Stvorio si me tako čudesno (Ps 139,14 )

Predragi čitatelji.
Započeli smo 2012 godinu, u kojoj želimo i nadamo se napraviti sve odlučnije korake u vjeri, kako bismo bili spremni potpuno sudjelovati u svemu onome što će Gospodin staviti pred nas u ovoj godini. Kao što je Isus već obećao[1], Duh Sveti je započeo svoje poučavanje porukom koja slijedi.

Njegov govor započinje događajem stvaranja, koje je za nas temeljno. Oni koji su čitali knjigu „Preko velike barijere“, sigurno se sjećaju argumenta odluke u trenutku zaćeća[2] koji je jako osjetljiv, a koji Duh Sveti sada želi ponovno dotaknuti i produbiti. Radi se o argumentu koji ne možemo racionalno objasniti, jer ulazimo u najdublju tajnu života Božjeg. Stoga ga samo možemo gledati očima vjere, i sa sigurnošću da će nam Duh Sveti dati razumjeti ono što je za nas korisno, kako za pojedince tako i za cijeli Božji narod.

Duh Sveti želi zadržati s nama jedan živi dijalog, preko ove stranice. Kako mi je bilo pojašnjeno, ne trebamo očekivati pojedinačne mjesečne poruke sa različitim argumentima, kao što je do sada bilo. Radi se prije svega, o neprestanom govoru koji će slijediti jednu preciznu nit, kao vodilju, a koji će se izreći u određeno vrijeme i na način, kako će biti korisnije za naš hod. Od nas se dakle traži da budemo elastičniji, i da napustimo naše mentalne šeme, a to je ujedno i za naše dobro. Doista, mi često mislimo da Bog razmišlja poput nas, i da treba poštivati kalendar i vrijeme kao što mi činimo. Na svu sreću, Bog to sve nadilazi, i vjerujem da nas želi poučiti da i mi tako činimo, pomažući nam da, iz dana u dan živimo od njegove Providnosti, koja je uvijek ljubav.Osobno ću biti na potpunom raspolaganju Duhu Svetom, kako bi vam uvijek i u pravo vrijeme prenijela ono što budem primala.
Koristim priliku da od srca zahvalim svima onima koji su molili za mene kroz ovo vrijeme, u kojem sam prolazila kroz različite obiteljske poteškoće, koje još uvijek nisu riješene, a vezane su za zdravlje moje majke koja je u poodmakloj dobi. Prikazujem Bogu ove poteškoće i svaku moju molitvu, za svakoga od vas  i za sav Božji narod, da se sve više otvara put pred svakim čovjekom dobre volje. Sigurna sam da će nam Gospodin biti jako blizu i da će s ljubavlju pratiti svaki naš korak.
Pozdravljam vas i blagoslivljam u Kristu i računam na vaše molitve.

Poruka Duha Svetog od  28. siječnja 2012.


„Predraga djeco, započinjem s vama jedan razgovor koji će biti plodan za vaš hod i preko kojeg ću vas pratiti u otkrivanju vašeg života, ali i stvarnosti koja je za vas i oko vas. Započinjem baš od najveće tajne, tajne vašeg života, koja je temeljna. Samo ako shvatite čudo vašeg života, mogu vam pomoći da prodrete u druge tajne, inače bi vam se svaka moja riječ mogla činiti teškom.

Malo je osoba koje cijene vlastito postojanje kao najveći  Božji dar, naprotiv za premnoge od vas, život je samo teret. Mnogi zazivaju čudesa i traže izvanredne znakove, ali ne shvaćaju da je upravo život, najveći znak Stvoriteljeve dobrote i snage. Čovjek je doista stvoren na sliku i priliku Božju. On je uzvišeno biće, jer je sposoban primiti u sebe život i misao Svemogućeg Boga.

Što je dakle život svakoga od vas? Život je jedan temeljni i nezamjenjivi dio u planu Božjem, a ne slučajni proizvod neke kombinacije stanica. Vi ste ovdje, jer je Bog predvidio vašu prisutnost baš u ovom vremenu i prostoru, kako biste sudjelovali u njegovom djelu i širili njegov život tamo gdje se nalazite. Niste slučajni plod, nego plod ljubavi Trojedinog Boga koja je iznad svih  vas. Sve dok ovo ne shvatite, nećete moći dati smisao vašem življenju. Mnogi od vas tvrde da ne znaju poradi čega žive, te tamno zlo depresije pogađa velik dio čovječanstva. Kušnje i poteškoće koje susrećete na vašem planetu, pobuna protiv Boga, samo još više pojačavaju osječaj praznine koji je prisutan u mnogim srcima.

Što je dakle život i gdje se rađa? Život je direktno isijavanje Božanske stvaralačke snage, i rađa se u uzvišenoj dimenziji čistog duha. Bog je Duh i iz njegova Duha ste stvoreni; njegov život se prenosi iz njegova Duha na vaš. Duhovna dimenzija je iznad bilo koje druge dimenzije. Svaki događaj koji se odvija u stvarnoj dimenziji, pripremljen je u duhovnoj; duhovni događaji prethode onim stvarnim.


U trenutku u kojem vas stvara, Bog utiskuje snažni titraj u vaš duh, te i on sam počinje titrati. To je POČETNI TITRAJ ŽIVOTA, od kojeg započinje vaše postojanje. Od tog trenutka, i tijekom cjelokupnog vašeg života, Bog vam neprestano prenosi titraje svoje ljubavi koji vas drže na životu. U početnom titraju života, sadržane su sve informacije biološke, fizičke i kemijske naravi,koje će podržavati cijelo vaše biće, ali isto tako i duhovne zakone po kojima postajete sposobni tražiti Boga i živjeti s njim u skladu. One su prenesene vašem duhu i tamo bivaju pohranjene; što ste više sjedinjeni s Bogom i vaš će duh bolje djelovati, i pomoći će vam da se ispravno očituju sve ove informacije prenoseći ih duši, a ona tijelu[3]. Ovaj protok titraja koji neprestano teku od Boga prema vašem duhu, ne prekida se čak niti nakon fizičke smrti, stoga što vaš duh nastavlja živjeti u dimenziji vječnosti. O životu nakon smrti, govorit ćemo drugi put. Vraćamo se umjesto toga na trenutak vašeg stvaranja.

U trenutku stvaranja, Bog vas poziva; stvaranje i poziv su jedna te ista stvar. Doista, niste stvoreni slučajno, nego je svakome od vas povjereno jedno poslanje, utvrđeno od vječnosti  i predodređeno u Božjoj misli. Stoga u trenutku u kojem ste stvoreni, vi ste i pozvani. U tom trenutku vaš duh se nalazi licem u lice sa Stvoriteljem. Bog vam objavljuje svoju volju, daje vam svjetlo i milost da razumijete ono što se od vas traži i stavlja vas u najpovoljnije uvjete kako biste mogli odgovoriti.

Bog želi da slobodno i svjesno prihvatite vaše postojanje i osobno poslanje. Stoga je od temeljne važnosti ovaj početni izbor: Bog vam ne nameće život, niti autoritativno odlučuje što ćete biti i što činiti. On vam po svojoj mudrosti predlaže ono što je za vas bolje, ali vam prepušta da vi slobodno uz to prionete; vi ste stvarno slobodni prionuti uz njegov plan ili ne, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze. Ako odlučite živjeti u skladu sa Božjom voljom, imat ćete svu potrebnu pomoć da to i ostvarite, unatoč životnim kušnjama, bit ćete uvijek u stanju da izvršite poslanje koje ste izabrali. Naprotiv, ako to odbacite, postat ćete slabi i bit ćete prisiljeni zamijeniti Božji plan sa vašim. Bog vas neće napustiti, jer vas ljubi, ali će vam prepustiti djelovanje prema vašim planovima, jer poštiva vašu slobodu. Dopustite si priznati da je Božji plan uvijek veći od vašeg, te da se mnogi od vaših promašaja rađaju baš iz ljudskih planova, koji su bez Božjeg svjetla i snage.

Na Božji poziv slijedi vaš odgovor, i Bog vas stavlja u uvjete da vidite cjelokupnu stvarnost onakvom kakva jeste. Bog je uvijek jasan prema vama, ništa vam ne skriva i kada nešto traži od vas, daje vam sve što vam je potrebno kako biste donijeli vlastiti sud. Stvoritelj vas drži sposobnima za razlikovanje, stoga vas stavlja pred istinu i objavljuje vam se. U tom trenutku vaš duh je savršeno u stanju vidjeti Boga onakvim kakav jeste i vi se nalazite licem u lice sa Bogom Ocem, Bogom Sinom i Bogom Duhom Svetim. Stoga, ako odlučite služiti Pravome Bogu, trebate prihvatiti i ljubiti  sve Tri Božanske Osobe. Na poseban način trebate prihvatiti Isusa Krista kao Boga i Spasitelja, slijediti njegov put kako biste prošli zajedno s njim kroz svaku kušnju, iz smrti u život.
Znate dobro da u svemiru djeluje također i Lucifer, protivnik Boga i djece Božje. Stvarnost zla, isto tako se treba pokazati vašem duhu u trenutku stvaranja, kako biste mogli izabrati. Uvijek se trebate suočavati sa ove dvije stvarnosti; dobra i zla, i Bog od vas traži ovaj izbor između jednog i drugog, već od samog početka vašeg postojanja. Na svakom vašem životnom koraku naći ćete se neizbježno pred dobrom i zlom i trebat ćete izabrati.
U ovom trenutku Bog dopušta Luciferu da pristupi kako bi napastovao vaš duh, a on ga želi odvući što dalje od Boga. Obećava vam različite prednosti i koristi, u zamjenu za pobunu protiv Boga. Njegova mržnja se iskaljuje na poseban način protiv Isusa Krista, te vam na sve moguće načine, pokušava pokazati lažnu sliku o Isusu Kristu, iskrivljenu sliku križa, uvjeravajući vas da ćete služeći Isusu samo trpjeti i biti ponižavani. Nasuprot tome Lucifer vam obećava slobodu, zadovoljenje užitaka, ispunjenjenje egoističnih želja, spoznaju i moći koje bi vas učinile sličnima Bogu i većima od drugih. Na  ovom izboru Između Isusa Krista i Lucifera mnoge duše posrću, ostaju neodlučne ili odbacuju Boga. Skanadl  Križa postaje zapreka koju mnogi ne žele nadići. Doista nije dovoljno samo vjerovati u Boga; potrebno je također vjerovati da je Isus Krist Bog i jedini Spasitelj, jedini Posrednik između ljudi i Boga. Mnogi se spotiču na ovoj istini, te se utječu lažnim bogovima.
U ovom početnom stajanju licem u lice između Dobra i Zla, kao što sam vam rekao, potpuno se izražava sloboda vašeg duha. Bog će vam uvijek ostavljati slobodu pred svakom odlukom koju ćete trebati donijeti u životu; ona je nepovrediva i prava je povlastica za djecu Božju.Posljedica slobode je odgovornost; samim tim što ste slobodni postajete i savršeno odgovorni za vaše izbore. Bog vam doista daje upoznati svoje zakone, već od trenutka stvaranja ih utiskuje u vas, kako biste se mogli usmjeravati prema dobru, ali odluka je samo vaša. On ne utječe na vašu slobodu, niti vas uvjetuje, jer ste sinovi a ne robovi. Slobodni ste, dakle izabrati i dana vam je sposobnost da razumijete posljedice  vašeg  izbora, kakav god on bio. Zlo koje zahvaća vaše čovječanstvo ne dolazi od Boga, nego od lošeg korištenja vaše slobode.

Unatoč svemu Bog vas nikada ne napušta, čak i kada ste ga odbacili u trenutku stvaranja. Isto tako kada ste prezreli njegov plan za vas, Bog na sve moguće načine želi ispraviti vaše krive puteve; šalje vam nužnu pomoć i neprestano vam daje nove prilike kako biste to ispravili.To znači da nitko od vas nije prisiljen nepopravljivo podnositi posljedice početnog izbora, jer ste slobodni u svakom trenutku i za cijelu vječnost. Puno je teže ispraviti, ako ste u početku rekli ne, jer ste tada puno slabiji, ali nije nemoguće, ako prihvatite Boga, ako iskreno od njega zatražite pomoć i ako se trudite promijeniti. Bogu ništa nije nemoguće.

Ljudi na Zemlji nisu shvatili što znači odluka duha u trenutku u kojem su stvoreni. Teologija ignorira ovaj dio, iako Biblija donosi iskustva proroka pozvanih od krila majčina[4]. Ispunjeni racionalizmom kao što već jeste, ne možete priznati da je vaš duh u stanju misliti i izabrati prije vašeg mozga. Ali kada ne bi bilo tako, što bi bilo sa čovjekom, prije nego što je potpuno razvio racionalnu misao? Bio bi pasivno biće, bez sposobnosti i dostojanstva? Iz čega se rađa ljudska misao? Iz ljudskog duha nastaje život: duh vođen Duhom Svetim, vodi sve procese rasta i razvoja duhovnog i fizičkog života. Znajte dakle, da se inteligencija, dostojanstvo, sposobnost izbora kod čovjeka, rađa u trenutku formiranja života, jer duh dolazi prije tijela i opstaje u tijelu.
Samim tim što nije ovo razumjelo, vaše čovječanstvo velikim dijelom prezire život u krilu majčinu, jer je uvjereno da je fetus samo skup stanica. Na taj način strašni grijeh abortusa pada kao mlinski kamen na Zemlju i uzrok je mnogih nevolja. Kažem vam da u utrobi trudne žene, živi osoba koja je već napravila svoj izbor i samim tim, ima pravo da slobodno živi svoj život. Bog vas poštiva, iako ga vi odbacujete, a mnogi od vas odbacuju ga bez imalo poštivanja. Razmislite o ovom što vam govorim, jer je od životne važnosti za vaše čovječanstvo! Život nije vaše djelo, stoga vam nije dano da ga stvarate ili uništavate, vaše je da ga prihvatite i pomažete mu da raste, bez imalo sebičnosti i očekivanja, bez beskorisnih surovosti.
Stvoritelj je položio u duh svakog čovjeka jednu iskru svoga života i svoje inteligencje koja postaje potpuno aktivna izborom Boga u trenutku stvaranja, nakon čega ova iskra prerasta  u vatru života. Suprotno se događa u čovjeku koji odbacuje Boga, Božja iskra je ugušena i čovjek živi puno ispod svojih mogućnosti.
Od izbora u duhu ovisi osoba u cjelini, jer duša i tijelo poprimaju strukturu prilagođenu napravljenom izboru i datom poslanju. Što je potpuniji izbor, to je osoba stabilnija i jača, što je dalje od Boga, bit će krhkija. Doista, bezuvjetnim izborom Boga, čovjek postaje sposobniji spoznati duhovne zakone života, Božje želje, to ga otvara da može primiti Božje darove i na taj način raste njegova inteligencija. To je posebno izraženo kod čovječanstava koja su od početka ostala vjerna Bogu, gdje pojedinci bezuvjetno izabiru Boga od početka njihovog stvaranja i samim tim  su zdravi, uravnoteženi, inteligentni, jaki duhovno i fizički.
Ne može se isto reći za one koji odbace Boga i odluče slijediti Sotonina obećanja: pojedinac neće biti ni uravnotežen ni zdrav, jer će težiti  da ne polaže nikakav račun za primljeni život, izlažući ga neprestanoj opasnosti; imate puno takvih primjera među  onima koji preziru Boga i njegove zakone.
Osim onih koji se odlučuju za Boga ili za Lucifera postoji i treća kategorija osoba: neodlučni, oni koji ne izabiru ni Boga ni Lucifera. Htjeli bi sve i ništa, privučeni su od Boga ali uplašeni od odgovornosti koju nosi vjerno mu služenje; oni su preplašeni od Lucifera, ali očarani njegovim obećanjima. Ostaju u jednoj nejasnoj situaciji, koja ih vodi u nesiguran život, uvijek na vagi između da, ili ne. Uvijek ponovno proživljavaju dramu početne neodlučnosti pred svakim važnim izborom. Jako puno je osoba ovog tipa u cijelom svemiru; postoje čitava čovječanstva na različitim planetima, čiji su praroditelji bili neodlučni. Ovi ljudi upadaju u sebičnost  koja ih čini ravnodušnim; oni ne čine ni dobro ni zlo.
Od početnog izbora ovisi i razmještaj pojedinaca po različitim planetima u svemiru. Tko izabere Boga bez oklijevanja i potpuno prihvati svoje poslanje predodređen je da bude dio čovječanstava koja su ostala vjerna Bogu, među kojima će moći bolje djelovati pri ostvarenju zadatka primljenog od Boga. Tko ostane neodlučan, bit će dio neodlučnih čovječanstava, koji odbace Boga živjet će među onima koji su kao i oni, to je logična posljedica čovjekovih izbora u trenutku stvaranja. Ipak Bog ide preko svake logike jer ljubi čovjeka i onda kada čovjek njega ne ljubi; Ljubav Božja je iznad svakog drugog zakona u svemiru.

Događa se, i oduvijek se događalo da su mnogi ljudi koji su u trenutku njihova stvaranja izrekli bezuvjetno da Bogu, živjeli među pobunjenim čovječanstvima. Ovo je evidentno prije svega na Zemlji, naj neprijateljskijem planetu prema Bogu, ali i jedinom na kojem se Isus Krist utjelovio, umro i uskrsnuo i gdje je ustanovio svoju Crkvu, svoj narod pozvan svjedočiti život Trojedinog Boga. Ljudi i žene plemenitog duha, prihvatili su od Boga poslanje da žive na Zemlji kako bi pokazali braći put prema Bogu. Njihovim životom pripremili su dolazak Isusa Krista i zatim su svjedočili njegov dolazak i njegovo djelo spasenja. Cijele generacije svetaca, mučenika i proroka često nepoznatih i uvijek progonjenih prošle su putevima Zemlje, bacajući sjeme nade i držeći živim sjećanje na ljubav Božju. Bili su svjetla uvijek upaljena od Boga, često duboko u tami vašeg pobunjenog čovječanstva.
Još i danas žive među vama i njihovo je svjedočanstvo uvijek živo. Sjedinjeni su sa Kristom koji se žrtvovao na Zemlji za vas i prolaze svoj hod; također i oni se žrtvuju za svakoga od vas. Pa, ipak ovo vaše čovječanstvo koje je tvrda srca, njih ne vidi, naprotiv, prezire ih, smatra ih kao obično ništa; ali oni su svjetiljka Božja koja osvjetljava vaše korake, i njihovo će potomstvo baštiniti Zemlju. Ni velikani ovog svijeta, ni bogataši, ni močnici, nego siromasi Božji, oni koji mu pripadaju koji nemaju ništa izvan Boga, baš oni će kraljevati sa svojim  Gospodinom u cijelom svemiru.
Sjedinite se sa svetima i formirajte Božji narod, jer Zemlja nije prepuštena samoj sebi! Doći će vrijeme i sada je, u kojem Bog neće više šutjeti, već će podići svece i proroke. Oni će visoko dizati glas među svojim narodom i vi ćete ga čuti, jasnog i jakog, ako budete uistinu odlučni živjeti po zakonima Božjim, ostavljajući vlastitu sebičnost jednom zauvijek.

Ovo je moje djelo u ovom vremenu: sjediniti međusobno svu djecu Božju u cijelom svemiru, kako bi se formirao jedan sveti narod, svećenički i kraljevski koji će biti neizmjeran i nepobjediv. Bit će to istinsko zajedništvo svetih, kojima neće biti potrebna ljudska sredstva, jer će moje moćno djelovanje prelaziti sa duha na duh; stavit ću vas u prigodu da osjetite svu snagu. Sve to pod uvjetom ako dopustite da vas Bog preobrazi, polažući potpuno cijeli vaš život u njegove ruke, vjerujući čvrsto u njegovu ljubav i snagu.
Samo snaga vjere i molitve, sjedinjene sa iskrenim prikazanjem vas samih Isusu po Srcu Bezgrešne Majke, otvorit će vaš duh mome djelovanju. Povest ću vas Kristu, i Krist će vas darovati Ocu koji će vas primiti i učiniti novim stvorenjima. Svaki drugi napor bit će uzaludan. Neće vas uvesti u život Božji lijepe riječi, zadivljujuće teorije ni znanstveni citati, niti očaravajuća djela, nego vjera, nada i ljubav, bezuvjetno prikazanje vas samih Bogu, iskrena i potpuna predanost njemu.
Za sada se zaustavljam ovdje, ali ćemo nastaviti razgovor o životu, koji sam tek započeo i koji želim produbiti. Kao što vas dobro poznajem, kažem vam: ne mojte odmah započeti s analiziranjem, kako biste otkrili kakav je bio vaš odgovor u trenutku u kojem ste bili stvoreni. Sada to nije važno, jer kakav god je bio vaš izbor vi ostajete slobodni u svakom trenutku i možete odlučiti sada i odmah pripadati Bogu. O tome ćemo još govoriti.
Stoga ostavite vaše interpretacije i vaše sudove, i stavite pred Trojedinog Boga cijeli vaš život, od trenutka zaćeća sve do danas. Prikažite njemu sve vaše izbore koje ste napravili u životu, bili oni ispravni ili pogrešni, tražite da njegova ljubav prođe kroz cijeli vaš život i da ga preporodi. Recite mu da ga ljubite i da imate u njega povjerenje, da želite živjeti pod njegovim pogledom. Tada će vas njegova svjetlost zahvatiti i ništa vas više neće moći uznemiriti. Obećajem vam da ću vam pomoći razumjeti korake koji su pred vama, kako biste postali nova stvorenja. Imajte vjere i vidjet ćete čudo novog postojanja, jer život svakoga od vas je jedno čudo, i kao takav se treba očitovati cijelom svemiru.
Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“
________________________________________
[1] Vidi Isusovu poruku „ Poslat ću vam Branitelja Duha Istine“ objavljenu na ovoj stranici 23.rujna 2011
[2] O ovom argumentu govori se u knjizi „Preko velike barijere“ u 13 poglavlju
[3] O ovom se više govori u knjizi „Preko velike barijere“ u 12 i 13 poglavlju
[4] usp.Suci 13.  2,5; Jer.1.  4,10; Lk.1  5,25, 57,66