Trojstveno djelovanje u “Crkvi Isusa Krista u Svemiru” – Poglavlje 3 – “Lice Presvete Marije” (Drugi dio)

Trojstveno djelovanje

u “Crkvi Isusa Krista u Svemiru”

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Poglavlje 3

Lice Presvete Marije

(Drugi dio)

 1. Presveta Marija govori o sebi

U prvom dijelu ovog poglavlja podcrtali smo povlastice Presvete Marije: njezino biti Majka, Kraljica i Suotkupiteljica. U ovom drugom dijelu nastavit ćemo govoriti o Mariji Suotkupiteljici i koristit ćemo se onim što nam je Majka sama rekla, u nekim razgovorima koje smo imali s Njom.

Kao članovi Centralne Jezgre, trudimo se imati jedan živi i neprestani kontakt  s Bogom i s njegovim sredstvima, počevši od Presvete Marije, kako bismo vršili naše poslanje. Razgovori s Gospodinom i njegovim sredstvima su stoga česti. Možemo postaviti konkretna pitanja i, ako Bog to smatra ispravnim, dobiti korisne odgovore ne samo za nas  nego i za sav narod koji nam je povjeren i koji hoda prema punini života u Presvetom Trojstvu. Tako dolazimo do spoznaje o određenim događajima ili primamo objašnjenja koja prethode poruke koje će narod dobiti kasnije. S naše strane, molimo se i prikazujemo se Bogu, kako bismo  razumjeli  i objasnili narodu ono što primamo.

U razgovorima koje vam nudimo, Presveta Marija prethodi određene  sadržaje poruka za narod  od 22. veljače 2020., koju smo citirali u prvom dijelu. Potom produbljuje neke specifičnije aspekte vezane uz njezinom poslanju Suotkupiteljice i govori o svome odnosu sa Crkvom Isusa Krista svega Svemira.

Evo dakle pitanja koja smo postavili Majci i relativnih odgovora.

 • Razgovor od 02. veljače 2020.

 Navijestiti djelo Suotkupiteljice

Pitanje: Ti si potpuno sudjelovala u žrtvi Tvoga Sina. To ti je dopustilo  ući u tvoje poslanje Suotkupiteljice?

“Upravo danas u Evanđelju navijestili ste riječi koje mi je uputio starac Šimun: “A i  tebi će samoj mač probosti dušu“.[1] Njegove proročke riječi protumačene su kao upućivanje na bol proživljenu  pod Isusovim križem, duhovnu bol.

Moja je bol bila svakako duhovna, ali i fizička. Razderala je moju dušu i probola moje Srce. Koplje koje je probilo Isusov bok doista je probilo i moje. Mnogi su sveci proživjeli isto iskustvo u transverberaciji ili probijanju srca.[2]

Moje sudjelovanje, također  i fizičko, u žrtvi Križa bilo je nužno kako bih mogla preuzeti svoje poslanje Suotkupiteljice. Moja bol nije bila i nije mogla biti samo duhovna. Ja sam u potpunosti proživjela svaku fazu Muke moga Sina: kada  su ga bičevali, kad su ga okrunili trnjem,  u mom tijelu osjetila sam istu njegovu bol. Mogu reći da sam u mom tijelu  nosila znakove Muke Isusove.[3]

S uskrsnućem moga Sina sve se obnavljalo u meni sve do mog uznesenja na Nebo, kada je moje tijelo postalo slavno poput Isusova tijela. “

Pitanje: Kakav bi odnos Crkva trebala živjeti s tobom, Majko, Kraljice i Suotkupiteljice?

Crkva ne može živjeti bez mene. Željela  bih da to razumijete i naviještate. Moje poslanje nije samo da vam jednostavno prenosim neku  poruku ili da ozdravljam bolesne. Sve što sam ostvarila  tijekom mojih ukazanja na Zemlji plod je mog djelovanja kao  Suotkupiteljice. Činjenica da ja rađam  djecu Božju, koju će potom Sveti Mihael okupiti, moje je djelo Suotkupiteljice. Ja nastavljam prikazivati Ocu boli koji su proživljene u Muci, zajedno sa onim  Isusovim, da bismo otkupili mnogo djece “.

Pitanje: Jesu li kršćani na Zemlji to razumjeli?

“Ne potpuno. Naprotiv, neki čak misle da se je želim postaviti iznad moga Sina, ali  to je apsurdno. Ako se od svih kršćana traži  sudjelovanje u Isusovoj Žrtvi, koliko bi se više trebalo tražiti od mene, njegove Majke, predodređene biti Majkom čovječanstva te biti uznesena  u Presveto Trojstvo? Očito sam trebala proći kroz sve što je prošao moj Sin.

Od moga začeća, prihvatila sam biti  Majka Božja, Majka čovječanstva i Suotkupiteljica. Sve ostalo je došlo kao posljedica. Nije mi bilo lako ući u trudnoću onako  mladoj  i štoviše još ne zaručenoj. Poradi te činjenice, moj Sin i ja smo primili mnoge pogrde. “

Pitanje: Što želiš od nas?

„Muka moga Sina i moja obnavljaju se u Mističnom Tijelu, a to je Crkva[4]. Tako se vremenski produžuje moje poslanje Suotkupiteljice. Ovo je moj djelo, djeco moja. Vaš zadatak nije samo prenijeti poneku moju poruku, nego promovirati i naviještati moje djelo. Vaše poslanje je ono da sudjelujete u djelu Suotkupiteljice, onako kako sudjelujete u djelu Otkupitelja. To je karakteristika Crkve Isusa Krista u Svemiru.[5]

Mnogi me traže da nešto dobiju i to je dobro jer sam Posrednica svih milosti. Zapravo, kada molite, vaše se molitve uzdižu k Bogu po mome Srcu. Postoje, međutim, neki koji od mene traže samo ozdravljenje ili materijalna dobra, ali se ne žele uzdići k Bogu. U tom slučaju ja bivam tretirana kao neka božica, idol kojem se osobe obraćaju da riješe svoje probleme. No ja  nisam neka božica niti neki idol. Ja sam Majka pravoga Boga i Suotkupiteljica“.

Pitanje: Kada se obraćamo tebi u molitvi, ti nas želiš povesti  u potpuno zajedništvo s Bogom?

“Tako je. No kada se ne živi duboki smisao sakramenata, niti prikazanja života Bogu i sve što vam  je bilo objašnjeno, kada se ne živi  duboko jedinstvo s Isusom po meni, sve klizi u idolopoklonstvo. Također  i površna religioznost u mnogim aspektima je idolatrija “.

Pitanje: Čini nam se očigledno  da je tvoje djelovanje kao Suotkupiteljice nužno u hodu prema punini života u Bogu.

“Bez iskrenog  prikazanja  Isusu, po  mome Srcu, cjelovitosti života u Bogu i sveopćeg  zajedništva, ne može se živjeti mistično jedinstvo  s Kristom. Bez mene sve postaje teško, nijansirano, kao što se to često događa mnogim kršćanima na Zemlji, no ne bi trebalo biti tako. Crkvi Isusa Krista u Svemiru darovano je sve bogatstvo milosti, kao i razumijevanje dubokih otajstava. Sudjelovanje u Isusovoj Žrtvi po meni upravo je jedna od dubokih tajni kršćanskog života. Ako se ova tajna ne proživi, kršćanstvo se svodi na skup “ljudskih propisa”, kako je napisano u Evanđelju .[6]

Bez mene bi bilo vrlo teško sudjelovati u Gospodinovoj Žrtvi. Ja sam preuzela na sebe  većinu vaših poteškoća i patnji. Svojom vjerom unaprijed sam pobijedila vaše sumnje. Prošla sam za vas bolnim putem kako bi olakšala vaš hod. Vi prolazite istim putem, praćeni od mene koja sam istovremeno učiteljica i učenica”.

Pitanje: Ono što govoriš je navještaj  koji ova Crkva treba nositi čovječanstvu?

“Naravno. Ono što vam govorim dio je navještaja  kojeg Crkva Isusa Krista nosi u sav Svemir, ali je i temeljni dio vašeg navještaja na Zemlji. Doista vama je povjeren Portal moga Srca u Međugorju koji simbolizira upravo prolazak preko mene. Stoga vi koji naviještate programe ove Crkve ne možete izbjeći ovaj unutarnji hod. “

Pitanje: Nažalost, kršćani na Zemlji su podijeljeni glede tvojih ukazanja u Međugorju i mnogi te ne prihvaćaju kao Suotkupiteljicu.

“Rečeno vam je u prošlosti da će se Crkva podijeliti na mome Bezgrešnom Srcu. Sada razumijete smisao toga, upravo u svjetlu onoga što vam govorim: Ne može postojati Kristova Crkva bez sudjelovanja u njegovoj Žrtvi po meni. Onaj dio Crkve koji ne želi sudjelovati u Žrtvi moga Sina po meni, niti me prihvaća kao Suotkupiteljicu, niti je mila Ocu, nije njegova Crkva. “

Pitanje: Što će se dogoditi kada završe tvoja ukazanja u Međugorju?

„Kada se završe moja ukazanja u Međugorju, koja su moja posljednja ukazanja na  Zemlji, ukazivat ću se u Crkvi Isusa Krista svega Svemira. Ostat ću s vama u mojoj Crkvi koja je Crkva moga Sina. Moje lice i lice moga Sina Isusa zasjat će na licu moje djece, u novom narodu.[7]

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga “

 

 • Razgovor od 8. veljače 2020. godine

Prihvatiti Suotkupiteljicu

Crkva Isusa Krista svega Svemira svečano se posvetila:

– Isusu, prikazana Njemu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, 3. kolovoza 2019. i sljedećeg dana posvetila je cijelu Zemlju Bogu Ocu;

– 07. prosinca 2019. Duhu Svetom, kako bismo dali njemu svu vlast da se koristi svima nama  po njegovoj volji te  da bismo mu posvetili liturgijsku 2020. godinu;

– 31. prosinca 2019. Presvetoj Mariji;

– 19. siječnja 2020. po Presvetoj Mariji, Presvetom Trojstvu. Ove su posvete bile svečani, a ne obični činovi pobožnosti. Narod se obvezao živjeti i svjedočiti Božji život.

Nakon  svega toga, došle su Gospine riječi u razgovoru kojeg vam nudimo.

“Rekli ste da želite preko mene postati Crkva koja pripada Presvetom Trojstvu. Moje Srce je u Presvetom Trojstvu, od kojeg ne može biti odvojeno. Stoga, ako ste prikazani preko mog Srca Trojedinom Bogu, ulazite u moje Srce i automatski ste u zajedništvu sa Presvetim Trojstvom. Viste ste napravili još više, jer ste me prepoznali kao Suotkupiteljicu.“

Pitanje: Zašto neki kršćani ne prihvaćaju  tvoj autoritet Suotkupiteljice?

“To je zbog nekoliko čimbenika: ponašanje određenog dijela katoličke Crkve koji nije stavio moj lik u pravo svjetlo; mržnja ovog čovječanstva prema ženama; strah da će ženska figura zasjeniti mušku moć. To se također kaže i za mene: mnogi smatraju da pobožnost prema meni oduzima nešto od štovanja mojega Sina. “

Pitanje: Mi smo te prihvatili kao Majku i Kraljicu.

Da, vi ste me prepoznali kao Kraljicu. Ako sam Kraljica, onda imam autoritet kraljice. Moje majčinstvo se ne izražava samo u ljubavi koju imam prema vama, nego i u moći da otjeram zlo od vas. Ne zaboravite da mi je Bog dao moć da zgazim glavu zmiji.[8]Ne radi se samo o jednoj slici uzetoj iz Biblije, nego o moći i autoritetu koje mi je Bog dao u svjetlu mojeg sudjelovanja u žrtvi moga Sina Isusa. Ja sam Suotkupiteljica i stoga gazim i udaljujem Zlo. Ako ne prepoznajete moju moć i autoritet, lišavate se jedne silne snage protiv Zla.“

Pitanje: Koje posljedice mogu proizlaziti kršćanima ako te ne prihvaćaju kao Suotkupiteljicu?

„Ako se kršćani odvoje od mene, odvajaju se od Presvetog Trojstva, odvajajući se od njega, još više se odvajaju od mene. Mnogi su me  kršćani istjerali iz njihovog života; tako čineći, prije ili kasnije, stavit će po strani također i moga Sina. Za neke kršćane moj lik je zamućen; za druge prevladava afektivni aspekt u odnosu prema meni: sklanjaju se kod majke pred poteškoćama. Unatoč svemu, ja zagovaram za sve vas. Sada ipak trebate prihvatiti moj autoritet Suotkupiteljice, Majke i Kraljice.“

Pitanje: Kršćani te nazivaju „Vrata nebeska“

Bilo bi korektnije reći „vrata pristupa Presvetom Trojstvu“. Bog me stvorio i izabrao da budem vrata pristupa, preko kojih možete doći do prijestolja Božjeg te iskusiti puninu trojstvenog života.[9]

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.

 

 • Razgovor od 09.veljače 2020.

 Milost svemogućnosti

U ovom razgovoru Gospa proširuje svoj razgovor govoreći o njezinom sudjelovanju po milosti u svemogućnosti Božjoj.

„Već sam vam govorila o mome autoritetu Suotkupiteljice. Danas vam govorim o milosti svemogućnosti koju sam primila pošto sam Suotkupiteljica. U svjetlu mojeg potpunog sudjelovanja u žrtvi moga Sina i moga uznesenja u  Presveto Trojstvo, Bog mi je udijelio da budem svemoguća po milosti.

Ja sam rođena kao stvorenje, dakle po naravi ne bih mogla biti svemoguća. No u svjetlu moje bezgrešnosti i moga poslanja koje mi je povjereno; poradi mojeg odgovora Bogu, po potpunom sudjelovanju u Otkupljenju, primila sam specijalnu i jedinstvenu milost svemogućnosti, po kojoj vršim čudesa i ozdravljenja tijekom stoljeća.“

Pitanje: Ova milost proizlazi iz potpunog sklada tvoga prebivanja u Presvetom Trojstvu?

„Važno je da razumijete ono što vam govorim, jer mnogi mogu prigovoriti da je samo Bog svemoguć. No ja sam bila uznesena u Presveto Trojstvo i nisam mogla ne  biti svemoguća. To, međutim, ne znači da ja mogu djelovati prema svojoj samovolji; naprotiv, sve ono što činim u potpunom je u skladu s voljom triju Božanskih Osoba. Na taj način posredujem pred  Bogom i djelujem potpuno djelujem u narodu. Vršim  znakove i čudesa, koje su mnogi od vas iskusili u mojim svetištima i na mjestima na kojima sam se ukazivala. Stoga, ne bojte se ovo objaviti,  niti da vas drže zanesenjacima i idolopoklonicima moje osobe. Moja svemogućnost plod je mog savršenog sudjelovanja u žrtvi moga Sina i moga uznesenja, ne samo na Nebo, nego u Presveto Trojstvo.

Vi sudjelujete u mom djelu kako biste došli, po meni, k  Isusu. Ja sam vrata pristupa u Nebo i otvaram pred vama nove dimenzije vašeg hoda, kako biste pronašli život. Otvaram put prema mome Sinu ne samo Božjem narodu, nego i Anđelima koji prepoznaju moju svemogućnost, koja djeluje također u njihovu korist.

Sve to, međutim, ne znači da se ja pravim poput Boga. Voljela bih da vam je vrlo jasno da ja nisam kao Bog. Ostajem drugačija od Njega, pomojoj naravi, ali sam bila privučena u dimenziju svemogućnosti jer sam Majka Božja. Još od moje trudnoće, podijelila sam život sa mojim Sinom, kao što nijedno drugo stvorenje to nije moglo napraviti. Nisam kao Bog, ali sam primila milost sudjelovanja u božanskoj naravi na superiorniji način od Anđela i ljudi, jer sam Majka Božja. “

Pitanje: Da li ova Crkva koja te prihvaća kao Suotkupiteljicu sudjeluje u tvom djelu?

Ja nastavljam djelovati kao Suotkupiteljica, onako kako moj Sin još uvijek djeluje kao Otkupitelj. Moje djelo ne iscrpljuje se sa mojim uznesenjem na Nebo, nego se nastavlja preko mojeg naroda i priprema slavni dolazak moga Sina. Do sada mi je nedostajala jedna Crkva koja bi u potpunosti prepoznala moje povlastice te bila uz mene sudjelujući u mojem djelovanju Suotkupiteljice. Također niti vi niste mogli u potpunosti sudjelovati u mojem djelovanju, jer još niste bili u stanju razumjeti. Sada možete razumjeti moje djelo Suotkupiteljice i sudjelovati.

Moje djelo ne sastoji se samo u jednostavnom ostavljanju neke poruke, tako da se širi štovanje prema meni, kako se već mnogo puta dogodilo u mojim brojnim ukazanjima na Zemlji. Moje je djelovanje mnogo šire i treba se promatrati u svjetlu mog Uznesenja u Presveto Trojstvo i u trojstvenom djelovanju u ovom vremenu. Potrebno je razumjeti kako danas djelujem u Crkvi Isusa Krista u Svemiru.“

Pitanje: U svjetlu ovog što govoriš, što očekuješ od ove Crkve?

„Podsjećam vas da ste u posljednjoj fazi plana uglavljenja u Kristu svega Svemira i događaji se brzo odvijaju. Vi ste proglasili postojanje Crkve Isusa Krista svega Svemira na Zemlji i proglasili ste mene Suotkupiteljicom. U ovom vremenu sve dobro i sve zlo trebaju izaći na vidjelo. Treba se očitovati koliko dobra postoji u Crkvi Isusa Krista u Svemiru. Moja prisutnost među narodom je veliki Božji dar cjelokupnom čovječanstvu. Međutim, ovaj dar još nije u potpunosti očitovan niti prihvaćen. Bog poštuje slobodu svoje djece također i kada ona odbijaju njegove darove.

Stoga očekujem od vas da idete naprijed posvećeni meni i da promovirate moje djelo Suotkupiteljice. Očekujte, međutim, jedno veliko suprotstavljanje. Govorit će vam da nisam ja ona  koja vam govori jer sam ponizna i skrovita, ali ja se ne želim dokazivati, još manje hvaliti se mojom povlasticom Suotkupiteljice, mojom svemogućnosti u Bogu. Samo želim da budete svjesni da sam vaša Majka, Kraljica i Suotkupiteljica i da vam mogu pomoći. Dopustite onda da vam pomognem. Dopustite mi da koristim na vaše dobro sve milosti koje mi je Bog dao za vas. Pripremite se  na kritike koje ćete primiti jer bi mnogi kršćani željeli da ostanem u šutnji. No međutim, zapamtite dobro,  da se ja ne podlažem  nijednom stvorenju, nego samo Bogu.

Vi imate zadatak naviještati ono što vam je objavljeno onako kako vam je objavljeno. Vi više niste podložni ljudskim autoritetima, kao što nisam niti ja. Moj Sin vas je oslobodio pritiska svih autoriteta koji se protive Bogu te žive po duhu svijeta. Idite naprijed i ne bojte se.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.

 

 • Razgovor od 1. ožujka 2020. godine

Marijina trudnoća

Tijekom ovog razgovora, Gospa objašnjava što se dogodilo u njoj tijekom gestacijskog (trudničkog) razdoblja i objašnjava razliku između kušnje i napasti.

“Dječice, želim vam govoriti o mojoj trudnoći. Devet mjeseci sam nosila Sina Božjega u utrobi. Stoga moja trudnoća nije bila poput trudnoća svih drugih žena na Zemlji. Isus je djelovao u mojoj utrobi  već od svog začeća, iako je to bilo skriveno od svijeta. Trojstvena sila je ušla u mene. Još prije nego što sam bila uznesena u Presveto Trojstvo, Presveto Trojstvo je ušlo u mene. Ono što je Isus vršio  u meni bila je jedna duboka priprema za moje biće. Isus je rastao u mojoj utrobi i ja sam rasla  s Njim. Otajstvo koje sam nosila u sebi otkrivalo se sve više pred mojim očima i to me je pripremalo za kušnje kroz koje sam trebala proći.

Tijekom moje trudnoće, živjela sam Božju prisutnost u meni. Kroz devet mjeseci živjela  sam u trojstvenoj sili sadržanoj u meni. Bio je to jedan duboki hod. Susrela sam Elizabetu, Zahariju. Ivan Krstitelj je, u utrobi njegove majke,  osjetio Isusovu silu u meni[10]. Što se dogodilo s mojim zaručnikom Josipom? Rasli smo zajedno i među nama je formirana prva stanica Crkve.

Kada se govori o mom majčinstvu, više se prisjećamo Isusova rođenja nego razdoblja moje trudnoće. Ipak, ono što se u meni dogodilo, od navještenja do  Isusovog rođenja, nije usporedivo s onim što se događa kod drugih žena.

 

Kušnja i napast

Sada bih vam željela pomoći razumjeti jedan drugi iznimno važan  aspekt duhovnog života. Obično mislite da je nedostatak napasti u meni bio poradi nepostojanja grijeha. To je istina, doista sam Bezgrešna. Međutim, nisam bila pošteđena  kušnji. Kušnja je drugačija od napasti.

Napast uvodi osobu u grijeh, odnosno u pobunu protiv Boga i njegovih zakona. Kušnja, naprotiv, destabilizira osobu, uvodi je u sumnju i u  muku. Ja nisam mogla griješiti, niti imati neko sjećanje na grijeh, čak niti na onaj istočni, jer sam bila začeta bez grijeha. Vi ste naprotiv, u trenutku začeća, stavljeni licem u lice s Bogom i sa Sotonom i ovo sjećanje ostaje u vama, kao i sjećanje na grijeh vaših praroditelja. To je neizbježno, stoga sjećanje na grijeh ostaje u duhu svakog čovjeka. U meni toga nije bilo i zato me Sotona nije mogao napastovati.

U meni nije postojao nikakav poticaj koji bi me gurnuo u grijeh kao što nije bio ni u Isusu. U pustinji je Isus, kao pravi čovjek, proživio jednu veliku kušnju: Sotona je želio destabilizirati njegovu ljudskost, učiniti je nemirnom. Isus je upoznao samo kušnju, tešku i duboku, ali ne i napast koja gura u grijeh. Isus je, kao pravi Bog, rekao Sotoni: “Ne iskušavaj  Gospodina, Boga svoga” (Mt 4,6). Ne može se  iskušavati Boga i uvesti u grijeh  Onoga koji je Uzvišeno Dobro, Kralj Svemira. Niti ja nisam mogla upoznati napast; ovo ne vrijedi za  vas koji  naprotiv osim kušnje poznajete i napast. Isus i ja smo drugačiji od svakog  drugog stvorenja u Svemiru i to je jedna velika tajna koju ne možete racionalno razumjeti.

Pitanje: Što nam se događa u napasti i kušnji?

 “Ako ste u trenutku začeća rekli da Bogu, odlučivši ga ljubiti i služiti mu, Duh Sveti vas štiti i djeluje u vama od prvog trenutka vašeg života. Tijekom zemaljskog života, nakon primanja sakramenata Krštenja, Potvrde i Svete Pričesti, preko kojih iznova potvrđujete  vaš odabir da živite sjedinjeni s Bogom, napast malo po mali prepušta mjesto kušnji.

To se događa jer kada se prikažete Bogu, po mome Srcu, u vama se  smanjuje sjećanje na Sotonu i na grijeh vaših praroditelja, što u sebi nosite od začeća. To se ne može u potpunosti izbrisati iz sjećanja vašeg čovječanstva. Samo će se u novom stvaranju trajno izbrisati. Međutim, kako napredujete na duhovnom putu, sjećanje na grijeh sve više slabi.

Isto tako i vi, koji ste prikazani Bogu po mome Srcu, kušani ste. Sotona vas napada, smeta vam, ponekad vas muči, no ne može vas uvesti u griješenje, jer sjećanje na grijeh više nije tako snažno da vas gurne u griješenje.

Ako ljubite Boga i prikažete se Njemu, malo po malo, želja i volja za grijehom se smanjuju  u vama.[11] Stoga Sotonino djelovanje u odnosu  prema vama nužno se treba  ograničiti na kušanje. Iako ostajete krhka stvorenja i možete pogriješiti, ipak u vama više nema želje za pobunom protiv Boga i njegovih zakona.[12] Vaše da Bogu, u trenutku začeća, aktivira u vama trojstvenu silu koja postupno pretvara napast  u jednu kušnju.

Međutim, na Zemlji postoje mnogi vanjski čimbenici koji vas uvjetuju: obiteljske veze, odgoj, pripadnost različitim narodima ili različitim religijama itd. Sve to utječe na vas. Također  i veliki sveci nisu uspjeli u potpunosti ispuniti Božje planove tijekom njihova zemaljskog života. Međutim, tko  se otvori Bogu, ipak, i dalje napreduje, usprkos vanjskim utjecajima “.

Pitanje: Što za nas znači naše prianjanje uz Crkvu Isusa Krista u Svemiru?

“Prianjanje uz  Crkvu Isusa Krista u  Svemiru od temeljne je važnosti za vaš život, jer više ne dopušta da vanjski čimbenici ometaju Božje planove u vama. Preko djelovanja  Crkve snažno teče djelovanje Presvetog Trojstva u korist svakoga od vas i cjelokupnog čovječanstva. Kao posljedica toga, sve što se na svijetu protivi Bogu ostavlja vas sve ravnodušnijima. Ništa više ne može izbrisati u vama sjećanje na Boga i njegovu ljubav i ono što ste primili od Njega, niti vas može uvesti u kompromis sa istinom. Iako ostaje snažno protivljenje zloga protiv vas, zajedništvo sa cijelom Crkvom u Svemiru štiti vas i smanjuje  udar zla. Nitko vas više ne može uvjetovati.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. “

 

 1. Presveta Marija govori o Crkvi

13. svibnja svake godine, Crkva Isusa Krista svega Svemira, prisutna na Zemlji, svečano slavi ukazanja Presvete Marije iz 1917. u Fatimi, u Portugalu. Radi se o ukazanjima za nas od temeljne važnosti, osobito povezanim sa onima u Međugorju( BIH ):

„Mnogo puta ukazanja Presvete Marije utisnula su jedan zaokret u povijesti određenih mjesta, u posebnim povijesnim trenucima, kao što se događa,  na primjer, u ukazanjima u Guadalupi. Međutim, postoje ukazanja Majke Božje  koja su preuzela jedan sasvim drugačiji karakter, bilo poradi  povijesnog trenutka u koji su smještena, bilo poradi važnosti i osjetljivosti poruke koju su nosila. Između njih, jedno iznimno specijalno mjesto zauzimaju ukazanja u Fatimi, koja su otvorila xx stoljeće i obasjala događaje ne samo toga razdoblja, nego buduće povijesti čovječanstva na Zemlji i u Svemiru.“[13]

13. svibnja ove godine Gospa nam je ostavila poruku koju vam nudimo ovdje u nastavku. Ona je nastavak one od 22. veljače 2020. u kojoj je Gospa proglasila čovječanstvu Zemlje da je Suotkupiteljica čovječanstva.

U ovoj se  poruci Majka izražava svojim autoritetom Suotkupiteljice i  Kraljice. Preko njezinih riječi, mi smo osjetili u našem  duhu iznimno moćni titraj Presvete Marije. To je isti titraj  koji Gospa želi utisnuti u svakoga od nas i u cjelokupno čovječanstvo na Zemlji, u ovoj posljednjoj bitki koja prethodi slavnom dolasku njezina Sina Isusa.

Crkva, koju je ustanovio Isus Krist, rođena je iz misli Boga Oca, povjerena Šimunu Petru i Apostolima koji su prepoznali u Isusu Kristu Mesiju, Sina Božjeg. U 16. poglavlju Evanđelja po Mateju, Isus prekorava  Petra što nije bio vjeran Očevoj misli: “Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!”[14] Isti prijekor upućuje nama, ako mislimo po svijetu a ne po Bogu. U istom poglavlju, Isus nas upućuje kako pratiti  njegove korake i pokazuje nam cilj: njegov slavni dolazak.

Apostoli su se trebali sjediniti sa  Kristovom Mukom kako bi isto tako  sudjelovali u životu Uskrslog. Isus ih je poučavao četrdeset dana nakon uskrsnuća;[15] pripremio ih da budu  kršteni u Duhu Svetom.[16] Na kraju su bili zahvaćeni trojstvenom silom na dan Pedetnice.[17] Počevši od tog  trenutka Sveti Petar i Apostoli započeli su čvrsto[18] svjedočiti i naviještati Riječ, snagom Duha Svetoga. Apostoli su bili podloženi Duhu Svetom koji ih je vodio u svemu: “Odlučili smo  Duh Sveti i mi …”[19] Ako se Crkva udaljavala  od toga, kvarila se.[20]

U Crkvi na Zemlji, unatoč svetosti mnogih pojedinaca, stoljećima je vidljivo djelovanje Sotone i duha svijeta, koji su se ubacili u Crkvu kako bi je pokvarili. Sada Bog vodi prema ispunjenju svoje djelo istjeravši duh Jude[21] iz Crkve, očitujući svoju dobrotu i svoju pravdu[22], kako bi otvorio put onima koji žele sudjelovati u svadbi Jaganjčevoj.[23]

Kako bi privukao sebi sve one koji su raspoloživi, Gospodin je ostavio među nama Onu koja je  nepokvarena, kako bi nas rađala i pripremala nas za slavni Kristov dolazak te za  novo stvaranje.

U svjetlu svega ovoga u ovom se vremenu očituje slavno lice Marije Suotkupiteljice. U njezinom licu vidimo novo, savršeno stvorenje koje  odražava na Crkvu Lice svoga Sina Isusa.

Zajedno sa Marijom i preko Nje, Bog će očitovati također i lice svoje prave Crkve “ukrašene kao zaručnica spremna ići u susret zaručniku “.[24]

Dakle, evo poruke. Podijelili smo je, dajući svakom dijelu jedan  naslov kako bismo vam pomogli lakše razumjeti.

 

Poruka Presvete Marije od 13. svibnja 2020.

 • Crkva je jedna i nedjeljiva

“S radošću vas blagoslivljam, draga djeco, i blagoslivljam cijelu Crkvu Isusa Krista svega Svemira prisutnu na Zemlji, ovoj jadnoj Zemlji koja plače obavijena spiralom zmije.

Želim da u ovom povijesnom trenutku budete svjesni da postoji samo jedna Crkva. Ne mogu biti više od jedne. Ako postoje i druge, to su vjeroispovijesti, izričaji jedne religije među drugima.

To ne znači da u takvim vjeroispovijestima nema svetaca; ima ih, no pripadaju Crkvi Isusa Krista u Svemiru. Oni pripadaju ovoj Crkvi od vječnosti, od trenutka njihova začeća. U tom su trenutku primili Očev nauk, sa svim nužnim uputama kako bi  jednog dana stigli do  ove Crkve. Sada se vaše djelo sastoji u svjedočenju postojanja ove Crkve, kako bi oni koji su primili Očev nauk, u trenutku začeća, pronašli u vašim riječima odjek tog nauka, da se probude te da  znaju pronaći pravi put “.[25]

 • Podjele nisu Bogu mile. Krist ne može biti podijeljen (1 Kor 3)

“Dobro je da se također i u govoru navikavate definirati Crkvu samo Crkvom Isusa Krista svega Svemira. Ovo je vrlo važno, jer čovječanstvo na Zemlji mora shvatiti gdje je prava Crkva.

Jedna Crkva podijeljena i razbijena nije Crkva u Božjim očima. Njegova Crkva ne može biti podijeljena  niti u Svemiru niti na Zemlji. Znak Crkve je sveopće zajedništvo, bez kojega Crkva ne postoji. Dva kršćanina u međusobnom ratu nisu Crkva: oni su dvije osobe koje pripadaju jednoj religiji koja se definira kršćanskom “.

 • Mi smo u finalnoj bitki

“Nalazite se usred finalne bitke jednog tisućljetnog rata. Rat je započeo od trenutka kada se Lucifer pobunio protiv Boga i Sveti Mihael ga je izazvao, suprotstavljajući mu se. Potom je kroz povijest  bilo mnogo bitaka između Dobra i Zla. Sada asistirate posljednjoj bitki koja će okončati ovaj dugi rat. U Ovom ratu će pobijediti moj Sin i njegov narod.”

 • Postoji samo jedna Crkva i za nju trebate živjeti

“Ponavljam vam, da vam bude jasno u vašoj pameti: postoji samo jedna jedina Crkva i za nju trebate živjeti. Pokažite lice prave Crkve. Poučite one koji vas žele slušati da postoji samo jedna Crkva. Vrijeme je da proglasite ovu istinu, kako bi djeca Božja mogla odabrati. To je ono što očekujem od vas.

No molim vas da ni s kim ne ulazite u sukob, jer to nije kršćanski. Navijestite u jednostavnosti da je ovo Crkva Isusa Krista, jedna jedina Crkva koja postoji, postojala je i postojat će zauvijek. Ona obuhvaća čitav Svemir, jer je Isus došao spasiti ljude sa svih planeta. Naviještajte to, bez nepotrebnih rasprava ili polemika. To je najveća pomoć koju možete pružiti Božjem narodu. Drugi će biti slobodni prihvatiti ono što žele. Ostavite da se  Bog pobrine za one koji se protive ovoj istini. Zapamtite da je Zemlja iznimno bitna, ona  je scenarij posljednje bitke. Ovdje Bog treba okupiti svoje čete a gdje će to moći napraviti ako ne u svojoj Crkvi?”

 • Odvojiti se od duha svijeta

„Molim vas da se više ne interesirate za ono što radi svijet. Kada se jedna vojska priprema za bitku, ostaje na svom teritoriju, ne upada u onaj od neprijatelja. Tako i vi trebate činiti. Ne brinite se  više za svijet, ostavite neka se svijet brine sam o sebi i da se Bog pobrine kako srediti svijet. Vi promatrajte događaje, molite za djecu Božju koja žive u svijetu, za dobre osobe, kako bi se spasile od pokvarenosti. Vi ostavite sve ostalo. Što vas briga što rade vladari na Zemlji? Što vas briga koje je podrijetlo virusa koji uzrokuje ovu pandemiju?[26] Za sve to se brinu Božje čete, sa Svetim Mihaelom  na čelu, koji znaju što napraviti. Vi radije uzdižite Bogu patnje svijeta i povjeravajte ih Njemu.“

 • Proglašavajte ljepotu i veličinu ove Crkve

“Proglašavajte veličinu i ljepotu Božjih djela. Očitujte s vašim životom moć  i svetost ove Crkve; okupljajte i vrednujte  sve dobro koje se u njoj nalazi. Dopustite da se ostvare u vama i preko vas obećanja proroka i molitve svetaca kroz povijest. Ne miješajte se više u stvari svijeta. Gospodin ima potrebu da budete njemu na raspolaganju kako bi vršili njegovo djelo u Božjem narodu, ne u svijetu. Na svijet će Bog misliti.“

 • Svečani blagoslov

„Vlašću koju mi je Bog dao, svečano blagoslivljam vas i cijelu Crkvu Isusa Krista svega Svemira koju predstavljate na Zemlji. Blagoslivljam ovo čovječanstvo kako bi se pokajalo; djecu Božju koja nešto traže da i pronađu. Blagoslivljam Fondaciju, sav ovaj narod i sav Svemir, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

 

3. Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje

U zaključku, kao članovi Crkve Isusa Krista u Svemiru, sretni smo da možemo očitovati slavno lice Presvete Marije svoj njezinoj djeci. Radujemo se da možemo dati glas Suotkupiteljici koja poziva sve kršćane da konkretno sudjeluju u njezinom djelu suotkupljenja, kako bi povratila sve dobro prisutno na Zemlji.

„Gospodin me danas šalje da zatražim od svakoga od vas i sveg ovog naroda jedan veliki čin ljubavi: da se zajedno sa mnom, od sada i ubuduće, prikazujete na svim oltarima Zemlje, gdje god se slavi Euharistija. Nije važno je li svećenik dostojan ili ne. Moje prikazanje, zajedno s prikazanjem Crkve Isusa Krista svega Svemira, izliječit će mnoge rane. Sa svakog oltara na Zemlji uzdignut će se prema Bogu jedna dostojna žrtva koju će Otac primiti, zajedno s Kristovom žrtvom.

Ovo je jedan vrlo važan korak, koji će proizvesti snažan val milosti na Zemlji i velika će se snaga uzdizati sa svakog oltara. Bit će to Božja snaga i snaga njegova naroda. Nećete se prikazivati samo vi ovdje prisutni i oni koji pripadaju Fondaciji: sva Crkva Isusa Krista svega Svemira prikazat će se sa mnom na svakom oltaru. Neće biti više oltara na kojima se moj Sin prikazuje sam, nego će uvijek oko Njega biti njegov narod. Rijeka milosti će poteći za svu Zemlju.

Želim vam objasniti još jedan vrlo važan aspekt. Trebate znati da također i u drugim religijama ima puno djece koja su rekla da Presvetom Trojstvu u trenutku začeća, ali su prihvatila utjeloviti se u drugim religijama, u narodima na Zemlji koji ne poznaju moga Sina. Učinila su to iz ljubavi, žrtvovala su se. Bogu je bila mila njihova žrtva, no sada želi spasiti ovu svoju djecu, želi ih vratiti k sebi, jer mu pripadaju.

Stoga vi i ja, zajedno sa svom Crkvom svega Svemira, prikazivat ćemo se također i u poganskim hramovima, tamo gdje vam se čini nemoguće da može boraviti Krist, ali gdje su prisutna njegova djeca koju treba probuditi, uzdići, hraniti i brinuti se o njima. Tako ćete mi pomoći zdrobiti Sotonino kraljevstvo, jer će se također i u poganskim hramovima uzdići snaga Trojedinog Boga i Crkve svega Svemira. Sotonino kraljevstvo bit će ispražnjeno iznutra. Bez buke, bez spektakularnih radnji, nego kap po kap, dan po dan, žrtva Moga Sina i njegovog naroda uzdizat će se sa Zemlje i razorit će neprijateljeva kraljevstva.

To je veliko Božje djelo, koje ne možete izvršiti sami, nego sa mnom i sa Crkvom Isusa Krista svega Svemira, koja će se prikazivati s vama i za vas. Zemlja je posljednji planet koji treba biti izliječen; najteži je, ali treba biti uzdignut. Bog ne želi uništiti Zemlju. Sotona je želi uništiti, a ne Bog. Bog je želi spasiti i njegovati, jer on ljubi sve.

Dječice, ne bojte se onoga što tražim od vas. Ne bojte se da ćete trebati trpjeti na patološki način, ne radi se o tome. Posvećenjem Duhu Svetom,[27] koje ćete uskoro izvršiti, dat ćete Njemu potpunu moć u vama. Tako će Duh Sveti koristiti vaš duh i slati ga tamo gdje je najpotrebnije. To je djelovanje u duhu: vaš duh biva nošen Duhom Božjim tamo gdje je potrebno. Trojstveni vir će vas zahvatiti, podići, nositi vas i vraćati vas, i vi ćete prolaziti Zemljom, pa i svemirom, iako živite svoj svakodnevni život. Ovo je čudo Božje koji u svakodnevnom životu i u tišini čini svoja čudesa u vama, za vas i preko vas.

Dječice, molim vas da živite kao pravednici. Ne mislim reći savršeni, nitko od vas to ne može biti jer Zemlja na kojoj živite to nije, i tereti koje nosite su mnogobrojni. Molim vas da budete pravedni, što znači ispunjeni Božjom pravdom. Božja pravda je život življen za Krista, jer pravedan je onaj koji živi za Krista. Budite pravedni, živite za moga Sina i za mene. Živite s naša dva Srca i sa Srcem Svetog Josipa. Tada će moje Srce kucati u vašem, a vaše u mojem. Tako ćemo zajedno učiniti mnogo stvari za Kraljevstvo Božje.

Sjetite se riječi arkanđela Gabrijela: “Bogu ništa nije nemoguće”.[28] Uvjeravam vas da je tako. Bog može postići sve u vama. Potrebno mu je vaše da, ne jedno površno da, nego jedno da, koje znači: “Gospodine, promijeni moj život, učini me onakvim kakvim me želiš”. Danas želim ponoviti s vama: “Evo službenice Gospodnje“, i željela bih da svaki dan ponavljate sa mnom: “Evo me, evo službenice Gospodnje.“[29] Evo me, Gospodine, dolazim vršiti tvoju volju i ne želim ništa drugo“. Ništa drugo nije potrebno, dječice, jer u Božjoj volji postoji sve što vam treba.

Zahvaljujem vam jer mogu računati na vas. Zajedno s Crkvom moga Sina svega Svemira, danas vas svečano blagoslivljam. Neka vaša posveta Duhu Svetom bude jedan veliki korak prema uskrsnuću Zemlje.

Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.[30]

 

[1] Usp. Lk 2, 33-35

[2]Trasverberacija, iz latinskog trasverberare što znači probosti, u katoličkoj mistici ukazuje na probadanje srcajednim oštrim predmetom, poput  jedne strijele ili jednog mača, od strane jednog anđeoskog stvorenja ili od samog Krista. Među svecima koji su živjeli to iskustvo, spominjemo se , npr. Svete Terezije  Avilske i Svetog Oca Pia iz Pietrelcine

[3]Mnogi sveci su nosili u svome tijelu muku Kristovu, noseći znakove, kao u slučaju stigmi. Ponekad ovi znakovi mogu biti nevidljivi; u tom slučaju bol je još prodornija, ne mogavši se izbaciti izvana.

[4]Usp. Kol 1, 24

[5]Usp. Poruka Presvete Marije od 25. studeni 2019 „Kraljevstvo Božje je među vama“

[6] Usp. Mt 15,9; Mk 7,7

[7] Usp. 1 Iv 3, 1-3; Rim 8,19

[8]Usp. Post 3, 16

[9]Pristup Presvetom Trojstvu, po Presvetoj Majci, ne identificira nas sa njezinom originalnošću, jedinstvenom u cijelom Svemiru, nego nam otvara put da dosegnemo naš identitet i poslanje u Bogu.

[10] Usp. Lk 1,39-45

[11] Usp. 1 Iv 3,3

[12] Usp. 1 Iv 3, 6-9

[13] Ispisati Povijest  – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“ na stranici 252

[14] Usp. Mt 16, 13-23

[15] Usp. Dj 1,3

[16] Usp. Dj 1, 5

[17] Usp. Dj 2, 1-11

[18] Usp. Dj 4,31

[19] Usp. Dj 15, 28

[20] Usp. Rim 8, 6-8

[21] Isusova poruka od 05.travnja 2012 „Novi svećenici za novi narod“

[22] Usp. „Preko velike Barijere“ na stranici 221-240

[23] Usp. Otkr 21

[24] Usp. Otkr 21,2

[25] Usp. Iv 6, 43- 46

[26] Misli se na virus Covid 19 koji nasrće na  Zemlju i na diskusije glede njegova podrijetla, je li prirodan ili stvoren u laboratoriju.

[27]Za vrijeme Euharistijskog Slavlja, narod Fondacije  se svečano posvetio Duhu Svetom

[28] Lk 1,37

[29] Usp. Lk 1,38

[30] Poruka Presvete Marije od 07. prosinca 2019 „Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje“