Poruka iz 2010 godine za produbiti

PROĆI I POBIJEDITI SMRT I PAKAO

Poruka Duha Svetoga od 28. veljače 2001.

Kao sinovi Božji i sinovi uskrsnuća, pozvani ste da prođete preko smrti i pakla i da ih oboje pobijedite. Ne zabrinjavajte se kako i kada će se to desiti; budite samo svjesni da vam je obilno razdijeljena milost za takav zadatak, da ga nećete vi sami dovesti do kraja, već ja, u vama i po vama. Želim vam pokazati neke korake.

Klikni ovdje za kompletni tekst