Posveta Mariji, Majci i Kraljici Svemira

Tebi, Kraljice i Majko Svemira, povjeravamo univerzalnu Crkvu, uoči novih vremena i novih putova što će ih Božji narod morati prijeći.

Tebi povjeravamo i posvećujemo tvome Bezgrešnom Srcu sve anđele, koji ti se klanjaju, o Marijo, milosti puna, kao što ti se klanjao arkanđeo Gabrijel.

Tvojemu Bezgrešnome Srcu posvećujemo sav ljudski rod u cijelome svemiru, svako dijete Božje koje traži život. Neka tvoje krilo, o Majko, rađa i hrani svakoga čovjeka dobre volje, svako Božje stvorenje.

Povjeravamo ti žive i pokojne, koji gledaju u tebe s ljubavlju i nadom, na svojemu putu pročišćenja prema svjetlost istine i punini raja.

Povjeravamo ti sva stvorenja rođena iz Božje ljubavi i stvorena za njegovu slavu. U tvojemu Srcu, o Marijo, neka se preobraze, i neka se od tvojih stvorenja udalji svaka sotonska zloća.

Neka tvoje Bezgrešno Srce, o Kraljice i Majko Svemira, bude naša utvrda i zalog budućih dobara. Neka tvoje Bezgrešno Srce bude snaga i zaštita cijeloj Božjoj Crkvi.

Primi naše prikazanje, našu ljubav i našu zahvalnost. Podređujemo se duhu koji je u tebi, Božjemu Duhu, čistome i bezgrešnome, koji svemiru daje život.

Zazivamo tvoju moćnu zaštitu za univerzalnu Crkvu Božju, nadasve za one koji će u ovo vrijeme, primiti milost i zadatak da otvore put čovječanstvu.

Budi blagoslovljena i neka se sveti ime tvoje u cijelome svemiru! U tebe se potpuno pouzdajemo. Ti ćeš nam znati otvoriti put, jer si Majka novih vremena. Amen.