Blažena Djevica Marija pobjeđuje u onima koji se prikazuju Bogu

(iz knjige “Preko Velike Barijere”, Pogl. 2, str. 50)

Poruka Presvete Marije od 25. ožujka 2003.

“Blagoslivljam vas, draga moja djeco, na ovaj dan koji mi je osobito drag.

Dolazim vas podsjetiti da je vaša zadaća navijestiti svijetu trojstveni život; život Oca, Sina i Duha Svetoga. On je kucao u mojemu srcu, u srcu mojega zaručnika Josipa. Živio je u kući u Nazaretu. Da bi vaš navještaj bio učinkovit i autentičan, morate ga prije svega sami prihvatiti čista, bezgrešna srca, onako kako sam ga ja prihvatila. Navještaj trojstvenoga života ne može doprijeti u okaljano srce, u dušu punu želje za probitkom. Morate se sve više lišavati bilo kakvih interesa koji ne bi bio stjecanje slave Božje, inače se navještaj ne može u vama ukorijeniti. Ostao bi apstraktan, mogao bi vas dirnuti, ali ne i preobraziti.

Navještaj trojstvenoga života mora vas preobražavati iz dana u dan. Ne možete više ostati istima ako ste primili navještaj onako kako sam ga ja primila; ne samo zato što sam zatrudnjela, nego zato što se u meni promijenio cijeli moj život. Nakon arkanđelova navještenja, razvio se sav moj osobni život, moj život s Isusom, a po Njemu i moj život s Ocem u Duhu Svetome. Zatim su zaredali drugi događaji u mojemu životu, kao što su prikazanje Isusa u hramu, njegova smrt i uskrsnuće, koji su svi povezani s početnim trenutkom navještenja. U tome času, naime, zbog svoje sam bezgrešnosti već znala da ne mogu posjedovati plod utrobe svoje. To mi je postalo još jasnije u trenutku kad se Isus prikazao u hramu. Tu sam Isusa predala Ocu, odričući se bilo kakva svojega prava na Njega.

Želim vam reći ovo: ako ste bezgrešni, ne možete polagati nikakvo pravo na Isusa. Ne možete ga posjedovati, jer ako ga doista ljubite, On posjeduje vas. Možete posjedovati Boga jedino ljubavlju, nikada iz interesa ili častohleplja, jer Bog se ne hvata u zamku vaših interesa, probitaka i vaših častohleplja. Stoga ne pokušavajte posjedovati Božji život niti njime upravljati. On vam ne pripada, osim kad ga ljubite, poštujete, prihvaćate. Arkanđeo je Gabriel jasno rekao: Isus je bio Sin Svevišnjega, ne moj. To vrijedi i za vas. Isus prolazi kroz vas, ljubi vas, preobražava vas, ali ga ne možete zarobiti u svoje mreže.

Zbog toga sam pod križem mogla stajati slobodno, jer sam znala da mi Isus ne pripada, nego se mora vratiti k Ocu pošto obavi svoje djelo. Tako mora biti za svakoga od vas: Isus mora u vama ispuniti svoje djelo, ne djelo koje vi hoćete da ispuni. Budite slobodni u tome, dopustite da vas Isus povede i pod križ, da bi se ispunila njegova volja. Isus će u vama savršeno ispuniti Očevo djelo, ispunit će ga snagom Duha Svetoga, kao što ga je ispunio u meni.

Tada ćete vidjeti uskrsnuće, moći ćete proći kroz uska vrata što vode u život, vrata koja tek malo njih nađe, jer je malo onih koji se prepuste Isusu da ih povede pod križ. Mnogi prime navještaj, no kad su ga primili, smjesta stanu nastojati da se dokopaju milosti za vlastiti probitak. Na taj način Isus ne može djelovati u njima, ili djeluje ograničeno. Te bi osobe htjele djelovanje Duha svesti na svoju razinu. To je danas drama mnogih kršćana: navještaj spasenja kojim se moj Sin neprestano obraća svakome čovjeku, što ga neumorno nosi Duh Sveti i što ga želi Otac, obezvrijeđuje se i zapleće u niti ljudskoga života, koji ispunjen mnoštvom raznih interesa.

Neću da se to dogodi i onima koji se žele prikazati Bogu! Oni moraju prijeći postaje navještenja, prikazanja u hramu, križa i uskrsnuća. Moraju ih prijeći zajedno sa mnom, onako kako sam ih ja prešla, bezgrešno i posvema prinoseći život Bogu, bez interesa, bez spletaka, bez paukovih mreža. Hoću da budete slobodna, djeco moja, slobodna od bilo kakve ljudske zamke! Budete li takva, tad će se Bog vama poslužiti do temelja i srušit će svaku zapreku u vama i oko vas.

Još jednom vam danas ponavljam da se ne zabrinjavate zbog onoga što će se dogoditi u Crkvi i u svijetu. Vidjet ćete velike stvari, vidjet ćete i strašne stvari, jer su ova vaša vremena strašna, vremena nemilosrdne borbe između svjetla i tame. No tko se prikaže Bogu i Njemu se povjeri, nema se čega bojati. Ponavljam vam danas da vas ja štitim na svaki način, oko vas prostirem svoj plašt.

Želim slaviti pobjedu u svakome od vas, ali mogu pobijediti samo u onima koji se posvema prikazuju Bogu. Mogu pobijediti jedino pod križem, jer nećete vidjeti uskrsnuće ako prije ne vidite križ. To vrijedi za svakoga od vas, kao što je vrijedilo za mene. Bez straha gledajte u Kristov križ, jer je to prolaz kroz koji ćete dospjeti u život.

Primite moj blagoslov, djeco draga, na današnji dan, i neka vam on otvori put, da biste pronosili navještaj toga Života što sam ga primila da bih ga podarila vama. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”