Živjeti puninu

Stefania Caterina Otac Tomislav Vlašić

(Tekst uzet iz video zapisa od 04. lipnja 2012.)
iz knjige “2012 Odlučujući izbor čovječanstva”, str. 271

 

Tomislav Vlašić (T.V): Dobar dan, dragi slušatelji; pozdravljamo vas i želimo vam dobar prijem i razumijevanje ovog programa. Nastavljamo s našom tematikom „Napredovati u punini“. Ova točka koju ćemo danas predstaviti, ima naslov: „Živjeti puninu“. Što želimo reći? Kao što smo već govorili, Bog ne stvara ništa nepotpuno. Bog komunicira svoju puninu i neprestano ispunja stvorenja. Kada čovjek svojim izborom pokvari nešto, Bog pritječe u pomoć i daje mogućnost da čovjek ponovno uđe u puninu. Vremena u kojima živimo stavljaju nam tolike upitnike i probleme, ali i u njima možemo živjeti puninu. O tomu vam želimo govoriti. Počet ćemo od jedne poruke koju je dobila Stefania, koju ćemo navijestiti.

Stefania Caterina (S.C): To je Gospina poruka koju smo dobili za Uskrs. Gospa govori o novim vremenima.

Gospina poruka, Uskrs, 8.04.2012. – “Nova vremena”

“Djeco, blagoslivljam vas danas blagoslovom Uskrslog Krista, i mojim blagoslovom, kao Majka Uskrsloga. Ja nisam nosila u sebi samo Krista koji je predodređen da bude razapet, nego također Krista predodređenog da uvijek živi u slavi i sjedi s desne Ocu. Svi smo za to predodređeni. Ja sam već prošla put prema novom stvorenju, a to čeka sve vas.

Danas uprite pogled prema slavnom uskrsnuću Kristovu, u onu beskrajnu snagu koja iz njega izvire prema njegovu narodu.

Želim vam reći da ulazimo u novo vrijeme. Vrijeme za Boga nije onakvo kakvoga vi poznate na Zemlji. Ako vam kažem “nova vremena” znači da ste napravili korake prema novom stvorenju koje vas očekuje, ali koje će se svakako roditi od Božjeg naroda i u Božjem narodu. Novo stvorenje nije nešto magično što će pasti odozgor. Novo stvorenje bit će rođeno od Boga u njegovu narodu, kada narod izabere da tako živi.

Gledajte, kad čovječanstvo na Zemlji zajedno i zdušno zamoli Boga da bude obnovljeno, prihvaćajući Isusa Krista, Otac Nebeski učinit će sve novo. To važi i za čovječanstva u cijelom svemiru. Trebamo doći do točke kada vjerni ostatak ljudi sa svih planeta, zajednički i zdušno zamoli Boga Oca da stvori sve novo; tada će se obistiniti novo stvaranje.

Vi mislite da je novo stvorenje nešto spremno gdje ćete ući. Ja vam kažem da nije tako. Dimenzija preko Velike Barijere nije već novo stvorenje. To je dimenzija čistog duha koja očekuje da bude pretvorena u novo stvorenje. Tada će se dimenzija pakla odvojiti od njega, jer ne može biti zajedno s novim stvorenjem.

Bog očekuje da njegov narod želi i traži novo stvaranje. Tada će se dogoditi novo stvorenje. Na koncu vremena sve će biti novo, stoga je nužan odgovor svakoga od vas. Onako kako narod brzo odgovori, hodi, tako će ubrzati vrijeme.

Čovječanstvo je na različitim razinama. Ima jedna razina na kojoj su osobe spremne, velikodušne, žele istinski nešto novo. Postoji dio osoba koji ne žele novu stvarnost, nego želi živjeti u staroj stvarnosti, u svemu onome što je “sigurno”, u status quo, u pasivnosti. Zatim ima dio osoba koji je definitivno odbacio Boga. Za onaj posljednji dio ljudi ne može se ništa posebno učiniti: Bogu preostaje da te osobe prepusti njihovu izboru.

Od sada Bog ne daje više milosti besplatno. Daje ih samo onomu koji koristi talente. Čini se da je ovo tvrd govor, ali ovo je Božja pravda. Kada Bog ne bi tako činio, bio bi nepravedan: uskratio bi pomoć svojoj djeci koju od Njega traže.

Skupa sa Svetim Josipom blagoslivljam vas i pratim”.

Mogu reći da sam doživjela u ovoj poruci Gospu koja je čvrsta. Ne tvrdi govor nego čvrst. Čini se da smo stvarno ušli u nešto definitivno. Gospa je uvijek nježna kao Majka koja nam se približava. Međutim ovaj put, doživjela sam je kao čvrstu Majku koja daje upute djeci; jer vrijeme je ozbiljno i treba da se čovječanstvo odluči potpuno za Boga i nema više mjesta za igre.

T.V: Dakle, govorimo o punini koju možemo živjeti. Želimo pojasniti što to znači. Kada jedno zdravo zrno stavimo u pripremljenu zemlju u pravo vrijeme, ono raste. Mi ne možemo očekivati stostruk rod tog zrna ako ono ne raste zdravo, potpuno i onda donese potpun rod. Tako svatko od nas, sjedinjen s Bogom može živjeti u punini u svakom razdoblju svoga života. Mi smo stvorenja koja imaju granice. Nismo kao Bog. Nije nam dopušteno da se napuhujemo kao što se Lucifer napuhao i napuhuje se i u današnje vrijeme, kao što se napuhuju i njegovi sinovi. Mi možemo imati puninu i u našim granicama. Duh Sveti nam je pojasnio, da jedna osoba koja mu se otvori u duhu i sjedini s njime nema granica. Čovjek sjedinjen s Duhom Božjim giba se u Duhu Božjem koji prenosi i povezuje sve što je dobro u osobama dobre volje. Mi ljudi pozvani smo ući u novu stvarnost, novo stvorenje. Ne samo kao pojedinci, nego svi zajedno, tada ćemo dostići puninu stvaranja. Međutim svatko od nas treba prolaziti svoje korake u punini koja mu se daje, u svakoj kušnji, u svakoj situaciji. Iz te punine rađa se ona punina koja će biti na koncu vremena. Što znači živjeti u punini? Isus nam je to protumačio govoreći o blaženstvima. U svakom iskušenju, mi možemo biti blaženi, sretni, ako smo sjedinjeni s Duhom Božjim koji nam komunicira puninu. Ako čovjek ne komunicira s Duhom Božjim u punini on ulazi u jednu prazninu i otvara se duhu zla. Dakle pozvani smo da živimo puninu u svakom trenutku u zajedništvu u Duhu Svetom. Naša punina se ostvaruje kroz kušnje koje u životu redovno prate svakog čovjeka. Ona se doseže na našim križevima, kao što je Isus ušao u slavu, na križu. Zašto baš na križu? Ne stoga da trpimo, niti da budemo prepušteni sami sebi, nego ako živimo na križu puninu sjedinjenja s Isusom Kristom u njegovu Duhu, imamo snagu pobijediti smrt, raspadljivost i Sotonu i dići se u slavu Božju. To je prvo uskrsnuće. Dakle kad smo vas pozvali na prikazanje života, nismo vas pozvali na neku vježbu niti posebnu pobožnost, nego jednostavno na put Isusa Krista, kako bi svatko od vas mogao ući u slavu Očevu. Bez ovog prolaska ne možemo se uzdići i iskusiti snagu uskrsnuća Isusova, o kojem smo čuli u Gospinoj poruci.

Čuli smo Gospine riječi preko Stefanie da smo u novim vremenima. Duh Sveti nam je pojasnio da ova Pedesetnica koju smo proslavili označuje jedan snažni početak naroda Božjeg. Mislim na Božji narod koji prihvaća sjedinjenje s Isusom Kristom, s njegovom žrtvom i ulazi u njegovu slavu. Upravo to je snažni zaokret u hodu prema novom stvorenju. U isto vrijeme to je jedno razdoblje, period priprave za slavni dolazak Isusa Krista. Bez slavnog dolaska Isusa Krista među nas, mi nećemo moći napraviti konačni zaokret.

Tek nakon njegova slavnog dolaska, dogodit će se novo stvorenje. Zato nas poziva Bog da živimo puninu koju nam daje i komunicira je svaki dan, u svakoj situaciji, ugodnoj, ili neugodnoj. Poziva nas da se dižemo u slavu Božju i da ubrzavamo vremena koja će nas dovesti do novog stvaranja.

S.C: Majka je rekla da ulazimo u nova vremena. To znači da se sve treba preobraziti u Bogu, počevši od svakoga od nas. Što je sada za nas važno? Znači da se trebamo mijenjati, izići iz sebičnosti i staviti se potpuno na raspolaganje Bogu. Kao što je Tomislav rekao, mi pripremamo slavni dolazak Isusa Krista.

Apostoli su to javno propovijedali na počecima Crkve. Mi trebamo vjerovati da se tomu približavamo. To ne znači da će to biti sutra ili prekosutra. Ne znamo kada će to biti, ali znamo da će se sigurno dogoditi, jer nam je Isus to obećao. Mi pripremamo put. Isto tako je važno razumjeti ono što je Gospa rekla, da Bog više ne daje milosti besplatno. Do sada je davao čovječanstvu, posebno na Zemlji, puno milosti, jer je ono bilo slabo i bila mu je potrebna Božja snaga. Međutim vidjeli smo da veliki dio čovječanstva nije prihvatio te milosti koje je Bog davao. Stoga sada Bog povlači milosti koje su drugi odbacili i daje ih narodu koji želi hoditi iskreno i odlučno prema Njemu. To je pravedno, jer tako čineći Bog jača narod, inače se sve gubi i milosti se gube bez veze. One sada trebaju ići tamo gdje su prihvaćene. To znači da trebaju ići prema narodu koji je Bogu vjeran.

T.V: Ovaj hod u punini vodi nas prema potpunom jedinstvu s Trojedinim Bogom. Mi se vraćamo našem Ocu preko Isusa Krista u sili Duha Svetoga, u njegovoj mudrosti. To je temeljna stvar koju trebamo razumjeti i prihvatiti.

Nije dovoljno reći ja vjerujem u Boga. Lucifer isto tako vjeruje u Boga. Svi oni koji su u paklu vjeruju u Boga ali dršću pred Njim, kao list na vjetru. Vjerovati u Boga znači ući u jedinstvo s Njim i dopustiti da svi zakoni Duha upravljaju našim životom. Nije dovoljno reći niti to: „Ja vjerujem u jednoga Boga“, što je karakteristika religija koje vjeruju u jedinoga Boga. Taj Bog može ostati jako daleko od nas, „nezainteresiran“ za nas, apstraktan. Mi vjerujemo u Boga koji se približio čovjeku nakon istočnog grijeha, koji je u duh čovjekov utisnuo sličnost svoga djelovanja. Utisnuo je u ljudsku dušu svoju sliku. Bog želi probuditi tu sliku u nama, jer smo na nju stvoreni. Bog je govorio po prorocima i, očitovao se kao Trojedini Bog u Isusu Kristu. Tomu je Stefania posvetila prvo poglavlje knjige „Preko velike barijere“ – život Trojedinog Boga. Dakle, u Trojedinom Bogu ćemo naći puninu. Svatko od nas će postići svoju puninu i bit će usmjeren tako da rađa puninu za druge. Možete zamisliti da će u vječnosti, u novom stvaranju, svatko imati puninu i svi ćemo imati puninu. Kako će to biti veličanstven život! Polazeći odavde možemo reći da jedino ispravno zajedništvo jest ono u Trojedinom Bogu, koje daje puninu. Ljudi se sastaju i sjedinjuju u braku, u društvima, u organizacijama da bi bili sretniji i potpuniji. Međutim sve organizacije koje ne vode računa o životu u Trojedinom Bogu, ljudske su organizacije. One prije ili kasnije padaju, ulaze u krizu, jer nose u sebi saveze među ljudima, gdje su izdaje, granice itd. Stoga i naši programi vode prema punini u Trojedinom Bogu (zadnji put smo vam govorili o jezgrama i da se u njima razvija ovaj život). Naš zadatak je prihvatiti ovu puninu u vremenu u kojem živimo, dopustiti da se Bog očituje u nama i preko nas i da bude vidljiv. Ne samo vidljiv kao neka religiozna organizacija, nego vidljiv kao jedan život punine koji privlači druge ljude i postaje znak drugim ljudima. Izvan ove punine u Trojedinom Bogu, Bog u svojoj dobroti daje znakove drugim ljudima, daje određene pojave, mogućnost da otkriju neke zakone. Međutim puninu možemo doseći samo po Isusu Kristu s Ocem u Duhu Svetom. Svi oni koji idu drugim putovima, ako su ljudi dobre volje, dobit će milosti da svi idu preko Isusa Krista i uđe u kuću Očevu. Zato je za nas jako važno da živimo u ovoj istini, da je svjedočimo, odnosno da naš život postane ova istina.

S.C: Isus Krist je došao na Zemlju da objavi otajstvo Presvetog Trojstva, tj. da nam objavi Boga onakvim kakav jeste. Mi smo pozvani da živimo, i objavljujemo po našem životu, otajstvo Presvetog Trojstva. Isus Krist je poslao apostole krstiti ljude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i mi smo svi na to pozvani. To je sada naš zadatak, da kao pojedinci i kao narod pokazujemo to otajstvo živo i utjelovljeno u nama. Nova vremena od nas zahtijevaju da uđemo u razumijevanje našeg zadatka sada, koji je svakako molitva, ali isto tako ulazak u naše svećeništvo. To znači prikazivati Bogu sve vapaje cijelog čovječanstva, zazivati Boga da ubrza vrijeme povratka Isusa Krista. Isto tako, mi trebamo duboko željeti imati u sebi puninu i života u Bogu, to živjeti po Isusu Kristu, također preko izvanrednih sredstava koja sada djeluju u svemiru poradi naroda. Već smo govorili da su to: anđeli, arkanđeli, vjerna braća u svemiru, Centralna jezgra. Oni su izvanredna sredstva, kojima se Bog uvijek koristio u posebnim povijesnim vremenima. Sada trebamo živjeti u zajedništvu s tim sredstvima što je važno i za naš rast.

T.V: Govorimo o sudjelovanju u programima Božjim koji idu preko izvanrednih i preko jednostavnih sredstava, preko Božjeg naroda, Crkve. Naše sudjelovanje treba poći iz duha. Ovo je vrijeme kada Bog snagom Duha Svetoga budi ljudski duh. Mi se nalazimo u vremenu kada će svatko trebati doći pred lice Božje i napraviti izbor. Izbor dobra ili izbor zla: Izabrati Boga ili protiv Njega. Izabrati Boga je moguće jedino ako dopustimo Duhu Svetom da radi u našem duhu i da se naš duh probudi, koji je stvoren da može djelovati slično Bogu. Uzmite samo primjer današnje globalne krize. Nije samo kriza na Zemlji, nego i u cijelom svemiru. Ja bih rekao to je kriza rasta. Ta kriza se može iskoristiti. Kroz nju se postiže spasenje, jer Bog preko te krize usmjeruje čovječanstvo da se ono odluči za Boga. Mi sudjelujemo u tom programu, ako sudjelujemo srcem, duhom. Posljedice toga moći ćete primijetiti u sebi i na drugima, ako srcem prianjate uz to i živite; naći ćete mir, imat ćete svjetlost i razumijevanje. Ako se jedna obitelj, jedan bračni par odluči tako živjeti onda će unutra biti sklad, mir; unatoč svih kušnji bit će sretni. Ljudi koji odbace Boga, koji budu lišeni Duha Svetoga ući će u prazninu, u još veću krizu, u nemir, u stanje očaja. To će se sve dogoditi u vremenima koja su pred nama, jer će se sve polarizirati u cijelom svemiru. Zato vas pozivamo na obraćenje koje se događa iznutra. Tada ćete primijetiti da u braku, u obitelji počinje teći jedan drugi život, koji vam Bog daje.

S.C: Ako iskreno živimo za Boga, tada možemo razumjeti znakove vremena. Važno je da to činimo. Sigurno idemo prema nečemu velikom. Kao što je rekao Tomislav doći će do polarizacije, jer se dobro i zlo trebaju potpuno odvojiti i Sotona skinuti svoju masku, ne samo ovdje na Zemlji, nego u cijelom svemiru.

Isto tako Bog želi očitovati sve što je dobro u njegovu narodu. Mi ćemo vidjeti velike događaje. To ne znači da sada trebamo tražiti neka čudesa, nešto lijepo, izvanredno što se nama sviđa. Mi jednostavno trebamo biti svjesni da će Bog potvrditi sve ono što ćemo živjeti i govoriti, kao što je potvrdio u apostola, znakovima, kada su oni propovijedali. Ulazimo u posebno vrijeme, vrijeme velikih milosti i trebamo biti spremni i otvoreni za sve. Kao što znate za ovu godinu su dana razna proroštva. Mi vam možemo reći iz iskustava da je ova godina sigurno posebna, jer Bog traži od čovječanstva odluku za Isusa Krista. Upravo to je dio našeg svjedočenja. Važno je da to pokazujemo, da smo odlučni za Isusa Krista, da mu dajemo naše života. Sve ostalo Bog će činiti. Sigurno ćemo vidjeti neke velike stvari, ali mi trebamo biti najprije spremni dati život Bogu. To je centralna točka našeg života i našeg poslanja.

T.V: Završavamo ovaj ciklus tema. Želimo vam reći u zaključku: mi ne zamjenjujemo Crkvu, nikakvu instituciju, niti nikoga od vas. Mi dajemo naše svjedočanstvo i naš doprinos da se čovječanstvo probudi, da počne gledati i razumjeti znakove vremena, te se odluči za onaj izbor koji nas vodi sve skupa do ostvarenja Isusovih obećanja. Dakle, mi svjedočimo da bismo dali naš doprinos. Tko god je čovjek dobre volje, na svojim putovima on će susresti Isusa Krista. Kao što znate iz Evanđelja Isus je susretao ljude, pozvao je apostole, pozvao je grešnike. Nakon svoga Uskrsnuća vratio se susresti apostole i učenike koji su se razbježali i uplašili. Dakle, Bog nas neprestano pohađa i traži ljude dobre volje, svakoga. Ljudi dobre volje će shvatiti taj znak. Dakle, Bog će nas naći na našim putovima, ako ga iskreno tražimo. Ali kada mi susretnemo Boga onda ga mi trebamo slijediti na njegovim putovima. Jer Njegovi putovi ne podudaraju se s našim putovima koji su često puta sebični, vezani samo za Zemlju, koji se ne žele dići prema novom, prema ostvarenju Isusovih obećanja. Ako želimo biti vjernici onda slijedimo put Isusa Krista, koji nas vodi kroz tajne, ali mi ćemo svaki dan sve više razumjeti da to nisu tajne, nego stvarnost u koju ulazimo.

Mi smo dali naše živote kao žrtvu, da ovo posvjedočimo, da vam to govorimo i da se za to izložimo. Svaki dan ćemo prikazivati naše živote kao žrtvu za sve ljude dobre volje koji žele prihvatiti ovaj program i ići ovim putem. Za vas ćemo moliti, da vi otkrijete Boga. Sada ćemo se zaustaviti s ovom tematikom, jer vam ne želimo napuniti glave s propovijedanjima. Želimo sada da se vi probudite, jer ste dobili toliko uputa. Važno je, da vi sada počnete hoditi. Kada Bog bude htio da vam govorimo, kada to bude važno za vas i za čovječanstvo, mi ćemo govoriti. Ohrabrit ćemo vas i uputiti u ono što se događa. Hvala vam na sudjelovanju.

S.C: Hvala vam.