Slavni dolazak Isusa Krista i ulazak naroda u novo stvaranje

Uvod

Događaj Gospinih ukazanja u Međugorju poznat je u cijelom svijetu i zahvatio je mnoštvo osoba. Majka Božja se 24. lipnja 1981. predstavila svijetu kao Kraljica Mira i od tada se ukazuje  svaki dan. To svjedoče šest vidjelaca koji, među ostalim, potvrđuju da su to posljednja marijanska ukazanja na Zemlji.

Polazeći od ovih podataka, možemo zaključiti da je Gospa prisutna među nama i da nam nudi posebne milosti za ovo vrijeme, u kontekstu u kojem se čovječanstvo kreće. Stoga je razumno i pravo razmišljati o ovoj temi, postavljati si pitanja i nadasve odgovoriti na poziv Kraljice Mira.

U ovoj 2018. godini održana su dva posebna događaja u Međugorju:

  1. svibnja proglasili smo postojanje i djelovanje jedne, svete i apostolske „Crkve Isusa Krista svega svemira“. Komunicirali smo vam poruke – svjedočanstva Oca, Sina i Duha Svetoga koje su došle preko Stefanie Caterine. Donijeli smo vam također svjedočanstvo naroda Fondacije „Utvrda Bezgrešne”, koja se temelji na bezuvjetnom prikazanju života po Bezgrešnom Srcu Marijinu, nakon godina hoda pod vodstvom Kraljice Mira.
  2. Nekoliko dana kasnije, 31. svibnja, Papa je imenovao Mons. Henryka Hosera, poljskog biskupa u miru kao apostolskog vizitatora specijalnog karaktera za župu Međugorje, na neodređeno vrijeme, koji ima isključivo pastoralnu zadaću, usmjerenu na pratnju župne zajednice i hodočasnika. To znači da misija biskupa Hosera ne ulazi u doktrinalna pitanja o ukazanjima. On sam je opetovano izjavio da ne može izreći nikakav sud o ukazanjima u Međugorju, jer to ne spada u njegov

Zadnja riječ o ukazanjima u Međugorju, je na Papi. Njemu je već odavno bilo predano  konačno izvješće komisije koja je istraživala međugorska događanja. Od onoga što je poznato neformalno, komisija bi smatrala valjanim samo prvih sedam Gospinih ukazanja. Iz svega toga proizlazi da službena Crkva nije dala jasan odgovor na DOGAĐAJ Međugorja; naprotiv, čini se da ga je stavila u zagradu, prepuštajući možda da s vremenom padne u  zaborav kroz godine  ili možda stoljeća.

Naprotiv, mi ne želimo zaboraviti što je Majka Božja učinila kroz ukazanja u Međugorju. Ne želimo da se ugasi  sjećanje na taj događaj koji je označio vrlo važnu etapu u povijesti čovječanstva. Dakle, kroz ovaj niz razmišljanja, mi ćemo se truditi informirati  vas više o događaju  Međugorja, također  u svjetlu onoga što je objavljeno kroz mnoge godine. Obraćamo se vama i svima onima koji su sigurni u autentičnost ukazanja u Međugorju; onima koji su nas pratili kroz ove godine i vjeruju u postojanje Crkve Isusa Krista svega svemira te žele dati odgovor na istinu.

Predstavit ćemo vam, kroz razna razmišljanja, neke događaje koji su zahvatili i zahvaćaju danas Crkvu na Zemlji i cjelokupno čovječanstvo. Trudit ćemo se dati vam jedan okvir kao orijentir za vaše osobno razlikovanje i vaš odgovor Bogu. U svakom vremenu i na mnogim mjestima, Bog nam je slao svoju Majku, Presvetu Mariju; u svakom vremenu  Bog je tražio potpunu suradnju s ovom milosti od strane Crkve i čovječanstva. Započnimo dakle sa našim  razmišljanjem.

Prvi dio

Okvir događaja

„Od dolaska Isusa Krista do danas dogodile su se mnoge promjene u svemiru. Prva faza ide od Pedesetnice do velikog Jubileja proglašenog od katoličke Crkve u 2000. godini, s kojim je započelo treće tisućljeće  vaše povijesti, prema kalendaru Zemlje. U ovoj fazi se učvrstila Crkva na Zemlji i širenje kršćanstva na vašem planetu.

Druga faza još uvijek traje ; započela je 2000 godine na Zemlji i završit će se slavnim Kristovim dolaskom i ulaskom Božjeg naroda u novo stvaranje. U toj fazi Bog je utisnuo  i utiskuje sve jače poticaje za njegovo djelovanje. Sav svemir se usmjerava prema događaju koji će označiti kraj vremena i početak novog stvaranja: slavnog Kristovog povratka.“

U Gospinoj poruci od 25.svibnja 2013 Stefaniji Caterini, Gospa je sintetizirala  s malo riječi cilj njezinih ukazanja. “ Predraga djeco,želim produbiti s vama Božji plan o kojem sam govorila u mnogim mojim ukazanjima, posebno u Međugorju. To je plan kojemu je izvor u vječnosti, od kada je počinjen istočni grijeh ( Pos 3 ). Naime, od tog trenutka, Bog je započeo njegov  plan uglavljenja u Krista svega stvorenog, sve do spasenja cjelokupnog čovječanstva i vraćanja Bogu.“  U istoj poruci; Majka potvrđuje da su njezina ukazanja u Fatimi i ona u Međugorju međusobno usko povezana i nadodaje: Ostat ću s vama sve dok se kršćanska srca ne otvore, bar jednim dijelom, za razumijevanje stvarnosti svemira onakve  kakva je u Bogu; sve dok se Crkva ne zaputi prema proglašenju ove istine. Ako se to dogodi, moja će ukazanja prestati. Ako se ne dogodi moja će ukazanja jednako prestati, jer u tom slučaju, neću imati ništa više za reći vam, osim onog što sam vam već govorila  vjekovima. Ukazanja u Međugorju su moja posljednja ukazanja na Zemlji, neće biti drugih.“

Za sada se ovdje zaustavljamo. Nastavit ćemo naše razmišljanje da bismo dalje razvijali  ovaj povijesni okvir. U međuvremenu ostavljamo vam na razmišljanje Gospinu poruku danu Stefaniji Caterini 6. siječnja 2017., iz koje  jasno izranja  naš hod. To nije nešto novo, to je kršćanski hod u  svim vremenima, ali koji  danas više nego ikada postaje obavezan, pred uznemirujućom situacijom u kakvoj se nalazi čovječanstvo.

Pratimo vas kao i uvijek našom  molitvom i blagoslovom.

Tomislav Vlašić i Stefania Caterina.

  1. Siječanja, 2017. – Svetkovina Bogojavljenja

Sudjelujte u mojem prikazanju i ja ću sudjelovati u vašem

Gospina poruka

 „Moja draga djeco,

danas želim biti s vama jer započinje jedno izuzetno jako vrijeme za Božji narod. Jučer su vam rečene važne stvari i ja ih neću ponavljati. Umjesto toga, želim vam reći da vas ljubim i da sam uz vas. Svaki korak koji budete napravili, pravit ćete ga sa mnom.

Isus se želi objaviti kao jedini Spasitelj čovječanstva. To je već jednom učinio u tijelu, ali nije bio prihvaćen. Bog međutim ne ostavlja svoje djelo na pola, stoga će se Isus vratiti i objaviti se, no ovaj put će doći u slavi. Ni grijeh ni smrt neće moći ništa protiv Njega.

Njegov narod treba prethoditi njegov dolazak kao što je bilo u mom slučaju. Prije nego li se Isus otvoreno objavio Izraelskom narodu, On se očitovao u mome krilu, gdje je započeo živjeti i djelovati. Ivan Krstitelj ga je osjetio u mome krilu. Kada sam ga pokazala braći koja su došla iz svemira, onima koje nazivate Trojicom Kraljeva, ja nisam učinila ništa drugo do li ispunila svoje poslanje: da se očituje moj Sin cijelom čovječanstvu. Već sam tako učinila i sa pastirima, prvom jezgrom na Zemlji kojoj se Isus objavio, jednom malenom i poniznom narodu.

Danas se ista stvar treba dogoditi u narodu: ja vam očitujem Isusa da bi ga vi očitovali drugima. Trebate ga pokazati prije svega u vašem krilu i u krilu ovog naroda, jer se ovdje Isus želi očitovati. Moj Sin je rekao da će iz vaše nutrine poteći rijeke žive vode.[1] On je rijeka života i vi ga trebate objavljivati drugima. Ja računam na vas da zajedno sa mnom rađate Sina Božjega i da ga pokazujete svijetu onako kao što sam ga ja pokazala pastirima, i da ga pokazujte svemiru kao što sam ga ja pokazala Kraljevima.

Kraljevi su nosili darove drugim kraljevima. To je bio običaj u onom vremenu. Svi vi trebate nositi darove Kralju kraljeva. Najveći dar kojeg Isus očekuje od vas je vaš život. U vašem životu postoji sve: vjera, nada i ljubav. Bog to očekuje od vas, a i ja također to očekujem.

Ja vam neprestano prenosim Isusovu ljubav. Znajte, dječice, da nijedno stvorenje nema u sebi čistu ljubav ako je ne primi kao dar od Boga. Trebate tražiti od Isusa da vam daruje pravu ljubav. Nemojte polaziti s vašom ljudskom ljubavlju. Sotona će djelovati sa svom svojom mržnjom, tako da će narod trebati djelovati sa svom Isusovom ljubavlju. Isus je dao život za svoj narod i od te nema veće ljubavi. Ako budete darovali život Bogu za svoju braću, nijedna sila tame vas neće moći poraziti.

Ja ću biti uz vas, molit ću se i prikazivati za vas kako bi vas moj Gospodin ispunio svojom ljubavlju. Dajte mi sve vaše molitve, vaše nakane, vaše misli i vaše želje; ja ću ih pročistiti od svake sebičnosti i prinijet ću ih Bogu i tražit ću samo ono što je bolje za vas. Molim vas da sudjelujete u mom prikazanju, a ja ću sudjelovati u vašem. Ja sam vaša Majka i Majka Božja i sve vas želim povesti k srcu moga Sina da vas On uvede u novo stvaranje.

Blagoslivljam vas svom snagom koju mi Bog daje za vas zajedno sa Svetim Josipom, koji je uvijek uza me, i zagovara za vas zajedno sa mnom, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga“.

[1] Usp. Iv 7, 37-38