Subota, I korizmeni tjedan

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

4.3.2023

Pnz 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48

U svim čitanjima, posljednjih dana, pa i u onima od sutra, još jednom, kao što sam jučer govorio, predstavljen je i opisan narod koji si je Bog izabrao. Jasno je opisano kako se ponaša onaj koji je odlučio slijediti Boga, koji je odlučio da Bog bude njegov Gospodin, Gospodin njegova života; da bude njegova nagrada, da bude njegova ljubav, uzmite što želite. Tako je već bilo u Starom Zavjetu: izabrani narod, no ako pogledate hod koji je Bog izvršio s ljudima, kako je pojednostavnio stvari.

Mojsije je rekao: „Danas ti zapovijedam, ako ove zakone provedeš u djelo, tada će Gospodin biti tvoj Bog“[1]. S otkupljenjem koje je izvršio Isus Krist, ne radi se o provođenju zakona i onda je On vaš Bog, samo je pitanje odabira Njega. Kako se stvari mijenjaju. On plaća, On je izvršio, ti ga trebaš izabrati. Ti ga trebaš željeti slijediti, trebaš željeti da on bude tvoj Bog.

Jasno je da je On Najveće Dobro. Ako izabereš Njega, On ti može dati samo dobro. Podrazumijeva se da ako ne odabereš Njega, tvoja djela neće biti dobra, nećeš biti potpomognutu izvršenju dobrih djela. To je baš jedna unutarnja odluka koja se ne uzima zdravo za gotovo. Prije dva dana u Evanđelju je govorio: „Tražite i naći ćete. Kucajte, otvorit će vam se“[2]. Bilo u jučerašnjem[3] bilo u današnjem Evanđelju razumijemo što imamo tražiti, na koja vrata trebamo pokucati da nam se otvore. Nijedan čovjek ne može vlastitom snagom ljubiti vlastite neprijatelje, moliti za svoje progonitelje, dati život za dobre i za zle. Nitko sam od sebe ne uspijeva nadići, kako je jučer od nas tražio, pravednost farizeja[4], ali ako s vjerom molimo Gospodina Isusa, to je put, to su kršćani, to je posvećeni narod, posvećen Bogu; posvećen Bogu po Presvetoj Mariji jer sada znamo da niti bez pomoći Presvete Marije ne možeš uspjeti.

Gledajte, kad govorimo o zakonima duha, oni su baš tu. Zakoni duha ne sastoje se u poznavanju ili nepoznavanju određenih tajni, posjedovanju određenih formula, posebnoj svetosti: to je razumijevanje ove dimenzije prisutne u nama i pravi razliku između odabira Boga, stavljanja Njega na prvo mjesto, traženja pomoći od njega pomoći da se živi ovako, umiranja sebi i napredovanja ili ne. I put je jasan. Traži pomoć da ljubiš svoje neprijatelje. Što to znači? Znači ono što sam jučer[5] pokušavao reći, pokreće jednu energiju u tebi koja se zove primarna energija, koja naprotiv odbacuje sve što ovaj svijet stvara tj. destruktivna energija.[6]

Ovo preobražava vašu misao, ali bez ovih prolazaka – oprostiti: oprostiti prvo sebi, oprostiti drugima; sljedeći korak: ljubiti, prvo ljubiti same sebe, a potom ljubiti druge. Izostavljam reći ljubiti Boga, oprostite, ali za mene se to podrazumijeva – bez ovih prolazaka ne mijenja se naša misao jer je bombardirana destruktivnom energijom koja to ne dopušta. Nije pitanje toga je li netko dobar, netko uspješan, netko loš ili manje loš: pitanje je koji odabir napraviš i onog što želiš, potom je sve jedan hod. Jedan hod za Isusom.

I u sutrašnjim čitanjima ovaj hod ovdje je jasan.[7] Započinje s Abrahamom: „Iziđi iz svoje zemlje i idi“. Svi trebamo izići iz svoje zemlje. Što to znači? Izići iz sebe, iz vlastite sigurnosti, iz vlastite spoznaje. Izići iz svega što nam se čini ispravnim, svetim, i umjesto toga ući u onaj hod gdje te Bog šalje, i idi.

Sveti Pavao će nam sutra reći: „Kamo ideš? Trpi s Isusom, trpi i ti za Evanđelje“. Uzalud je vrtjeti se okolo, to je put: „Kamo ideš?“, „S Kristom, iza Njega”. „Uzmi svoj križ, slijedi ga.[8] Iziđi iz svoje zemlje da bi slijedio Krista”, koji te vodi kamo? U Novo Stvaranje. Evo, sutrašnje Evanđelje je preobraženje. Kamo te vodi? Da budeš preobražen. Ali svi ti prolasci imaju svoj početak, potom imaju vjernost, imaju napor, imaju jednu preobrazbu.

Gledajte da ovaj hod tako baš na početku, kako vam govorim, je onaj hod koji oživljava sva čudesa, sva ozdravljenja. Ako ne ozdravimo od nas samih, od opraštanja sebi, od opraštanja, od molitve za neprijatelje dok ne vidimo da neprijatelji, gdje su ti neprijatelji, tko je taj neprijatelj na kraju? To su utvare koje sami sebi stvaramo, ti neprijatelji. Naravno, postoje ako se mjeriš prema svijetu, ako se mjeriš prema duhu svijeta, sve je neprijatelj, sve je borba, sve je rat, koji ima potrebu za zakonima, sucima, odvjetnicima, ali u Bogu, u Božjim zakonima, nestaju svi ti otpori.

Ovaj hod vodi do ozdravljenja, no ja kažem još više: vodi do uskrsnuća, tada i ti postaješ poput Isusa Krista, suotkupitelj, posvećen, pomazan, sredstvo spasenja. Nije to neka fantazija, eh. To je poziv da budemo kršćani. Bio je to poziv židovskog naroda, izabranog. Također i njima je govorio: „Danas vam je Gospodin rekao da ćete za njega biti jedan poseban narod“[9]. Niste li to nekad čuli također i za nas, no to vrijedi za sve kršćane, za sve one koji ga slijede. Isto tako vrijedi za svaki oblik kršćanske vjeroispovijesti: poseban narod. No tada je ipak govorio: „Kako je on rekao, ali samo ako se pridržavaš svih njegovih zapovijedi“[10]. Danas je rekao: „Samo ako se, međutim, ti sjediniš s Njim, ako ga slijediš. Iziđi iz svoje zemlje i idi. Uzmi svoj križ i slijedi ga. Slijedi ga na putu na koji će te odvesti. I ti trpi zajedno s Njim, raduj se zajedno s Njim, sve zajedno s Njim”. I tada je govorio: „On će vas, što se tiče slave i sjaja, postaviti iznad svih naroda, i bit ćete narod posvećen Gospodinu“[11]. Nije li to obećanje koje smo i mi čuli da nam je rečeno?

Onda, vraćamo se uvijek tamo. Oprosti, opet ponavljam. Sve ovisi o jednom odabiru jer svi su pozvani, svi! Bog nije propustio pozvati niti jednu osobu, ali ne samo jednom, neprestano: „Stojim na vratima i kucam“, neprestano, „ako mi netko otvori,…“[12]. I tu je odgovor i ti počinješ živjeti zajedno sa mnom, pouzdavati se u mene. Malo po malo se posvećuje. Sve je jedan hod: ozdravlja, uskrsava, preobražava se. Tada jedan narod potom preobražen utječe na sve stvoreno. Može izgraditi zajedno s Njim Novo Stvaranje, no ako nije preobražen, ne može uspjeti.

Ako vi pogledate  kako je danas ustrojena Zemlja, stvarno, pogledajte malo globalno kako smo mi svi gurnuti u ovo… svi ti mladi koji idu vani raditi. Ne kažem da rade nešto loše, oni su prisiljeni, jer Zemlja je takva. Sve je to nešto što to stvara, što proizvodi? Razdvaja, udaljuje, proizvodi probleme, proizvodi situacije koje se onda moraju popravljati jer ti odlaziš, ostavljaš nekoga. Sve je to jedno razdvajanje, udaljavanje, jedna podjela. Sve dijeli, a mi smo umjesto toga pozvani nositi jednu energiju koja sve sjedinjuje, ne u patološkom smislu: svi moramo biti zajedno, svi mi… nego koja stvara jedan novi svijet koji se podupire uz jednu pomoć, uz bratsku pomoć; što je jasno da se to događa samo kod osoba koje se nalaze u istom duhu, inače nećeš uspjeti. I vraćamo se tamo.

Ovaj rat koji doseže svoj vrhunac, između zla i dobra, između Isusa i Lucifera, počeo je, vidimo ga jako daleko i napreduje na sve suptilniji način i knez ovoga svijeta puno je radio. Morate mu to priznati. Lucifer je stvorio svijet, pokušava, na svoju sliku i priliku. Oduzima sve vrijednosti, oduzima smisao života. Ono što najviše dira, ono što  sada mora uništiti je križ i Presveta Marija, ako promatrate. Također i svi oni zakoni, prema kojima kada netko trpi bolje je da umre, zar ne?, Eutanazija, eliminirati sve što je loše – patnje, mislim – promicati dobro samo u radosti, zabavama, krstarenjima, restoranima. Sve dobro je samo tamo. Gledajte, svijet je došao do toga, eh. Stvaranje novog svijeta počinje iznova, zato su ova čitanja u Korizmi, od onih tamo. Odabir koji vršimo. Korizma je svake godine jedna meditacija: obnavljam moj da kako bih živio Krista do kraja?

Još jednom povjeravam svakoga od vas Presvetoj Mariji, Svetom Josipu, kako bi vas doveli do odabira da u potpunosti živite život, u ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Pnz 26, 16

[2] Usp. Mt 7, 7-12

[3] Usp. Mt 5, 20-26

[4] Usp. Mt 5, 20

[5] Vidi razmišljanje od Maura od 3. ožujka 2023. „I korizmeni tjedan“ na našoj web stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[6] Za produbljenje ovog argumenta o destruktivnoj i primarnoj energiji upućujemo vas na knjigu „Ispisati Povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, Prvi dio, pogl. 3 na stranici 32-34; Izdanje Luci dell’Esodo

[7] Čitanja Druge Korizmene Nedjelje – Godina A: Post 12, 1-4a; Ps 33; 2Tim 1, 8b-10; Mt 17, 1-9

[8] Usp. Mt 16, 24; Mk 8, 34; Lk 9, 23

[9] Usp. Pnz 26, 18

[10] Vidi nota 9

[11] Usp. Pnz 26, 19

[12] Usp. Ot 3, 20