Sveta Nazaretska Obitelj

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

30.12.2022
Sir 3, 3-7.14-17; Ps 128; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15.19-23 (GODINA A)

 poruka Svetog Josipa od 18.3.2021. „Marija, nova žena“
iz knjige „Žena odjevena suncem“ Ispisati Povijest svezak III, Izdanje Luci dell’Esodo, na str. 101

Sretna svetkovina svima! Danas slavimo Svetu Nazaretsku Obitelj. Znamo da je Sveta Nazaretska Obitelj prva stanica Crkve; imamo neke riječi Svetog Josipa koje to dobro objašnjavaju: čut ćemo ih kasnije.

Kao prva stanica Crkve, lijepo je vidjeti kako je izravno vođena Božjom rukom preko njegovih Arkanđela. Bilo Presveta Marija bilo Sveti Josip bili su vođeni korak po korak, pripremljeni za vlastiti zadatak, zadatak za koji su i Presveta Marija i Sveti Josip izrekli da već od trenutka začeća, no koji se trebao probuditi u njima i budio se kako su bili vođeni korak po korak. Gospodin ih je vodio preko snova, uz prisutnost Anđela, vjerne braće. Kasnije ih je sam Isus poučavao.

Međutim, ne zaboravite da Gospodin vodi svakoga od nas. Ne dopustite da uđe sumnja da jedini put kojim nas Gospodin vodi može biti neki san. Bog zna kako voditi svakoga od nas i, ovisno o zadacima koje imamo, vodi nas. Način koji uvijek koristi, prvu metodu, onu koju On preferira, onu koja jamči da nikada nećete pogriješiti je zajedništvo. I Sveti Pavao Kološanima to jako dobro objašnjava.[1]

Marija i Josip nisu mogli živjeti ovu dimenziju zajedništva, bili su oni koji otvaraju put, bili su prvi dvoje. Zajedništvo je moglo biti samo između njih, i Bog ih sjedinjuje vodeći ih s Arkanđelima. No, kao prva stanica koja stvara druge stanice, zajedništvo postaje primarno sredstvo, no jedno pravo zajedništvo kako Sveti Pavao govori Kološanima: „Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!“ Živeći tako, Bog te vodi, živeći tako govori ti, živeći tako preobražava te.

Želim pojasniti: živeći tako, no ne na način na koji su to radili farizeji, na riječima, ne pokušavajući se po ljudski prisiljavati glumeći dobrotu, pretvarajući se da opraštaš, jer lako je provjeriti da li doista prihvaćaš drugoga ili ne. Jako je jednostavno. Ako uvijek moraš nešto reći drugome, uvijek ga moraš prozvati, uvijek imaš nešto za naglasiti, to je onda lukavost tvoje duše koja govori na riječima da se prikazuje za drugoga, no nisi spreman umrijeti za drugoga, umrijeti tvojoj misli, također i kad si u pravu, pustiti da umre. To je provjera.

Nastavljam: „Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!“ Zahvalni za što? Zahvalni kada te brat, sestra stavi u diskusiju, kada stavi u diskusiju lažni mir. Onda vas Bog može voditi, jer sve treba izaći iz nas, sve! I sve treba biti predano ako želimo biti preobraženi. Čut ćemo kasnije. Čak je i Sveti Josip proživio ono svoje vrijeme u Nazaretskoj kući dopuštajući se preobraziti. Pravednik nad pravednicima! Ako netko od nas misli da ne treba biti preobražavan od zajedništva, neka pazi.

„I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po Njemu. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!“ Opet ponavlja: Zahvaljujte svaki put kad vas urazumljuju; zahvaljujte kada vas opominju, zahvaljujte kad vam ukažu na ono što nije u redu.

Dakle, ja vas jedno molim i savjetujem vam: ako želite živjeti ovaj hod preobrazbe, koji ste svi prošli, te  ste već dosegli jednu veliku razinu, no želite ići dalje, sada uistinu trebate ući u ovu snažnu dinamiku umiranja sebi i da biste to činili, prepuštajući se vodstvu Presvete Marije i Svetog Josipa, uzvišenih sredstava, posvećujte se svakodnevno njima s vjerom. Posvećivati što? Sve. Posvećujte misli, posvećujte vaša osjetila, da znate slušati na pravi način, da znate govoriti na pravi način, da znate gledati na pravi način. Posvećujte vaše želje. Posvećujte cijeli vaš život, što znači boli, radosti. Posvećujte same sebe i imajte hrabrosti sa svom ljubavlju posvećivati druge. Posvećujte vaše neprijatelje. Posvećujte vašu prošlost i vašu budućnost, vladare, mučenike svakoga dana, a ima ih svaki dan, sve dobro što se vrši na Zemlji, također i ono što ne vidimo i onoga koji  to čini, a mi ga ne vidimo.  Posvećujte djecu, posvećujte starije, no činite to s vjerom, tada ćete vidjeti kako se vi sami preobražavate ali i svijet.  Posvetiti znači da Presveta Marija i Sveti Josip mogu proslaviti Boga u onim stvarnostima koje ste posvetili polazeći od vas samih i čineći to s drugima.

Prepuštam vas riječima Svetoga Josipa.

Iz poruke Svetog Josipa od 18. ožujka 2021. „Marija, nova žena“[2]

„Predraga djeco,

poput jednog oca koji vas ljubi obraćam se vama. Isusova i Marijina djeca su sva moja djeca. Ja bdijem nad vama i nad čitavom Crkvom Svega Svemira kao što sam bdio nad Nazaretskom obitelji.

Upravo obitelj iz Nazareta treba biti za vas primjer i uzor istinitog zajedništva u Bogu. Ona je bila prva stanica Crkve svega Svemira. Bila je stvorena poradi Isusa, živjela je za Isusa i slijedila je faze njegova života; od Isusa je bila pripremljena i poučena u svemu. Ja sam tome svjedok, jer su moj život i moje poslanje neraskidivo povezani sa životom i poslanjem Marije i Isusa. Čak me niti moja prerana smrt nije mogla rastaviti od njih; moj je duh nastavio i nastavlja djelovati zajedno s Marijom i Isusom u vječnosti.

(…)Bog nikada ne traži da vršimo neki zadatak, a da nam nije dao milost već u trenutku začeća; što je veće poslanje, to je jača milost. Ja sam rekao da svojem poslanju i prije nego što sam došao na svijet i Božja milost je probudila moje da, kao što se događa svima onima koji su od začeća odlučili ljubiti pravog Boga i služiti mu.(…)

Kako je Isus odrastao Arkanđeli su neprestano posjećivali naš dom kako bi se klanjali Sinu Božjem i pohodili prvu stanicu njegove Crkve. To su činila i braća vjerna Bogu, koja su nas puno puta, s puno ljubavi prema nama, posjetila. Malena i skromna kuća iz Nazareta bila je pravo Nebesko svetište. Ipak, naš život nije bio lak: Bog nas nije poštedio kušnji ni progonstava, niti poteškoće siromaštva. Ali njegova nam providnost nije nikada nedostajala, jer Bog nikada ne napušta one koji se u Njega uzdaju.

Marija i ja smo znali da će Isus jednog dana otići poradi svoga javnog poslanja, i znali smo također što ga je čekalo. Tijekom godina provedenih s nama, Isus nam je govorio o tome koliko će trebati trpjeti; više puta nam je najavio svoju smrt i uskrsnuće. Moje je srce drhtalo i trpjelo od pomisli na bol koja je trebala zadesiti nas dvoje i posebno to dijete, koje smo ljubili više od našeg vlastitog života.(…)

Kao što sam vam već rekao, Nazaretska obitelj bila je prva stanica Crkve Isusa Krista Svega Svemira. Isus je bio u centru kao Kralj, Spasitelj i Veliki Svećenik novog Saveza. Marija je bila Majka i Kraljica, Suotkupiteljica koja je bila predodređena sudjelovati u potpunosti u Žrtvi Sina. Ja sam bio njihov narod i u sebi sam nosio vjeru Izraela i vjeru novog naroda koji će se roditi iz Žrtve Križa. Dan za danom umirao je u meni stari Izraelac da bi prepustio mjesto otkupljenom Kršćaninu.

Bog me je preobražavao. Sve je u meni i oko mene bila jedna velika tajna: moj posinak bio je također moj Bog i moj Spasitelj. Moja zemaljska zaručnica jednog će dana postati i moja Majka, Kraljica i Suotkupiteljica, kao i za cjelokupno čovječanstvo kojemu sam i ja pripadao. Ja sam vam otvorio put jer sam u potpunosti prihvatio Isusovo otkupljenje i Marijino Suotkupljenje. Poradi toga me Bog pozvao da budem čuvar njegove Crkve Svega Svemira, kao što sam bio i za Svetu Obitelj, malu Nazaretsku Crkvu.

Ako želite postati nova stvorenja trebate se u potpunosti sjediniti s Isusom i Marijom kao što sam ja učinio. Isus se nije mogao roditi bez Marije, no nije mogao niti umrijeti bez Nje. Imao je potrebu za sudjelovanjem jednog bezgrešnog stvorenja, da u ime čitavog čovječanstva sudjeluje u patnji Križa i u slavi uskrsnuća te otvori put novom čovječanstvu. Nitko drugi to ne bi mogao učiniti, osim One koja mu je dala sve i koja mu je u potpunosti pripadala.

Marijino sudjelovanje u Žrtvi Križa bilo je takvog intenziteta da je učinilo vječno neraskidivom vezu između Majke i Sina, između Kralja i Kraljice, između Otkupitelja i Suotkupiteljice. Ova veza nije bila samo afektivna, to jest prirodna, nego i duhovna i mistična, to jest po milosti. Bezgrešna i uzvišena Ljubav koja sjedinjuje Isusa i Mariju neprestano rađa Božju djecu koja prihvaćaju i štuju Mariju te prihvaćaju njezine božanske povlastice Majke, Kraljice i Suotkupiteljice.(…)

Draga dječice, uvijek ostanite sjedinjeni sa Srcem Marijinim i vaš će hod biti siguran. Vrijeme u kojem živite vrijeme je MEĐUVREMENOG ISUSOVOG DOLASKA. To je dragocjeno vrijeme, jer je Isus među vama; moćno djeluje kako bi podržao i ojačao svoj narod i pripremio ga za svoj slavni dolazak na kraju vremena.(…)

Budite uvijek u skladu s Božjom voljom, dječice, i dopustite da vas Marija nježno nosi u zagrljaju Presvetog Trojstva. Razmatrajte Isusovo i Marijino djelo u vama kao što sam i ja činio. Sada je vaša kuća mnogo veća od Nazaretske kuće: ona je Svemir, i vaša obitelj je neizmjerni Božji narod koji ga nastanjuje. Marija više nije ponizna Izraelska žena koja je živjela svakodnevnim životom, već je Majka čovječanstva koja vas prihvaća s ljubavlju. Ona je Suotkupiteljica koja neprestano zagovara za vas i stječe vam milosrđe i mir, temeljem Muke koju je podijelila sa Sinom. Ona je Kraljica Svemira koja vas želi učiniti dionicima svoje slave. Iznad svega, Ona je nova Žena koja vas rađa kako biste mogli biti djeca novog čovječanstva.

Uvijek sam uz vas i blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

 

[1] Usp. Kol 3, 12-21

[2] Objavljena također u knjizi „Prema Novom Stvaranju 2012-2021 godina“, na stranici 522, Izdanje Luci dell’Esodo, i na našoj web stranici http://www.premanovomstvaranju.org