Poruka iz 2010 godine za produbiti

Uzdignuti se k Ocu

Poruka Duha Svetoga  od 16. svibnja 1999. Uzašašće

„Za vas je nužno da se otvorite novosti Božjoj; ali ova otvorenost zahtjeva drugi korak: vaše uzdignuće k Bogu. Uzašašće Isusovo nije samo primjer toga uzdignuća, nego je predokus vašeg uzdignuća koje će se dogoditi na kraju vremena, u tijelu i duši.

Svakako već danas, dok još živite u tijelu, pozvani ste na uzdignuće cijelog vašeg bića Bogu. Ako ste nova stvorenja, otvorena ljubavi Božjoj koja vas neprestano obnavlja, koja vam se daruje i vodi vas prema potpunom darivanju, onda niste više svezani za zemlju nego već živite jednu novu dimenziju, koja ide preko prostora i vremena. Doista tko živi uronjen u meni, ne može više biti svezan za zemlju.

Klikni ovdje za kompletni tekst