IV tjedan kroz Godinu – Godina A I

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

1.2.2023

Heb 12, 4-7.11-15; Ps 103; Mk 6, 1-6

Poslanicom Hebrejima vršimo jedan hod u vjeri, a i današnja dva čitanja, bilo prvo, bilo Evanđelje, govore nam upravo o aspektima vjere. Vjera, ako je istinita, otvorena je Božjoj novosti. Vjera je kada je u nama prisutno predanje Bogu, prisutna je sigurnost u Bogu, prisutno je potpuno povjerenje u Boga, u njegovo djelo i njegovo vodstvo.

I upravo stoga što se ove stvari trebaju ojačati, vjera, nakon prvog probuđenja, mora biti prokušana. Postoji kušnja u vjeri i o tome govori današnje prvo čitanje. Treba biti prokušana, pročišćena, provjerena, kako bi pali svi oni stavovi za koje se ponekad misli da su vjera, no nije vjera, nego je religioznost; one navezanosti, one ideje koje žele uokviriti vjeru, žele je ukalupiti; one ideje koje misle da mogu razumjeti vjeru, objasniti je; koji traže da im vjera dadne znakove, koji vjeruju, ali samo da stvari idu kako oni misle, koji vjeruju da postignu nešto, koji vjeruju, ako se ovako dogodi, no, ako se ne dogodi, ne vjeruju. To nije vjera. Može biti sjeme, no ono treba rasti te biva prokušana. To je vjera koja je još uvijek sazdana od računica, sazdana od promišljanja, sazdana od ljudskih pogleda, od naših pogleda, onih pogleda i one ljudske mudrosti, koja je onda, na kraju pomalo i oholost, koja uvijek misli da zna kako stvari trebaju ići, što se treba dogoditi.

Srećom Bog nas iskušava u vjeri, jer s takvom vjerom svi bismo došli do toga da kažemo, kao u današnjem Evanđelju: „Ali kako to Isus, odakle dolazi, što Mu se govori?“, ostaju od Njega skandalizirani. Nisu otvoreni prema djelovanju vjere, nego je žele ukalupiti. Tada, Isus, s onim što čini, s onim što govori, nije prihvaćen. Kada vjera, naprotiv, biva neprestano iskušavana – uzmite velike svece; ako želimo uzeti Bibliju, uzmimo Joba – ona  vjera prokušana, pročišćena, pročišćena ognjem – postoje dijelovi Svetog Pisma koji kažu: „Vjera postaje ljubav” – prokušana vjera proizvodi Ljubav, Ljubav s velikim slovom. Potom ta Ljubav, uvijek u kušnji jer te kušnja ne ostavlja, raste i postaje spoznaja i spoznaja povećava Ljubav i Ljubav povećava želju za spoznajom te spoznaja povećava Ljubav. I to je oganj Duha Svetoga, to je Trojstveni vir,[1] Presveto Trojstvo.

Ta Ljubav u ovom viru postaje čista ljubav, kako nam je rekao Sveti Franjo[2]. On je rekao: „Ako ne dođete do ove čiste ljubavi u duhovnom životu, niste ništa napravili“. Dakle, kada nas Isus stavlja na kušnju, kada nas Isus povede u kušnju ili ju dopusti – recite kako želite – i u toj kušnji ti živiš vjeru, gledajte nije li to jedan čin ljubavi, nije li to njegov način da zajedno s tobom, zajedno s nama izgradi onaj odnos koji te vodi do čiste ljubavi, onu dimenziju koja te vodi da budeš s Njim jedno. „Više ne živim ja, nego Krist živi u meni“[3], u toj neposrednoj spoznaji, prelazi od mističnog jedinstva do neposredne spoznaje preko ovih prolazaka pročišćene vjere.

Sveti Franjo nam je dobro objasnio čistu ljubav, međutim, ako te riječi ne postanu za nas naš život, molimo Gospodina da i dalje čisti našu vjeru, da je uveća. Ali, gledajte, to je ista stvar. Ona izjava: „Isuse uvećaj našu vjeru“[4] jednaka je izjavi: „Stavi me na kušnju“. To je ista stvar. Jedini način koji On ima kako bi povećao vjeru nije da bi otvorio jednu slavinu i napunio vas, stavlja te na kušnju. U svemu je tako, eh. „Gospodine, učini me poniznim“, „Naravno!”. Tada ti daje neke lijepe kušnje glede oholosti po kojima postaješ ponizan. Način na koji Bog čini da rasteš je taj, nema drugog. Nije pitanje besplatno darovanih milosti, karizmi, ovdje govorimo o Milosti, velikim slovom Ljubavi. A najveća Ljubav je ona žrtvovana na Križu.

Dakle, Sveti Franjo nam je rekao: „Čista ljubav ne zadržava ništa za sebe“. Nikada ništa ne računa, ne počinje razmišljati: odgovara mi, ne odgovara mi, dobro je, nije dobro. „Čista ljubav ljubi, čista ljubav je bez interesa”. Ako je bez interesa, ne samo da ne sudi, ne zna suditi, otpušta sud. Sam Isus kaže: „Nisam došao suditi“[5]. On, čista Ljubav, nije došao suditi, On sud prepušta Ocu. Otpušta osudu. Uvijek ljubi! Sve pokriva, svemu se nada, sve podnosi, sve oprašta,[6] Sveti Pavao. Sveti Pavao i Sveti Franjo živjeli su isti duh: „Himan ljubavi“[7].

Čista ljubav: što radiš kada se zaputiš u hod prema čistoj ljubavi? Što ti dolazi? Koju jedinu stvar ti dođe da učiniš? Moli. Presveta Marija poklonjena pred Ocem koja moli, zagovara, uzdiže, prikazuje se, vapi. Ljubav, kada je ljubav, nije u stanju izreći neki sud, nego samo moli, vapi. Ponavljam: ja ovako zamišljam Presvetu Mariju, i Ona je rekla da je takva. I sve to čini po Božjoj misli, nikada ne stavlja svoje nakane, po Božjoj misli, «Budi volja tvoja u meni»[8]; „budi volja tvoja u njemu”, ako moli za nekoga drugoga.

Ljubav kada je ljubav nikad se ne nameće. Ako se nameće, to nije ljubav. Ne naređuje, Bog ne naređuje. Ljubav ne poučava, kao što mi mislimo ‘poučava’. Ljubav preuzima na sebe, ljubav sluša, uzdiže, tješi, ohrabruje, promiče, no ne poučava. Ako se okrenemo prema Ljubavi, ja ne vidim da ti kaže: „Napravi ovako, napravi ovako, napravi ovako“; tješi te, grli te, gleda te, oprašta ti, promovira te i u tebi se pokreće ono što trebaš napraviti. Ljubav pokazuje put, naravno, Isus nam ga pokazuje, ali kako? „Ja sam put, istina i život“[9], On to čini prvi. On vam ne kaže: „Napravi ovo, napravi ono”, kaže ti: „Ja ovako radim, a ti vidi. Tako ja to radim“. Isus put, ljubav, pokazuje prolazeći njime i kad je put križ On ne šalje druge na križ, On je otišao.

Od nas je traženo da živimo kao očevi i majke u svakoj službi našeg života,[10] da budemo očevi i majke jedni drugima u životu. Evo, ovakvi očevi i majke, u ovoj dimenziji, očevi i majke koji žive ljubav, koji žive vjeru koja je postala ljubav. Tada, ti možeš biti učitelj, možeš biti kuhar, možeš biti svećenik poslužitelj, možeš biti naj jednostavniji radnik, no da živiš ovako, tada si jedno Božje sredstvo, ti nosiš primarnu energiju, ti udaljuješ zlo, postaješ egzorcist i imaš sve karizme, imaš sve, jer ti si tamo kako kaže Sveti Pavao: «Onaj koji traži najviše karizme i ja ću vam pokazati put»[11], «Himan ljubavi». I nije to nešto samo za jednu posvećenu osobu, svećenika,… za svakoga, od najmanjeg do najvećeg, bilo koju službu da vršiš.

Dakle, ako tako živimo, otvoreni smo za novost. Vjera te otvara prema novosti. Ako tako živiš, Bog ti može otvoriti nove stvari, one na koje si pozvan. Ako tako živiš, prepoznaješ Božji glas, ne završavaš kao oni iz Nazareta s tisuću pitanja: „Tko je ovaj čovjek, što radi, zašto to čini?“[12], jer prepoznaješ to iznutra, no moraš živjeti u ovom hodu. Nije stvar u religioznosti, da se bude kao u slučaju Nazarenaca, židova, ide se u sinagogu, jer to se dogodilo u jednoj sinagogi, u crkvi, sluša se čitanja, radi se što god želiš, nego da budeš otvoren za dimenziju vjere.

Tko ne prihvaća svjedočanstvo doneseno onako kako ga je Isus nosio, kako bismo ga mogli i mi nositi, i nadam se da će ga svatko od nas nositi, postoji samo jedan motiv: ne prihvaća život Božji, jer, ako ne prihvaćaš ovo, to je stoga što ne želiš prihvatiti Božji život.

Onda, molim Mariju za mene, za sve vas, za cijelu Crkvu Isusa Krista, da pojača ove prolaske u vjeri sve dok nas ne dovede da postanemo zrele osobe i dovede nas da živimo čistu ljubav. I neka se Marijin blagoslov, blagoslov Svetog Josipa spusti na sve nas, spusti na sve ljude dobre volje, na malene, neka se spusti također na ona mjesta gdje o tome ne razmišljaju ali istinski žive ovaj hod prema čistoj ljubavi, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Za produbljenje argumenta trojstveni vir upućujemo vas  na knjigu „Preko Velike Barijere“, prvo poglavlje „Trojstveni vir i njegovo djelovanje“, na stranici 23; Izdanje Luci dell’Esodo

[2] Usp. Poruka Svetog Franje od 17. rujna 2012 „Čista Božja Ljubav“, objavljena u knjizi „Prema novom Stvaranju 2012-2021 godina“, na stranici 73 i na web stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Gal 2,20

[4] Usp. Lk 17, 6

[5] Usp. Iv 12, 47

[6] Usp. 1 Kor 13

[7] Vidi notu 6

[8] Usp. Lk 1, 26-38

[9] Usp. Iv 14, 6

[10] Za produbljenje ovog argumenta upućujemo vas na knjigu „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, Treći dio, pogl. 4 „Majčinstvo i očinstvo u Bogu“, na stranici 201; Izdanje Luci dell’Esodo i video na našoj web stranici „Video – Majčinstvo i očinstvo u Bogu“

[11] Usp. 1Kor 12, 31

[12] Usp. Mk 6, 1-6