Razmišljanje „Kozmički prolazak“

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, kako vam rekosmo u zadnjem videu, zaključili smo naše propovijedanje koje je započelo jesenas. U međuvremenu smo primili poruku koju Duh Sveti želi komunicirati svima vama. Na Pedesetnicu, za vrijeme slavljenja Svete Mise s narodom koji je prihvatio Božji program naviješten od nas dvoje, živih članova Centralne Jezgre, prošavši jedan dugi hod usko sjedinjeni s nama, Duh Sveti je govorio i otvorio jedan kozmički prolazak za sve one koji žele biti uglavljeni u Kristu, kako bi prihvatili njegovo slavno ukazanje i bili uvedeni u novo stvaranje. Poslušajmo pažljivo poruku Duha Svetog.

Poruka Duha Svetoga od 15. svibnja, 2016. 

Svetkovina Pedesetnice

Kozmički prolazak

 

„Predraga moja djeco, narode moj,

danas vas želim blagosloviti i obaviti vas svojom svjetlošću. Neka plamen moje ljubavi siđe na vas kao što je sišao na prvu Pedesetnicu, na Crkvu koja se rađala. Moj plamen, ako je prihvaćen od vaših srdaca, postaje svjetlo i svjetlo prosvjetljuje svaku tamu, postaje spoznaja Boga –  istinita i duboka.

Moj je zadatak da vas uvedem u potpunu istinu, prema onome što Otac želi i što je Sin omogućio preko svoje žrtve za vas. Moj je zadatak da vas obasjam u dubinama i odozgor; moje je djelovanje neprestano kako bih vas poveo upoznati Onoga koji je Put, Istina i Život. Ja živim za Oca i za Sina i s njima živim za naš narod – naš, jer je narod Očev, od Sina, i Duha Svetoga.[1]

Neprestano djelovanje Presvetog Trojstva u ovom vremenu vodi ka novom stvaranju i novo stvaranje se rađa preko novog naroda. Danas ja želim učiniti od vas jedan novi narod. Stoga je ovo za vas veliki dan. To je svečan dan jer danas se spuštam na vas u istoj snazi kojom sam se spustio na prvu Crkvu. Spuštam se također na cijeli svemir na svako dijete Božje, kako bih od svakog djeteta Božjeg načinio živi hram. Sva djeca Božja u svemiru oblikovat će zajedno novi narod.

Budite svjesni da danas započinje kozmička Pedesetnica: to znači da će od sada i ubuduće biti samo jedan narod Božji u cijelom svemiru. Od sada pa nadalje nećete više biti mali ostatak čovječanstva sa Zemlje, već narod svemira koji živi na Zemlji. U Božjem će narodu postojati različitost iskustva, kultura, planeta, no bit će jedan duh. Ja sam Onaj koji držim narod ujedinjen, koji međusobno povezujem svu djecu Božju da bih od njih načinio jedan novi narod.

Danas se spuštam na svu svoju djecu u svemiru. Jeste li svjesni što ovo znači? Jeste li svjesni da je novi narod drugačiji narod? To ne znači da ste veći od drugih; naprotiv, tražim od vas da budete ponizni i sluge ovom čovječanstvu koje je ispaćeno i siromašno, jer je lišeno istine. Tražim od vas da budete ponizni poslužitelji Onoga koji je Istina, Isusa Krista, i da nosite svoj braći na Zemlji Istinu. Drugačiji narod znači da će se na ovaj novi narod gledati kao drugačiji. Zbog toga ćete biti progonjeni; ono što je rečeno apostolima i učenicima vrijedi također i za vas: „Istjerivat će vas iz sinagoga“[2]. Govorit će vam da ste drugačiji, da ste dio sekte; nazivat će vas fanaticima, hereticima, itd… Ali vi znate tko ste: Božji narod. Ovaj Božji narod se prepoznaje stojeći licem u lice pred Bogom. Vi ćete se prepoznati u Bogu, a ne u onome što će drugi govoriti o vama.

Ne bojte se progonstava, ona vas guraju naprijed u hodu, kao što su pogurala plašljive apostole i učenike izvan Jeruzalema. Tako se proširilo djelo otkupljenja. Na isti se način sada širi djelo novog stvaranja: neizmjerni Božji narod će se proširiti u cijelom svemiru kao sjeme Božje. Biti će sjedinjeno, jer sjeme ne može ostati u samom sebi, jer inače umire.[3]

Pozivam vas da intenzivno živite zajedništvo među vama kako vas je Isus poučio. To je uzajamna ljubav, prozirna i čista, koja od vas čini novi narod. [4]Nisu vam potrebni veliki govori, nije vam potrebno ništa više od onog što vam je već dano. Sada je potrebno da to živite. Puno ste primili iz Evanđelja, po nauku Crkve kroz stoljeća, preko nauka svetih, svjedoka, mučenika. Primili ste isto tako mnoge objave. Stoga imate čvrst nauk i nisu vam potrebni drugi nauci, već imate sve. Neka sada u vama živi iskra istine, plamen moje ljubavi. Tada ću ja na vas računati i uvijek ću vas pratiti gdje god bili. Gdje god išli nosit ćete živi plamen Božje ljubavi.[5]

Važno je da shvatite ozbiljnost ovog vremena: Zemlja ide prema kritičnom stanju, pa čak i Crkva koja je u velikoj mjeri izgubila put Pedesetnice. Ali vi niste protiv Crkve, već ste jedna nova i snažna iskra u Božjoj Crkvi. Crkva Božja treba biti samo jedna, ona koja služi Kristu i koja časti Oca, koja je vođena od mene i koja živi za slavu Presvetoga Trojstva i na dobrobit svih ljudi dobre volje.

Ponavljam vam: vi niste izvan Crkve, vi ste „Crkva“; jer nema druge Crkve osim ove: jednostavan i ponizan narod, koji ljubi Isusa, živi njegov nauk po njegovim zakonima, u bratskom zajedništvu i svetosti života, na sliku Presvete Djevice Marije, Majke vaše. To je Crkva, sve ostalo su strukture koje vam sada nisu potrebne i neće vam više biti potrebne.

Ponavljam vam da ste jedan jedini novi narod u cijelom svemiru i da niste više mali ostatak sa Zemlje, već onaj dio naroda svemira koji živi na Zemlji. Nema više razlike između vas i vjernih čovječanstava, između vas i onih u svemiru koji žive za svoga Gospodina Isusa Krista. Vi ste dio jednog jedinog naroda, onog u svemiru, sviđalo se to nekome ili ne.

Budite svjesni toga i odgovornosti koju vam danas povjeravam, ali budite isto tako svjesni snage milosti kojom ćete biti ispunjeni, vi koji ste danas ovdje, kao i oni koji su povezani s vama u duhu. Ova snaga će se spustiti, preko vas, na vaše kuće, na vaše obitelji, na vaše narode. Spustit će se na ovu kuću i na sve kuće koje će ovaj narod nastaniti. Gdje god bude jedan član novog naroda, tamo će biti narod iz svemira, obećajem vam. Ali s vaše strane očekujem vjernost, prozirnost, hrabrost, spremnost naviještati istinu svugdje. A Istina je Isus Krist, nema druge u cijelom svemiru, niti će je ikada biti.[6]

Od ove se istine trese pakao. Zato će se pakao tresti pred vama, ali vi se nemojte tresti pred paklom, nemate nikakvog razloga. Tko hodi sa mnom ničega se ne boji i pobijedio je smrt. Stoga, hrabro narode moj! Sada započinje za vas vrijeme da izađete iz svih „Jeruzalemskih zidina“ koje su sagradili oko vas, iz onih zidina koje su vas tlačile i koje nisu dopuštale da u vama zasja Božja ljepota. Ja sam Božja ljepota i želim zasjati u vama. Bit ću uvijek s vama. Bit ću uvijek u vama, pred vama, iznad vas, nad vama da vas vodim, ljubim i štitim.[7]

Blagoslivljam vas, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.“

***

Čuli ste poruku bogatu sadržajem te trojstvenom snagom i svjetlošću. Na svakome je od nas pojedinačno i na svima zajedno da razmišljamo o ovim riječima Duha Svetog jer ove riječi zaključuju jedan ciklus i pokreću Božji narod, novi narod prema događajima.  Sigurno je ovdje puno stvari za produbiti koje ćemo dotaknuti kroz naš hod, trudit ćemo se dotaknuti ih iz raznih kutova.

Danas bi vam svima htio reći: cjelovito smo vam prikazali ono što nam je Gospodin dao. Ako uzmete cjelovito ono što smo vam komunicirali, Duh Sveti će djelovati u vama sa svom snagom, ipak vam savjetujem, na poseban način da pogledate poruke koje su vam dane u ovoj  godini. Prije svega poruku Svetog Mihaela Arkanđela od 05. siječnja „Evangelizacija niskog svemira“, zatim Isusova poruka od 06. siječnja ove godine „Vaše poslanje na Zemlji“, zatim za Uskrs, 27.ožujka „Vrijeme svjedočanstva“[8]. Samo u ovim porukama vi vidite, možete vidjeti nit vodilju; ne samo u riječima, nego možete vidjeti kako je Presveto Trojstvo na djelu, napreduje, ne zaustavlja se, i došlo je do točke da naš odgovor treba biti definitivan. Koja je točka važna? Bog je pronašao jedan mali ostatak na Zemlji, spreman ući u sveopće zajedništvo u Duhu Svetom, i Duh Sveti koji se spušta od Oca i Sina sjedinjuje ovaj mali ostatak s narodom cijelog svemira koji se uglavljuje u Kristu, te prolazi putem pripreme za slavni Kristov povratak i ulazak u novo stvaranje.

Oko ovog malog ostatka, odlučnog pripremiti se i sjediniti sa cjelokupnim narodom u svemiru, pozvana su sva djeca Božja na Zemlji ući u ovo zajedništvo, prema onom što smo vam pojasnili, i formirati Crkvu u svemiru, novi narod u svemiru, biti dio ove Crkve u svemiru. Zašto biti dio Crkve u svemiru? Ništa vam ne govori da je  Bezgrešna Majka zajedno sa Svetim Josipom prisutna u Centralnoj Jezgri i povezuje svoju djecu? Njezin snažni zagovor i trojstveno djelovanje, koje prolazi preko Nje, nezamjenjivi su u narodu Božjem. Ne čini li vam se nužno da budete sjedinjeni sa vjernom braćom Bogu bez istočnog grijeha koja su tisuće godina svjetlosti ispred nas, koji nam u sili Duha Svetog mogu pomoći? Ne čini li vam se da se anđeoske vojske, na čelu sa sedam velikih Arkanđela, stavljaju na raspolaganje ovom sveopćem zajedništvu? Ne čini li vam se jasno da cijeli raj i cijelo Čistilište uzdiže molitve za ovo sveopće zajedništvo? Rekli smo vam da bez zajedništva sa Crkvom u svemiru Zemlja ne izlazi iz tunela u koji je ušla. Na vama je da produbite ove aspekte, tako da se uronite u duh ovih riječi, shvatite ih iznutra i pozicionirate se. Stavili smo vam, „Utvrda Bezgrešne“ vam je stavila na raspolaganje kuće za one koji žele produbiti, tko želi napredovati, preuzeti veću odgovornost.

Ipak, svima vama želim naglasiti neke temeljne aspekte. Kada se Duh Sveti spustio na apostole, sve se pokrenulo u njima i ova snaga Duha Svetog sada želi djelovati u nama. Prije svega, poučiti nas iznutra kako bi upoznali Isusa Krista, Jedinu Istinu u cijelom svemiru koja je nažalost zamračena na Zemlji, zamračena u niskom svemiru. Završilo je vrijeme zamračenja. Sada ova istina treba zasjati u nama kako bi se očitovala drugima.

Milosti koje smo primili prava su snaga, spoznaja i jedan orijentir prema događajima. Kojim događajima? Već nam je bilo pojašnjeno, na poseban način 2012, Isus je govorio o Antikristu[9]. Što više njegov narod živi s Njim, On će pogurati Antikrista da iziđe van i da se očituje. Rečeno je da je ovo početak Luciferovog poraza. U poruci je naglašeno da novi narod treba pronaći svoj identitet stojeći licem u lice s Bogom, ne sa drugima. Gospa nas je poučila kroz ove godine, na poseban način mislim na poruku od 04. kolovoza 2012[10], govoreći: „Zatvorite oči zlu i gledajte, kontemplirajte Boga i gibajte se prema milosti koju vam Gospodin daje“. Sjedinjeni s Bogom možemo razlikovati, bez Boga mi se gibamo prema tami, unatoč našoj ljudskoj logici i unatoč argumentima drugih.

U ovoj poruci Duh Sveti govori: „Bit ćete progonjeni“. Ne bojte se, progonstvo je znak snage istine Kristove koja djeluje u nama i stavlja u krizu tamu; tama poludi i opire se svjetlosti. Duh Sveti pojašnjava ovo u svakoj duši dobre volje ali je nužna odgovornost svjedočenja. Ako ne svjedočimo Isusa Krista, i našu pripadnost narodu svemira, stavljamo u opasnost nas same, postajemo slabi i ne možemo napredovati. Duh Sveti nas poziva na poniznost, u službu svima onima koji su dobre volje. Poziva nas biti jedna nova iskra u Crkvi, ali jedna nova iskra koja je Crkva, bit Crkve, one Crkve koja je opisana u Djelima Apostolskim, ali koja danas prima jednu novu snagu za ovo vrijeme u kojem smo ušli u kozmičku Pedesetnicu, koja će neprestano napredovati i nikomu neće nedostajati svjetlosti, snage, tko bude potpuno prianjao uz Isusa Krista. Rečeno nam je da smo različiti. Tko ne ljubi, uplašit će se različitosti. U Trojedinom Bogu je jedinstvo u različitosti. Živite u Bogu, u Duhu Božjem prema individualnoj originalnosti i kao narod sjedinjen u ljubavi Kristovoj, proziran u posluživanju braće.

U poruci od 06. kolovoza 2012[11]Isus govori: „Znakovi će doći,…svakako vi ste već prvi znak“. I ovo je novi narod koji treba biti, razumjeti i živjeti ovu novost milosti, novost, da definitivno Crkva na Zemlji i čovječanstvo Zemlje iziđe iz geocentrizma i usmjeri se prema sveopćem zajedništvu u Duhu Svetom, po Isusu Kristu, da bi živjeli s Ocem, podloženi njegovoj volji.

 Mi vas pratimo našom molitvom, našim prikazanjem i, kako sam već rekao, kada nam Gospodin naloži govorit ćemo vam također i tijekom ljeta. Očekuje nas jedna snažna jesen za naše duše. Primite milost Duha Svetog, primite ovu trojstvenu snagu u Duhu Svetom, koja izlazi od Oca i od Sina.

Ja vas blagoslivljam da se možete uroniti u Duhu Svetom, ostavljajući po strani zabrinutosti, sumnje; i On će vas voditi, i On će vas istrgnuti iz svake opasnosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Iv 16,12-19

[2] Usp. Iv 16, 1-4

[3] Usp. Dj 8, 1-8

[4] Usp. Iv 15,1-11

[5] Usp. Iv 20, 21-23; Lk 24,45-49

[6] Usp. Iv 8,12.31-32; Heb 1,1-3; Dj 20,7-10

[7] Usp. Dj 1,4-5

[8] Usp. Sve citirane poruke su objavljene na našoj stranici: http://www.premanovomstvaranju.org

[9] Usp. poruka pod naslovom „Antikrist će se trebati očitovati“, objavljena u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, i na www. premanovomstvaranju.org

[10] Usp. Poruka pod naslovom „Bit ću uz moju djecu“, objavljena u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“ i na našoj stranici.

[11] Usp. vidi nota 8