da imate odgovornost hraniti, uzdizati i podržavati sve one koji čine dobro i rade za mir i za dobrobit drugih. Danas vam želim povjeriti sve dobro što se vrši na Zemlji. Dobro učinjeno od svih, također i onih koji toga nisu u potpunosti svjesni. Ima mnogo dobrih ljudi koji djeluju po božanskim zakonima, ali me ne poznaju. Oni su pravedni jer su rekli da u trenutku začeća, no potom su se utjelovili u raznim stvarnostima. Unatoč tome, čine dobro, traže mir i pomažu drugima;
  • danas se mnogo govori o solidarnosti. Ja vam naprotiv govorim o ljubavi, koja je čista ljubav koju sam donio na Zemlju. Povjeravam vam sve dobro što se vrši na Zemlji, tako da se iz jedne općenite solidarnosti dođe do prave ljubavi koja cvjeta samo u mojoj čistoj ljubavi. Povjeravam svome narodu sve dobro što postoji u svijetu. Donesite ga i uzdižite ga u svakom vašem slavlju, u svakoj vašoj osobnoj i zajedničkoj molitvi. Molite za mirotvorce i za one koji čine dobro. Ojačajte one koji se spuštaju na teren, a nemaju iste milosti i mogućnosti koje vi imate. Nadodajte vi onaj dio koji nedostaje, kako bi dobro sve više raslo na Zemlji;

  • sjetite se da se oni koji slijede Sotonu drže međusobno vrlo sjedinjeni, međusobno se hrane zloćom i mržnjom. Vi ste naprotiv, pozvani dati život za one koji čine dobro, kao što sam i ja učinio za vas. Ovo je vrlo važno. Inače nećete moći pobijediti u bitci, pošto vas je brojčano malo, no mnoge će se osobe moći sjediniti s vama u duhu. Nije važno ako ih nećete upoznati, ako ih nećete vidjeti, ako im ne budete stisnuli ruku. To nije važno, jer ću ja biti onaj koji će vas sjediniti. Ja ću povezati sve dobro učinjeno na Zemlji s onim dobrom što se čini u Svemiru. Tako ćete zajedno sa mnom napraviti nešto veliko;

  • molim vas, dječice, da ništa ne sudite, pa niti ono što vam se čini loše. Prepustite meni svaki sud i usredotočite se na dobro. Ne gledajte više zlo, jer ste pozvani vidjeti ono lijepo što postoji na vašem planetu. U očima mnogih čini se da na Zemlji nema ništa lijepo, no nije tako. Vi trebate zamijetiti svu Božju ljepotu na ovom planetu, jer vam ja nastavljam davati sunce, cvijeće, plodove itd. Čak i ako čovječanstvo na Zemlji samo po sebi više ništa ne zaslužuje, nastavljam vam davati sve što vam je potrebno;

  • nastavljam vam također darivati sinove Božje. U ovom se vremenu, naime, rađaju mnoga izabrana djeca. Njihov duh, njihove duše su velike i sposobne prihvatiti dobro i izvršiti ga. Ta će djeca rasti s vašom ljubavlju i uz vašu pomoć. To su djeca novog naroda i vama ih povjeravam. To su vaša djeca i šaljem ih za vas. Nije važno koliko će im trebati da izrastu, jer će sama njihova prisutnost činiti da Zemlja procvjeta.

Dječice, vrijeme je teško. Čovječanstvo na Zemlji trpi, bori se, treba mu čvrsta podrška. Kršćani oplakuju jer su crkve zatvorene i prazne,[2] no crkve su ispunjene mojom silom. Na ovaj Uskrs, poslao sam vas u duhu u sve crkve. Poslao sam svoj narod svega Svemira da ispuni prazne crkve na Zemlji, i crkve su se ispunile mojom silom i mojom ljubavlju.

Dječice, čak i ako se osjećate malenim, siromašnim, malobrojnim, u stvarnosti ste jedna sila u meni, i ja vas šaljem kamo želim, koristim vas na svoju slavu i na dobrobit cijelog čovječanstva. Osnažite se, djeco moja, Otkupljenje se treba dovršiti, sve mora doseći puninu. Ono što sam započeo na Zemlji, moja će Crkva zajedno sa mnom dovršiti.

Povjeravam vas kao i uvijek svojoj Majci, Svetom Josipu, Svetom Rafaelu koji je vaš svećenik. Budite sjedinjeni sa sedam velikih Arkanđela, osobito sa Svetim Mihaelom, Vojvodom kojemu vas povjeravam. Njemu sam dao moć da okupi sav moj narod iz svega Svemira, kojeg moja Majka rađa i kojeg ću uvesti u novo stvaranje.

Blagoslivljam vas i šaljem vas egzorcizirati Zemlju i sijati moju ljubav. Ljubite sve one koji su dobri na Zemlji, tako da konačno bude jedno stado i jedan Pastir.

Blagoslivljam vas i čuvam u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Poruka Svetog Mihaela od 2. travnja 2020. „Poziv čovječanstvu Zemlje“

[2]Odnosi se na crkve i javna mjesta koja su zatvorena poradi pandemije koronavirusa Covid 19, koja je zadesila Zemlju početkom 2020. godine, a kako bi se spriječilo širenje zaraze.

0 „Apel čovječanstvu Zemlje“

[2]Odnosi se na crkve i javna mjesta koje su zatvorene poradi pandemije coronavirus Covid 19, koja udara Zemlju od početka 2020 godine, kako bi se spriječilo širenje zaraze.