Veliko Isusovo svjedočanstvo

Pisma Božjem narodu

8.siječnja 2023., Krštenje Gospodinovo

Veliko Isusovo svjedočanstvo

Predraga braćo i sestre,

ušli smo u treću godinu ISUSOVE MEĐUVREMENE PRISUTNOSTI na Zemlji. Njegovu posebnu prisutnost u duhu već nam je navijestila Gospa u njezinoj poruci od 7. prosinca 2020., na koju vas upućujemo.[1]

Naša čestitka vama i nama za 2023. godinu je da možemo ući u potpuno i autentično zajedništvo s Isusom, s njegovim životom i djelovanjem u korist Zemlje i čitavog Svemira. Oni od vas koji su pratili ove programe i hodali s nama mogli su proširiti svoj pogled na Svemir i na dinamičnost njegove povijesti. Kroz sve ove godine uvijek smo vam nastojali pokazati jednostavan i blistav put koji vodi u slavnu budućnost čovječanstva i koji nužno prolazi kroz UGLAVLJENJE U KRISTU SVEGA SVEMIRA.[2] Na taj ste način, u tišini i molitvi, mogli oblikovati vašu misao i napraviti vaše odabire.

U proteklom vremenu vidjeli su se mnogi nagomilani događaji na Zemlji i vrijeme je da se dadne odgovor Bogu. Potrebno je svjedočiti djelo koje Otac vrši, po njegovu Sinu Isusu Kristu, u sili Duha Svetoga, po „Crkvi Isusa Krista svega Svemira“, onoj koja je prisutna na Zemlji i onoj koja se spušta s Neba.

Posljednjih su godina članovi Centralne Jezgre[3] ostali u šutnji kako bi stajali licem u lice s Bogom te podijelili među sobom Božji život i djelovanje u korist naroda svega Svemira. No, došlo je također i za nas vrijeme da svjedočimo ono što vidimo i doživljavamo u našem poslanju, kako bismo pomogli Božjem narodu da živi sjedinjen s Kristom i svjedoči Ga.

Odmah pojašnjavamo da vam nećemo slati nikakve nove poruke i objave. Gospodin je doista opširno govorio ovom narodu, izravno i preko njegovih sredstava, i ono što je bilo nužno spoznati za ovo vrijeme bilo nam je objavljeno. Sve ovo predstavlja čvrsti temelj na kojem će počivati naše svjedočanstvo, za koje se nadamo da će vam donijeti malo svjetla u ovim mračnim vremenima. Povremeno ćemo intervenirati na ovoj stranici i sigurni smo u vaše sudjelovanje u milosti ovog vremena, koju želimo podijeliti sa svima vama.

O kakvom svjedočanstvu govorimo? Svi mi govorimo da svjedočimo Isusa Krista i to je istina. Međutim, Isus kaže: „Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka.“[4] U svjetlu ovih riječi, shvaćamo da je u stvarnosti pravi svjedok sam Isus Krist, vjerni i istiniti svjedok o kojem govori Otkrivenje.[5] Isus bez prestanka svjedoči Oca, u sili Duha Svetoga. On prenosi ono što vidi kod Oca. Tako on govori Nikodemu: „Zaista, zaista, kažem ti: mi govorimo ono što znamo i svjedočimo ono što smo vidjeli; no vi ne prihvaćate naše svjedočanstvo.“[6] Mi, stoga, primamo njegovo svjedočanstvo i komuniciramo ga našoj braći; no ako ga ne prihvatimo što svjedočimo? Stoga je potrebno biti duboko sjedinjeni s Isusom kako bismo prihvatili i komunicirali drugima ono što On svjedoči našem duhu. To nas potom čini autentičnim Kristovim svjedocima.

Izvanredna sredstva – Anđeli, Centralna Jezgra i Braća iz Svemira vjerna Bogu – o kojima smo vam toliko govorili, u ovom su vremenu osobito sjedinjeni s Isusom, prate ga i podupiru u njegovom tihom i snažnom djelovanju. On je ovdje na Zemlji, osobito prisutan u duhu, no njegovo djelovanje ima posljedice na čitavi Svemir. Svojim MEĐUVREMENIM DOLASKOM, Isus nam još jednom daje svjedočanstvo o tome što Otac čini. On traži od izvanrednih sredstava da prihvate njegovo svjedočanstvo i prenesu ga njegovom narodu, kako bi potom narod postao vjerni svjedok.

Kao članovi Centralne Jezgre koji žive na Zemlji, mi odgovaramo na Gospodinov poziv i stavljamo mu se na raspolaganje kako bi vam komunicirali veliko Isusovo svjedočanstvo za ovo vrijeme i za ovo čovječanstvo.

Gospodin očekuje naše ponovno rođenje odozgo.[7] Uzalud smo slavili Rođenje Gospodinovo ako se u nama nije iznova rodio božanski život, ako se nismo stavili na raspolaganje promijeniti našu egzistenciju nabolje kako bismo se suobličili Njemu. Isus je ovdje, proslavljen među nama, sa njegovom Presvetom Majkom, da nas uvede u njegovu slavu. Sjedinjena s Njim prisutna je i njegova Crkva svega Svemira – Anđeli, Sveti, čovječanstva vjerna Bogu, duše u Čistilištu – koja se spušta s Neba da pritekne u pomoć Zemlji.

Gospodin očekuje da njegov narod procvjeta i donese obilne plodove vječnog života. Samo Isus može ponuditi prava rješenja za egzistencijalne probleme koji opsjedaju naše čovječanstvo. Oni koji ga prihvate u vlastitom životu, čut će njegov glas i imat će odgovore za njihove probleme. On je izvor života.

Crkva koja se spušta s Neba svjedočit će  život i djelovanje Trojedinog Boga. Mi ćemo to činiti, zajedno s drugim članovima Centralne Jezgre. To će činiti također i Božji narod prisutan na Zemlji, koji je odlučio pripadati „Crkvi Isusa Krista svega Svemira“ koja se stavila u službu svima onima koji žele prolaziti ovaj hod, kako bi im pomogla. Svi zajedno bit ćemo Mistično Tijelo Kristovo i dat ćemo naše svjedočanstvo čitavom Svemiru.

Bog je tajna. U Njemu je PUNINA ŽIVOTA koja se izlijeva na sva stvorenja. Bez Njega, nitko ne posjeduje ovu puninu. Nakon istočnog grijeha, Otac je na Zemlju poslao svoga Sina Isusa Krista, koji se u svom prvom dolasku utjelovio među nama. Došao je komunicirati nam svoj život i pokazati nam put prema punini. Utemeljio je svoju Crkvu a potom nam je kroz stoljeća slao bezbrojne svete svjedoke. Iz Nebeske slave poslao nam je svoju Majku, koja se mnogo puta i na mnogim mjestima ukazivala na Zemlji da nam pomogne. I prije svega Ona, Bezgrešna, zajedno sa Crkvom koja se spušta s Neba, pripremila je Isusov međuvremeni dolazak, još jednom na Zemlju, još jednom u korist čitavog Svemira.

Proslavljeni Isus, koji je prošao i pobijedio smrt, ovdje je da nam iznova donese njegovo veliko svjedočanstvo o onome što vidi kod Oca. Oni koji ga prihvate i povjeruju u Njega, već sada će iskusiti puninu života, također usred neizbježnih svakodnevnih poteškoća i bolnih kušnji kroz koje čovječanstvo prolazi.

Gospodin će progresivno intenzivirati svoje djelovanje, koje će biti sve brže. Razdijelit će čovječanstvo, odvajajući one koji će Mu se pridružiti kako bi bili spašeni od onih koji odluče biti bez Njega, izgubljeni.

Željeli smo ovim našim intervencijama dati naslov „Pisma narodu Božjem“. Pisma se pišu prije svega osobama koje su nam drage, a vi ste nam dragi, vi ste naša braća i sestre s kojima formiramo jedan narod. Trudit ćemo se progresivno vam pomagati razumjeti ova vremena i putove kojima treba proći, kako bismo podijelili s vama Božja obećanja, očekivanja i nade jednog novog čovječanstva, u hodu prema Novom Stvaranju.

Neka vas Gospodin blagoslovi i daruje vam svoj mir.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

[1] U gospinoj poruci od 07.prosinca 2020 „Mesijansko vrijeme“, između ostalog se čita: „Tijekom stoljeća mnogi su mistici govorili o MEĐUVREMENOM ISUSOVOM DOLASKU, iako im nije bilo sasvim jasno o čemu se radi. Dakle, Isusova prisutnost u duhu u njegovom narodu, o kojoj vam govorim, bit će upravo međuvremeni Isusov dolazak. Prethodit će njegov slavni dolazak u kojem će se Isus pojaviti u tijelu kao Sin Božji i Sin Čovječji. Doći će suditi čovječanstvu i zauvijek odijeliti svjetlost od tame, djecu Božju od djece Sotonine. On će definitivno uspostaviti Kraljevstvo Božje i prikazati ga Ocu u Duhu Svetom. Uvest će djecu Božju u novo stvaranje koje je za njih pripremio Otac.“

[2] Usp. Ef 1,10

[3] Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić članovi su Centralne Jezgre – jednog od tri izvanredna sredstva za ovo vrijeme – o tome smo više govorili te možete opširnije produbiti posjećujući našu web stranicu.

[4] Usp. Iv 5,34

[5] Usp. Otkr 3,14

[6] Usp. Iv 3, 11

[7] Usp. Iv 3, 1-15