Nemojte tražiti negdje drugdje ono što već imate

Poruka Presvete Marije od 9. prosinca 2018.

„Predraga djeco,

ova godina je pri svršetku, i s njom se također zaključuje jedan vrlo važan dio vašeg hoda. Isus vam je rekao da je vaša priprema završena.[1] Završena je ona vrsta pripreme koja vas je trebala dovesti do prihvaćanja i proglašenja postojanja Crkve Isusa Krista svega svemira.

Dječice, vi ne govorite o nekoj drugoj Crkvi, niste utemeljili neku alternativnu Crkvu. Crkva je jedna. Nažalost, tijekom stoljeća, netko se ubacio u pravu Kristovu Crkvu te stjerao Božji narod u kut, ostavljajući ga u sjeni. Objavljujući postojanje ove Crkve, Bog je vratio svoj narod natrag u centar. Sada će Božji narod izbaciti ne-narod, to jest one koji su zauzeli Crkvu Božju poradi svojih interesa i ambicija koje nemaju nikakve veze s Isusom Kristom.

Crkva je uvijek bila jedna, ona koju je moj Sin utemeljio na Zemlji te utemeljena na Apostolima, prorocima, mučenicima i svecima; ne samo onima koje je proglasila Crkva, nego na četama nepoznatih, malenih, pritisnutih svetaca i njegovu vjernom narodu. Sada istinska Kristova Crkva iznova snažno izranja preko jednog naroda koji želi živjeti i staviti u praksu Evanđelje, riječi Svetog Pisma, nauk prave Crkve i svetaca. Riječi koje su vam bile upućene kroz ove godine, sažimaju i konkretiziraju sav Božji nauk i riječi. Riječi koje ste primili sadrže toliko proročanstava koliko je dovoljno za otvaranje puta čovječanstvu.

Želim vam reći da se ne bojite. Bog će vam uvijek dati ono što vam je potrebno, na pravi način i u pravom vremenu. Međutim, postoji jedna formacija koja je na vama. To je unutarnja formacija koju svatko mora izvršiti u sebi, stojeći pred Bogom, ogledavajući se u riječi Gospodinovoj te uklanjajući iz sebe sve što zauzima Božje mjesto.

Molim vas ovo, dječice: započnite kao pojedinci, kao jezgre i kao narod, produbljivati i dijeliti međusobno riječi koje su vam dane. Morate se formirati kako biste vi sami mogli biti formatori. Nemojte prodavati priče, nego nudite drugima bogatstvo koje ste usvojili. Budite poput jednog izvora koji napaja sve koji su žedni i koji vam se približe iz kojeg teče jedna bistra voda. Vi ste jedan izvor života ako ste uronjeni u Božji život. Ovo je formacija koju tražim od vas u ovom vremenu. Tražim je od novih svećenika i od svih vas.

Ne tražite negdje drugdje ono što već imate. Produbite ono što ste primili; živite to i svjedočite životom. Tada će ova Crkva eksplodirati u svojoj moći i nećete imati potrebu puno govoriti. Bit ćete poput jedne oaze koja se iznenada otvara u pustinji i koju nitko ne očekuje. Bog tako radi: u dubinama. Hrani dubine duša i život se širi. Korijenje stabla nalaze se pod zemljom i hrane ga; potom ljudi vide lišće, cvijeće, i plodove. Tako će biti i sa ovim narodom. Sada ste vi poput dubokih korijena koje nitko ne vidi i koje mnogi ne žele vidjeti; ali od vas će se roditi jedno stablo koje će hraniti gladne svojim plodovima.

Kako sam vam već prije rekla, ne zatvarajte vrata pred nikim, ali budite oprezni. Ne prihvaćajte među vama zle osobe koje samo žele poremetiti vaš život s Bogom. Ne prihvaćajte one koji vam žele ukrasti život jer on pripada Bogu i nitko ga ne može dotaknuti; to je jedno blago u Božjim očima i za vašeg bližnjega. Ne slušajte ohole riječi onih koji vas žele odvratiti od vašeg puta. Ne dopustite nikomu da vam hod učini mučnim. Ispravite sve vaše putove da postanu jedan širok put, po kojem drugi mogu ići zajedno s vama. Molim vas da Crkva koju ste proglasili živi u svakomu od vas, da živi među vama.

Ne bojte se ničega! Ne bojte se arogantnih niti onih koji će vam, u ime Mog Sina, govoriti da sve krivo radite. Gospodin vam je rekao da će mnogi dolaziti u njegovo ime no rekao vam je isto tako da ih ne slijedite.[2] Mnogi su, u ime Mog Sina, zaprljali Crkvu koju je moj Sin ustanovio. Ne činite i vi tako. Idite pravo putem koji vam je pokazan, bez straha. Silnici su oni koji ulaze u Kraljevstvo Božje, kao što je moj Sin rekao.[3] Koristite ovu silu koja nikada nije nasilje niti provokacija, nego je čvrstoća onih koji su pronašli život i vjeruju u život. Ako ne vjerujete i ne branite život, kako ćete pomoći drugima da to čine?

Dječice, govorim vam ove stvari jer vremena su teška. Zemlja je jedna pustinja i bit će to sve više; ali u ovoj pustinji treba se snažno podići vaš glas. Vi pripremate put Onomu koji dolazi. Ja ću uvijek biti s vama, uvijek ću vam pokazivati put, no vi budite vjerni i ne dopustite da propadne ništa od onoga što vam je rečeno. Nemojte dopustiti da Božja riječ isprazno pada jer bi to bilo jako loše za vas.

Blagoslivljam vas i uz vas sam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. odnosi se na Isusovu poruku od 8. prosinca 2018. pod naslovom „Vaš da treba biti da“

[2] Usp. Mt 24,4-6

[3] Usp. Mt 11,12