Centralna Jezgra

Dragi čitatelji!

Nakon objavljivanja onog što smo vam napisali, mnogi su od nas tražili molitve, ali i pojašnjenje o tome što je Centralna Jezgra. Držimo stoga da je jako važno ponuditi vam poruku od sv. Mihaela Arkanđela koja je došla preko Stefanie Caterine 10. rujna 2010., jer razvija neke jako važne točke koje će nam pomoći da bolje razumijemo što je Centralna Jezgra. Želimo ovo podijeliti s vama u svjetlu Božjeg programa, koji je Isus već predstavio u zadnjim porukama, stoga vam na poseban način preporučujemo dvije temeljne poruke: „Budućnost mog naroda“ i „Božja sredstva za ovo vrijeme“, pomoću kojih je predviđeno stvaranje novih jezgri u cijelom svemiru, polazeći upravo od zajedništva u duhu sa Centralnom Jezgrom. Ovu poruku već smo komunicirali grupama osoba, koje su odlučile potpuno prikazati svoj život Isusu po Srcu Bezgrešne Majke. Sada je objavljujemo svima, kako bismo sve pozvali da preuzmu ovu odgovornost.

Poruka od Sv. Mihaela Arkanđela od 10. rujna 2010.

„Blagoslivljam vas i pozdravljam, govorim vam danas jer mi je Bog naredio da vam prenesem neke jako važne stvari za vaš hod. Čovječanstvo prolazi vrlo ozbiljne i odlučujuće trenutke. On su definitivni što se tiče izbora svake osobe i ostvarenja Božjeg plana uglavljenja svega u Krista.

Na moju svetkovinu, 29. rujna prošle godine, u ime Božje, izvršio sam veliku podjelu među cjelo kupnim čovječanstvom svemira. Radilo se o definitivnoj podjeli, iako još uvijek ne kompletnoj. Definitivnoj u smislu da su paklene sile i oni koji im služe (sotonske hijerarhije, sekte, posvećeni Sotoni, itd.), bile odjeljene. Na taj način se izvršila velika podjela između sinova svjetlosti i sinova tame. Ova podjela, ipak nije bila potpuna jer je Bog, u svojoj velikoj dobroti i milosrđu, ostavio među sinovima svjetlosti također i one koji nisu bili do kraja odlučni. Recimo da je mreža bila još jako široka te je sabrala različitu kvalitetu riba.

Sada se mreža skuplja i ulazimo u još odlučnije razdoblje. Što znači da će onaj dio čovječanstva ostavljen među sinovima svjetlosti, iako je neodlučan biti još jednom probran i podijeljen: dobra riba će biti odjeljena od one manje dobre.

Želim da ovo razumijete: među onima koji govore da žele služiti Bogu, ima puno sebičnih, ambicioznih i lukavih; osobe koje se još uvijek nisu definitivo odlučile za Boga. One će biti odijeljene od onih koji su se doista odlučili prikazati bezuvjetno Bogu, kako ne bi više bili zapreka hodu Božjeg naroda, usporavajući na taj način plan Božji. Kakav plan?

Radi se o planu uglavljenja u Krista svega stvorenog na nebu i na Zemlji.[1]Plan koji vam vam je posljednjih godina bio u nekoliko navrata navještan i pojašnjavan, preko poruka sadržanih u objavama koje su vam više puta bile komunicirane,[2] a koje su vas vodile prema važnim izborima u vašem hodu

Ovu poruku Isus je definirao kao „proročku poruku“ jer otvara jedini mogući put spasenja čovječanstvima cijelog svemira. Tko ne prihvati biti uglavljen u Krista kroz prikazanje vlastitog života Isusu Kristu po Srcu Bezgrešne Majke, neće moći ići ovim putem. Poruka o kojoj govorimo nije jednostavno neka knjiga ili neka u mnoštvu objava koje teku preko neke vidjelice ili nekog karizmatika. Ovo je univerzalna poruka s kojom će se prije ili poslije trebat suočit cijelo čovječanstvo.

Polazeći od ukazanja u Međugorju, započelo je vrijeme u kojem Bog ne dopušta više da njegov plan bude usporen kao što se, na žalost, događalo kroz cijeli niz stoljeća. Doista, trebate znati, da je već od vremena apostola trebao snažno započeti plan uglavljenja u Krista poradi preobrazbe cijelog čovječanstva. Međutim, to se nije dogodilo. Bog je, dakle, dopustio usporeno sazrijevanje svom narodu kroz mnoge kušnje i progonstva.

U vremenu u kojem se nalazite, Bog je predvidio jedno moćno sredstvo koje je u stanju djelovati u ovim vremenima, na korist obnove Božjeg naroda, te lakše provedbe plana spasenja. Radi se o jezgri koju možemo definirati „Centralna Jezgra“ u Božjem narodu koja postepeno pridružuje sebi i pridruživat će druge jezgre, koje se formiraju na bilo kojem djelu svemira. U ovoj Centralnoj Jezgri potpuno djeluje svećeništvo arkanđela i univerzalno zajedništvo.

Riječima koje vam danas upućujem, preuzimam odgovornost pred Bogom i pred cijelim čovječanstvom da vam navjestim postojanje i djelovanje ove Centralne Jezgre, za koju me je Bog postavio poglavarom. Zemlja je posljednji planet koji je primio ovaj navještaj, po pravednosti. Doista, ljudi na Zemlji su bili prvi koji su primili navještaj spasenja, ali njihovo otvrdnuto srce odbacilo je Isusa Krista. Još i danas velika većina stanovništva Zemlje daleko je od pravoga Boga; stoga Zemlja posljednja prima ovaj navještaj. S njim se zatvara jedan period pripreme za cijelo čovječanstvo i započinje novi, jako ozbiljan. Započinje definitivno ostvarenje Božjeg plana. Isto tako započinje definitivni sukob između svjetla i tame; došao je i odlučujući trenutak izbora za svakoga od vas. Sada nas vrijeme stišće i veliki događaji su nam za petama. Bog pita svakoga da li je spreman ili ne prionuti uz njegov plan; neće vječno čekati na odgovor.

Bog želi da znate neke stvari što se tiču Centralne Jezgre o kojoj vam govorim. Njezini su članovi prije svega savršeno sjedinjeni u Duhu. Uzeti su iz različitih čovječanstava uključujući i Zemlju; među njima su bilo živi bilo pokojni, jer duh je besmrtan. Centaralna Jezgra pozvana je da djeluje uglavnom u duhu. Moram svjedočiti, da je Bog pozvao mnoge da budu dionici ovoga, pošavši od Zemlje, ali mnogi su se oglušili na ovaj poziv. Oni koji su izabrani bili su od Boga „prosijani kao pšenica“ i podvrgnuti mnogim kušnjama, često tvrdim. Bog ih je našao iskrenima i vjernim. Nije gledao na zasluge ili na osobne sposobnosti, nego samo na vjernost njegovu planu spasenja i odlučnost da ne ulaze u kompromis sa istinom. To je upravo ono što između ostalog Bog traži od svih onih koji žele prionuti uz ovaj program.

Oni koji su prihvatili pripadnost Centralnoj Jezgri, prihvatili su uzeti na sebe križeve čovječanstva, kako bi svaki križ pretvorili u uskrsnuće, preko njihovog potpunog darivanja Kristu s kojim neprestano prolaze Vazmeni prolazak. Njihovo prikazanje uključuje i direktni sukob s paklenim silama s ciljem zaštite čovječanstva. Stoga je Bog dodjelio članovima Centralne Jezgre posebnu zaštitu. Njihovo prikazanje sjedinjeno s prikazanjem sedmorice arkanđela, djeluje na korist cjelokupnog čovječanstva, živih i pokojnih.

Centralna jezgra nosi u cijeli svemir poruku uglavljenja u Krista, u sili Duha Svetoga i s autoritetom koji dolazi od Boga. Došao je trenutak da čovječanstvo bude upoznato s njezinim postojanjem i prihvati je kao autoritet koji dolazi od Boga. Ako ne bi bilo tako, poruka ne bi mogla donijeti plodove, kao što ne bi mogla niti prodrijeti u dubine duša.

Potpuno prianjanje uz plan Božji, prolazi preko prihvaćanja šest točaka, koje su i stožeri uglavljenja u Krista. A to su:

1) svećeništvo arkanđela

2) duhovno majčinstvo i očinstvo

3) novo svećeništvo

4) bezgrešnost

5) prikazanje života po Bezgrešnom Srcu Marijinu

6) univerzalno zajedništvo.

Centralna Jezgra bila je pozvana prije svih upoznati, prihvatiti i svjedočiti plan uglavljenja, kako bi otvorila put čovječanstvu. Sad je red na svakom čovjeku, gdje god se nalazio u svemiru, da prihvati i živi ovih šest točaka koje su, ujedno, i neophodni koraci za potpuno prianjanje uz ovaj plan Božji.

Članovi Centralne Jezgre djeluju u duhu na korist svih ljudi dobre volje u svim dijelovima svemira. Ako su živi osim djelovanja u duhu, djeluju i fizički tamo gdje su pozvani da žive, kroz navještaj, svjedočanstvo podržavajući tako narod Božji; oni su, može se reći, predstavnici Centralne Jezgre, točke orjentir za sve one koji žele prionuti uz plan Božji. Članovi Centralne Jezgre koji pripadaju Zemlji, na poseban način, vezani su za tri mjesta koja su temeljna za ovo Božje djelo a to su: Jeruzalem, bazilika Sv. Petra u Rimu i Međugorje. U svim mjestima svemira koja su važna za plan Božji kao ova tri mjesta, Centralna Jezgra djeluje u duhu na direktan i specifičan način. Isto tako ta su mjesta na poseban način povjerena molitvi i prikazanju Centralne Jezgre.

Centralna Jezgra, nije neka struktura kakvom je vi vidite na Zemlji. Ona je stvorena i živi po zakonima Duha, te je sredstvo u Božjim rukama. Jednako tako je i model za sve jezgre koje nastaju u Božjem narodu; svaka će jezgra živjeti po zakonima Duha i neće se moći uspoređivati sa strukturama koje su vam već poznate. Pripadat će im svi oni koji žele živjeti po Božjim zakonima, bez bilo kakvog kompromisa, lukavosti i ambicija.

Niti jedna jezgra nije u centru pažnje, pa tako niti Centralna. Doista, sve jezgre uključujući i ovu Centralnu postepeno su predviđene da nestanu,kako bi ostavile sav prostor narodu Božjem, koji će biti jedinstven u cijelom svemiru, gdje neće više postojati nikakve razlike; bit će to prava Crkva Božja: jedno stado i jedan pastir. Za sada, čovječanstvu su još uvijek potrebna sredstva koja su kao jedna vrsta „štaka“; odbacit će ih u trenutku kada bude sposobno savršeno hodati.

Centralna Jezgra pozvana je živjeti pred Bogom bez kompromisa, kolebanja u apsolutnoj vjernosti. Treba prihvatiti, živjeti i prenositi svim drugim jezgrama milosti predviđene od Boga; u prvoj je liniji borbe protiv zla i zadatak joj je probiti sve neprijateljske barijere. Druge jezgre, koje se postepeno priključuju u duhu Centralnoj Jezgri, idu neposredno iza nje i dovršavaju njezino djelovanje, stvarajući i hraneći tako nove jezgre. Snažno Božje djelovanje, preko Centralne Jezgre, prelijeva se poput slapova na sve druge jezgre koje djeluju u svemiru.

Članovi Centralne Jezgre pozvani su biti očevi i majke čovječanstva. Stoga su im zaštitnici Presveta Djevica Marija i Sv. Josip, koji ih trebaju neprestano inspirirati.

Pozvani su na novo svećeništvo. Stoga žive posebno zajedništvo sa sedmoricom arkanđela.

Pripadnost Centralnoj Jezgri ne predstavlja nikakav privilegij, nego službu. Isto tako treba biti i u svim drugim jezgrama. Ne čini vas boljima od drugih pripadnost ovoj ili onoj jezgri, nego vaša služba Bogu i bližnjem preko te jezgre. Jezgra je samo sredstvo. Bog nije dopustio da u Centralnoj Jezgri budu ambiciozne osobe željne moći. Tako će biti i sa svim drugim jezgrama koje se budu formirale. Vidite koliko je važna vaša odluka.

Bog je predvidio prisutnost jezgri u cijelom svemiru, tj. osoba koje su sjedinjene u univerzalnom zajedništvu, zajedništvu koje je otvoreno različitim duhovnim dimenzijama koje djeluju u cijelom svemiru (Presveta Djevica Marija, arkanđeli, anđeli, sveti, braća vjerna Bogu, duše u čistilištu).

Jezgre su ćelije koje će formirati jedinstveno tijelo. Centralna jezgra je prva ćelija od koje se rađaju ostale. Centralna jezgra i druge jezgre trebat će međusobno živjeti u univerzalnom zajedništvu.

Centralna Jezgra, zadržava svoju apsolutnu autonomiju, glede drugih jezgri. Svaka jezgra treba biti autonomna, ne smije ovisiti o drugima. Autonomija u Bogu uvijek je sinonim za originalnost, cjelovitost i puninu. Tako, kako svaka ćelija čuva svoju originalnost i funkcionalnost, unatoč tome što je u jedinstvu s drugim dijelovima tijela, tako će biti i za svaku jezgru u Božjem narodu. Svaka jezgra treba biti autonomna i funkcionalna kako se tijelo ne bi pokvarilo.

Centralna Jezgra je dar Božji čovječanstvu, plod molitava i prikazanja kroz cijeli niz stoljeća od strane mnogih pravednika. Bog je odredio objaviti njezino postojanje kako bi dao poticaj za formiranje drugih jezgri.

Mnoge osobe koje, iako kažu da vjeruju u Boga, a koje odbiju Božji plan uglavljenja u Krista i ne budu željele napraviti korake o kojima sam vam govorio, bit će stavljene po strani. Neće biti napuštene od Boga, ali puno će se mučiti u svome napredovanju. Završit će tako da će se usidriti u stare forme i strukture, ostajući uhvaćene u zamku. Trebaju očekivati da će se puno mučiti kako bi razumjele plan spasenja.

Ipak, Božji plan će ići naprijed. Gospodin će darovati svjetlo za razumjevanje i prihvaćanje njegova plana svima onima koji su dobre volje, a koji nužno ide preko prihvaćanja Centralne Jezgre i Božje akcije vezane za nju. Neće dopustiti ni na koji način da bude otežana akcija Centralne Jezgre i jezgri koje se budu formirale. Niti će ostaviti prostora beskonačnim diskusijama. Svatko će trebati izreći svoj da ili ne jer sve ostalo, kao što dobro znate, pripada zlome.

Blagoslivljam vas snagom Božjom. Molim i prikazujem se za svakoga od vas kako biste došli do jasne i čvrste odluke.

Blagoslivljam vas, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”

[1] Usp. Ef. 1, 8-12

[2] Plan uglavljenja u Krista svega stvorenog, uvijek je bio centralna poruka, nit vodilja svih knjiga i spisa Stefanie Caterine, a sadržanih u objavama koje je ona primila. Preko takvih objava, bila su dana mnoga pojašnjenja o prirodi i načinu izvršenja toga plana. Taj plan je priprema za slavni dolazak Kristov. Njegovo potpuno ostvarenje, dopustit će čovječanstvu da uđe u novo stvaranje, u Kraljevstvo koje će Isus Krist doći uspostaviti na kraju vremena.