Poruka iz 2012 godine za produbiti

Stvorio si me tako čudesno (Ps 139,14 )

Poruka Duha Svetog od  28. siječnja 2012.

„Predraga djeco, započinjem s vama jedan razgovor koji će biti plodan za vaš hod i preko kojeg ću vas pratiti u otkrivanju vašeg života, ali i stvarnosti koja je za vas i oko vas. Započinjem baš od najveće tajne, tajne vašeg života, koja je temeljna. Samo ako shvatite čudo vašeg života, mogu vam pomoći da prodrete u druge tajne, inače bi vam se svaka moja riječ mogla činiti teškom.

Malo je osoba koje cijene vlastito postojanje kao najveći  Božji dar, naprotiv za premnoge od vas, život je samo teret. Mnogi zazivaju čudesa i traže izvanredne znakove, ali ne shvaćaju da je upravo život, najveći znak Stvoriteljeve dobrote i snage. Čovjek je doista stvoren na sliku i priliku Božju. On je uzvišeno biće, jer je sposoban primiti u sebe život i misao Svemogućeg Boga.

Klikni ovdje za kompletni tekst