Definitivni zaokret u razvoju čovječanstva

(iz knjige “2012 – Odlučujući izbor čovječanstva”, str. 175)

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Otac Tomislav Vlašić

Definitivni zaokret u razvoju čovječanstva

(Tekst iz video zapisa od 25. veljače 2012.)

Dobar dan svima! Želim vam dobar prijem ovog videa i jasno razumijevanje sadržaja kojeg vam želim predstaviti. Kao posljedica video zapisa koji smo održali Stefania Caterina i ja, 11. veljače ove godine, osjetili smo potrebu za produbljivanjem određenih aspekata, posebno glede poruke Sv. Mihaela Arkanđela koji nas je uputio na šest točaka za uglavljenje u Krista (svećeništvo Arkanđela; duhovno očinstvo i majčinstvo; novo svećeništvo; bezgrešnost; prikazanje života po Bezgrešnom Srcu Marijinu; univerzalno zajedništvo). Ove točke trebaju biti uzete u obzir od svih onih koji žele proći put uglavljenja u Krista.

Ciklusu ovih video zapisa, od kojih je ovaj prvi, dali smo naslov: „Napredovati u punini“, iz raloga koji želim naglasiti: svatko od nas nosi u sebi sjeme punine, one savršenosti koja će biti u vječnosti. Dakle, naš je zadatak da vam pomognemo razumjeti ovaj hod, koji je upravo prolazak u puninu.

Za ovaj prvi video od danas, izabrao sam podnaslov: „Definitivni zaokret u razvoju čovječanstva“. Kao što smo već jednom rekli [1], prošli smo iz faze pripreme i poruka iz prošlih godina, koje su obećavale odlučnu Božju intervenciju u ovu godinu 2012. u kojoj je Bog započeo snažno djelovati u čovjekovu duhu.

Kao što smo vam Stefania Caterina i ja navjestili, na osnovu proživljenih iskustava, postoje četiri sredstva koja djeluju u ovom vremenu. Prvo i temeljno sredstvo je narod Božji, kojim se Bog oduvijek služi. Međutim, u jednom trenutku, kao ovom, koje je izvanredno za cjelokupno čovječanstvo u svemiru, Bog je predvidio ostala tri posebna i moćna sredstva pomoću kojih želi ojačati narod Božji i povesti ga prema punini. Oni su: anđeli koji služe Boga, Centralna jezgra, i čovječanstva u svemiru vjerna Bogu.

Anđeli, čisti duhovi, motre lice Božje i prenose na narod Božji ono što motre; oni su posebna sredstva u Božjoj akciji. Glede Centralne Jezgre, ne želim ponavljati već rečeno[2]. Želim samo dodati da je Centralna Jezgra veza između čistih duhova i ljudi vjernih Bogu s jedne strane i cijelokupnog čovječanstva koje hodočasti prema cilju predviđenom od Boga, s druge strane. Čovječanstva vjerna Bogu imala su snažni i brzi napredak u povijesti. Prije svega, muškarci i žene iz ovih čovječanstava su se razvijali u duhu, u jedinstvu s Duhom Svetim i, zatim, u svemu ostalom, tako da su njihova tijela jako slična Kristovom proslavljenom tijelu.

Ova sredstva djeluju, isključivo, u duhu, ali na kraju, kao što je Isus obećao preko Stefanie, Bog će dopustiti da se vjerna čovječanstva susretnu s ljudima na Zemlji i svim drugim čovječanstvima jer cijeli svemir treba biti ujedinjen. Bit će samo jedan narod u cijelom svemiru i jedan jedini pastir: Isus Krist.

Govoreći o djelovanju u duhu, možemo se zapitati: „Što je duh“? Često se koristi ovaj izraz, ali ne znam koliko je u stvarnosti razumljen. O duhu je opširnije govorila Stefania Caterina u knjizi „Ispisati povijest“[3], koju preporučujem onima koji žele produbiti ovu tematiku. U svakom slučaju, Duh Božji je život Božji, znamo da je Treća Osoba Presvetog Trojstva; ali što je duh čovjekov? Recimo da je duh najdublji i najintimniji unutarnji prostor u čovjeku, u koji Duh Sveti utiskuje iskru života i gdje čovjek može susresti Boga licem u lice, stoga što je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju. Sv.Pavao, u drugom poglavlju u prvoj poslanici Korinćanima, tvrdi da čovjek u svome duhu može spoznati mudrost Božju koja je u tajni, ali mu biva objavljena u Duhu Svetom. „Duh, doista poznaje dobro svaku stvar, također i Božje dubine“, tvrdi Apostol[4]. Stoga, čovjek koji prima Duha Božjeg sposoban je proniknuti i spoznati sve stvarnosti, upravo pomoću Duha Božjega.

Potrudimo se sada razumjeti što se dogodilo u povijesti čovječanstva. Na početku čovjek je bio stvoren od Boga cjelovit jer je njegov duh bio potpuno sjedinjen sa Duhom Svetim; bili su u skladu duh, duša i tijelo. Poslije istočnog grijeha, čovjek se odijelio od Boga i njegov duh je oslabio. Stoga, nije više bio u stanju živjeti bez pomoći, bez ulaska u odnos s duhom puno jačim od njega; tako se sjedinio s duhom zla, s Luciferom.

Nakon ovog događaja započeo je jedan novi period; čovjek se trebao vratiti k Bogu, ali hod je bio jako spor. Znanost smatra da je čovjek imao svoj razvoj; naša iskustva nam potvrđuju da je to istinito. Evolucija je nastala nakon istočnog grijeha. Bog je postepeno vodio čovjeka i cjelokupno čovječanstvo u svjetlu Isusa Krista.

Dolaskom Isusa Krista, svaki čovjek koji je prihvatio Spasitelja, primio je Duha Božjega i tako je još jednom započelo jedno novo razdoblje u povijesti čovječanstva: čovjek je iz punine koju je primio od Isusa Krista, mogao napredovati prema punini. Pedesetnica, življena u Crkvi, obilježila je veliki zaokret u razvoju cjelokupnog čovječanstva.

Također i danas se nalazimo u jednom novom životnom razdoblju: Bog je odlučio ostvariti svoja obećanja i povesti cijelokupno čovječanstvo u jedinstvo s Duhom Božjim. Cjelokupno čovječanstvo i svo stvorenje trebat će se podvrgnuti zakonima Duha. Vrijeme je u kojem smo pozvani proći ovim putem; stoga nam je Bog stavio na raspolaganje svoja sredstva koja nam pomažu. Oni snažno djeluju, to mogu potvrditi i svjedočiti. Tako će svatko morati proći tim putem prema punini. Stoga sam ovaj video zapis nazvao: „Definitivni zaokret u razvoju čovječanstva“ jer Isus je rekao Stefanii da je ovaj program nepovratan i ide prema potpunom ostvarenju.

Vjerojatno se pitate kako ući u zajedništvo s ovim moćnim sredstvima koje nam je Bog stavio na raspolaganje. Dobro, da bi odgovorio na ovo pitanje, razmotrimo jedan povijesni događaj koji nam donosi Sveto Pismo u Djelima Apostolskim, deseto poglavlje. Jedan poganin pod imenom Kornelije, rimski časnik, molio je sa svojom obitelji; tražio je spasenje. Iznenada ugleda jednog anđela, koji mu reče da pozove nekog Šimuna, zvanog Petar, koji će im govoriti o Spasitelju Svijeta. Petar se spremno zaputi u kuću Kornelijevu. Nakon što je čuo od samog Kornelija doživljeno iskustvo, odmah navjesti Isusa Krista, Otkupitelja svijeta. U tom trenutku, Duh Sveti se spusti na Kornelija i njegovu obitelj.Tako su se pred Sv. Petrom rastvorile granice prema svim ljudima, te krsti Kornelija i njegovu obitelj.

Ovaj ulomak nam donosi nekoliko elemenata koje želim naglasiti, a koji su aktualni i za nas. Prvi elemenat je, da je Kornelije bio poganin. Što znači za nas da je ovaj navještaj darovan svim ljudima dobre volje, u cijelom svemiru, a ne samo onima koji pripadaju kršćanskoj religiji. Lijepo ćemo se iznenaditi jer će Duh Sveti djelovati u ljudima dobre volje svih kategorija i religija. Drugi elemenat je anđeo Božji. Bilo je nužno da anđeo Božji dođe otvoriti put u Kornelijevoj duši. I na kraju, treći elemenat je Sv. Petar, svjedok koji navješta Spasitelja i spasenje.

Pitamo se, dakle: „Gdje se sada nalazi Sv. Petar i na koji način nastavlja djelovati“? Na temelju naših iskustava, mogu vam reći da Sv. Petar i apostoli, zajedno sa svim svetima se prikazuju Bogu i mole za ova tri posebna sredstva, da budu ispunjena svom svetošću naroda Božjeg, te da mogu snažno djelovati u korist cjelokupnog čovječanstva. S druge strane, svi oni koji su primili krštenje, pozvani su svjedočiti spasenje, kako je učinio i Sv. Petar. U tom svjetlu, u knjizi „Preko velike barijere“,[5] Stefania je govorila o krštenju u Duhu Svetom i vatri. Ovo krštenje u Duhu Svetom spustit će se na cjelokupno čovječanstvo svemira. Kao što je bilo pojašnjeno, to neće biti krštenje kao što je bilo na Pedesetnicu, nego će biti tiho krštenje. Zašto tiho? Stoga što zahtjeva odgovor i hod, rast osoba, budući da će mnoge milosti besplatno date biti povučene. Čovjek će u slobodi trebati dati popuni odgovor Bogu i k Njemu se uzdići.

Javlja se još jedno pitanje: “Kako možemo razumjeti djelovanje Duha Svetoga u nama“? Pitamo se, posebno u ovom vremenu gdje ima puno ljudskih interpretacija, međusobno različitih i često pogrešnih. Duh Sveti ponekad je promatran kao neka energija, drugi puta kao nešto što se može primiti samo preko određenih karizmi, itd., itd. Jedna stvar je važna iz odlomka o kojem smo govorili: Kornelije i njegova obitelj su bili spremni primiti Isusa Krista i Duh Sveti je neposredno sišao na njih. Svi oni koji prihvate Isusa Krista i dobre su volje, imat će ovu milost i ova moćna sredstva će djelovati na čovjekov duh.

Donosim vam neke primjere: ako ste čitali knjigu „Preko velike barijere“, sigurno se sjećate odlomka u kojem Sv. Mihael naređuje Luciferu da iziđe iz pakla i on je prisiljen odmah se pokazati. Zatim, Sv. Mihael naređuje, u ime Božje, da prizna svoju laž i da kaže istinu onakvu kakva je u Bogu; iz priznanja Luciferovog izranja sva patologija duha zla i, kao u ogledalu, u njegovim riječima se odražava i patologija čovjeka. Zanimljivo je promatrati snagu Sv. Mihaela koji naređuje duhu zla i on ga mora poslušati i izreći istinu. Djelovanje Arkanđela i anđela je upravo u ovome: pomoći svim osobama dobre volje koje traže Boga; njihova snaga, u isto vrijeme, ubacuje zbrku među one koji ne žele prihvatiti Isusa Krista ni Boga.

Na sličan način djeluju čovječanstva vjerna Bogu jer ovi vjerni ljudi imaju takvu snagu Duha kakvu mi ne možemo ni zamisliti. Osim snažnog duha, imaju, također, i snažno tijelo koje im dopušta da snažno djeluju na materiju, ovo je jako važno u ekonomiji spasenja i u Božjim programima. Upravo stoga što ovi vjerni ljudi imaju tijelo koje može djelovati na materiju, neophodni su za nas na Zemlji i za sve one u svemiru koji su tjelesno slabi i trebaju biti preobraženi i fizički. Sva tri sredstva djeluju u međusobnom zajedništvu, potpuno sjedinjeni s Duhom Svetim i Bog djeluje preko njih.

Rekli smo da je čovječanstvo pozvano hoditi, sve dok se ne podloži zakonima Duha. Koji su to zakoni? To su zakoni koji su potpuno sadržani u Evanđelju. Isus je došao u Duhu Svetomu; ako prihvaćamo Isusa Krista u sili Duha Svetoga, možemo razumjeti sve njegove zakone i uzdignuti se. Problem je u tome što je Evanđelje često smatrano kao zbir moralnih i religioznih poruka i kao jedna lijepa, mudra ili filozofska knjiga ili, još gore, od toga kao vjerovanje, na temelju ideologije. Da bismo stvarno razumjeli Evanđelje, nužno je, naprotiv, prihvatiti Isusa Krista u sili Duha Svetoga; samo onda ćemo razumjeti Isusa Krista i On, zajedno s Duhom Svetim, će nas voditi Bogu Ocu.

Želim naglasiti vrhovni Božji zakon, a to je ljubav. Svi smo pozvani na uzdignuće i na življenje po ovom zakonu. S tim, u vezi, je jako važno čitati trinaesto poglavlje iz prve poslanice Korinčanima, gdje Sv. Pavao tvrdi da će karizme, proroštva i znanje nestati; ostat će samo tri stvari: vjera, nada i ljubav. Najveća od svih je ljubav. Ova tri zakona; vjera, nada i ljubav upravljaju našim životom. Možemo se usprotiviti: „Kako mogu vjerovati? Vjerovati je skok u prazno?“ Baš ovakvo shvaćanje je pogrešno: vjerovati ne znači uopće skok u prazno jer Duh Sveti u nama neprestano potvrđuje istinu i djeluje u svakom vjerniku. U vjeri i nadi se iskusi i spoznaje život u Bogu i proširuje se prostor duha, dok ljubav proširuje naše horizonte; naravno, govorim o ljubavi Božjoj.

Pozvani smo, dakle, na prijanjanje i hod u vjeri, nadi i ljubavi. Spomenuta sredstva nam pomažu u našem prolasku, kao što je Isus obećao u porukama preko Stefanie, njegovi anđeli će nam se pokazati, moći ćemo ih osjetiti, vidjeti; bit će prisutni i aktivni među nama. Isus nam je također obećao da će braća vjerna Bogu doći na Zemlju da nas susretnu jer treba nastati samo jedan narod u cijelom svemiru, okupljen oko jedinog Pastira.

Donosimo vam ovo naše svjedočanstvo jer želimo iskreno da se potrudite tražiti Boga; ako to budete činili, Bog će biti prisutan u svakome od vas. Činit ćete dobro, ako budete pričali o ovome što vam govorimo, osobama koje vas okružuju, kroz razmjenu iskustava. Tako ćete biti pripremljeni za sljedeći video u kojem ćemo započeti s pojašnjavanjem šest točaka o kojima nam je govorio Sv. Mihael[6], a koje su temeljna pravila za uglavljenje u Krista.

Molit ćemo za vas i bit ćemo pred Bogom za sve vas. Blagoslivljamo vas kako biste mogli proslijediti ići ovim putem. Hvala.

[1] Video zapis od 11. Veljače 2012. – pogl. 1

[2] Vidi prethodna nota

[3] Usp Stefania Caterina „Ispisati povijest-Svezak 1, U Božjoj misli“ izdanje Luci dell’Esodo 2010

[4] Usp. 1Kor 2, 11

[5] Usp Stefania Caterina „Preko velike barijere“ – izdanje Luci dell’Esodo 2008

[6]Usp. Poruka Sv. Mihaela Arkanđela od 10/9/2010 pod naslovom „Centralna Jezgra“