Razmišljanje „Sudjelovati u novosti Božjoj“

19.09.2020

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, naša današnja tema je „Sudjelovati u novosti Božjoj“.

Polazimo od čitanja[1] koja u njihovoj biti možemo ovako definirati: Bog nam je blizu, blizu je onima koji ga traže, no Bog je neizmjeran, daleko je od nas i može ga doseći onaj koji ga traži iznad vlastitih mogućnosti, zamišljanja, interpretacija jer On je veći. I možemo nadodati da nas Bog prati kao što jedan otac prati sina sve dok mi želimo hodati, sudjelovati i ići kako bismo dostigli našu zrelost u Bogu, puninu koja je za nas predviđena.

U ovom vremenu čovječanstvo je sve više stavljeno u tjesnac sa pandemijom i u svemu tome mi možemo vidjeti Božji plan. Ono što mi doživljavamo i svjedočimo je da Bog uzdiže čovječanstvo u nove dimenzije i kao što vidimo na Zemlji vodi se rasprava: ljudi ne žele novost, žele ono što žele i žele ono na što su navikli, što im se sviđa. Onda se u ovom smislu rađaju reakcije kod ljudi: netko vjeruje Bogu, netko je ravnodušan prema Bogu i netko se ljuti na Boga i definitivno se odvaja od Boga. I to je dramatična situacija koju u ovom vremenu trebamo razumjeti.

Bog potresa čovječanstvo, no potresa ga s ljubavlju, ne prisiljava ga. Međutim jedan dio čovječanstva može prisiliti, onaj dio čovječanstva koji ljubi Boga, ali je slab, krhak. Što onda Bog radi? Zatvara sva vrata koja vode u propadanje, u propast i otvara vrata koja vode u druge dimenzije koje je predvidio za ovo čovječanstvo. I to je drama koju čovječanstvo živi danas i treba odlučiti: ili se odvojiti od Boga za čitavu vječnost ili slijediti milosti koje Bog daje ili ostati ravnodušno. No vremena su toliko tijesna da osobe neće moći dugo ostati ravnodušne jer oni koji slijede Boga neprestano se uzdižu i izmiču. Oni drugi koji slijede Sotonu padaju dublje i više nema pomoći onima koji ne žele ni Boga ni Sotonu. Vremena su kratka, čovječanstvo je stjerano u kut.

Stoga sam želio govoriti svima o sudjelovanju u novosti u Bogu i u ovom sudjelovanju u novosti Božjoj želim podsjetiti na određene stvari kako biste vi koji vjerujete i koji želite ići naprijed mogli imati jasne točke orijentir.

Prva stvar koju želim naglasiti jest da postoji Crkva svega Svemira također i na Zemlji, sredstvo koje Bog koristi za uzdignuće čovječanstva, uzdignuće u novo stvaranje. Prije deset godina Sveti Mihael počeo je otkrivati ovaj plan Crkve govoreći o Centralnoj Jezgri[2], i ono što je Sveti Mihael sažeo u šest točaka želimo iznova pogledati u ovom vremenu upravo u kontekstu u kojem se nalazimo, od hoda kojeg smo napravili kako bi se uključili u novost koja je u Bogu, kamo nas Bog želi odvesti.

Govorili smo vam o Crkvi, ostatku Crkve na Zemlji, povezanom sa Crkvom svega Svemira. Zašto to danas naglašavam? Jer to je jedino sredstvo. To je jedino sredstvo koje ima zadatak ujediniti cjelokupno čovječanstvo u ime Božje, dovesti do uglavljenja u Kristu u cijelom Svemiru. Nekoliko puta smo vam naglasili da je ovo jedina Crkva, nedjeljiva, ona je Božje sredstvo koje ljude vodi prema onom Božjem planu koji je od početka prema Očevoj misli. Dakle potreban je jedan odabir: odabrati i slijediti Crkvu svega Svemira kako bi nam mogao pomoći sav Svemir koji sada pomaže Zemlji.

Ovo nije jedna nova struktura koja se suprotstavlja nekoj strukturi. Kao što nam je Gospa također objasnila u poruci od prošlog 14. kolovoza,[3] radi se o progresivnoj novosti, uzdignuću u kvalitetu života. Dakle Bog ne zapovijeda onako kako zapovijedaju časnici. Bog poziva, daje mogućnost, daje milosti, ali tko želi pratiti Božje stope, treba shvatiti da je to put kako bi cjelokupno čovječanstvo koje će pripadati Bogu bilo novo, to će biti novo stvaranje. I ovdje svi oni koji žele pripadati Crkvi Isusa Krista svega Svemira trebaju biti svjesni ove istine te razumjeti, ući, sudjelovati kako bi bili potpomognuti od čitave Crkve svega Svemira.

Kada govorimo o Crkvi svega Svemira, trebamo se vratiti onome što je Sveti Mihael naglasio prije deset godina. Ova Crkva koja se spušta s Neba nije neka masa ljudi. To su originali koji žive u bliskom zajedništvu po zakonima čistoga Duha. I Sveti Mihael započeo je predstavljati ovo sredstvo o kojem ćemo iznova govoriti ovisno o razmišljanjima koja će biti pred nama jer Crkva koja se spušta s Neba, iz Srca Isusova je jedno savršeno zajedništvo koje će čovječanstvo dovesti u dimenzije Zakona čistoga Duha kada će čovječanstvo sa slavnim Kristovim dolaskom savršeno ući u ove Zakone i zajedno s Kristom će upravljati Svemirom.

Mi se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj pravednost sve više prevladava u odnosu na milosrđe. Pravednost shvaćamo kao savršeni Božji red koji uvijek vodi savršenstvu podlaganja Zakonima čistoga Duha. Budući da je dobar dio čovječanstva Zemlje, pa i jedan dio Niskog Svemira, odabrao Lucifera, Otac je rekao: „Neka idu sami, slobodni su.“[4] No Bog, dobri Otac, želi otkupiti svu svoju djecu i sve milosti koje su dane tijekom tisućljeća bivaju dane njegovoj djeci i ubrzava ovo uzdizanje svoje djece kako bi ušla u novo stvaranje. Ne dopušta im da se zaustave jer nitko ne može spriječiti ovaj plan.

I kao što sam govorio, oni koji pripadaju Sotoni ostaju ispražnjeni od duhovnih vrijednosti, od milosti i u svojoj praznini eksplodiraju u bijesu protiv Boga i protiv djece Božje. No kao što se dogodilo židovskom narodu u prolasku preko Crvenog Mora, tako će se i dogoditi i događa se u ovo vrijeme: neprijatelj ne može doći do djece Božje; može im prijetiti, može se ljutiti, ali djeca Božja, ako sudjeluju u ovom Božjem planu, u Crkvi Isusa Krista svega Svemira, ići će mirno pjevajući jednu novu pjesmu.

Vraćamo se iznova neodlučnim osobama, hladnim prema Bogu – hladnoća je jedna vrsta mržnje. Kada vi izbrišete jednu osobu jer je ne podnosite, to je mržnja. Čovjek u ovom slučaju ne može ostati ravnodušan. U ovim će vremenima biti prisiljen napraviti odabir: ili Bog Isusa Krista, Presveto Trojstvo ili Lucifer; Lucifer znači također vlastitu sebičnost koja je hladnoća prema Bogu. Dakle, mi se nalazimo u ovom vremenu i to nas potiče da shvatimo da trebamo donijeti odluku, ući u Božji program kao što je Židovski narod trebao prijeći Crveno more, a potom krenuti prema obećanoj Zemlji, slijediti tragove koje je Bog pokazao.

Kako se možemo odnositi prema Božjim sredstvima? U poruci Svetog Mihaela od prije deset godina o Centralnoj Jezgri razrađena je jedna vizija Crkve svega Svemira. Ja se ne želim u ovome trenutku na tome zadržavati, nego želim samo pokazati našu odgovornost da na novi način sudjelujemo u Crkvi Isusa Krista oslobađajući se mentaliteta koji nam ne dopušta sudjelovanje u Crkvi Isusa Krista koja je obavezno sredstvo.

Kako se možemo odnositi prema anđelima? Prije svega čuli ste 2. travnja ove godine, Sveti Mihael je rekao: „Danas započinje posljednja bitka.“[5] Kakva bitka? Arkanđeli imaju zadatak razdvojiti zle duhove od dobrih duhova, zle ljude od ljudi koji žele dobro. Što je novost? Novost je u tome što anđeli imaju zadatak razdvojiti u svakome od nas, pomoći onima koji žele biti uzdignuti, spriječiti one koji to sprečavaju te udaljiti Sotonu od nas. Dakle ne možemo više ostati ravnodušni. Postoji bitka u nama, postoji bitka oko nas. Anđeli brzo prolaze slijedeći milosti koje su primili od Gospodina i sve se više odvaja pšenica od kukolja.

U ovom planu sudjeluju također i svetci. No ako osobe ne žele donijeti odluku da odaberu pripadati Duhu Božjem, što anđeli mogu učiniti? Niti anđeli ne vrše nasilje. Onima koji su slabi pomažu, isto tako i svetci. Pomažu onima koji su krhki, koji su u nevolji, koji su napušteni, no one koji ne žele ići naprijed, ostavljaju.

Dakle, mijenja se naš odnos prema anđelima, prema svetcima. Ne možemo uzeti ovaj odnos na općenit način kako ga vjernici obično koriste. Niti naše molitve više ne mogu biti općenite. Ne možemo se zadovoljiti našim praznim recitacijama, niti s našim praznim propovijedima, jer što više narod napreduje, više je prosvjetljen, te više razlikuje dobro i zlo i odabire dobro. Tada sve postaje ubrzano. Biva ubrzano također i Čistilište, kao što smo već govorili, jer ta braća i sestre sada vide stvarnost kakva jest, imaju poteškoća i pomaže im cijelo Mistično Tijelo Kristovo. Baš kao što će i ljudi na Zemlji biti potpomognuti i oni koji su slabi u čitavom svemiru. No za zaštitu te Božje djece, treba brzo odvojiti pšenicu od kukolja, jer borba treba završiti, bitka mora biti gotova i treba voditi narod u novo stvaranje.

Iznimno je važno za sve vas koji vjerujete da se praktično uključite, kako smo rekli, pojedinačno u malim jezgrama, ali istodobno se nemojte sramiti, neka vam ne bude teško nazvati Luci dell’Esodo[6] gdje su na raspolaganju razne osobe koje će vas uputiti kako vam se može pomoći, kako možete biti usmjereni, jer Crkva Isusa Krista svega Svemira koja je na Zemlji treba se sve više poznavati i treba sve više ulaziti u bliski odnos, treba biti potpomognuta, kako je bilo objašnjeno i kako je Isus rekao prošle godine da će u ovim vremenima njegova slava sve više biti očitovana u njegovoj Crkvi.[7]

Svi pojedinci, znajte, ako odlučite pripadati Crkvi Isusa Krista svega Svemira, nikada nećete biti sami. Oko vas će biti cijela Crkva iz Svemira i Bog će vam poslati one duše, one anđele koji će vas podržavati i pomagati vam. Crkva svega Svemira koja djeluje u dimenziji duha bit će uz vas i nećete se osjećati napušteno. Pripremimo se onda za prolazak kroz one točke Svetog Mihaela koje su nam dane za ovo vrijeme da bismo u ovom vremenu postali svjesni aktivnog pripadanja u novosti milosti koja je dana u ovim vremenima.

I mi nastavljamo moliti za vas i blagoslivljamo vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. 25-a nedjelja ciklusa A: prvo čitanje: Iz 55,6-9; Ps 144(145); drugo čitanje: Fil 1, 20c-24.27a; Mt 20,1-16

[2] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 10. rujna 2010 „Centralna Jezgra“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju –Svezak 2-2012. godina, na stranici 4, i u knjizi „2012 –Odlučujući izbor čovječanstva“, na stranici 35, te na https://premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Gospina poruka od 14. kolovoza 2020 „Životna Liturgija“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[4] Usp. Poruka Boga Oca od 4.kolovoza 2019 „Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org i u knjizi „Prema novom stvaranju – Svezak 5 – 2018.-2019. godina”, na stranici 59

[5] Usp. Poruka Svetog Mihaela od 02. ožujka 2020 „Poziv čovječanstvu Zemlje“, objavljena na našoj stranici

[6] Kontakt ćete pronaći na našoj stranici https://premanovomstvaranju.org

[7] Usp. Isusova poruka od 24. studenog 2019. „Kraljev pečat“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – Svezak 5 – 2018.-2019. godina”, na stranici 73 i na https://premanovomstvaranju.org