Prepustite se da vas Presveta Marija rađa

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

24.11.2020

Jučer je za nas bila svetkovina Marije, Majke i Kraljice Svemira, svetkovina koju je tražio Isus, Kralj, Veliki Svećenik i Gospodar Svemira. Otac Tomislav je ukratko objasnio sve što već godinama govorimo, o tome kako je Marija Majka, Marija rađa.

Nalazimo se također u tjednu prije početka Došašća, i ove godine više nego ikad za Božić, kojemu idemo u susret, treba se smatrati kozmičkim događajem: Isus koji se rađa, ali Isus koji se rađa u svojoj Crkvi, Crkvi Isusa Krista svega Svemira prisutne ovdje na Zemlji. Isus koji se rađa i Novi Jeruzalem koji se spušta s neba: pred nama su ova dva događaja.

Rekli smo da Marija rađa, Marija je Majka, Majka Crkve. Možemo reći da je svih ovih godina, sve do ove 2020., Marija pripremala i rađala Crkvu Isusa Krista ovdje na Zemlji. Učinila je to u čitavom Svemiru, no mi gledamo i mislimo na ovu; Ona ju je željela i rađala: „Crkva će biti Marijanska ili neće biti Njegova Crkva“.[1]

To da smo rođeni od Marije, da osjećamo Mariju koja nas rađa, nije neki prolazak iz marijanske pobožnosti, niti je bilo kakvo posvećenje Mariji. Gledajte da je usko povezano s onim riječima koje je Isus uputio Nikodemu: „Roditi se odozgo“[2] to je bit kršćanina, to je bit da se u potpunosti shvati milosti otkupljenja te da se dopusti da se u nama pokrene onaj život u duhu koji postoji od začeća, koji postoji utoliko što smo stvoreni na sliku i priliku Božju. No Marija je, uz pomoć Duha Svetoga, preljubljena Očeva kći Ona koja nas rađa za Krista i Krist nas u Duhu Svetom, vodi prema Ocu.

Ja vam predlažem za ovo vrijeme, u vremenu do 8. prosinca, Bezgrešnog Začeća, 10. prosinca, Gospe od Loreta, potom dolazi Došašće koje nas vodi do Božića, sa blagdanom Gospe od Guadalupe, sve su to marijanski blagdani sa Marijom koja nas prati do Božića, predlažem vam da se prepustite Mariji, te dopustite Mariji da rodi Sina Božjega u vama. Neka ovo vrijeme, od sada do Božića, uistinu bude jedno vrijeme trudnoće, rađanja i preporađanja. Poradi toga vam predlažem ono što je prisutno na ovoj stranici, postavljeno 7. svibnja, „Trojstveno djelovanje u Crkvi Isusa Krista svega Svemira – Lice Presvete Marije (Prvi dio)“ i 27. svibnja „Lice Presvete Marije (Drugi dio)”.

U prvom dijelu pomalo je ubrzano opisana povijest, da bismo došli do ove 2020. godine, s Marijinim prolascima, i prolascima Međugorja, također preko drugih sredstava koji nas vode da vidimo Presvetu Mariju kao Majku i Kraljicu. U drugom dijelu na početku je izražena upravo Marijina dimenzija među nama.

Netko nam je naglasio da pratimo previše poruke. Pozivam vas, upravo gledajući, slušajući i moleći, s ovim riječima koje sam vam rekao, onima od 27. svibnja, da vidite kako ne pratimo poruke nego hodamo s Marijom, dopuštamo da nam Marija pomogne! Recimo da ostavimo našu oholost misleći da uvijek sve znamo, oholost misleći da se sami možemo spasiti, oholost da vjerujemo da se možemo suočiti sa ovim svijetom sami, suočiti se sa destruktivnom energijom sami. Ova oholost koja u mnogima ne dopušta da prihvate Marijina ukazanja, ova oholost koja možda vodi do toga da se moli Mariji, da joj se daju također i naslovi: Majka Crkve, Majka … ali da se ne sudjeluje s Marijom, da se ne dopusti Mariji da nas rađa. Dakle ovdje se vidi kako je Marija među nama ne da bi nam davala poruke, nego da bi iznova aktivirala onaj Božji život koji je prisutan u nama, sliku i priliku s Njim.

U 2021. godini Isus je tražio od nas da posvetimo cijelu godinu, svaki dan u godini, Njemu, Velikom Svećeniku i Kralju Svemira.[3] S druge strane pred nama, zajedno s Marijom, u ovoj 2020. godini još uvijek imamo posvetu Duhu Svetom,[4] dakle snažno djelovanje, snažne poticaje Duha Svetoga, zaručnika Presvete Marije, koji mogu probuditi Božji život u nama.

Presveta Marija, u ovim spisima koje vam predlažem, pomaže nam da u potpunosti živimo posvetu Njoj, no da bismo došli do Krista; pomaže nam da u potpunosti živimo Euharistiju. Ja ne tražim od vas da čitate ove odlomke, molim vas da meditirate i molite nad tim riječima. Molim vas, da to činite svaki dan, malo po malo, jer to trebaju biti riječi poradi kojih osjećate Marijinu živu prisutnost, osjećate je u sebi, osjećate da ona radi u vama. Presveta Marija, kako mnogo puta kaže, ne želi da joj se klanja, da je štuju, no ne može a da ne vrši ono što je njezin zadatak: biti Majka, biti Suotkupiteljica, i kao dio Crkve Isusa Krista ovdje na Zemlji, marijanske Crkve, zapravo traži od nas da budemo s Njom suotkupitelji. Od trenutka od kojeg slijedimo Krista, od trenutka kada primimo njegovu Krv, od trenutka kada primimo njegov Duh, automatski, ako postanemo jedno s Njim, mi smo suotkupitelji; to je dio naše prirode, našeg DNK, svatko u vlastitom identitetu.

Stoga vas molim da ovaj Advent živite razgovarajući s Marijom, govoreći o Mariji; molim vas da imate poniznost da dopustite da vas ove riječi dotaknu, da dopustite da vas ove riječi rađaju. Ona nije u centru tih razgovora, ali ostavljajući Nju i njezino djelovanje slobodnim, u centru ćete vidjeti da je upravo Kristovo rođenje u svakome od nas. Biti njezina Crkva, biti marijanski, biti oni koji se s Njom suočavaju sa zmijom, suočavaju se sa svim stvarnostima koje zmija izaziva, suočiti se sa svim pandemijama, suočiti se sa svim mukama, sa svim strahovima, kako bi rađali Novo Stvaranje; biti kršćani znači ovaj obavezni prolazak. Pa, budući da mislim da je ovaj Božić zaista poseban, predlažem vam ovo.

I molim Presvetu Mariju, Onu koja je uvijek na koljenima pred Božjim oltarom za svakoga od nas, Onu koja sa svojom ljubavlju kao Majka zna što znači rađati, zna što znači trpjeti bol za vlastitu djecu, Ona koja zna što svatko od nas treba da bi bio preporođen, koja prati posljednje, prati malene. Neka prati one koji su više vezani, opterećeni, one koji su više umorni u ovom hodu. Neka probudi one koji su izgubili snagu, izgubili strpljenje, one koji više ne mogu vidjeti svjetlo. Neka probudi one koji poradi situacija povezanih sa duhom ovoga svijeta, sa Luciferovim duhom, duhom Lažnog proroka, osjećaju se više pritisnuti, nezaštićeni, više strašljivi, više neodlučni. Neka nas živa Marijina prisutnost u ovom Došašću vodi do rođenja Sina Božjega, i Sin Božji neka udalji svaki strah, neka udalji svaku tamu koja obavija ovaj svijet, neka udalji Lucifera i njegove sljedbenike, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.


[1] Usp. Isusova poruka „Budućnost moga naroda“ od 08.rujna 2011, objavljena u knjizi “Prema novom stvaranju –2012, na stranici 173 i u knjizi “2012 – Odlučujući izbor čovječanstva”, na stranici 64, te https://premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Iv 3,1-5

[3] Usp. Isusova poruka „Budite spremni za bitku“ od 21. studenog 2020, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[4] Usp. poruka Svetog Mihaela Arkanđela„ Smjernice za ovo vrijeme“ od 29 rujna 2019, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – Poruke i razmišljanja 2018-2019 – Svezak V“, na stranici 63, te https://premanovomstvaranju.org

 

„Trojstveno djelovanje u Crkvi Isusa Krista svega Svemira – Lice Presvete Marije (Prvi dio)“

„Lice Presvete Marije (Drugi dio)”