Moje ime je Majka

(Poruka iz knjige “Prema Novom Stvaranju – 2012.2021 godina”, str. 237)

 Gospina poruka od 12. rujna 2015., Ime Marijino

„Predraga moja djeco!

Želim vas blagosloviti u ovom danu u kojem se spominjete moga imena. Kažem vam da ih nema puno koji se danas spominju mog imena, nažalost niti u Crkvi; ali ja bih željela da moje ime bude uvijek jasno u vama. Moje ime nije samo Marija: moje ime je Majka i vi znate tko je jedna Majka. Znate da čovjek zove uvijek majku, sve do posljednjeg dana, do posljednjeg daha. U opasnosti, u trpljenju, u smrti, zaziva majku. To je ime koje uvijek daje sigurnost, pomoć, ljubav jer majka je ona koja vam je uvijek blizu i prati vas kroz vaš hod. Ako jedna zemaljska majka zna biti tako nježna i tako sposobna žrtvovati se za djecu iz njezina krila, koliko više sam ja nježna prema vama.

Vi ne znate koliko držim do vas i koliko suza izlijevam kada se moja djeca gube, kada idu daleko od mene. Tko je majka može razumjeti što znači kada jedno dijete ide pogrešnim putem i kada se izgubi. Zamislite onda kolika je moja bol. Ali ja osjećam i radost poradi onih koji mi žele biti blizu i trudim se uvijek komunicirati vam moju radost. Ako ostanete uz mene, ako me ljubite, ako me zovete mojim pravim imenom a to je Majka, Majka Božja i Majka vaša, onda možete uvijek osjećati radost koja izvire iz moga Srca za vas. To je čista radost koja nema nikakve veze sa radostima ovoga svijeta; to je radost koja vam daje život jer je radost Božja.

Djeco moja, svijet sve manje poznaje radost, jer se udaljio od svoga Gospodina, od svoga Boga, od svoga Stvoritelja. Molim vas, djeco moja, pomozite mi! Pomozite mi vratiti Bogu djecu koja su daleko.
Nastavi čitati…