Petak, četvrti Tjedan Došašća

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

23.12.2022
Mal 3, 1-4.23-24; Ps 24; Lk 1, 57-66

Sada se već nalazimo u predvečerju ovog veličanstvenog otajstva koje je utjelovljenje. Autor Života[1] dolazi među nas, On koji postoji oduvijek, uzima ljudsku narav. Postaje čovjek poput nas, Onaj koji je sve stvorio. Onaj za kojega je sve što je stvoreno izašlo iz njegove riječi i sve što postoji, sve što živi, živi po Njemu, zahvaljujući Njemu. To je jedno veliko otajstvo.

Dolazi usred noći. Nije slučajno što se slavi u ponoć. Noć označava tamu čovječanstva, označava ne spoznaju, označava čovječanstvo koje je palo, koje više ne zna tko je. Dakle, usred noći dolazi Svjetlo. Usred noći rađa se Život i tko god ga primi, tko vjeruje u Njega, tko odluči položiti vlastiti život, vlastitu misao u njegove ruke, tim osobama On daje moć da postanu djeca Božja.[2] Gledajte da je ovaj proces jedan vječan, neprekidan proces; On je to učinio u punini vremena, no to je proces koji je prisutan  u svakome od nas od vječnosti, oduvijek. U tami noći, povjeravajući se Sinu Božjemu, dolazi život: to je jedan zakon duha.

U svakom trenutku povijesti, a posebno u najtamnijim i najtežim trenucima povijesti, Isus postaje još vidljiviji, milosti se povećavaju, svjetlost se povećava, upravo zato što Sin Božji, Bog, svaki put kad je čovjek u opasnosti, dolazi sa još većom snagom. Najveći znak su marijanska ukazanja. Mi također imamo veliki znak izvanrednih sredstava.[3]

To je moguć proces jer svaki put On dolazi da nam pokaže put: prikazati život Njemu, predati se Njemu po Srcu Presvete Marije. Svaki put dolazi reći: „Ostavite me slobodnog, dajte mi sve. U mraku ste, u noći ste. Dajte mi sve, sve što opterećuje, sve što pritišće, sve vaše grijehe, sve vaše granice. Dopustite da ih uzmem na sebe. Čineći tako, u vama će započeti proces preobrazbe.“ On je taj koji se predstavlja malenim da nas ne bi uplašio, ma  koji nas moli, kako bih ja rekao: „Dopustite se preobraziti, dopustite da vas učinim djecom Božjom.“

Ako pogledamo trenutak u kojem živimo, ovo je trenutak velike tame, ali mi kao novi narod koji zna te stvari, shvatio ih je, na nama je da s radošću naviještamo jedini put a jedini put je Isus Krist. Na nama je da naviještamo da bez Krista nema spasenja, da nije riječ o ljudskim odnosima, ljudskim snagama, ljudskim moćima. Samo je Isus Krist Put, Istina i Život.[4] Na nama je da objavimo njegovu prisutnost sada u njegovom drugom dolasku te da radosno iščekujemo njegov slavni povratak. Kako to trebamo navijestiti? Životom, u jednostavnosti i to ne trebamo naviještati samo ljudima, nego čitavom stvorenju. Jučer[5] smo rekli kako je sve stvoreno sudjelovalo u jaslicama. Mi trebamo također navijestiti stvorenju da sudjeluje u ovoj radosti, jer će i stvorenje biti uglavljeno u Kristu.

Formirao se jedan narod poradi toga. Mi smo jedan narod koji smo djeca Kraljice Mira i Kralja Mira; tako da moramo nositi Mir. Mi smo jedan marijanski i franjevački narod, jedan euharistijski narod. Živimo Euharistiju. Narod koji živi u zajedništvu sa svom Božjom djecom gdje god se nalazila u Svemiru. To je naviještaj koji nosimo. Jednostavno.

Dakle, ovih dana, kao narod, mi slavimo spomen-čin utjelovljenja u iščekivanju njegova slavnog dolaska. Svaki put kad slavimo ove spomen-činove, naše blagdane, prisutne su posebne milosti kako bi se ubrzao naš proces preobrazbe; posebne milosti kako bismo došli do toga da sve bolje razumijemo Božju misao, te napravili korake naprijed u spoznaji Oca. Možemo reći, kao što je Isus rekao apostolima nakon uskrsnuća: otvorio im je pamet. Onda je apostolima u tom trenutku sve bilo jasno. Ovih dana prisutne su ove milosti. Otvara nam pamet, obnavlja nam misao.

Čitam iz „Ispisati Povijest“[6]:

„Preobrazba je proces u kojem sudjeluje s jedne strane djelovanje Duha Svetoga i s druge naša suradnja s djelovanjem milosti. Božanska inicijativa i ljudski odgovor se isprepleću i tvore tkivo novog čovjeka u Kristu, sjedinjenog s Bogom, sposobnog razlikovati i prepoznati božanske poticaje; Duh Sveti i mi, kako se čita u Djelima apostolskim. Sveti Pavao je vidio novog čovjeka u svakom vjerniku koji je potpuno prihvatio Isusa Krista; govorio je o unutarnjem čovjeku, rođenom od Duha Svetoga, koji se iz dana u dan obnavlja. (…) Novi čovjek, slobodnan, cjelovit, skladan, bez zabrinutosti, strahova, vanjskih pritisaka, sposoban prenijeti život svima i upravljati stvorenjem sa svojim Stvoriteljem; jednom riječju, jedan uskrsli čovjek.”

Onda, neka ovaj Božić ubrza taj proces u svakome od nas i neka nas Bog blagoslovi, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. 1 Iv 1, 1-3

[2] Usp. Iv 1, 1-12

[3] Za izvanredna Božja sredstva upućujemo vas na našu web stranicu www.premanovomstvaranju.org, rubrika „Izvanredna Božja sredstva“.

[4] Usp. Iv 14,6

[5] Razmišljanje od Maura od 22.12.2022 „Četvrtak, IV Tjedan Došašća“, objavljeno na našoj web stranici

[6]„Ispisati Povijest- Svezak I – u Božjoj misli, poglavlje VII „Naša slavna sudbina“, „6. Duh Sveti i mi“, na stranici  125; Izdanje Luci dell’ Esodo