Sudjelujte u mojem prikazanju i ja ću sudjelovati u vašem

Poruka Presvete Marije od 6. siječnja 2017.

 

„Moja draga djeco,

danas želim biti s vama jer započinje jedno izuzetno jako vrijeme za Božji narod. Jučer su vam rečene važne stvari i ja ih neću ponavljati. Umjesto toga, želim vam reći da vas ljubim i da sam uz vas. Svaki korak koji budete napravili, pravit ćete ga sa mnom.

Isus se želi objaviti kao jedini Spasitelj čovječanstva. To je već jednom učinio u tijelu, ali nije bio prihvaćen. Bog međutim ne ostavlja svoje djelo na pola, stoga će se Isus vratiti i objaviti se, no ovaj put će doći u slavi. Ni grijeh ni smrt neće moći ništa protiv Njega.

Njegov narod treba prethoditi njegov dolazak kao što je bilo u mom slučaju. Prije nego li se Isus otvoreno objavio Izraelskom Narodu, On se očitovao u mome krilu, gdje je započeo živjeti i djelovati. Ivan Krstitelj ga je osjetio u mome krilu. Kada sam ga pokazala braći koja su došla iz svemira, onima koje nazivate Trojicom Kraljeva, ja nisam učinila ništa drugo do li ispunila svoje poslanje: da se očituje moj Sin cijelom čovječanstvu. Već sam tako učinila i sa pastirima, prvom jezgrom na Zemlji kojoj se Isus objavio, jednom malenom i poniznom narodu.

Danas se ista stvar treba dogoditi u narodu: ja vam očitujem Isusa da bi ga vi očitovali drugima. Trebate ga pokazati prije svega u vašem krilu i u krilu ovog naroda, jer se ovdje Isus želi očitovati. Moj Sin je rekao da će iz vaše nutrine poteći rijeke žive vode.[1] On je rijeka života i vi ga trebate objavljivati drugima. Ja računam na vas da zajedno sa mnom rađate Sina Božjega i da ga pokazujete svijetu onako kao što sam ga ja pokazala pastirima, i da ga pokazujte svemiru kao što sam ga ja pokazala Kraljevima.

Kraljevi su nosili darove drugim kraljevima. To je bio običaj u onom vremenu. Svi vi trebate nositi darove Kralju kraljeva. Najveći dar kojeg Isus očekuje od vas je vaš život. U vašem životu postoji sve: vjera, nada i ljubav. Bog to očekuje od vas, a i ja također to očekujem.

Ja vam neprestano prenosim Isusovu ljubav. Znajte, dječice, da nijedno stvorenje nema u sebi čistu ljubav ako je ne primi kao dar od Boga. Trebate tražiti od Isusa da vam daruje pravu ljubav. Nemojte polaziti s vašom ljudskom ljubavlju. Sotona će djelovati sa svom svojom mržnjom, tako da će narod trebati djelovati sa svom Isusovom ljubavlju. Isus je dao život za svoj narod i od te nema veće ljubavi. Ako budete darovali život Bogu za svoju braću, nijedna sila tame vas neće moći poraziti.

Ja ću biti uz vas, molit ću se i prikazivati za vas kako bi vas moj Gospodin ispunio svojom ljubavlju. Dajte mi sve vaše molitve, vaše nakane, vaše misli i vaše želje; ja ću ih pročistiti od svake sebičnosti i prinijet ću ih Bogu i tražit ću samo ono što je bolje za vas. Molim vas da sudjelujete u mom prikazanju, a ja ću sudjelovati u vašem. Ja sam vaša Majka i Majka Božja i sve vas želim povesti k srcu moga Sina da vas On uvede u novo stvaranje.

Blagoslivljam vas svom snagom koju mi Bog daje za vas zajedno sa Svetim Josipom, koji je uvijek uza me, i zagovara vas zajedno sa mnom, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Iv 7,37-38