Božić s Isusom

Predraga braćo i sestre,

u približavanju velikih božićnih svetkovina, želimo da do vas dođe naša misao i naše najiskrenije želje.

Situacija na Zemlji u ovim vremenima je pred našim očima: veliki dio čovječanstva je zbunjen, izgubljen, stisnut u tjeskobi. U nemogućnosti da vidi budućnost, on jednostavno pokušava preživjeti i tako se sve više zatvara u sebičnost, pobunu protiv Boga i netrpeljivost prema svemu i svakome.

Međutim, mi znamo da je Gospodin prisutan u svom MEĐUVREMENOM DOLASKU, onako kako nam je bilo objavljeno. Vjerujemo u njegovu prisutnost i prisutnost njegove Presvete Majke među nama. Slava Gospodnja raste iz dana u dan, iako se mnogima čini drugačije. Svjedoci smo i potvrđujemo da Gospodin, zajedno s izvanrednim sredstvima i njegovom Crkvom svega Svemira, vodi veliku finalnu bitku protiv sila zla. Kao što nam je već dugo najavljivano, ova se bitka odvija na Zemlji, gdje je Lucifer učvrstio svoju moć; jasno se vidi reakcija đavla i njegovih sljedbenika na sve to. Čini se da nijedan politički ili vjerski autoritet nije u stanju stati na kraj nevoljama našeg čovječanstva, nomi vjerujemo da je Spasitelj među nama da otvori put i pripremi nas za pobjedu, kako bi nosio svoje svjetlo u tmine svijeta.

Ovo je još uvijek vrijeme borbe i kušnji za Božji narod i za sve nas koji smo odlučili prihvatiti i živjeti ove programe. Stojimo uz Isusa u borbi protiv Zla, a Emanuel, Bog s nama, oslobađa nas od tjeskobe i samoće, daje nam  da živimo a ne samo da preživljavamo i mi se ne plašimo. Kao što nas podsjeća prorok Izaija: „Nek’ se pokrenu planine i potresu brijezi, al’ se ljubav moja neće odmać’ od tebe, nit’ će se pokolebati moj Savez mira, kaže Gospodin koji ti se smilovao.“[1] Stoga prorok nastavlja obraćajući se narodu: „Raširi prostor svog šatora, razastri, ne štedi platna svog prebivališta… jer proširit ćeš se desno i lijevo. Tvoje će potomstvo zavladat’ narodima i napučit će opustjele gradove.“[2]

Ove nas proročke riječi ispunjavaju nadom, no istovremeno nas podsjećaju na potrebu da živimo kao nova stvorenja, udaljujući od nas mračne misli, umišljenost da smo dovoljni sami sebi, zatvorenost u našu malu ljušturu, osudu nas samih i drugih. Gospodin spašava carinike i prostitutke, one koje „ugledni ljudi“ smatraju nedostojnima, no čini uzaludnom oholost farizeja i učitelja zakona.[3]Govoreći: „Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga!” K njemu će doći, postiđeni, svi što na nj su bjesnjeli.[4]

U ovom svetom Božiću, ispunjenom Isusovom prisutnošću, u poniznoj i vjernoj šutnji pred Njim, uronimo se u ogromnu milost koja nam je udijeljena u ovom vremenu i koja nas može otvoriti otajstvu Gospodinova života i spasenja. Kroz sve ove godine pokazivali smo vam jedan jednostavan put, obasjan Spasiteljevom prisutnošću, da upoznate otajstvo naše slavne sudbine: prikazanje našeg života Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu. Samo prolazeći ovim putem bit ćemo mistično sjedinjeni sa proslavljenim Kristom, prisutnim među nama, i upoznat ćemo slavnu budućnost. Apostol Ivan to potvrđuje svojim svjedočanstvom: „Mistično jedinstvo s Isusom Kristom je osnova svega spoznanja. Bez zajedništva s Isusom nema zajedništva ni s Ocem i slabi otvorenost djelovanju Duha Svetoga. Naime, Otac šalje Duha Svetoga u ime Isusovo, na osnovu njegove žrtve. Duh Sveti djeluje da bi stvorio jedno neprolazno zajedništvo između nas i Isusa Krista, a on nas sjedinjuje s Ocem u Duhu Svetom. Temelj prave spoznaje nas samih i drugih, kao i svake situacije, spoznaja zakona života, nalazi se samo u mističnom jedinstvu s Isusom. Govorio sam vam o zajedništvu s Ocem i Sinom i rekao sam vam da su moje ruke dodirivale Riječ života[5]. Nije to bio samo jedan način izražavanja, jedna pjesnička slika, nego svjedočanstvo života koji smo mi apostoli proživjeli s Kristom, ne samo mog osobnog odnosa s Učiteljem.“[6]

U tišini na koju nas Gospodin poziva u ovom vremenu potrebnom za vršenje naše službe, neprestano vas se spominjemo u našim molitvama. Zahvalni smo Bogu i Nebeskoj Majci na vašem odgovoru i vašem hodu koji vas čini sve konkretnijim i vidljivijim znakom Božje ljubavi prema ovom čovječanstvu. Želimo vam da sve intimnije osjećate prisutnost Gospodinovu, kako bi ovo bio Božić s Isusom, u Srcima Presvete Marije i Svetog Josipa. Bratski vas grlimo i blagoslivljamo, želeći svima vama i vašim obiteljima svako dobro.

Sretan Božić i Nova Godina!

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Sveti Božić 2022.

[1] Usp. Iz 54, 10

[2] Usp. Iz 54, 2-3

[3] Usp. Lk 7, 30

[4] Usp. Iz 45, 24

[5]Usp. 1 Iv 1, 1-4

[6]„Ispisati povijest – Svezak I – U Božjoj misli“, na stranici 76-77